Bu Blogda Ara

8 Mayıs 2017 Pazartesi

1*FECEBOOK'TAKİ ARŞİVİN AÇILIMI...1


Asıl nedir:1. Kök, esas, temel, kaide Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
Hüseyin Uzun
25 Mart


Get the whole picture - and other photos from HUSEYİN SASMAZ
PİC.TWİTTER.COM/PTJPHMEPXH

Yorum YapAsıl nedir:1. Kök, esas, temel, kaide

Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
Her var olanın bir ustası vardır.Kaidesinden yola çıkarsak.
Bu kainatta kendi kendine oluşmuş bir şey olmadığına göre o zaman bu

kainatıda bir yaratıcı yaratmış dolayısı ile benide.(insanlığı) 
O zaman bu yaratıcının beni yönlendirmesi ,Kullanma klavuzu vermesi lazım Normal hayatın akışında yaratıcı ile insanlar arasında ki aracıya peygamber denmiş. o zaman en son peygamberlik iddiasında bulunan kişinin getirmiş olduğu kontrata anlaşma şartlarına bakacağız.
(Sonuncusu geçerlidir kaidesinden) (Kader) Sonuncusu Muhammed olduğuna göre onun getirdiği kontratda insanlığa bir rest çekiş meydan okuma var. Yoksa, 'Onu Muhammed uydurdu' mu diyorlar? Onlara de ki; 'Eğer doğru söylüyorsanız, Kur'an'a benzer bir sure ortaya getiriniz, bu konuda Allah dışında kimleri yardıma çağırabilecekseniz, çağırınız. Yunus*38 Aradan bin dört yüz yıl geçmiş hala bir ses yok .
Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey eloktronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor proğram yapıcıları. o zaman kuran ayetlerinide getirsinler.? Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır. Diyebilir birileri evet bizimde demokrasimiz var.o zaman demokrasiye ve Muhammedin getirdiği şartlara bakılır.Bu insan fıtratına uygunmu diye. örneğin; Mal can ve namuz konusunda kim ne diyor diye. (Şartlar. Eşyadaki özelliklere uygun düşmesi lazım)
Dolayısı ile..
Muhammedin getirdiği şartlar insan fıtratına uygun.(ölüm cezası veriyor) Demokrasinin getirdiği şartlar insan fıtratına uygun değil.(Taraf.Aklın üstününden.Hevadan,zenginden)
(Halbuki insandaki fıtrat kendisinin olanı kendi isteği dışında bir başkasıyla paylaşmak istemez)
olduğu anlaşıldığından fıtrata uygun olan alınır.
Dolayısı ile Muhammedin getirmiş olduğu şartlar Yaratıcının gönderdiği şartlar olarak kabül görür. Yaratıcıya ve son peygamberine inanmak vakaya mutabık olur ve Muhammedin getirmiş olduğu şartların bir tanesinin gereği kişi Müslüman olur ve yaratıcının vaadi gereği cenneti kazanmış olur. Kişi bu vaadi elinde tutabilmek için Muhammedin getirmiş olduğu yaratıcının tarifini onaylaması lazım. Yaratıcının kırmızı çizgisi şirktir.(Allah'ın tarifi) (Göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın da Rabbi olan Allah onların uydurdukları noksan sıfatlardan yücedir, münezzehtir.zuhruf*82 O tarifde budur.) Bu olayı bilen şeytan Medya veya diğer yollarla kafir kişinin Allah tarifini onaylattırarak kişiyi Müslümanım diye diye cehennemin bir başka kapısından içeri atıyor.
*****************************************************************
"Öyleyse, dedi, beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onlar(ı saptırmak) için senin doğru yolunun üstüne oturacağım."
"Sonra (onların) önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından onlara sokulacağım ve sen, çoklarını şükredenlerden, bulmayacaksın."
(Allah) buyurdu: "Haydi, sen, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. And olsun ki,onlardan sana kim uyarsa, (bilin ki) sizin hepinizden (derleyip) cehennemi dolduracağım." (A'RAF/16-18)
Şeytan Müslüman kılıfına bürünüp prof etiketiyle Atv ve flastv gibi kanallarda Nihat hatipoğlu,Cübbeli Ahmet gibi kişiler vasıtasıyla şu Allah tarifini sunuyor eğer sen onların söylemiş olduğu Akideyi benimser ve onaylarsan Kafir oluyor ve ebedi cehenneme gidiyorsun.Her ne kadarda diğer islamın şartlarını yerine getirsende.
Ey insanlar, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın şeytan, sizi Allah'ın affına güvendirerek ayartmasın.Fatır.5


*****************************************************

MÜSLÜMAN OLMAYANLARIN AKİDESİ--(Sınırlıdır) BAŞLAMA***3 BURADAN DEVAM...


*************************
**ÖNEMLİ**CENNETİN ANAHTARI...
«Muhakkak ki Allahü Taalâ kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ve istediği kimse için bundan başka hepsini affeder» kavli şerifini tefsir ettiğimiz zaman Yahudilerin Allah’ı bırakıp ta kendi hahamlarını ve din büyüklerini Rab ittihaz edindiklerini, bunun Üzerine şirke daldıklarını söylediğimizi unutmayalım.

Yuhudilerin din adamlarına doğrudan doğruya ibadet etmiş değillerdi. Fakat onların kendiliklerinden ortaya attıkları şekilde halâlı haram ve haramı da halâl kabul ederek hüküm vazetme ve hakimiyyet esasını evvelemirde onlara vererek şirke düşmüşlerdi...

Allahü Taala her şeyi affeder de şirki affetmez...

Hatta büyük günahları bile affeder... «İsterse zina etsin, isterse hırsızlık yapsın, isterse içki içsin... Hepsini affeder...» Bütün mesele Rab olarak yalnız ve yalnız Allahü Taalâyı tanımakdır. **********Dikkat önemli...**********

Binaenaleyh, hâkimiyyeti sadece Allahü Taalâya vermek gerekir. Ülûhiyyet makamının en önemli husisiyyeti budur. İşte bu çerçeve dahilinde müslüman müslüman olarak, mümin mümin olarak kalabilir. İşte bundan sonra İnsan büyük te olsa günahlarının affını ümid edebilir... Bunun dışında kalan şirke gelince bunu Allahü Taalâ ebediyyen affetmez.Zira Islamın şartı ve imanın haddi budur... Çünkü Cenabı Allah «Şayet Allah’a ve âhiret gününe iman ediyorsanız» diyor...

"VAHDETİ VÜCUT FELSEFESİ": "NEW AGE FELSEFESİ"

****************************************************
Fikri metni anlamak demek, ne okuyucunun fikri metinden zevk alması ne de metnin anlamı üzerinde yoğunlaşmasıdır. Fikri metni anlamak, onu pratiğe geçirmek üzere benimsemektir. Fikri metin pratiğe geçirilmediği sürece bir yararı ve değeri yoktur. Çünkü fikri metin, okunup benimsendikten sonra pratiğe geçirilmek için okunur. Böyle yapılmadığı takdirde fikri metnin ne faydası ne de değeri kalır. Zira düşünce sadece bilgi olsun diye öğrenilmez. Bunun yanında, bir de benimsenip pratiğe geçirmek için elde edilir, okunur. Düşünceyi benimsemek ise ancak düşünce olgusunu ve onun göstergeleri konumundaki anlamını zihinde canlandırmakla olur. Bu açıdan fikri metni anlamak için ön bilgilerin yanı sıra, şu üç noktaya dikkat etmek gerekir: 1- Ön bilgilerin anlaşılması istenen metindeki düşünceyle aynı düzeyde olması, 2- Fikri metindeki düşünce olgusunu, bu düşünce ile ilgili olmayan hususlardan tamamen ayırt edecek ve sınırlandıracak şekilde olduğu gibi kavramak. 3- Bu olgunun gerçekliğini ortaya koyabilecek şekilde, zihinde doğru bir biçimde canlandırmak. Bu üç noktayı göz önünde bulundurmadan fikri metni anlamak, yani metindeki düşünceyi algılamak mümkün değildir. Zira düşünceyi anlamak, sadece anlamını bilmek değildir aynı zamanda onu benimsemektir. ************************** FİKRİ METİNLER.

Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. Fikrin oluşum Süreci ve Aşamaları.


25 yorum:

 1. "Öyleyse, dedi, beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onlar(ı saptırmak) için senin doğru yolunun üstüne oturacağım."

  "Sonra (onların) önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından onlara sokulacağım ve sen, çoklarını şükredenlerden, bulmayacaksın."

  (Allah) buyurdu: "Haydi, sen, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. And olsun ki,onlardan sana kim uyarsa, (bilin ki) sizin hepinizden (derleyip) cehennemi dolduracağım." (A'RAF/16-18)

  Şeytan Müslüman kılıfına bürünüp prof etiketiyle Atv ve flastv gibi kanallarda Nihat hatipoğlu,Cübbeli Ahmet gibi kişiler vasıtasıyla şu Akideyi sunuyor eğer sen onların söylemiş olduğu Akideyi benimser ve onaylarsan Kafir oluyor ve ebedi cehenneme gidiyorsun.Her ne kadarda diğer islamın şartlarını yerine getirsende.
  Ey insanlar, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın şeytan, sizi Allah'ın affına güvendirerek ayartmasın.Fatır.5
  MÜSLÜMANLARIN VE KAFİRLERİN ALLAH TARİFİ,TANIMI..SEN BU TARİFİN NERESİNDESİN?

  *****************************************************
  HAYATIN GAYESİ OLAN HEDEFİNİ BELİRLEMEK İÇİN TAKİP EDECEĞİN YOL
  Yanıtla
 2. **ÖNEMLİ**CENNETİN ANAHTARI...
  «Muhakkak ki Allahü Taalâ kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ve istediği kimse için bundan başka hepsini affeder» kavli şerifini tefsir ettiğimiz zaman Yahudilerin Allah’ı bırakıp ta kendi hahamlarını ve din büyüklerini Rab ittihaz edindiklerini, bunun Üzerine şirke daldıklarını söylediğimizi unutmayalım.

  Yuhudilerin din adamlarına doğrudan doğruya ibadet etmiş değillerdi. Fakat onların kendiliklerinden ortaya attıkları şekilde halâlı haram ve haramı da halâl kabul ederek hüküm vazetme ve hakimiyyet esasını evvelemirde onlara vererek şirke düşmüşlerdi...

  Allahü Taala her şeyi affeder de şirki affetmez...

  Hatta büyük günahları bile affeder... «İsterse zina etsin, isterse hırsızlık yapsın, isterse içki içsin... Hepsini affeder...» Bütün mesele Rab olarak yalnız ve yalnız Allahü Taalâyı tanımakdır. **********Dikkat önemli...**********

  Binaenaleyh, hâkimiyyeti sadece Allahü Taalâya vermek gerekir. Ülûhiyyet makamının en önemli husisiyyeti budur. İşte bu çerçeve dahilinde müslüman müslüman olarak, mümin mümin olarak kalabilir. İşte bundan sonra İnsan büyük te olsa günahlarının affını ümid edebilir... Bunun dışında kalan şirke gelince bunu Allahü Taalâ ebediyyen affetmez.Zira Islamın şartı ve imanın haddi budur... Çünkü Cenabı Allah «Şayet Allah’a ve âhiret gününe iman ediyorsanız» diyor...
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1038897109464433&set=ms.c.eJxFzMkJADAMA8GOghUbyeq~%3BsUDI8R2WRWS3BRCJsAcOhItVmQ8wZYm8MLkL6MN~_dC3X9hEm.bps.a.1024394247581386.1073741910.100000324607185&type=3&theater
  Yanıtla
 3. Kaide
  hollandaca
  voetstuk
  -----------
  Şahsiyet
  personage
  Yanıtla
 4. ATAİS.?
  https://www.facebook.com/dikkathaberleri/videos/1042433582466356/
  Yanıtla
 5. Buna rağmen insanlar, Allah'ın kullarından bir kısmını O'nun bir parçası saydılar. Gerçekten de insan apaçık bir nankördür.
  Zuhruf*15
  Yanıtla
 6. Eşyayı gereğince tanımak, ondaki özellikleri bilmektir. Eşyanın tabî bulunduğu kanunları bilmek Allah’ın eşya ile ilgili sünnetlerini bilmektir. Bu sünnetlerin bilinmesi müşkillerin çözülmesini kolaylaştırır, eşyayı ve olayları gerçeklerine uygun izahlara kavuşturmayı mümkün kılar. İnsan fıtratını tanımak, insanı tanımayı mümkün kılar. İnsanları ve aralarında cereyan eden ilişkileri, bunların tabî bulunduğu kanunları bilmek insanı izah etmeyi, insanlar arasındaki iş ve ilişkilerin açıklanmasını mümkün kılar. Kendi cinsinin, başından bu yana yapa geldiklerini, yapmayı adet edindiklerini tanımak, tarihte geçen olayları açıklamayı kolaylaştırırken, günümüz ve gelecekte de olacakların aynı sünnet üzere cereyan edeceği konusunda insanın ufkunu aydınlatır, ona takib edeceği yolu gösterir. Sünnettullah’ın bilinmesi eşyaya tealluk eden yanıyla eşyayı tanımayı ve ondaki özellikleri öğrenerek eşyadan gereğince yararlanmayı sağlarken, insana tealluk eden yanıyla da insanı tanımayı, insanları tanımayı ve insanlar arasında cereyan eden ve edecek olayları açıklamayı kolaylaştırır. - See more at: http://www.iktibasdergisi.com/sunnetullah/#sthash.N79EuVbq.dpuf
  Yanıtla
 7. namenstraat8bredahollanda.blogspot.com · BÜTÜN İNSANLIĞA ÇAĞRI... ŞU AKİDEYİ ANLAMAYA ÇALIŞIN Kİ.... İSTİKAMETİNİZ,HEDEFİNİZ NETLEŞSİN... Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. Her var olanın bir ustası vardır.Kaidesinden yola çıkarsak. Bu kainatta kendi kendine oluşmuş bir şey olmadığına göre o zaman bu kainatıda bir yaratıcı yaratmış dolayısı ile benide.(insanlığı) O zaman bu yaratıcının beni yönlendirmesi ,Kullanma klavuzu vermesi lazım Normal hayatın akışında yaratıcı ile insanlar arasında ki aracıya peygamber denmiş. o zaman en son peygamberlik iddiasında bulunan kişinin getirmiş olduğu kontrata anlaşma şartlarına bakacağız. (Sonuncusu geçerlidir kaidesinden) (Kader) Sonuncusu Muhammed olduğuna göre onun getirdiği kontratda insanlığa bir rest çekiş meydan okuma var. Yoksa, 'Onu Muhammed uydurdu' mu diyorlar? Onlara de ki; 'Eğer doğru söylüyorsanız, Kur'an'a benzer bir sure ortaya getiriniz, bu konuda Allah dışında kimleri yardıma çağırabilecekseniz, çağırınız. Yunus*38 Aradan bin dört yüz yıl geçmiş hala bir ses yok . Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey eloktronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor proğram yapıcıları. o zaman kuran ayetlerinide getirsinler.? Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır. Diyebilir birileri evet bizimde demokrasimiz var. o zaman demokrasiye ve Muhammedin getirdiği şartlara bakılır.Bu insan fıtratına uygunmu diye. örneğin; Mal can ve namuz konusunda kim ne diyor diye. (Şartlar. Eşyadaki özelliklere uygun düşmesi lazım) Dolayısı ile.. Muhammedin getirdiği şartlar insan fıtratına uygun.(ölüm cezası veriyor) Demokrasinin getirdiği şartlar insan fıtratına uygun değil.(Taraf.Aklın üstününden.Hevadan,zenginden) (Halbuki insandaki fıtrat kendisinin olanı kendi isteği dışında bir başkasıyla paylaşmak istemez) olduğu anlaşıldığından fıtrata uygun olan alınır. Dolayısı ile Muhammedin getirmiş olduğu şartlar Yaratıcının gönderdiği şartlar olarak kabül görür. Yaratıcıya ve son peygamberine inanmak vakaya mutabık olur ve Muhammedin getirmiş olduğu şartların bir tanesinin gereği kişi Müslüman olur ve yaratıcının vaadi gereği cenneti kazanmış olur. Kişi bu vaadi elinde tutabilmek için Muhammedin getirmiş olduğu yaratıcının tarifini onaylaması lazım. Yaratıcının kırmızı çizgisi şirktir.(Allah'ın tarifi) (Göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın da Rabbi olan Allah onların uydurdukları noksan sıfatlardan yücedir, münezzehtir.zuhruf*82 O tarifde budur.) Bu olayı bilen şeytan Medya veya diğer yollarla kafir kişinin Allah tarifini onaylattırarak kişiyi Müslümanım diye diye cehennemin bir başka kapısından içeri atıyor. ***************************************************************** "Öyleyse, dedi, beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onlar(ı saptırmak) için senin doğru yolunun üstüne oturacağım." "Sonra (onların) önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından onlara sokulacağım ve sen, çoklarını şükredenlerden, bulmayacaksın." (Allah) buyurdu: "Haydi, sen, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. And olsun ki,onlardan sana kim uyarsa, (bilin ki) sizin hepinizden (derleyip) cehennemi dolduracağım." (A'RAF/16-18) Şeytan Müslüman kılıfına bürünüp prof etiketiyle Atv ve flastv gibi kanallarda Nihat hatipoğlu,Cübbeli Ahmet gibi kişiler vasıtasıyla şu Allah tarifini sunuyor eğer sen onların söylemiş olduğu Akideyi benimser ve onaylarsan Kafir oluyor ve ebedi cehenneme gidiyorsun.Her ne kadarda diğer islamın şartlarını yerine getirsende. Ey insanlar, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın şeytan, sizi Allah'ın affına güvendirerek ayartmasın.Fatır.5 MÜSLÜMANLARIN VE KAFİRLERİN ALLAH TARİFİ,TANIMI..SEN BU TARİFİN NERESİNDESİN? http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb · 16 Ocak
  Yanıtla
 8. Bir yorumun doğru ve yanlış olduğunun delili, eylemde belli eder kendini.
  Yanıtla
 9. Kader ise; insanın ortaya çıkardığı, ateşin yakması, bıçağın kesmesi gibi eşyada bulunan özelliklerdir. Bu özellikler ise duyuların idrak edebildiği hissedilebilir şeylerdir. Öyleyse kaderin delili de aklidir.
  http://islamdevleti.info/kitaplar/Islam_Sahsiyeti_Cilt_1/05.htm
  Yanıtla
 10. BAĞIMSIZ VAROLUŞ PROJELERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMAK
  http://www.iktibasdergisi.com/bagimsiz-varolus-projeleri-uzerinde-calismak/
  Yanıtla
 11. “Sen bilgi ver; görevin sadece bilgi vermektir. Tepelerine
  dikilecek değilsin.” (Gaşiye 88/21-22)

  “Eğer rabbin zorlayıcı sistem oluştursaydı yeryüzünde kim varsa hepsi topluca iman ederlerdi. Mümin olsunlar diye onlara sen mi baskı yapacaksın?” (Yunus 10/99)

  "Allah katında canlıların en kötüsü gerçeği dinlemeyen(teslim olmayan) sağır ve dilsiz kesilen kimselerdir. (Enfal 8/22)

  " Onlar sözü dinler ve en güzeline uyarlar
  Allah’in dogru yola eristirdigi, öz akil sahibi onlardir."

  Zümer suresi: Ayet18.
  Yanıtla
 12. Allah,hem bu kâinatın yaratanıdır hemde İnsanoğlunun yaratanı.İnsan denen varlığın fıtratıyla kâinat sahnelerinin anlaştıkları gizli bir dil vardır.İnsan fıtratının sadece kâinat sahnesine ve onun esrarına yöneltilmesi kafidir.
  İnsanoğlunda mevcut alıcı-verici cihazların uyanması ve harekete geçmesi için kâfidir.
  İşte o dil budur.
  Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZILARI.
  Yanıtla
 13. Kur’an’ın beşer fıtratına hitap ediş metodu bile, bu kitabın ana kaynağını gösteren bir delildir... Evet onun çıktığı kaynak ta kâinatın südûr ettiği kaynağın aynısıdır... Kur’an’ın yapı tarzı tıpkı kâinatın yapılış tarzı gibidir. Kâinatta en basit maddelerden girift şekiller ortaya çıkar, komple yaratıkları neş’et eder... Kâinatın ana maddesi olarak bilinen atom... hayatın temeli olarak kabul edilen hücre... Atom bunca küçüklüğüne rağmen bir mucizedir başlı başına... Hücre bunca bilinmezliğine rağmen apayrı bir muammadır... Burada Kur’an insan tarafından alışılagelmiş en basit maddeden en büyük akide sistemini ve en şümullü kâinat anlayışını kurmak için malzeme çıkarıyor... Evet herkesin kendi başına deneyebileceği şeylerden... Soydan... Ekinden... Sudan... Ateşten... Ve ölümden... Hangi insan vardır yeryüzünde ki bu sayılan şeyleri görmemiş olsun?.. Tecrübe stokları arasında bunların yeri bulunmasın?.. Hangi mağara devri insanı beşerî hayatla, nebati hayatin nasıl meydana geldiğini görmemiştir?.. Suyun nasıl indiğini, ateşin nasıl yandığını ve insanın nasıl öldüğünü görmemiş olan bir insan türü var mıdır yeryüzünde?... İşte herkesin bildiği ve gördüğü bu malzemelerden, Kur’an bir akide yapısı kuruyor... Çünkü Kur’an her devrin insanına hitap ediyor... Şu saydığımız malzemeler haddi zatında çok basit ve önemsiz olmasına rağmen kâinatın en büyük ve mühim hakikatlarının başında gelir. Rabbânî sırların en önemlilerindendir. Bu malzemeler çok basit olmalarına rağmen her insanın fıtratına hitap ederler. Ve haddi zatında bu malzemeler bütün dünya bilginlerinin üzerinde etüd yapacakları önemli şeylerdir...

  Biz bu Kur’an’m ana kaynağına delalet eden, tabiatı ve mahiyeti ile ilgili daha derin ve geniş açıklamalara girişecek güçte değiliz. Sûrenin akış yönüne dönmek için bu kadarlık açıklamayı yeterli buluyoruz...

  Ve en doğruyu söylüyor ulu Allah:

  Bu Kur’an Allah’tan başkası tarafından uydurulmuş değildir...

  Senin için, “onu uydurdu” diyorlar öyle mi? De ki: “Onun sûrelerinden benzer bir sûre meydana getirin, iddianızda samimi iseniz, Allah’tan başka çağırabileceklerinizi de çağırın.”

  Not.Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır.
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=210350776082998&set=pcb.210350802749662&type=3&theater
  Yanıtla
 14. Bu Uçsuz Bucaksız Kâinatın Bizlerin ve Herşeyin Yaratıcısı Olan Yüceler Yücesi Rabbimiz ALLAH'ın, Rasûlü Aracılığıyla Bizlere indirmiş Olduğu Bu Yüce Kurân Yaratılmış degil, Bilakis ALLAH'ın Kelamı yani Sözleridir.
  Yanıtla
 15. insanda manevi bir boşluk bırakınca, bu boşluğu akıl ile inancı bilim çerçevesince telif etme iddiasındaki spiritüalizm doldurmak istemiştir.
  Pozitif bilim, en azından insanlara yalnızca reel olarak ispat edilebilen şeyleri kabul etmeyi telkin ettiği için, bilimsel metot çerçevesindeki bu anlayış insanı, inanca dayanan her türlü bilginin reddine yöneltir.
  Bu yönlendirmenin sonucunda insan, kolay kolay TANRIYA, RUHA VE AHİRETE İNANMAYACAKTIR.
  Çünkü bu düşünceler olgusal nesnel ispata açık değildir. İşte böyle bir ortamda spiritüalizm pek çok kişiyi cezb etmiştir.
  http://www.iktibasdergisi.com/turk-toplumunda-19-yuz-yilda-felsefe-akimlari/
  http://www.iktibasdergisi.com/maddenin-sirk-hali-termodinamigin-birinci-yasasi/
  YanıtlaSil
 16. İslam'ı yanlış anlamamızın sıkıntılarını yaşıyoruz!
  https://www.youtube.com/watch?v=WfuPISynLJ8&feature=share
  https://lh3.googleusercontent.com/A3CPGSi69eRqJfGlOB_-6XL9FaTVXzm5eUB6pMHpdyJJTEb3Q0Wzl9rO7sl9ZoZQKoe3nUWnNsruOMg=w2135-h1200-rw-no
  YanıtlaSil
 17. İnsanın kalkınması için külli fikre ve fikri kaideye ihtiyacı vardır…
  Bu fikir veya fikri kaide, eşya hakkındaki mefhumları verir…
  Eşya hakkındaki mefhumlar, insanın davranışlarını düzenler…
  http://www.hilafet.com/html/sc/2007/0007.html
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  YanıtlaSil
 18. DÜN MELEK DİYORDU,SENİN YARATICININ İNSANLIĞA GÖNDERMİŞ OLDUĞU PEYGAMBER.BU GÜN VİDEO,TEYP VB. ŞEYLER DİYOR İLİM.
  HANİ DİĞER AYETTE DE REST ÇEKİŞ VARDI YA İNSANLIĞA.Yunus.38
  "Muhakkak sizin üzerinizde gözetici (hafız) çok şerefli yazıcılar vardır ki, bunlar yaptığınız amel ve işlerin hepsini bilirler." (İnfitâr Suresi, 82/10-12);

  "Hatırla ki insanın hem sağında hem solunda oturan ve onun amellerini tesbit etmekte olan iki de (melek) vardır. O bir söz atmaya dursun, mutlaka onun yanında hazır olan gözcü(melek)vardır." (Kâf Suresi, 50/17-18).
  ***
  Allah her şeyi bildiği hâlde, neden amellerimizi melekler yazmakta?
  https://sorularlaislamiyet.com/allah-her-seyi-bildigi-halde-neden-amellerimizi-melekler-yazmakta-0
  Bu olay 1400 yıl önce peygamberin getirdiği kuranda,kontrat da,kullanma kılavuzunda böyle yazıyor.
  Buna sadece inanmakla geçiştiriyorsun ama bu gün video,teyp,v.b cihazlarla işaret edilmiş olan noktalar kesinlik ifade ediyor.
  Delaleti kati inanmak mecburiyetindesin.Bütün duyu organların algılayabilecek şekilde açık.
  MADDENİN ŞİRK HALİ: TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI
  http://www.iktibasdergisi.com/maddenin-sirk-hali-termodinamigin-birinci-yasasi/
  Ölene kadar bölüm 1
  https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%B6lene+kadar+b%C3%B6l%C3%BCm+1
  Onun için bu zamanda,asırda,yüzyılda daha geniş bir açıklama yapıp bu insanlığa servis edilmezi gereken konu,mevzu,olay,hadise
  Frekanslarımızın aynı olabilmesi ve hedefe kilitlenip başarıya ulaşmanın tek yolu şu fikri açıp insanlığa servis etmekten geçer. *EŞYAYI BAZ,ÖLÇÜ ALDIĞIMIZDA Vahyin,Son asrın ilim ve teknolojisiyle hazırlanmış açılımı bekleyen Fikri. VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİNİN GÖRÜŞLERİ GEÇERLİDİR. Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZILARI. Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. Fikrin oluşum Süreci ve Aşamaları.
  YanıtlaSil
 19. Vahiy (Arapça: وحي), İslami terminolojide, buyruk veya düşüncelerin Allah tarafından peygamberlere bildirilmesi eylemine veya bu bildirinin kendisine denir. İslami inanışta vahiy peygamberlere gelir ve sadece Cebrail aracılığıyla iner.
  YANİ VAHİY SADE PEYGAMBERLERİN DUYGU ALANINA HİTAP EDİYORDU BU GÜN 2017 EŞYADAKİ ÖZELLİKLERLE BÜTÜN İNSANLIĞA HİTAP EDİYOR ALLAH BİLİM VE TEKNOLOJİ ARACILIĞI İLE.
  *EŞYAYI BAZ,ÖLÇÜ ALDIĞIMIZDA
  Vahyin,Son asrın ilim ve teknolojisiyle hazırlanmış açılımı bekleyen Fikri.
  VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİNİN GÖRÜŞLERİ GEÇERLİDİR.
  Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZILARI.
  Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. Fikrin oluşum Süreci ve Aşamaları.
  YanıtlaSil
 20. Sonunda oraya geldikleri zaman, onların işitme, görme (duyuları) ve derileri kendi aleyhlerine şahitlik edecektir. (Fussilet 20)
  Kendi derilerine dediler ki: "Niye aleyhimizde şahitlik ettiniz?" Dediler ki: "Her şeye nutku verip-konuşturan Allah, bizi konuşturdu. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürülmektesiniz."(Fussilet21)
  Siz gözlerinizin, kulaklarınızın ve derilerinizin aleyhinize tanıklık edeceklerinden sakınmıyordunuz. Fakat siz Allah'ın yaptıklarınızdan birçoğunu bilmediğini sanıyordunuz.(Fussilet 22)
  O gün dilleri, elleri ve ayakları, yapmış oldukları işlere kendi aleyhlerinde şahitlik edecektir. (Nur/23, 24) *************************************
  Peygamberin getirdiği kuran da,kontratta,kullanma kılavuzunda nasıl deri ve organlarımızın konuşacağı yazıyorsa bu günde (2017) teknoloji ve ilimle elementler dillendiriliyor.
  ***************************************
  Camın dokunmatik özellik kazanması için ince, şeffaf ve iletken indiyum oksit katmanı camın üzerine kaplanır. Ayrıca itriyum, lantan, praseodimyum, öropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum gibi pek çok nadir **toprak** elementi dokunmatik ekranlardaki renkleri oluşturmak için çok küçük miktarlarda kullanılır. Lantan, seryum, praseodimyum gibi elementler ise parlak ekran üretiminde kullanılıyor.
  http://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/akilli-telefonlardaki-elementler
  (İnsanın oluşumundaki elementlerle topraktaki elementler aynı)
  file:///C:/Users/pc/Downloads/4962-19654-1-PB.pdf
  YanıtlaSil
 21. Fizik kuralları ile yapılan hesaplar, evrenin başlangıcında fizik kurallarının çöktüğünü göstermektedir. Bu, fizik kurallarına dayanarak, fizik kurallarının çöktüğü anı tespit etmek demektir ki, bilimin insanlığı böyle bir sonuca götüreceğini hiç kimse tahmin etmiyordu.****
  Eğer uzayın genişlemesini zamanda geriye doğru götürürseniz, tekillik, evrenin varlığının kesildiği noktayı temsil eder.
  *****O, evrenin bir parçası değildir,****
  fakat geriye döndürülmüş, zamanda büzülen evrenin, yok olduğu noktayı temsil etmektedir.
  ***
  (Göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın da Rabbi olan Allah onların uydurdukları noksan sıfatlardan yücedir, münezzehtir.zuhruf*82 (sübanallah) ihlas.)
  Bu ayetlerden sınırsızlık kaidesi çıkar.
  O zaman bu inanç konusunda şu kaideye uymak gerekir.
  Sınırlı bir şey sınırsız olan bir şeyi kapsamaz.(Kaide)
  Muhammedin, Allah tarifi eşyanın özelliğine,fıtratına uygun kaideye uyuyor.
  Öyleyse Muhammedin bu Allah tarifi baz,ölçü olarak alınır.
  http://ateistcaps.blogspot.nl/2015/01/tanrinin-varliginin-kanitlanmasinda.html
  YanıtlaSil
 22. SON TEKNOLOJİ VE İLİMİN DOĞRULTUSUNDA YARATICININ VARLIĞININ İSPATI.
  (Bu kainatı organize eden güç,Müslüman Allah diğerleri de güç,tanrı,god,ilah diye dillendirmektedirler.)
  https://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/yaraticinin-varliginin-kanitlanmasinda.html?showComment=1484378492524#c3053650240937954689
  YanıtlaSil
 23. Vakıa*. Olgu: Bu bir vakıadır, inkâr edilemez.
  https://www.google.nl/search?q=Vak%C4%B1a*&oq=Vak%C4%B1a*&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=vak%C4%B1a+ne+demek
  vaka*anlamı
  a. Olay, hadise:
  http://ne-demek.net/anlam%C4%B1/vaka-ne-demek.html
  YanıtlaSil
 24. Sonuncusu gecerlidir KAİDESİ
  “Hatırla ki, Meryem oğlu İsa: “Ey İsrail oğulları! Ben Allah’ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim” demişti. Fakat o, kendilerine açık deliller getirince: Bu apaçık bir büyüdür, dediler.” (Saf 61/6) Kedilerine gelen elçinin kabul edip müjdelediğini kabul etmeyen ve onun getirdiği kitaba inanmayan Allah’a teslim olmuş olabilir mi?
  YanıtlaSil
 25. ***DAVA ADAMLARINA...
  2017*son asrın,yüz yılın teknolojisiyle,ilmiyle hazırlanmış İslam Akidesi.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  ***-----
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=255838361534239&set=a.147226759062067.1073741828.100013242319421&type=3&theater

  ***********************
  BİR İNSANIN BU DÜNYAYA GELİŞ GAYESİ İÇİN TAKİP EDECEĞİ İSTİKAMET.
  http://www.dailymotion.com/video/x3tcd8a
  SEN VE SENİN DAVAN ÖNEMLİLER İÇİNDE BİR İLK'TİR UNUTMA...!
  http://www.dailymotion.com/video/x4bi2k2_sen-ve-senin-davan-onemliler-icinde-bir-ilk-tir-unutma_videogames
  YanıtlaSil

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder