Bu Blogda Ara

6 Nisan 2018 Cuma

SÜNNET ANLAYIŞI NASIL OLMALI.? Aslında vakıaya...


BeğenDaha fazla ifade göster
Yorum Yap
Yorumlar
Hüseyin Uzun Eşyayı baz,ölçü olarak aldığımızda,Sünnetin veya başka şeyin anlaşılması için, vakıa eşyadaki özelliğe mutabık mı bakılır mutabıksa doğruluğu onaylanır.
***
DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA TOLERANSLI,AVANTAŞLISIN.2017 NESLİ.

SON TEKNOLOJİ VE İLİMİN DOĞRULTUSUNDA YARATICININ VARLIĞININ İSPATI.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=233284633789612&id=100013242319421
MUHAMMED (SAS) İN ,ALLAH'IN PEYGAMBERİ OLDUĞUNUN DELİLLERİ.2017
https://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/.../muhammed...
SÜNNET ANLAYIŞI NASIL OLMALI.?
Aslında vakıaya bakarken,ilişki kurarken eşyadaki özelliği baz alırsak bütün problemler çözülür.
Örnek.
Bir toplum nasılsa öyle yönetilir.
Buyurun islam beldeleri.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=360036381114436&id=100013242319421&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/bekir.saglamer/posts/362620600832365
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=360917631026311&id=100013242319421&hc_location=ufi
Prof.Dr.Ahmet KELEŞ "Sünnetin Anlamı ve Güncellenmesi" (27/05/2016)
https://www.youtube.com/watch?v=Ns_l4ImnDqo
Yönet
Hüseyin Uzun2 yeni fotoğraf ekledi.
17 Ocak 2017
******DİKKAT...! ÇOK ÖNEMLİ....******
Bir dâva adamı bu gerçeği ruhunda iyice hissederse hiç bir meselenin akibeti ile ilgili kuşku kalmaz içinde. Kendi yolunda yürürken aslâ tereddüt etmez...
***************************
(Vahiy sade peygamberlere geldiğinden,sadece onların kendileri biliyordu Delilin yakin olarak kesin olduğunu.En yakını bile Delilin yakiniliğinde kesinlik yok idi.Ama bu gün deliller kati.EŞYA BAZ,ÖLÇÜ alındığında her şey çözülecektir.)
Örnek;
Ayette yazıyor 50/KAF-17: Çünkü onun sağında ve solunda oturan, her davranışı yakalayıp tesbit eden iki melek vardır.)
(Bu ayet vahiy olarak geldi.Bu ayeti sadece peygamber biliyordu kesin olduğunu ama bu gün 2017 video teyp gibi teknoloji ve ilimle EŞYADAKİ ÖZELLİKLER keşfedildiğinden herkes biliyor.)
******
65.Bugün Biz, onların ağızlarının üzerine mühür vururuz; Bize elleri konuşur, ayakları da kazandıkları şeylere şâhitlik eder. (Ya Sin/64,65)
http://www.istekuran.com/…/61-fussilet-detaylandirilmis-ayi…
(41/FUSSİLET-21: Derilerine derler ki: Niçin aleyhimize şahidlik ettiniz? Onlar da: Bizi, her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi önceden yaratan O'dur ve O'na döndürülürsünüz, derler.)
(2017 bu gün akıllı telofonlarda mesajlaşırken aynısı olmuyor mu ? )
******************************************
DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA TOLERANSLI,AVANTAŞLISIN.2017 NESLİ.
SON TEKNOLOJİ VE İLİMİN DOĞRULTUSUNDA YARATICININ VARLIĞININ İSPATI.
(2017)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=231537960630946&id=100013242319421
********************************************************
Onlar Allah’ın yolundan başka bir yol tutmuşlardır. Aralarında bir daha kalması doğru olmaz. Bu hareket aralarında akide bağı kopmuş olan iki tabakanın başka bağlar üzerinde anlaşmamalarından dolayı ortaya çıkan bir harekettir...
Hz. H û d ’a yüce Rabbinin dalâlete düşmüş, sapıtmış kavminden kendini teberri ettiğini biliyor, onların uzaklaştığını ve katiyetle alâkasını kestiğini görüyor. Bizzat onları da bu uzaklaşmalarına ve ayrılmalarına şahit tutuyor ki, içlerinde Hz. H û d ’un kendilerinden neden nefret ettiğine ve aralarında olmaktan neden çekindiğine dair şüpheleri kalmasın.
Hz. Hud bütün bunları yaparken imanın verdiği bir izzet ve üstünlük hâliyle yapıyor. İnanan insanın güveni ve huzuru ile yapıyor.
Bir kişinin zalim, budala, akılsız ve merhametsiz bir kavme karşı çıkışını görüyor da insan dehşete kapılıyor. O kadar cahil ki, Hz. H û d ’un kavmi bu uydurma tanrılarının Hz. Hûd'u çarptığını ve bundan dolayı saçmaladığını sanıyorlar. Tek bir Allah’a davet eden kişinin davetinde hezeyan emaresi buluyorlar. Bu sahte ve uydurma tanrılarına bu kadar güvenen bir kavme karşı koyan bir kişiyi görüyor da, birden bire dehşete kapılıyor insan. Bu yiğit kişi onların inançlarını reddediyor ve üzerlerine üzerlerine gidiyor. Sonra da azgınlıklarını meydan okuyarak tahrik ediyor. Hazırlık yapmak için kendisine mühlet vermemelerini istiyor. Kızgınlıklarının dinmesi için kendi hallerine de bırakmıyor onları...
Bunca zalim, bunca vahşi, bunca düşüncesiz bir kavme bu derece şiddetle tek başına karşı koyan bu er kişiyi görüyor da dehşete kapılıyor insan... Ama asıl amilleri ve sebepleri iyiden iyiye düşündüğümüz zaman bu dehşetimizin lüzumsuzluğu ortaya çıkıyor.
İmandır ona bu cesareti veren... Güven ve itminandır Allah’ına... Allahın vaadine güvenip yardımına mutmain olmaktır bu cesareti temin eden... İmanın girdiği bir kalbe Allah vaadini ve yardımını bildirdiği zaman bir daha korku nedir, şüphe nedir bilmez o. kişi... Çünkü her iki elinin avuçladığı ve iki yeninde yeretmiş olan kalbinin doldurduğu şeydir bu vaat... Bilinmez günlere bırakılmış gelecekle ilgili bir vaat değildir... Hem o anda gelecektir. İnanan insan onu gözüyle görür, eliyle dokunur.
“Dedi ki” doğrusu ben Allah’ı şahit tutuyorum, siz de şahit olun ki, sizin Allah’tan başka şirk koştuğunuz şeylerden uzağım.”...
Sizin Allah’tan başka şirk koştuğunuz şeylerden uzak olduğuma Allah’ı şahit tutuyorum ben. Onlardan uzak olduğuma siz de şahit olun ki, benim için bir hüccet, bir delil bulunsun elinizde. Ben açıktan açığa ilân ediyorum sizin Allah’tan başka tapındığınız şeylerden uzak olduğumu. Sonra siz ve beni çarptığım iddia ettiğiniz tanrılarınız toplanın, toplanın da tuzak kurun bana birlikte... Fırsat vermeyin, müsaade etmeyin toparlanmama... Umursamıyorum sizi. Korkmuyorum hiç birinizden...
“Ben sadece benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayanıp güvendim.”...
Siz ne kadar inkâr etseniz ve yalanlasanız Allah'ın sizin de benim de Rabbim olduğu bir gerçektir. Sizin ve benim Rabbim gerçekte yalnız ve yalnız Allahüteâlâdır. Çünkü O tek başına bütün varlıkların Rabbidir...
“Yürüyen hiç bir canlı yoktur ki O. alnından tutmasın.”...
Bu ifade aslında kuvvet ve kudreti tasvir etmektedir. Yeryüzünde yürüyen bütün canlıları ve dolayısıyle insanları da alnından yakalayan kuvveti ve kudreti canlı olarak gözler önüne sermektedir. Alın, yüzün en üst noktasıdır. Allah’ın gücü, kudreti ve hakimiyeti de ■' çehrenin en üst noktasından tutuşu gibi yüce ve şiddetlidir. Bu bakımda da onların hâline uygun düşmektedir. Bünyelerinin salabetine, duygularının basitliğine ve şiddetlerinin fazlalığına işarettir. Bunun yanısıra da Allah’ın değişmez kanunlarının tuttuğu istikametin kat’iyetinin alâmetidir.
“Elbette doğru yoldadır benim Rabbim.”.«
Bu kesin ifadede ve katiyet belirten kelimelerde bile bu meydan okuyuştaki sırrı ve Hz. Hûd ’un üstünlüğündeki mânayı kavrayabiliyoruz. Bu ifadeler Allah elçisi Hûd (A.S.) un Rabbine karşı ne kadar güvendiğini ve içinde bu güveni nasıl hissettiğini göstermektedir. Bir kere o bu gerçeği apaçık olarak görüyor. Şüphesiz ki, kendisinin ve bütün yaratıkların Rabbi olan Allah sonsuz güç ve kuvvete sahiptir: «Yürüyen hiç bir canlı yoktur ki O, alnından tutmasın.”... Şu kavminin dehşet saçan insanları da nihayet bu kuvvet sahibi tanrının alnından tuttuğu canlılardan biridir. Neden korkacak öyleyse onlardan? Onlar kendisinin üzerine yürüdükleri zaman Rabbinin izni olmaksızın yürüyemiyeceklerine göre korkunun ne mânası var?.. Niçin kalsın öyleyse onların arasında daha. Yolları onların yollarından ayrılmış değil mi?...
Bir dâva adamı bu gerçeği ruhunda iyice hissederse hiç bir meselenin akibeti ile ilgili kuşku kalmaz içinde. Kendi yolunda yürürken aslâ tereddüt etmez...
***************************
(Vahiy sade peygamberlere geldiğinden,sadece onların kendileri biliyordu Delilin yakin olarak kesin olduğunu.En yakını bile Delilin yakiniliğinde kesinlik yok idi.Ama bu gün deliller kati.EŞYA BAZ,ÖLÇÜ alındığında her şey çözülecektir.)
Örnek;
Ayette yazıyor 50/KAF-17: Çünkü onun sağında ve solunda oturan, her davranışı yakalayıp tesbit eden iki melek vardır.)
(Bu ayet vahiy olarak geldi.Bu ayeti sadece peygamber biliyordu kesin olduğunu ama bu gün 2017 video teyp gibi teknoloji ve ilimle EŞYADAKİ ÖZELLİKLER keşfedildiğinden herkes biliyor.)
******
(41/FUSSİLET-21: Derilerine derler ki: Niçin aleyhimize şahidlik ettiniz? Onlar da: Bizi, her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi önceden yaratan O'dur ve O'na döndürülürsünüz, derler.)
(2017 bu gün akıllı telofonlarda mesajlaşırken aynısı olmuyor mu ? )
******************************************
DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA TOLERANSLI,AVANTAŞLISIN.2017 NESLİ.
SON TEKNOLOJİ VE İLİMİN DOĞRULTUSUNDA YARATICININ VARLIĞININ İSPATI.
(2017)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=231537960630946&id=100013242319421
—• Her zaman gerçekten ve samimi olarak inanmış olan mü’minlerin kalbinde tecelli eden Ulûhiyet gerçeğidir bu...
Allah’ın kuvvetiyle onlara bunca meydan okuduktan ve bu kuvvetin kat’i ve kesin şeklini onların gözleri önüne serdikten sonra Hz. H û d ihtar etmeye başlıyor ve azapla korkutuyor onları...
“Yüz çevirirseniz bilin ki, ben size neyi bildirmek için gönderilmişsem onları bildirdim.”...
Ben Allah’a karşı vazifemi yerine getirdim. Çektim artık elimi sizden. Doğrudan doğruya Allah’ın kuvveti ile karşılaşınız artık..
“Rabbim yerinize sizden başka bir milleti de getirebilir.”
Ve o millet Rabbimin davetini kabul eder, hidayeti üzere yürür. Tabii bu, sizi helâk edip zulmünüz ve sapıklığınız yüzünden yok ettikten sonra.
“Ve siz O’na bir şey de yapamazsınız.”...
Karşı koyacak gücünüz yok sizin. Sizin yok olup gitmeniz onun mülkünün boş ve eksik kalacağı mânasına gelmez tabiatiyle.
“Doğrusu Rabbim her şeyi hakkiyle koruyandır.”...
Dini de korur, dostlarını da. Onları sizin üzerine hâkim kılar da siz O'nu hiç bir şekilde âciz bırakmazsınız. Elinden kaçıp kurtulamazsınız da.
Son ve kesin söz idi bu. Böylece tartışma bitmiş, söz düellosu son bulmuştu. Artık ihtar ve azap yerini bulacaktı.
58 — Emrimiz gelince H û d ü ve beraberindeki mü’minleri sayarak kurtardık. Ve onları çok ağır işkencelerden kurtardık.”» Azabın tahakkuku ve H û d kavminin helâk edilmesiyle ilgili buyruğumuz gelince H û d (A.S.) a ve beraberindeki mü’minleri doğrudan doğruya acıdığımızdan dolayı kurtardık. O kavmin üzerine inen umumi azaptan kurtardık. Onlara kötülük değmemesi için buyruğumuzun dışında bıraktık. Çok ağır bir azaptan kurtarmıştık ki, yalanlayanlar bu azabı haketmişlerdi. Azap kelimesinin ağır mânasına gelen ( JiJ¿ ) kelimesiyle ifade edilmiş olması ayrı bir canlılık vermektedir tasvire. Âyetin havasına da çok uygun düşmektedir.
Şu anda  d kavmi de helâk olmuş bulunuyor. Ama âyeti kerîme onların âkibetine işaret ederken çok uzakmış gibi bir ifade kullanıyor. Ne büyük günah işlediklerini belirtiyor. Allah'ın lanetine ve rahmetinden boğulmaya müstahak olduklarını bildiriyor. Hem de tekrar tekrar kuvvetli bir ifade ve üslûp içinde.
59 — O da  d kavmi, Rablerinin âyetlerini bile bile inkâr ettiler. Peygamberlerine isyan ettiler. Ve her inatçı zorbanın emrine uydular.
60 — Bu dünyada da kıyamet gününde de lânete uğradılar. Bilin ki, A d kavmi Rablerini inkâr etti. Ve yine bilin ki H û d ’un kavmi  d, Allah’ın rahmetinden uzaklaştı.”...
“O da  d kavmi..-”... Bu derece uzaklıktaki  d kavmi.. Halbuki âyetin seyri için de az önce onlar zikredilmişti. Vardıklar kötü akibet gözler önüne serilmişti... Ama onlar uzaklaştılar. Görünmez oldular artık... Bilinmez oldular bir daha.
“O da Ad kavmi, Rablerinin âyetlerini bile bile inkâr ettiler. Peygamberlerine isyan ettiler.”»
Aslında bir peygambere isyan etmişti onlar. Ama bu bir tek peygamberin getirdiği risalet bütün peygamberler tarafından getirilmemiş miydi? Binaenaleyh bir peygambere isyan etmiş olanlar bütün peygamberlere isyan etmiş olurlar. Ayrıca unutmamak gerekir ki, bu âyeti kerimede gerek peygamberlerin gerekse âyetlerin cemi sıgasiyle varit olmuş bulunması üslûp yönünden bir başka maksada mebnidir. Onların işledikleri suçun büyüklüğünü ve şenaatini göstermek içindir. Onlar Allah'ın âyetlerini inkâr etmişler, peygamberlerine isyan etmişlerdir... Ne büyük suç ve şeni bir kabahat bu?..
“Ve her inatçı zorbanın emrine uydular.”»
Özerlerine binen herkesin. Hakkı teslim etmeyen inatçı her zorbanın... Onlar üzerlerine musallat olan sultalardan hürriyetlerini almamaktan dolayı sorumludurlar. Kendilerini düşünmelidirler.

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır20h
Hüseyin Uzun Eşyayı baz,ölçü olarak aldığımızda,Sünnetin veya başka şeyin anlaşılması için, vakıa eşyadaki özelliğe mutabık mı bakılır mutabıksa doğruluğu onaylanır.
https://www.youtube.com/watch?v=Ns_l4ImnDqo
Yönet

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır20h
Hüseyin Uzun Bu açıdan değilde şu açıdan baksak,tamir.restorasyon yapmaya çalışmasak da yeniden inşa yapsak daha verimli olacağına kesin eminim.
Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. 
http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/.../asl...
EŞYA,BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA...
http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/.../esyabazolcu...
GELECEK NESİLLER İÇİN ŞU FİKRİ İŞLEYİP PAKETLEMEK LAZIM.
Kuran ve sünnet bu günün insanının anlayabileceği ilim ve teknoloji ışığında tefsir, açıklama yapılması gerekir.
http://bredaholland.blogspot.nl/.../onemli-onemli-onemli...
BU GÜNKÜ (2017) MÜSLÜMANLARDAN DEĞİL TÜM İNSANLIKTAN BEKLEMEK LAZIM BEKLENTİLERİMİZİ.
http://bredaholland.blogspot.nl/.../onun-icin-bu-gunku...
DÜNYADAKİ TÜM İNSANLIĞIN DİKKATİNE.
http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/.../dunyadaki...
Bir Problem Nasıl Çözülür 
http://bredaholland.blogspot.nl/.../bir-problem-nasl...
http://www.iktibascizgisi.com/hz-peygamberin-sunneti.../...
Yönet

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır19h
589 Görüntüleme
Yeryüzü İyilik Hareketi canlı yayındaydı.
'Kur’an ve Sünnet ama HANGİ SÜNNET - Doç. Dr. Zeki BAYRAKTAR'

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır18h
Hüseyin Uzun Bu ayetler ancak, Resulün yapması evla/daha uygun ve öncelikli bir konuda Resule itab/uyarı türünden gelen ayetlerdir
http://islamdevleti.info/.../Islam_Sahsiyeti.../21.htm...
Yönet

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır18h
Hüseyin Uzun Nebi eşyadaki özelliklerinden birini kullandığı zaman eğer o özellik Allah'ın kast ettiği şey değilse düzeltme ,uyarı,ikaz geliyor.eğer kast ettiği şey ise uyarı ikaz gelmediği gibi Resul'un tebliği konusu oluyor.
Onun için maddenin,eşyanın özelliğini Hakikat'ını anlamak için Allah'dan istekde bulunalım.
Furkan .77
Yönet


BeğenDaha fazla ifade göster
Yanıtla18h
Hüseyin Uzun Allah kainatı elementlerden yaratmıştır.
Bedenimizi oluşturan elementlerden bazıları (Oligo elementler)
http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/.../element...

MUHAMMED (SAS) İN ,ALLAH'IN PEYGAMBERİ OLDUĞUNUN DELİLLERİ.2017
http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/.../muhammed...
Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/.../bu-gun-2017...
SÜNNET ANLAYIŞI NASIL OLMALI.?
Aslında vakıaya bakarken,ilişki kurarken eşyadaki özelliği baz alırsak bütün problemler çözülür.
Örnek.
Bir toplum nasılsa öyle yönetilir.
Buyurun islam beldeleri.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=360917631026311&id=100013242319421&hc_location=ufi
Tevbe suresi (Veda hutbasi*1*29)
https://www.youtube.com/watch?v=ym-McRMq47I
SİLAHLA DEĞİL TARİHİ KİTAPLARLA DEVLETLERİ FETH EDEN ORYANTALİSLER,MÜSTEŞRİKLER
https://www.youtube.com/playlist...
https://www.youtube.com/watch?v=2RodMAQYJ98

Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
YönetNAMENSTR8BREDAHOLLAND.BLOGSPOT.PE

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır16h
Hüseyin Uzun Allah’ın resulünün yanında yer alanlardan mıyım, değil miyim?” diye kendimizi kesinkes sorgulamalı ve aldığımız cevap muvacehenesinde yol haritalarımızı netleştirmeliyiz....Daha Fazlasını Gör
Yönet


BeğenDaha fazla ifade göster
Yanıtla16h


Mehmet Hayri Kırbaşoğlu
8 Şubat
Zeki Bayraktar
7 December 2017
...
HASAN EL-BASRÎ ÖZELİNDE İLK NESLİN SÜNNET ALGISI...
Devamını Gör

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır8h
Hüseyin Uzunhttps://www.facebook.com/yeryuzuiyilikhareketi/videos/2021678521422746/
SÜNNET ANLAYIŞI NASIL OLMALI.?
Aslında vakıaya bakarken,ilişki kurarken eşyadaki özelliği baz alırsak bütün problemler çözülür.

Örnek.
Bir toplum nasılsa öyle yönetilir.
Buyurun islam beldeleri.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=360917631026311&id=100013242319421&hc_location=ufi
http://bredaholland.blogspot.nl/.../onemli-onemli-onemli...
https://www.youtube.com/watch?v=fZW0kY2A7LQ
Yönet
483 Görüntüleme
Yeryüzü İyilik Hareketi canlı yayındaydı.
'Kur’an’ı Kendi Bağlamı Çerçevesinden Okuma Açısından KUR’AN - SÜNNET AYRIMI MESELESİ - Prof. Dr. Yaşar DÜZENLİ’z

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır2hDüzenlendi
Hüseyin Uzun Aslında vakıaya bakarken,ilişki kurarken eşyadaki özelliği baz alırsak bütün problemler çözülür.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=425702344547839&id=100013242319421
https://plus.google.com/109838719669290.../posts/HyhdNmnmGzt
Yönet


BeğenDaha fazla ifade göster
Yanıtla2dHüseyin Uzun - SÜNNET ANLAYIŞI NASIL OLMALI.? Aslında vakıaya...

27 yorum:

 1. Bu gün sistemle çalışan siyasi partilerin hepsi aynı Şeytanın avaneleridir.
  İLAHİ ADALETİ UNUTMAYIN.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=462421270875946&id=100013242319421
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/anAxXixG5Tt

  YanıtlaSil
 2. SÜNNET ANLAYIŞI NASIL OLMALI.?
  Aslında vakıaya bakarken,ilişki kurarken eşyadaki özelliği baz alırsak bütün problemler çözülür.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/Frn5Af2XzPd
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=613031342481604&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 3. Dünyanın gidişatını umursamayanlar.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/6H9m2FhLP6U
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=615326682252070&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 4. Mü’minlerin Mekke dönemi boyunca kendileriyle mücadele ettikleri tipler Müşrikler olmuştur.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/AMKfF1JdatX
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=615764062208332&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 5. “Kafanıza taktığınız şeyleri mezara götüremezsiniz, ama onlar sizi mezara götürür, benden söylemesi.”
  Bir kere dünyalık endişelerimizin büyük bir çoğunluğu zaten bizi yaratan varlık tarafından garanti altına alınmış.
  Rızk ve ecel tamam evleneceğimiz kişi tamam değil.O irademizin dahilinde.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/VfN3QP7TtMJ
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=616267208824684&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 6. Anlayacaklar, idraki açıklar, aklı aktifler, Allah'ı yegane İlah, Hz. Muhammed'i (a.s) insan ve peygamber olarak kabul edenler için söylüyorum; Allah'ın verdiği aklı, Allah'ın eşyaya ve insanlara koyduğu tekâmülü idrak etmenin zirvesinde yaşamış Numan bin Sabit'e yapılacak en büyük zulüm, onun vahiy ile inşa olmuş aklının ürünü olan metodunu, içtihadını her konuda "söylenmiş ve söylenecek son söz" olarak kabul etmektir.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/BFzekYzbknY
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=621610738290331&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 7. SÜNNET ANLAYIŞI NASIL OLMALI.?
  Aslında vakıaya bakarken,ilişki kurarken eşyadaki özelliği baz alırsak bütün problemler çözülür.
  Örnek...
  Bir toplum nasılsa öyle yönetilir.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/QfPYcwP7Njt
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=621825994935472&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 8. Bireyin adil olmadığı bir yerde, toplumdan adalet beklemeyin.Toplumun adil olmadığı bir ülkede, devletten adalet bekleyin.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=641233756328029&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 9. Aslında vakıaya bakarken,ilişki kurarken eşyadaki özelliği baz alırsak bütün problemler çözülür.

  Hakikatleri idrak etmek ve hazm etmek zordur. Yeni Şeyleri Hazmetmek Zordur!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=665004113950993&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 10. 1,2.Elçi, kendisine, o kör adam geldi diye yüzünü ekşitti ve sırt çevirdi.
  3,4.Ne bilirsin, belki o da arınıp temizlenecek, belki öğütlenir ve de öğüt kendisine yararlı olur.
  5-7.Kendini her türlü ihtiyacın üstünde gören o kişiye gelince de; onun arınmamasından sana bir sorumluluk olmadığı hâlde sen ona yöneliveriyorsun.
  8-10.Amma! Bilgiyle, sevgiyle, saygıyla ürpererek koşa koşa sana gelen var ya; sense yapmakta olduğun işi daha iyi sanarak, ondan rahatlıkla uzaklaşıyorsun.–
  11-16.Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil! Kur’ân, değerli sayfalar içinde, yüceltilmiş, tertemiz temizlenmiş, saygın, iyi yazıcıların ellerinde bir düşündürücüdür. Dileyen onu düşünüp öğüt alır.
  Bu ayetler ancak, Resulün yapması evla/daha uygun ve öncelikli bir konuda Resule itab/uyarı türünden gelen ayetlerdir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=701615170289887&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 11. Soruyorum kendime niye Müslümanım diyenlerle uğraşıyorsun?
  ÇÜNKÜ...EN BÜYÜK ENGEL....
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=728057480978989&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 12. PEYGAMBER (SAV)'E KUR'AN'DAN BAŞKA VAHİY GELDİ Mİ?
  İslam alimleri Kur-an'a “vahyi metluv”, sünnete de “vahyi gayri metluv” ismini vermişlerdir. Bununla da sünnetin vahiy olduğunu ima etmişlerdir.
  https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6578964866424545280/

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ey iman etmiş kimseler! Elçi sizi, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah’a ve Elçi’ye karşılık verin. Ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Ve siz, kesinkes O’nun huzurunda toplanacaksınız. Enfal.24
   PEYGAMBER (SAV)'E KUR'AN'DAN BAŞKA VAHİY GELDİ Mİ?
   İslam alimleri Kur-an'a “vahyi metluv”, sünnete de “vahyi gayri metluv” ismini vermişlerdir. Bununla da sünnetin vahiy olduğunu ima etmişlerdir.
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=738121466639257&id=100013242319421

   Sil
 13. “Davranışları sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer kısmına yönetici yaparız.” (En’am, 6/129)
  Zâlim Müslümanlar
  T.C. Devleti ve yeryüzündeki diğer devletler Müslümanın devleti olamaz çünkü kaidelere ters.(Hiç bir sistem başka bir sistemi istemez.Kaide.)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=743108016140602&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 14. Şüphesiz Allah nezdinde din, İslâm’dır. Kendisine Kitap verilen kimseler de, ancak, kendilerine o bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan dolayı ayrılığa düştüler. Kim de Allah’ın âyetlerini örtbas ederse; artık şüphesiz Allah, hesabı çabuklaştırandır.Al-i imran 19
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=744211802696890&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 15. Onlar hâlâ, Kur’ân’ı arka arkaya dizerek gereği gibi düşünmezler mi? Eğer ki o, Allah’tan başkası tarafından olsaydı, kesinlikle onun içinde birçok karışıklıklar bulurlardı. 82. Nisa
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=786850041766399&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 16. Aslında vakıaya bakarken,ilişki kurarken eşyadaki özelliği baz alırsak bütün problemler çözülür.
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/04/sunnet-anlayisi-nasil-olmali-aslnda.html
  Peki bu kadar küçük bir yapının içinde ne vardır? PEKİ BU İŞLERİ KİM YAPACAK?
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=798268103957926&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 17. Aslında vakıaya bakarken,ilişki kurarken eşyadaki özelliği baz alırsak bütün problemler çözülür.********DİKKAT,,,!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=858931011224968&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 18. Dikkat Dikkat Hatalı olmayan alim yoktur. Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Kişiye değil vakıaya bakacağız. Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=861221010995968&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 19. Hadisi,sünneti İran icat ediyor.Dostunu düşmanını tanıman lazım ki hedefine varasın.
  https://www.youtube.com/watch?v=KiNvC4DAw8I&t=34s

  YanıtlaSil
 20. "HERKESİN" Dikkatine !!
  İSLAM AKIL VE MANTIK DİNİ MİDİR
  SÜNNET ANLAYIŞI NASIL OLMALI.?
  KAİDELERLE SAĞLAMA.
  ALGILAMALAR DÜZELMEDEN ORTAM DÜZELMEZ.
  KAİDELER....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  “Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.”
  https://t.co/Mwg2shqCEo

  YanıtlaSil
 21. Aslında vakıaya bakarken, ilişki kurarken eşyadaki özelliği baz alırsak bütün problemler çözülür.
  https://t.co/gTwx5dSxa9

  YanıtlaSil
 22. KURAN'DAKİ DİN | HADİS USÛLÜ İLMİ‼️ | https://t.co/2eFY5gxKXK
  Hadisi, İran icat ediyor. Dostunu düşmanını tanıman lazım ki hedefine varasın.
  https://t.co/77QVdDK6At
  MEAL HATALARINI KUR'AN'A MAL ETMEK
  https://t.co/LQeecmzhTj
  KUR'AN'I 19'DAN KİM KORUYACAK?
  https://t.co/ZocyzZQ5Pe

  YanıtlaSil
 23. İlkeli bir çıkarcılık insanın doğasında var.
  Kapitalizm önü alınamaz bir hırsıda beraberinde getirdi. O zaman bu ideolojiyide yönlendirmek bize düşer.
  SOSYALİZM VE KAPİTALİZMDEN SONRA Kİ İDEOLOJİ İSLAM.
  İstersen şeytanı ve diğer güçleri kullanabilirsin.
  https://t.co/HGiAuDZqyv https://t.co/uvrBqZAnCp

  YanıtlaSil
 24. Din Kirliliği -DİNİ YANLIŞ ALGILATTIRILMAMIZ VE ALGILAMAMIZ.
  Rabbimizin Kur'an'a koymadığı işaretleri biz niye koyduk?
  Allah, peygamberlik müessesesi ümmete yüklenmiştir.
  O zaman sen bu sistemden başka sistem istiyorsan..
  Sıfırdan başlamamız gerekir.
  DETAY
  https://t.co/ZDWUruw52D

  YanıtlaSil
 25. Vahye itaat eden Allah Resulü'ne itaat etmiş olur. Bu konuyu anlamayan Kur'an'ı anlamaz,
  NEBİ VE RESÜL YERİNE...SAKINCALARI
  NEREDEN NEREYE!
  Vakıaya bakarken,ilişki kurarken eşyadaki özelliği baz alırsak bütün problemler çözülür.
  İNSAN, EŞYA VE VAKIA
  ÇÖZÜM.
  https://t.co/onLKj1sWXF

  YanıtlaSil
 26. Vahyin hakemliğinde gerçek sünnet nedir?
  Aslında vakıaya bakarken, ilişki kurarken eşyadaki özelliği baz alırsak bütün problemler çözülür.
  ŞİRK: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  ŞEYTANIN AVANELERİ.
  Düşünüp ibret alan yok mu?
  DTY
  https://t.co/ESXPaJI3AA

  YanıtlaSil