Bu Blogda Ara

15 Nisan 2018 Pazar

TEVHİT.2018.AKLİ DELİL .Allah'ın ilmi yönden ispatı.

flaş gif ile ilgili görsel sonucu
Ä°lgili resim
Kaideden yola çıkarak bir sağlama,muhasebe yapalım tevhit inancımızı.
Kur'an'da "O'nun benzeri hiçbir şey yoktur"(Şura 42/11.)(Bu sözden sınırsızlık kaidesi çıkar.)
AKIL, 1- Madde veya vakıa 2- Sağlıklı beyin 3- His 4- Ön bilgiler.(Düşündüğümüz,algıladığımız her şey sınırlıdır.)
Genel kaide;Sınırlı bir şey sınırsızı kapsamaz.
Akıl ve sözü kaide ölçüsüne vurduğumuz zaman
(Dolayısı ile sorgulama alanı sınırlılar içerisinde vuku bulur.)
Önce ilim sonra iman. Kur'an'ın ilkesi budur.... - Hüseyin Uzun Şaşmaz: Bu kaideden yola çıkarak bir sağlama,muhasebe yapalım tevhit inancımızı.
.HEM AKLİ HEM NAKLİ.
Bilim veya ilim, fiziki ve doğal evrenin yapısının ve hareketlerinin birtakım yöntemler aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel ve pratik çalışmalar bütünüdür. Vikipedi


EŞYANIN KAİDELER ARACILIĞI İLE DİLE GELMESİ...!

ALLAH'IN SİSTEMİ GÖKYÜZÜNDEN ZEMBİL İLE İNMEYECEK.FİLAZOFLARA,PROFOSÖRLERE VE DALINDA UZMANLAŞMIŞ ETİKET SAHİPLERİNE DUYURULUR.

23 yorum:

 1. Ey insanlar!
  Göklerde ve yeryüzündeki şeyler, Allah’ı noksan sıfatlardan arındırdılar.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=428853924232681&id=100013242319421
  Ey insanlar!
  Göklerde ve yeryüzünde olan şeyler, bütün evrenin hükümdarı, tertemiz, her türlü kötülük ve eksiklikten uzak olan, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olan, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapan Allah’ı noksan sıfatlardan arındırırlar.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=428862947565112&id=100013242319421
  Kaideden yola çıkarak bir sağlama,muhasebe yapalım tevhit inancımızı.
  Gidişatı doğru okuyup tedbirler almamız; mükellefiyetlerimiz bakımından büyük önem arz etmektedir."
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=428943430890397&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 2. Marx kaderin altında bir kader vardır diyerek irade marifetiyle altüst ettiği kader inancını Hegel’den tevarüs etmiştir. Onda önce vahdet’ten kesrete geçilir. Kainatta varlık cilvelenir ve kesretten çıkılarak tekrar vahdete ulaşılır. Tanrı’nın tarih aynasında gördüğü kendidir (Zatından Zatına tecelli). Bakan da bakılan da birdir. Gözünü kapattığında ise tarihin sonu gelir.
  ***
  Yanlış bakış açılarına sahip olduklarından yanlış hükümler var olmuştur.
  Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
  Kişi hüküm verirken verdiği konu hakkında bilgisi noksan eksik olursa hükümde yanlış olur
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/kisi-hukum-verirken-verdigi-konu.html
  İŞTE TAM DA BU İSABETLİ BAKIŞ AÇISI.... Düşün (Fikir, Zihnî Faaliyet.)gerçek olma halidir yaşam ve siz nasıl isterseniz de öyle olacaktır yaşamınız.-
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/04/iste-tam-da-bu-isabetli-bakis-acisi.html
  Not.Kader eşyadaki özelliktir.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html
  EŞYANIN KAİDELER ARACILIĞI İLE DİLE GELMESİ...!
  Bu modeli sunmadıkça da her Müslüman kendisine göre mesuldür. Tabii ki sıradan bir insanın sorumluluğu bellidir. Ancak özellikle entelektüeller, ilahiyatçılar, fikir adamları, mütefekkirler birinci derecede sorumludurlar. Devlet adamlarından, yöneticilerden daha fazla sorumludurlar. Bu sorumluluk aşağıya doğru gidiyor. Herkes İslam hakkında ne kadar bilgiliyse o derece sorumludur.
  namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  https://www.facebook.com/mucahitbilici.net/posts/1897849956922469

  YanıtlaSil
 3. Kişinin kabul veya reddettiklerinin tümünü eksiksiz bir biçimde sayıp sıralamasının ve dahası, içlerinden seçtiklerini sadece bilme koşuluna bağlı olarak zihninde alıkoymasının, sanılandan çok daha güç bir işlem olduğunu itiraf etmeliyim.
  AMA ÖZ GÜVENİN SAĞLAM OLARAK HEDEFİNE VARIRSIN. Başkalarınca döşenen raylarda giden bir tren katarına binmektense, yürüyerek gitmek, belki daha maliyetli ve yorucuydu ama hiç kuşku yok ki çok daha güvenliydi. Kaybolmak pahasına, dilediğim arasokağa özgürce sapabilirdim
  2018.AKLİ DELİL .Allah'ın ilmi yönden ispatı.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/04/tevhit2018.html
  CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  EŞYANIN KAİDELER ARACILIĞI İLE DİLE GELMESİ...!
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/04/esyanin-kaideler-araciligi-ile-dile.html

  Öyle ya, çölün ortasında ciğerlerim yanarken —serap dahi olsa— içtiğim o suyun lezzetinden kim beni kuşkuya düşürebilirdi ki?

  https://www.hayrullahtas.com/bir-serabin-ardindan/#comment-518

  YanıtlaSil
 4. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6402250289105104896/
  Şüphe yok ki insan, elbette zararda, ziyanda.103/ASR-2
  İnsan algılama kapasitesinin ne kadar olduğunu algılayamıyor.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/04/tevhit2018.html
  Kifayetsizsen bir kifayetsiz olduğunu farkedemiyorsun.’’
  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/hjVLxBdKZsU

  YanıtlaSil
 5. 2018.AKLİ DELİL .Allah'ın ilmi yönden ispatı.
  http://bredaholland.blogspot.com/2018/04/tevhit2018.html
  Müslümanlar kendi ilkelerini yeniden değerlendirmeli ve çağın diline tercüme etmelidir. ELEMAN ARANIYOR....DOLGUN ÜCRET,MAAŞ.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2018/05/eleman-araniyordolgun-ucretmaas.html
  http://bredaholland.blogspot.com/2018/05/artk-tartsmaya-gerek-yok.html
  https://mantiksalteizm.com/tanrinin-gercek-ispati-ontolojik-kanit-ve-itirazlara-cevap/

  YanıtlaSil
 6. Huzursuz insanın huzursuzluğu inanmadığındandır. Bilimsel düşünce inanmamayı getirmez. Aksine bilimsel düşünüş,inancı güçlendirir. Tüm insan ilişkilerine bakıp ölümü sorgulayan her insan Allah'ı bulacaktır. Kur'anı okuyup gerçek inanca ulaşan bir insan güveni ve huzuru da bulur. Bu güven içindeki huzursuzluğu da giderir. Bu inanmayana biraz uzak gelir ve inananı anlamakta zorluk çeker. Ama neden yaşadığını ,nereden gelip nereye gideceğini , insanları ve hayatı inanan insan da sorgulamakta ve sorguladığı zaman cevapları Kur'an da bulmaktadır. Körü körüne inanma zaten tam bir iman da değildir. İmanın kalbe yerleşmesi, sorgulayıp o bilinçle iman gerçek inançtır.
  ***
  2018.AKLİ DELİL .Allah'ın ilmi yönden ispatı.(insan ancak algılayabildiği alanı sorgulayabilir)
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/04/tevhit2018.html
  İnanmadığı halde müslümanım diyen o kadar insan var ki.İnancın ne olduğunun farkında değil. Sadece şekil değil ki inanç. İnanç bir öz.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2017/01/ben-musluman-miyim-degil-miyim-bir.html
  insana esas ağır yük yükleyen sorumluluğuna sahip çıkmamak ve sınırlarını doğru belirlememektir.
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/05/neye-hala-anlamyorsunuz-yoksa-anlamak.html
  Çözüm.
  Gidişatı doğru okuyup tedbirler almamız; mükellefiyetlerimiz bakımından büyük önem arz etmektedir."
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.com/2018/06/kaidelerin-konustuklarindan.html
  http://www.dogancuceloglu.net/yazilar/151/sorgulayan-ve-inanan-insan-sorusu/

  YanıtlaSil
 7. Düşünme yetisi, kontrol edilemeyen, yani insana boyun eğmeyen, onun iradesi dışında her türlü koşulda faaliyet gösteren bir beyin fonksiyonudur.

  “tefekkür”; “Herhangi bir mesele hakkında iyice, etraflıca düşünmek, zihni yormak, işin bilincine varmak, yani üzerinde düşünülen konuya ait bilgileri ve başka fikirleri karşılaştırmak, aralarındaki bağlantıları inceleyerek bir karara ve hükme varmak” anlamına gelmektedir. Görüldüğü gibi “tefekkür”, ham düşünce olmadığı gibi, sadece düşünme yetisinin ürünü de değildir; düşünme yetisi ile birlikte, akıl, muhakeme, hafıza, dikkat gibi diğer melekelerin ortaklaşa ürettikleri bir yargıdır.
  ***
  RUH*
  Eşyadaki özellik*
  İnsanda eşya olduğuna göre,insandaki haller ve bu hallere şekil sima veremezsin
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html
  ÖVMEK VE YERMEK. EŞYADAKİ ÖZELLİKLERDENDİR. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILIR.
  https://www.youtube.com/watch?v=9X0J75vwQ5o
  Yani “tefekkür” sonucunda, ödülü cennet olan gerçek başarı söz konusudur.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  Ölçü koymak ise, anlam olarak değerlendirme yapmayı ve hüküm vermeyi de içermektedir.
  https://www.dailymotion.com/video/x5w3xgv
  Buna göre “fikr” ve “tefekkür”, Allah’ın yarattığı ve algılayabildiğimiz varlıklar için söz konusudur ama suret olarak vasıflandırılamayan ve şekil olarak hayal edilemeyen Allah hakkında mümkün değildir.
  http://bredaholland.blogspot.com/2018/04/tevhit2018.html
  Ancak, “akletmek (aklı kullanmak, akıl yürütmek)” ve bu yolla “tefekkür”e ulaşmak herkesin yapabileceği bir şey olmayıp, bilginlere özgü bir beceridir. Yani bilgisizler “tefekkür” edemezler:
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html  İSLAM AKIL VE MANTIK DİNİ MİDİR?
  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/PbQW65Wk8Rb
  ALGILAMALAR DÜZELMEDEN ORTAM DÜZELMEZ.
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/onemli-olaylar-kisilerin-alglamas.html
  Mefhumlar; zihinde vakıası idrak edilebilen manalardır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=462591797525560&id=100013242319421

  XXX
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim ve cemaat yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  *Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  Sorgulamadan direkt inanmak, yani bence çiğnemeden yutmak, sadece hazımsızlık getirir huzur değil...
  http://www.dogancuceloglu.net/yazilar/151/sorgulayan-ve-inanan-insan-sorusu/
  http://www.istekuran.com/index.php/makaleler/tefekkur-dusunce-zinciri

  YanıtlaSil
 8. : “Allah’ın yaratışını tefekkür edin, zatını değil; zira siz asla O’nun hakkını veremezsiniz.”
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/j2FhGCVaBtV
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=479203052531101&id=100013242319421
  http://www.dunyabizim.com/ilgilihaber/14113/tefekkur-sinirlanmamis-bir-ibadet-bicimidir

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ,İnsanın algılama alanının kapsamı dışındadır.
   https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/j2FhGCVaBtV

   Sil
 9. Ey inkârcı ve özellikle İslam karşıtı zavallılar!
  En basit hücrelerin sahip olduğu akıl bile sizin beyninizden çok daha ileridir!
  YARATICININ VARLIĞININ KANITLANMASINDA KULLANILAN MODERN DELİLLER
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/XMDvum7zaW2
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=623898651394873&set=a.147226759062067&type=3&theater

  YanıtlaSil
 10. Mükemmel bir Arapça bilgisi gerektiren içtihat ümmetin ilerlemesi için gereklidir:
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=645519082566163&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 11. Uygulamalı Matematik (Applied Mathematics) Diğer bilim dalları ve gerçek hayatta karşılaşılan sorunları için yapılan matematik
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677559189362152&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 12. Allah yarattığı her şeyin matamatiğini yapmış. sende yapmak zorundasın.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=469513740166699&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 13. Selamün aleyküm
  Neml süresi 65.ayeti günde onlarca defa söylemeye çalışalım.Bu ayet inşae Allah insanın düşüncelerini canlandırıyor.Zihnini daha aktif hâle getiriyor.

  https://youtu.be/PDbDjKsAabY

  İnşaAllah bu videonun yayılması için ilgilenebilir misiniz?
  Ailenize, akrabalarınıza bu videoyu haber verebilir misiniz?
  Youtube a bu adresi yazalım inşaAllah
  Yusuf İbrahim 2014
  Allah razı olsun.Teşekkür ederim.
  Allah ın yardımı Nasr Süresi
  Kuran Ezberleme Tekniği
  Sana Kur'an ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. 87-Ala : 6

  YanıtlaSil
 14. Mü’minlerin Mekke dönemi boyunca kendileriyle mücadele ettikleri tipler Müşrikler olmuştur. (2020 bu günde aynıdır)
  DAVA ADAMLARI KAVİMLERİNDEN AYRILMADIKÇA...Cahiliyet ne kadar İslam kılığına bürünürse ve Müslüman olduğunu iddia ederse etsin anlaşma yok.
  https://t.co/m0rLZB8r2F

  YanıtlaSil
 15. Hükmün doğruluğu (sıdk) onun vakıaya uygun, mutabık olması demektir; hakikati ise, vakıanın hükme mutabakatıdır.
  Hiçbir ideoloji artık halklara umut vermiyor. Toplumların bütün emelleri çökmüş.
  Yeni ideoloji
  Ya değiştirirsiniz, ya da değiştirilirsiniz.
  https://t.co/nhExIZmI7h

  YanıtlaSil
 16. Maalesef şanlı atalarımız(!) bize böyle bir miras bıraktılar. Biz de bu mirasın içinde doğduk.
  DELİL.HEM AKLİ HEM NAKLİ.
  Mecelle kuralına göre zamanın değişmesiyle ictihadi hükümler ve yorumlar değişir ve yenilenmeye ihtiyaç duyar.
  İslamiyet güncellenmeli.
  https://t.co/BrWIX7Aeoe https://t.co/xCRB7JRQeF

  YanıtlaSil
 17. Göklerde ve yeryüzünde olan şeyler, bütün evrenin hükümdarı,Allah’ı noksan sıfatlardan arındırırlar.
  Allah’ın yaratışını tefekkür edin, zatını değil;
  Allah'ın ilmi yönden ispatı.
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  ALGILAMALAR DÜZELMEDEN...
  ÇÖZÜM.
  https://t.co/gn19k5aIJH https://t.co/8hecylGRI9

  YanıtlaSil
 18. KAİDELERLE SAĞLAMA. Hesap yaparken matamatiksel işlem yaparken doğrumu yanlışmı diye nasıl sağlama yapıyorsan fikirleri de kaidelerle sağlamasını yapacaksın.
  https://bredaholland.blogspot.com/2022/06/kaidelerle-saglama-hesap-yaparken.html

  YanıtlaSil
 19. Sıradan 4.+ ATAİSTİM DİYENLER YALAN SÖYLEMEKTEDİRLER.VEYA KENDİSİNİ İFADE EDEMEMEKTEDİRLER.
  DELİL.HEM AKLİ HEM NAKLİ.
  Mantıkla yola çıkanların sonu.
  Her var olanın bir ustası vardır.Kaidesinden yola çıkarsak.
  ÖLÇÜ,NETLİK,SIRA,OLSUN Kİ HEDEFE VARASIN. ŞİRK.
  https://t.co/sc8urv2pQS https://t.co/UrOVnvW43c

  YanıtlaSil
 20. MÜSLÜMAN DEĞİL İSLÂM OLMAK!
  Fakat Müslümanlığın içyüzünü araştırdıktan ve onu icat edenlerin sırlarını keşfettikten sonra, bunun kesinlikle İslâm'dan başka bir din olduğunu öğrenmiş bulundum.
  İslâm ne zaman ve niçin Müslümanlığa dönüştürülmüştür?
  https://t.co/Hi7HsbAOya

  YanıtlaSil
 21. Allah'ı İçimize Sindirmek.+ Artık, hayır! Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde hiçbir sıkıntı duymadıkça ve tam bir güvenlikle güvenlik sağlamadıkça iman etmiş olamazlar.
  Hakikatleri idrak etmek ve hazm etmek zordur.
  Doğru Yolda Olduğunu Zanneden "HERKESİN" Dikkatine
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0r8JaEugP11mtFBfGHCJo5dX4WXNfnnuBmNkT6zRNYMAwgZqt9CJ7kPJAwpmsDCsBl&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 22. Dolayısıyla “Tanrı var mıdır?” sorusuna bilimin verebileceği olumlu veya olumsuz bir cevap hiç bir zaman olmayacaktır. Böylece inancı bilimsel yolla ispatlamaya yahut reddetmeye yönelik çabalar beyhudedir. Ancak, bilimin bu konuda bir yeteneğinin olmadığını kabul ettiğimiz gibi dindarların da bilimsel yollarla Tanrı’nın varlığı gibi inanç alanlarını ispatlama çabalarını eleştirmemiz gerekiyor. Dindarlar bilimsel yollarla Tanrı’nın yahut meleklerin varlığını ispatlamak imkanının olmadığını kabul etmek zorundalar.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02zQ5okXg62uoVBWfUZYobhMvNAuA3D2iYD58uEEVfGbj7kDxsD5i9pfU7TaPpxz8xl&id=100013242319421

  YanıtlaSil