Bu Blogda Ara

7 Mayıs 2017 Pazar

GENELDE TÜM İNSANLIK,ÖZELDE MÜSLÜMANLAR KUŞATILMIŞ HALDELER ŞU ANDA. DOSTUNU DÜŞMANINI BELİRLEKİ HEDEFİNE VARASIN MÜSLÜMAN,KARDEŞİM.

MESCID-I DIRÂR OLAYI:
Şahsiyeti tedavi edilmesi gereken Diyanet mensupları.
İlişkilendirme anında insanın bilgileri ve vakıayı ölçmede
kullandığıkaideveyakaidelernefsiyetin ve akliyetin oluşumunda yani belirli bir şahsiyetin oluşumunda en büyük etkendirler.Akliyetin oluşumunda kullanılan kaide ve kaideler, nefsiyetin oluşumunda kullanılan kaide veya kaidelerle aynı olmazsa insanda bulunan akliyet ve nefsiyet birbirinden farklı olur. Çünkü o zaman insan, eğilimlerini iç dünyasında var olan kaide veya kaidelere göre ölçer. Yönelticilerini akliyeti oluşturan mefhumların dışındaki mefhumlara bağlar. Bu durumda ise fikirleri ile eğilimleri başka başka, birbirine zıt, farklı olur. Böylece seçkin olmayan bir şahsiyete sahip olur. Çünkü kelimeleri ve cümleleri anlayışı, vakıayı idraki, eşyaya olan meylinden farklı bir şekilde meydana gelir.
 Bu nedenle şahsiyetin tedavi edilebilmesi ve seçkin bir şahsiyetin oluşturulabilmesi, ancak insanın akliyeti ve nefsiyeti için aynı anda ancak tek bir kaidenin bulunması ile gerçekleşir. Yani bağlantı kurma esnasında bilgileri ve vakıayı değerlendirmede kullanılan kaidenin, yönelticilerle mefhumlar arasındaki sentezin sağlanmasında da aynen kullanılmasıyla tek kaide ve tek ölçü üzere seçkin bir şahsiyet oluşur.
https://www.youtube.com/watch?v=SeNp_tuaW7A

BeğenDaha fazla ifade göster
Yorum Yap
24 Yorum
Yorumlar
Hüseyin Uzun Şahsiyeti tedavi edilmesi gereken Diyanet mensupları.
İlişkilendirme anında insanın bilgileri ve vakıayı ölçmede 
kullandığıkaideveyakaidelernefsiyetin ve akliyetin oluşumunda yani belirli bir şahsiyetin oluşumunda en büyük etkendirler.Akliyetin oluşum
unda kullanılan kaide ve kaideler, nefsiyetin oluşumunda kullanılan kaide veya kaidelerle aynı olmazsa insanda bulunan akliyet ve nefsiyet birbirinden farklı olur. Çünkü o zaman insan, eğilimlerini iç dünyasında var olan kaide veya kaidelere göre ölçer. Yönelticilerini akliyeti oluşturan mefhumların dışındaki mefhumlara bağlar. Bu durumda ise fikirleri ile eğilimleri başka başka, birbirine zıt, farklı olur. Böylece seçkin olmayan bir şahsiyete sahip olur. Çünkü kelimeleri ve cümleleri anlayışı, vakıayı idraki, eşyaya olan meylinden farklı bir şekilde meydana gelir. 
Bu nedenle şahsiyetin tedavi edilebilmesi ve seçkin bir şahsiyetin oluşturulabilmesi, ancak insanın akliyeti ve nefsiyeti için aynı anda ancak tek bir kaidenin bulunması ile gerçekleşir. Yani bağlantı kurma esnasında bilgileri ve vakıayı değerlendirmede kullanılan kaidenin, yönelticilerle mefhumlar arasındaki sentezin sağlanmasında da aynen kullanılmasıyla tek kaide ve tek ölçü üzere seçkin bir şahsiyet oluşur.
https://www.youtube.com/watch?v=Ifh0V1aPIpA&index=66...
https://www.youtube.com/watch?v=07jm-DFb0M8&index=87...
https://www.youtube.com/watch?v=yh1WkvQdbrY&index=86...


Diyanet hocaları küfür sözlerle hutbe…
YOUTUBE.COM

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır14 Ekim 2016, 11:30
Hüseyin Uzun Tarikatlar ta kuruldukları günden beri hem akideleri hem de amelleri ile İslâmdan sapmış bid'at kuruluşları yani gayri İslâmî kuruluşlardır. Başka bir ifade ile tasavvuf dininin ekolleri, mezhepleridir. Tasavvuf ise"Lâ Mevcudu İlla Allah" tabiri ile if...Daha Fazlasını Gör

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır19 Ekim 2016, 09:17
Hüseyin Uzun **********SİSTEMLE ÇALIŞANLAR***************
Rahmetli Kemal Bey Ağabeyimiz tarafından şahsıma tevdi edilen bu emaneti, zamanı geldiği düşüncesiyle ortaya koymaya karar verdim. Maksadım, başka bir cemaatin derin güçler ve “Hain Üst Akıl” tarafından nası
...Daha Fazlasını Gör


'BİZ SÜLEYMANCILAR CiAI'NIN KONTROLÜ…
SEVİYELİHABER.COM

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır14 Ekim 2016, 12:26
Hüseyin Uzun Bu ortamdan kurtulmak istikamete kilitlenmek için Kuran ayetlerini ilim ve teknoloji ışığında servis etmek gerekir.
Hizb-u-Tahrir deki fikirler incelendiğinde görülecektir ki insanlığın kurtuluşu burada mevcuttur.
...Daha Fazlasını Gör

BeğenDaha fazla ifade göster
Yanıtla21 Nisan, 10:16
Hüseyin Uzun İSLAM DÜŞMANI ORYANTALİSTLERDEN ,MÜSTEŞRİKLERDEN UYGULAMAKTA OLDUKLARI TAKTİKLERDEN BİR KAÇI ŞUNLARDIR.SENİ YANLIŞ BİR YOLDAN ÇEVİRİP KENDİ YANLIŞ İSTİKAMETİNE YÖNLENDİRMELERİ.
https://www.dailymotion.com/.../x3ag17g_islam-dusmani...


DAİLYMOTİON.COM

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır14 Ekim 2016, 12:30
Hüseyin Uzun Tarikatlar ta kuruldukları günden beri hem akideleri hem de amelleri ile İslâmdan sapmış bid'at kuruluşları yani gayri İslâmî kuruluşlardır. Başka bir ifade ile tasavvuf dininin ekolleri, mezhepleridir. Tasavvuf ise"Lâ Mevcudu İlla Allah" tabiri ile if...Daha Fazlasını Gör

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır19 Ekim 2016, 09:16
Hüseyin Uzun KİŞİNİN TAKİP ETMESİ GEREKEN HEDEF...
Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. 
http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/.../asl...


BAŞLAMA***2 Asıl nedir:1. Kök, esas, temel, kaide Asıl olan. vakanın eş...
NAMENSTRAAT8BREDAHOLLANDA.BLOGSPOT.COM

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır14 Ekim 2016, 12:32
Hüseyin Uzun Montaş diye kendini avutanlar aşağıdaki videolarla banyo yapsınlar.!

https://lh3.googleusercontent.com/IpLtAHhJrDsC5U6...

https://vimeo.com/188544260
https://www.youtube.com/watch?v=oFdrMcmIRnY...LH3.GOOGLEUSERCONTENT.COMBeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır13 Kasım 2016, 10:27
Hüseyin Uzun Sizin bakış açınızıda algılamanızıda bozmuş bu sistem.(Fotorafın üzerindeki yazının altında videoların linkleri.)
Eğer siz kendinizi tedaviye ihtiyaç duyarsanız aşağıda linkte o da mevcut.
Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. 

İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZILARI.
http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/.../asl...


BAŞLAMA***2 Asıl nedir:1. Kök, esas, temel, kaide Asıl olan. vakanın eş...
NAMENSTRAAT8BREDAHOLLANDA.BLOGSPOT.COM

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır13 Kasım 2016, 12:12
Hüseyin Uzun “Allah kaderini gerçekleştirmek istediğinde, akıl sahiplerinin akıllarını götürür.” y
https://www.facebook.com/selim.ozsoy16/posts/10210632458900717

BeğenDaha fazla ifade göster
Yanıtla22 Aralık 2016, 22:20Düzenlendi
Hüseyin Uzun Diyânetin memurları, bu itaatkâr tavırlarıyla, bilerek veya farkında olmadan; Diyanetin, dolayısıyla laik düzenin emir ve yasaklarını Allah ve Rasûlünün emir ve yasaklarının üstüne çıkarmış oluyorlar. Bu nedenle, Kur’ânî emirler bunlar için pek bir şey ifade etmeyebiliyor. Bunun en açık örneği, cenâze namazları ile ilgili tutumlarıdır. Kur’ân-ı Kerim, Allah’ın dininden hoşlanmayanların, fâsıkların ve münâfıkların namazlarının kılınmamasını, mezarları başında durulmamasını isterken, bu namaz memurları, bırakın münâfıkları, Allah’ın dinine ve müslümanlara düşman olan dinsizlerin (daha doğrusu, farklı din mensupları müşriklerin) bile namazlarını kılmakta, onlar için duâ etmektedirler. Namazdan sonra da bu müşriklerin ölüsünü almaya gelenlerin bazılarınca, “kahrolsun şeriat!” diye İslâm’a saldırdıkları durumlar bile olabilmektedir. “Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma, onun kabri başında da durma. Çünkü onlar, Allah ve Rasûlünü inkâr ettiler de fâsık olarak öldüler.”23 Şimdi, bir tarafta Yüce Allah’ın emri, diğer tarafta Diyanet ve laik sistemin emri var. Namaz memurları laik düzenin emrine tâbi olduklarını ortaya koyarak, Yüce Allah’ın bu emrinin tersine hareket ediyorlar. Bu davranışlarıyla da Kitab’ın hükümlerini arkalarına atmış oluyorlar.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=227619064356169&id=100013242319421&pnref=story
https://www.youtube.com/watch?v=6mkfx2Jqoas&index=74...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=227619064356169&id=100013242319421&pnref=story

BeğenDaha fazla ifade göster
Yanıtla5 Ocak, 23:56Düzenlendi
Hüseyin Uzun T.C. DEVLETİNİN YOUTUBE DE YASAKLADIĞI VİDEO VİDEOYA BAKINDA İBRET ALIN EY MÜSLÜMÜN KARDEŞLERİM.
https://www.dailymotion.com/.../x3cdngb_seytan-insan-ve...
ŞEYTAN, İNSAN VE MÜSLÜMAN KILIĞINA GİREBİLİR....

DEMOKRASİ KÜFÜR NİZAMIDIR 
ONU ALMAK, TATBİK ETMEK VE ONA DAVET ETMEK HARAMDIR
"Ey iman edenler ! Allah'a itaat edin. Resule ve sizden olan emir (yönetim) sahiplerine de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Allah'a ve Ahiret'e iman ediyorsanız, bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha iyidir. • Sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Zira tağutla (Allah'ın şeriatı dışındaki hükümlerle) muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onu inkâr etmeleriyle emr olunmuşlardı. şeytan ise onları büsbütün saptırmak istiyor. • Onlara; Allah'ın indirdiğine ve Resul'e (yani İslâm şeriatı'na) gelin, denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. • (Nisa : 59,60,61)
http://islamdevleti.info/kitaplar/demokrasi/index.htm 
Mefhumlar; zihinde vakıası idrak edilebilen manalardır. 
http://huseyinsas.blogspot.nl/.../mefhumlar-zihinde-vakas...
*********************
DİKKAT..!
Sistem (demokrasi) formatlanıyor.
Formatlandı.(15*ağustos*2016)
http://huseyinsas.blogspot.nl/.../demokrasi-seytann...
Aslında İslamın formatlanması lazım.
Yeni format formulü aşağıdaki linkte.
http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/.../asl...


BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır8 Ocak, 22:23
Hüseyin Uzun https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=229038247547584&id=100013242319421
Hüseyin Uzun2 yeni fotoğraf ekledi.
8 Ocak
YTAN, İNSAN VE MÜSLÜMAN KILIĞINA GİREBİLİR....
DEMOKRASİ KÜFÜR NİZAMIDIR
ONU ALMAK, TATBİK ETMEK VE ONA DAVET ETMEK HARAMDIR
"Ey iman edenler ! Allah'a itaat edin. Resule ve sizden olan emir (yönetim) sahiplerine de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Allah'a ve Ahiret'e iman ediyorsanız, bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha iyidir. • Sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Zira tağutla (Allah'ın şeriatı dışındaki hükümlerle) muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onu inkâr etmeleriyle emr olunmuşlardı. şeytan ise onları büsbütün saptırmak istiyor. • Onlara; Allah'ın indirdiğine ve Resul'e (yani İslâm şeriatı'na) gelin, denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. • (Nisa : 59,60,61)
http://islamdevleti.info/kitaplar/demokrasi/index.htm
Mefhumlar; zihinde vakıası idrak edilebilen manalardır.
http://huseyinsas.blogspot.nl/…/mefhumlar-zihinde-vakas-idr…
*********************
DİKKAT..!
Sistem (demokrasi) formatlanıyor.
Formatlandı.(15*ağustos*2016)
http://huseyinsas.blogspot.nl/…/demokrasi-seytann-diniislam…
Aslında İslamın formatlanması lazım.
Yeni format formulü aşağıdaki linkte.
http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/…/asl-nedir1-k…

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır8 Ocak, 22:23
Hüseyin Uzun Şeytanın elamanları bunlar...
GENELDE TÜM İNSANLIK,ÖZELDE MÜSLÜMANLAR KUŞATILMIŞ HALDELER ŞU ANDA.
DOSTUNU DÜŞMANINI BELİRLE Kİ HEDEFİNE VARA SIN MÜSLÜMAN,KARDEŞİM.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=174023339715742&id=100013242319421
http://www.seviyelihaber.com/.../biz-suleymancilar-ciai...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=235010313617044&id=100013242319421&substory_index=0&pnref=story

BeğenDaha fazla ifade göster
Yanıtla20 Ocak, 16:08
Hüseyin Uzun ALİM SIFATINDAKİ AŞAĞILIK KOMPLEXİ OLAN DALKAVUKLARDAN....
dailymotion.com/video/x3dwfu4#user_search=1
HIRSIZ.**Allah ummeti bu saptırıcıların şerrinden korusun 

youtube.com/watch?v=AA4nI0wre3c


BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır20 Ocak, 16:17
Hüseyin Uzun Bu gün insanların çoğu niye yaşadığını bilmiyor.
Müslümanların çoğuda, Müslüman mı değil mi onuda bilmiyor.
Bir sağlama yapmıyor.


Biz Müslümanlar, zor ve kor günler yaşıyoruz. Çünkü biz sadece kâfirlerin değil, Müslümanların da İslâm’a davet edilmelerinin zarurete dönüştüğü bir çağın sakinleriyiz.

Cahiliye dönemi sanki fetret devridir, bir boşluktur, gerçek hayat olarak ‘’yok’’ gibidir. Asıl varlık, tevhid dininin ortaya çıkmasıyla kendini gösterecektir.
http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/05/ey-insanoglu.html


Üç kuruşluk hesabın sağlamasını yapıp ta en önemli olan ebedi hayatın sağlamasını sana yaptırmayan ne ? Bir sağlama yap bak bakalım ha...
HUSEYİNSAS.BLOGSPOT.COM

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır20 Ocak, 16:22
Hüseyin Uzun Rejimin korunması ve menfaati için Diyanet'in kullanılması:

Laik devlet, İslam'ı istismar etmek, toplumun inancını kontrol edebilmek ve böylece kendini korumak için Diyanet kurumunu teşkil etmiştir. Örneğin,Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 136. Madde
sinde şu ifadeler yer almaktadır: “Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.” Bu yasadaki asıl maksat, İlahi hükümleri reddederek, laik rejimin politikaları doğrultusunda bir din anlayışı üretmek ve onun din adına sorgulanmasını engellemeye çalışmaktır. Diyanet’in bu tutumu İslam’ın gerçek manasını, tevhidi duruşunu perdelemekte olup batıl sistemin koruyuculuğunu yapmaktadır. Diyanet laik rejimin en büyük güvenlik kurumudur. Şöyle ki: Camiilerde halkın belirlediği imamlar görev yapsa, İslam'ın özü olan tevhidi anlatsa, "laik rejim İslam'ın yapısına zıttır ve batıldır" fetvalarıyla halkı bilinçlendirse, rejimi koruyabilecek hiçbir güç, bilinçli halkın karşısında durması mümkün olamaz.

Bunun için Diyanet tarafından camiilere görevliler atanır ve özenle rejime karşı çıkmayacak, sadakat gösterecek bir çerçeve çizilir onlara ve Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Türk Milliyetçiliğine sadakat yemini ettirilmeleri her şeyin iç yüzünü daha da ortaya dökmektedir. Yemin metni ise aynen şöyle: "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasa'da ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim." Böylesi bir ifade tamamıyla İslam'ın özüne, tevhide sırt dönmektir ve akidevi yapısını inkar etmektir.

Diyanet laiklik ilkesi doğrultusunda değil İslami doğrultuda hareket edebilseydi ve laik rejimin tüm siyası görüşüne ve düşüncelerine müdahale edebilen bir yapı olsaydı meşru olabilirdi. Bunun için Diyanet'in rejime verdiği hizmetten ve hakkın üzerini örttüğü için İslami açıdan hiçbir meşruyeti yoktur.

Diyanet'in asıl maksadı toplumun inancını kontrol altında tutmak ve laikliğin güvenliğini sağlamaktır. Bazı cematler, vakıflar, dernekler de bu yapıya çekilmektedir. Cematlere toplum içerisinde izin verilmesi hem oy potansiyeli olmaları hem toplumun ahlak sevisesini kontrol altında tutmasıdır. Mesela: Yüce Allah'tan bahsedilir ama O'unun hükümran olduğundan bahsedilmez. Zina haramdır denir ama devletin fuhuşhabe işletmesi eleştirilmez. Faiz haramdır denir ama devletin faizden gelir elde etmesi eleştirilmez. Loto toto, milli piyango haramdır denir ama devlet bundan gelir elde etmesi eleştirilmez. Liseli, üniversiteli gençlerin ahlaksızlığını eleştirir ama bunların sebebi devletin eğitimidir, medyanın ifsadıdır gerçeği dile getirilmez.

Cami görevlileri, cemate laik rejım sizleri harama, Allah'a karşı isyana, küfre, şirke sürüklüyor demez. Çünkü onun hizmeti bu değildir. Ona çizilen misyon, Allah'ı camiide tutmak ve laik rejimin koruyuculuğunu yapmaktır. Yıl 2013. O dönem de Başbakan Yardımcılığı yapan Bekir Bozdağ, Diyanet hakkında şöyle bir ifade kullandı: ''Diyanet İşleri Başkanlığı, görevini yaparken anayasa ve kanunlara uygun hareket ediyor.''
***
http://www.islamvehayat.com/-rejimin-korunmasi-ve...
https://www.youtube.com/watch?v=fCr-aKUPSkU...
http://huseyinsas.blogspot.nl/.../devlet-adi-altinda...


"Aramızda Müslümanlar olduğu gibi, gerçeğe sırt…
İSLAMVEHAYAT.COM

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır15 Şubat, 16:17
Hüseyin Uzun Müjde..!
Bu olay şunu gösteriyor.
Batıl güçlerin tek tek yok olduğunu,

Dün Feytullah gülen dillendiriyordu bu günde diyanet adı altında sistem.
Halbuki bunlar doğrudan yana değil kavram kargaşası çıkararak ortamı kaosa sürüklemek.
(61/SAFF-8: (Kâfirler) istiyorlar ki, Allah’ın nûrunu, (İslâm dinini) ağızları ile (kötü söz ve iftiraları ile) söndürsünler. Allah ise, nûrunu tamamlıyacaktır; isterse kâfirler hoşlanmasınlar.)
***
Örneklerine bakabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=EKpHsLt5Xqg
https://www.youtube.com/watch?v=h3PPr432eiw
http://www.dailymotion.com/.../x3ag17g_islam-dusmani...
http://www.dailymotion.com/.../x3cdngb_seytan-insan-ve...
http://huseyinsas.blogspot.nl/.../ateist-profesor...
http://kokludegisim.net/.../hizb-ut-tahrir-turkiye...
********************


BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır16 Şubat, 09:44
Hüseyin Uzun https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=274961482955260&id=100013242319421
Hüseyin Uzun3 yeni fotoğraf ekledi.
7 Nisan
****DAVA ADAMLARI KAVİMLERİNDEN AYRILMADIKCA...****
Kendi nizamının apaçık metotlarına bütünüyle zıt olan bir görüşü nasıl benimseyebilir?
-------------------
İ...
Devamını Gör

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır9 Nisan, 11:33
Hüseyin Uzun GENELDE TÜM İNSANLIK,ÖZELDE MÜSLÜMANLAR KUŞATILMIŞ HALDELER ŞU ANDA.
DOSTUNU DÜŞMANINI BELİRLEKİ HEDEFİNE VARASIN MÜSLÜMAN,KARDEŞİM.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=174023339715742&id=100013242319421
...Daha Fazlasını Gör

BeğenDaha fazla ifade göster
Yanıtla26 Nisan, 11:18
Hüseyin Uzun Halife dini alanı mı temsil eder, siyasi alanı mı temsil eder? Her iki alanı da temsil ettiğini görüyoruz. Hilafet kaldırılınca dini parçası Diyanete kaldı da siyasi parçası kime kaldı belli değil? İngiltere’ye mi, Amerika’ya mı?
http://www.iktibasdergisi.com/hilafet-payitahttan.../


Halife dini alanı mı temsil eder, siyasi alanı mı temsil…
İKTİBASDERGİSİ.COM

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır28 Nisan, 06:29
Hüseyin Uzun Camilerin müzikal mekânlara çevrilişini,
Vaiz ve vaizelerin hanende ve sazende oluşunu…
Evet, bütün bunları göremezseniz kahrolursunuz Sayın Görmez! Zira aynen sizin gibi sizden önceki yedi diyanet başkanı da göremediler.

Diyanet’ten sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın, “Kur’an-ı Kerim’in %40′ı atılmalıdır. Peygamber postacı gibidir, haber verip gitmiştir. Camiler sosyal mekân olmalıdır.” gibi hezeyanlarına da ses çıkarmadılar.
https://www.facebook.com/rukiye.ataslar.1/posts/286911018427266


Said Ataşlar
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Bey, Gaziantep’te Kutlu Doğum haftası ile ilgili olarak son günlerde yaşanan gelişmelere değinerek “28 yıllık emek heba oldu kahroluyorum!” demiş. Şaşırdım doğrusu.
Neden kahroluyorsun?
28 yıllık emek heba oldu ha… Hangi emek ve kimin emeği heba oldu Sayın Görmez?
28 yıldır Fetö projelerini tek tek gerçekleştirmek için çekilen emeğin elden gitmesine mi kahroluyorsunuz? Lütfen artık şunları görün!
28 yıldır Kutlu Doğum haftaları ile Peygamber Efendimiz’in neredeyse oyun ve eğlencelere konu edinildiğini,
Bir Fransız bilim adamının tavsiyesiyle Peygamber Efendimiz’in yılda sadece bir yönüne değinildiğini,
Kelime-i Şehadet’in esastan bozulmasını,
Reşit Haylamaz’ın Peygamber inancını yıktığı kitabını Kutlu Doğum haftalarında binlerce adet dağıtıldığını,
Camilerin müzikal mekânlara çevrilişini,
Vaiz ve vaizelerin hanende ve sazende oluşunu…
Evet, bütün bunları göremezseniz kahrolursunuz Sayın Görmez! Zira aynen sizin gibi sizden önceki yedi diyanet başkanı da göremediler.
Diyanet’ten sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın, “Kur’an-ı Kerim’in %40′ı atılmalıdır. Peygamber postacı gibidir, haber verip gitmiştir. Camiler sosyal mekân olmalıdır.” gibi hezeyanlarına da ses çıkarmadılar.
Fetö’nün Abant Toplantıları’nda projeler geliştirdiler. Prof. Dr. Mehmet Aydın orada talimat gibi tebliğler sunuyordu. Siz de oralarda idiniz. Son Abant Toplantısı’na kimler katıldı bir bakınız ve düşününüz!? Yıllarca onlarla birlikte idiniz işte.
28 yıldır Fetö’nün hangi projesinden dönüldü söyler misin Sayın Görmez!?
Ali Bardakoğlu, Diyanet İşleri Başkanı iken, “Diyanet Sünni bir kuruluş değildir!” demişti. Yoksa hala Sünnileşmedi mi Sayın Görmez!?
Tek tutunduğunuzdal 28 Şubat kaldı Sayın Görmez!
Diyorsunuz ki 28 Şubatçılar Kutlu Doğum’a karşı çıkıyorlardı. Bu sebeple parti kapatacaklardı. Lütfen şunları da, anlayın artık Sayın Görmez.
28 Şubatçılar, İmam Hatip Liseleri’ni kapatarak Fetö’ye otoban açtılar. Gençleri hep onun okullarına yönlendirdiler. Diğer cemaatleri ezerek milleti Fetö’ye yem ettiler.
Kutlu Doğum projesi de onundu. Peygamber Efendimiz’in yolunu, sünnetini onunla bozacaktı. Dikkat ederseniz ona dokunulmadı.
Nitekim 2005 Nisanın da ki Kutlu Doğum haftasında Ailem Dergisi’nde Fetö elebaşının iman esaslarını 3’e düşürdüğünü ve bunun 25 milyon insana ulaştırıldığını hiç duydunuz mu Sayın Görmez!? Bu konuda hiçbir sözünüz oldu mu?
Bu arada artık Fetö ile ilişkilerinizi de gözden geçirmeniz gerekiyor.
Binlerce hadisi ayıkladığınızı iddia ettiniz. Bunları birinin talimatı ile mi yaptınız?
Fetö elebaşına imzalayıp gönderdiğiniz kitaba yazdığınız “Şahsım da dâhil çağımız İslam nesillerinde büyük emekleri olan zat-ı alilerinin yüksek ıttılâına ve tenkidatına arz etmekten şerefyab olduğumu ifade eder… 25.04.2013” diyerek övdüğünüz birinin projelerini önlemek mi size ağır geliyor Sayın Görmez?
İçeriği ve ismi ile bir Fetö projesi olan Kutlu Doğum haftası toptan kaldırılmalıdır. Bu Fetö projelerinin adı bile yok olmalıdır.
Bunları kaldırmak size ağır geliyorsa istifa etmek de bir erdemdir Sayın Görmez!
Millet, diğer kandiller gibi Mevlid Kandili’ni de nasıl idrak edeceğini bilmektedir.
Siz kahrolmayınız Sayın Görmez…!
Prof.dt. Ahmet şimşirgil

35 yorum:

 1. İslami düşünce, kültür ve ilahiyat hayatı, İslam dünyası toplumlarının neden İslami bir gerçeklik oluşturamadıklarını, İslami gerçeklik oluşturma bilincine, algı ve iradesine neden sahip olamadıklarını hiç bir şekilde tartışma, değerlendirme ve çözümleme konusu yapmıyor. Dahası, bu konuyu herhangi bir şekilde gündeme getirmeye dahi cesaret edemiyor. Düşünce hayatımızın, kültür ve ilahiyat hayatımızın, yirmibirinci yüzyılda İslami bir gerçeklik oluşturulmasının mümkün olmayacağı, olmayabileceği yönünde derin bir şüphesi var. Bu bağlamda, özellikle ilahiyat hayatı, İslam’ın siyasal bir model içermediğini kanıtlayabilmek için olağanüstü çabalar harcıyor, bin dereden su getiriyor.
  *** Çünkü ilahiyetin kuruluş gayesi islama engel olmak. *****
  http://www.iktibasdergisi.com/yapisal-ayrimciliklar/

  YanıtlaSil
 2. Diyânet İşleri Başkanlığı bu âyetlerin zinhar sözünü etmiyor, daha doğrusu edemiyor. Böyle olunca da mecbûren Kur’ân’ın bu göz-ardı edilen âyetleri çok aşırı bir şekilde yoruma-te’vile-tefsire tâbi tutuluyor. Göz-ardı edilen âyetler, anlamından saptırılana kadar yorumlanıyor, te’vil-tefsir ediliyor. Fakat göz-ardı edilen yada edilmek istenen âyetler o kadar çok ve apaçık ki, bu âyetleri gerçek anlamından koparmak için yapılan bu yorumların sonucunda âyet, “o âyet” olmaktan çıkıyor ve söylediğinden çok farklı anlamlara getiriliyor.
  http://www.iktibasdergisi.com/gozardi-edilen-ayetler/

  YanıtlaSil
 3. ŞAHSİYETİN KAVRAM KARGAŞASINA UĞRAMIŞ HALİ VE TEDAVİSİ.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/D6C7eaLqiES
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=457149271403146&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 4. Namaz kılmak,Allah'a söz vermektir. -
  http://bredaholland.blogspot.com/2018/06/namaz-klmakallaha-soz-vermektir.html
  Müslüman, bir Müslüman gibi düşünmeye, dünyaya ve varlığa Müslüman’ca bakmaya, ilişkilerini de bu düşünüşle kurmaya başladığında her şey tersine dönecektir.
  http://bredaholland.blogspot.com/2018/06/musluman-bir-musluman-gibi-dusunmeye.html
  GENELDE TÜM İNSANLIK,ÖZELDE MÜSLÜMANLAR KUŞATILMIŞ HALDELER ŞU ANDA. DOSTUNU DÜŞMANINI BELİRLEKİ HEDEFİNE VARASIN MÜSLÜMAN,KARDEŞİM.
  http://bredaholland.blogspot.com/2017/05/genelde-tum-insanlikozelde-muslumanlar.html
  Eğer müsaitseniz, zamanınız varsa....!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=475264326258307&id=100013242319421


  XXX
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim ve cemaat yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  *Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  Sorgulamadan direkt inanmak, yani bence çiğnemeden yutmak, sadece hazımsızlık getirir huzur değil...
  http://www.dogancuceloglu.net/yazilar/151/sorgulayan-ve-inanan-insan-sorusu/
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/6Qg5f3kaEQo

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=476772126107527&id=100013242319421
  https://www.youtube.com/watch?v=q5xa1V-U3io

  YanıtlaSil
 5. İmanının mimarı olmak isteyen kişi tıpkı bir mimar gibi zemin etütlerini derin ve titiz bir araştırma yaparak yapısını oturtan mimar kadar dikkatli ve tedbirli olmak zorundadır. Bundan sonradır ki neye, kime, niçin, nasıl ve neden iman ettiğinin cevaplarını derin bir araştırmanın sonucunda bularak iman etmeli veya etmemelidir. İkisinin ortasında bir inanç biçimi yoktur. İman yüzde yüz teslimiyeti gerektirir yüzde doksan dokuz olsa bunun adı iman değil zan olur ki zaten zan hak ve hakikatten bir şeyi bünyesinde barındırmaz.

  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/RZAuYuU74Dr

  YanıtlaSil
 6. Biz Mevlidin Kur’an ve sünnete aykırı yerlerini bir bir ortaya koyacağız. Okurlarımızdan ricamız lütfen herhangi bir cemaat mensubu olarak değil Müslüman olduğunuzu düşünerek bu yazıyı okuyunuz.

  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/69Ar4PesY8v

  YanıtlaSil
 7. Dinin, insanı sıkan ve geren değil huzur ve mutluluk veren bir olgu olması gerekmez mi?
  Muhafazakar yada dindar insanların her cuma günü bir sorunları vardır. Kimse bugüne kadar açıkça dile getirmeye cesaret edemediğinden bu sorunun adı bile konulmadığı içindir ki çözümü de bulunmaz.
  GENELDE TÜM İNSANLIK,ÖZELDE MÜSLÜMANLAR KUŞATILMIŞ HALDELER ŞU ANDA. DOSTUNU DÜŞMANINI BELİRLEKİ HEDEFİNE VARASIN MÜSLÜMAN,KARDEŞİM.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/7ZFhRiVoDSD
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=618658688585536&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 8. Esas ziynet olan cemaat bulma, onları şuurlandırma eylemi tümüyle terkedilip ilim yayma yerine kilim yayma öne çıkartılarak, sadece şekil olarak câmilerin görkemli, koca binalar halinde ve süslere boğulması sanat filan değil; kıyâmet alâmeti olarak kabul edilir.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/gzt2q1kwMaz
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=624993654618706&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 9. Bu kifayetsiz kişiliklerle uğraşmanın zamanı değil.Gelecek nesillere,şu fikirleri paket olarak hazırlamalıyız.
  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/4p6FMWvzjTz
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=632449913873080&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 10. Bu dünya böyle hanım abla, sen üzümü alırken kıllanmazsan, çocuğun kıllanır.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/eqpMUn2jshH
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=633269723791099&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 11. "Keşke, sen o zalimleri, Rableri huzurunda tutuklanmış ve birbirlerini suçladıkları zaman bir görsen! Zayıf sayılanlar büyüklük taslayanlara: "Siz olmasaydınız elbette biz iman eden insanlar olurduk" diyorlar. Fakat büyüklük taslayanlar veya öyle kabul edilenler "Size hidayet geldiği zaman sizi ondan biz mi alıkoyduk, çevirdik? Hayır, zaten siz kendiniz suç işliyordunuz" derler.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/dszeSraARiy
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=633709953747076&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 12. Ülkemizde kandiller “hurafe” pazarlama zamanlarıdır.
  Eğer sen mirac olayını kendin yaşayabiliyor ve rabbine beş vakit secdelerini burak eyleyip yükselebiliyorsan, miracın mübarektir zaten! Benim senin miracını tebrik etmeme veya sorgulamama lüzum yoktur! Allah görmektedir.
  Mirac dediğin, rabbine kalbini teslim edip, dünyalık hay huydan azad olmaktır! Yapma bana öyle senin dilinle benim fiziksel kulağım arasında kalacak "kandil edebiyatı!"
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/Ukuni4rERCr
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=635879080196830&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 13. Bazen hoşlanmadığınız bir şey, hakkınızda iyi olabilir ve hoşlandığınız bir şey de hakkınızda kötü olabilir. Allâh bilir, siz bilmezsiniz. 2/BAKARA-216:
  Yarın mahşer günü hesap yapıldığında eksiler artılar tartıldığında senin artı diye düşündüğün eksi tarafında muhasebe olunduğunda eyvah diyeceksin ama iş işten geçmiş olacak firavun (Yunus.90)gibi.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=648759515575453&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 14. İlk olarak cenneti garantileriz daha sonra neyin iyi neyin kötü olduğunu yaratıcımız olan Allah'ın kullanma kılavuzundan (Kuran) öğrenir ve uygulamasına geçerek mevki,makamımıza yükseliriz.
  ’’ Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.''
  Bu ayeti kerimede açıkca neyin hakkımızda hayırlı neyin hayırsız olacağını bilemeyeceğimiz bildiriliyor. (Bakara-216)
  ***********************
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak,netleştirmek gerekir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=662042190913852&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 15. “Bize bu dosyaları açan, bu cezaları veren hakim ve savcılarla şuanda aynı cezaevini paylaşıyoruz. İnsana en çok da bu acı veriyor” sözlerini sarfetti.
  Düşünecek olan bir kavim için bunda muhakkak ki, ibretler vardır.
  “Torbacıya, hırsıza, organize suç örgütlerine cesurca ceza indirimi ve affın talep edildiği ama ‘ileride suç işleyebilir’ diyerek cezaevlerine konulan Hizb-ut Tahrirli Müslümanların hâlâ cezaevlerinde tutulması; Müslümanlara utanç olarak yeter sanırım.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=670719293379475&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 16. GENELDE TÜM İNSANLIK,ÖZELDE MÜSLÜMANLAR KUŞATILMIŞ HALDELER ŞU ANDA. DOSTUNU DÜŞMANINI BELİRLEKİ HEDEFİNE VARASIN MÜSLÜMAN,KARDEŞİM.
  Allah, pisliği,azabı aklını kullanmayanlar üzerine bırakır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=671321696652568&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 17. DÜNYAYI YÖNETMEYE TALİP FİKRİ KAİDELER.UMUM HUKUK SİSTEMİ KAİDELER VE ÇÖZÜM.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=681307795653958&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 18. Andolsun ki Allah Elçisi'nde, sizin; Allah'ı ve son günü uman ve Allah'ı çokça anan kimseler için güzel bir örnek vardır.
  İlk olarak cenneti garantileriz daha sonra neyin iyi neyin kötü olduğunu yaratıcımız olan Allah'ın kullanma kılavuzundan (Kuran) öğrenir ve uygulamasına geçerek mevki,makamımıza yükseliriz. ’’ Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.'' Bu ayeti kerimede açıkca neyin hakkımızda hayırlı neyin hayırsız olacağını bilemeyeceğimiz bildiriliyor. (Bakara-216) *********************** Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir. Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak,netleştirmek gerekir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=711213452663392&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 19. ÖRTÜNME***Örtünme****ÖRTÜNME***
  Sizi sıcaktan ve soğuktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi düşmandan koruyacak zırhlar var etti. Allah, size olan nimetini böylece tamamlıyor ki, tam bir teslimiyetle O’na yönelip itaat edesiniz. Nahl.80.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=723639408087463&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 20. ► Her nefis, yanında (onu mahşer alanına getiren) bir sürücü (ve yaptıklarına tanıklık edecek) bir şahitle gelmiştir. (50/Kâf, 21)
  ► Şüphesiz ki Allah’ın Kitap’ta indirdiği hakikatleri gizleyip, basit bir kazanç karşılığında o hakikatleri satanlar, karınlarına sadece ateş doldurmaktadırlar. Kıyamet gününde Allah onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacaktır ve onlar için can yakıcı bir azap vardır. (2/Bakara, 174)
  Gerçek şu ki, inkar edenler, yeryüzünde olanların tümü ve bununla birlikte bir katı daha onların olsa, bununla da kıyamet gününün azabından (kurtulmak için) fidye vermeye kalkışsalar, yine onlardan kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır.Maide Suresi, 36.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=741673016284102&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 21. **MÜSLÜMANLAR DİKKAT***(Her Sakallıyı Baban Sanma!)
  2.GALAYA ALINMAYACAK ZATLAR KİŞİLİKLER.
  Dikkat Dikkat Hatalı olmayan alim yoktur. Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Kişiye değil vakıaya bakacağız. Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=756632834788120&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 22. İşte sizden önceki devirlerden “bakıyye” [söz, eser, erdem] sahipleri; akıllı insanlar, Kitap Ehli, yeryüzünde bozgunculuktan vazgeçirmeye çalışsalardı! Fakat onların içinden kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. Allah'ın ortağı olduğunu kabullenerek, Allah'ın ilahlığını ve rabliğini bilerek reddederek yanlış; kendi zararlarına iş yapan o kişiler ise, şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve suçlular oldular. 116. Hud.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=758190527965684&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 23. İlk olarak cenneti garantileriz daha sonra neyin iyi neyin kötü olduğunu yaratıcımız olan Allah'ın kullanma kılavuzundan (Kuran) öğrenir ve uygulamasına geçerek mevki,makamımıza yükseliriz. ’’ Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.'' Bu ayeti kerimede açıkca neyin hakkımızda hayırlı neyin hayırsız olacağını bilemeyeceğimiz bildiriliyor. (Bakara-216)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=778121459305924&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 24. Ve hani Biz sana, “Şüphesiz Rabbin insanları kuşatmıştır” demiştik. Ve sana açıkça gösterdiğimiz o görüntüyü ve Kur’ân'da uzak durulmasını istediğimiz altın, mal-mülk tutkunluğunu da, yalnız insanlara bir imtihan için yapmışızdır. Ve Biz onları korkutuyoruz, fakat bu, onlara sadece büyük bir azgınlığı arttırıyor. 60
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=863217474129655&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 25. "KES ULAN!"
  HELAK GELİYORUM DİYOR. GELMİŞ ! KAPIDA...
  İçinde bulunduğumuz toplum hem İslam’a ait bir takım düşünce ve davranışları, hem de İslam dışı düşünce ve davranışları aynı anda üzerinde taşıyarak bir kişilik bozukluğu örneği sergilemektedir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=865538363897566&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 26. Her kesim beklemede kimi isa,kimi mehdi,kimi taktiri ilahi... Halbuki sen gereğini yapmazsan ilahi adalet sana bela gönderir.
  https://bredaholland.blogspot.com/2020/02/her-kesim-beklemede-kimi-isakimi.html

  YanıtlaSil
 27. FETRET DEVRİ....KAOS...ANLATAMIYORUZ...
  Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşılayıp-yalanlamakta direttiler.
  HELAK GELİYORUM DİYOR. GELMİŞ ! KAPIDA...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=876872549430814&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 28. Düşünüp ibret alan yok mu? "Kamer 51 “İnsanların kendi elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Belki vazgeçerler diye, yaptıklarından bir kısmını Allah onlara böylece tattırıyor.” (Rum Suresi-41) " Andolsun biz, sizin benzerlerinizi hep helâk ettik.
  BİZ BU FİKRİN ÜZERİNE YOĞUNLAŞARAK GELECEK NESİLLERE PAKET HALİNDE HAZIRLAMAMIZ LAZIM.
  Sen gereğini yapmazsan ilahi adalet sana bela gönderir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=885820601869342&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 29. ŞEBEK OLMADIĞIN GİBİ ÇÖMLEK DE DEĞİLSİN!
  DAVA ADAMLARI KAVİMLERİNDEN AYRILMADIKÇA...
  Zâlim Müslümanlar
  Ne de az öğüt alıyorsunuz!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=926951257756276&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 30. “Allah, peygamberlik müessesesi ümmete yüklenmiştir....
  Şeytan, İnsanları Saptırmak İçin Yaptıklarını ve Tercihlerini Süslü Gösterir
  DİYANETİN NASIL BİR UYUTMA PROJESİ OLDUĞUNU BİRDE KENDİ AĞIZLARINDAN DİNLEYİN!
  GENELDE TÜM İNSANLIK,ÖZELDE MÜSLÜMANLAR KUŞATILMIŞ HALDELER ŞU ANDA.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=932398797211522&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 31. Devletlerin, kanunların şehitleriyle , Kuranda Allah'ın anlattığı şehid farklıdır
  https://t.co/kKtkLB8MFQ

  YanıtlaSil
 32. Mescit kelimesi Arapçada secde edilen yer anlamına gelir.
  Kuveyt'te ezana "namazı evinizde kılın" çağrısı eklendi: Aynı uygulama Türkiye'de olacak mı?
  Müslüman dünyası, yeni bir dönemin eşiğinde bulunuyor.
  Kalplerinde size dair var olan korku, Allah korkusundan daha çetindir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=938994993218569&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 33. Bu gün itibarı ile mümkündür.Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi?
  İnsan arzı imarla mükelleftir.Alim,Öncü,lider,dava adamı olduğunu iddia edenlere.
  Ey iman etmiş kimseler! Sözleşmeleri yerine getirin.
  https://t.co/tBJTOZmcsq

  YanıtlaSil
 34. Kişilerde; Bilgi kesinlik ve netlik olmayınca, Konuşan konuştuğunu yalanlayarak yalancı konumuna düşüyor. Dinleyende alaycı tavır takınarak kişiliğini zedeliyor.
  Kur’an’ın içeriği hakkında yeterli bilgisi olmayanların, Müslümanları şüpheye düşürmeleri...
  https://t.co/U13HaGtxVA

  YanıtlaSil
 35. NiRENGi 95 Zikir 11 noktalama harekeleme gramer ilişkisi YouTube https://t.co/Y4oJ9TodaF
  MEALLLERDEN ÖRFİ ANLAMLARI TEMİZLEMELİYİZ
  https://t.co/Uwvl5xVcgI
  https://t.co/xZHtjNKWn0
  İnsan ne yapıyorsa kendi menfaatı gereği yapıyordur.
  https://t.co/CQj2me3ZHu
  https://t.co/pplqIDohY7 https://t.co/bHvPG35VfH

  YanıtlaSil