Bu Blogda Ara

4 Mayıs 2017 Perşembe

RAŞİDİ HİLAFET VE CİHAD ***DEVLET (OTARİTE) OLMADAN CİHAD OLMAZ.

Rasulullah (s) şöyle buyurdu; “Şunu bilin ki, İslam’ın değirmeni dönüp durur. Siz de Kitap hangi tarafa dönerse onunla birlikte oraya dönün. Şunu da bilin ki Allah’ın kitabı ile sultan (yönetim) yakında ihtilaf edecektir. Siz Allah’ın kitabından ayrılmayın. Şunu bilin ki kendi lehlerine verdikleri hüküm gibi size hüküm vermeyen yöneticileriniz olacaktır. Onlara itaat edecek olursanız, onlar sizi saptırırlar, onlara başkaldırırsanız sizi öldürürler.” Ashab, “peki ne yapalım ey Allah’ın Resulü?” deyince, Rasulullah (s) şöyle buyurdu:“İsa’nın ashabının yaptığı gibi yapın; Onlar ağaçlara asıldılar, testere ile biçildiler. Muhammed’in canı elinde olana yemin ederim ki, itaat uğrunda bir ölüm, şüphesiz Allah’a isyan ile kalınacak bir hayattan hayırlıdır.” (Taberani, el-Mu’cemu’l- Kebir,XX, 90, Ebu Nuaym, Hilyetu’l Evliya, V 165,166.)
***
Allah’ın hükümlerini inkar eden, Tuğyan edip azgınlaşan, kendi hevasını ilahlaştıran, Allah’ın kitabına dayanmayan başka hükümlere müracaat eden bir kimse Tağutlaşır. Allah’ın kullarına zulüm etmiş olur. Bu tarz da her otorite, mercii, kişi ve kurumlar “Küfr, zulüm ve Fısk” içerisinde bulunur.
http://www.kuremedya.com/ihsan-erkam-bekki-allahin-rizasi-onun-yolunda-calisarak-kazanilir-14798y.html#.WQsbF9KLTNB
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder