Bu Blogda Ara

25 Ekim 2019 Cuma

Nûh'u da toplumuna elçi olarak gönderdik: “Gerçekten ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyiniz! Ben, sizin hakkınızda acı bir günün azabından korkarım.”

elçiler ve yalan ile ilgili görsel sonucu
25,26.Ve andolsun ki Nûh'u da toplumuna elçi olarak gönderdik: “Gerçekten ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyiniz! Ben, sizin hakkınızda acı bir günün azabından korkarım.”
27.Buna karşılık, toplumunun kâfirlerinin; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmiş olanlarının ileri gelenleri: “Biz seni sadece bizim gibi sıradan bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü aşağı tabakalarımızdan/ ayak takımımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz. Sizin bizim aleyhimize bir fazlalığınızı da görmüyoruz. Tam tersine biz, sizi yalancılar sanıyoruz” dediler.
28-31.Nûh, “Ey toplumum! Hiç düşündünüz mü, ben Rabbimden apaçık bir delil üzere isem ve O, bana Kendi tarafından bir rahmet bahşetmiş de bu size saklı tutulmuşsa?! –Biz, siz ondan hoşlanmadığınız hâlde sizi ona zorlar mıyız?”– 29.Ve “Ey toplumum! Ben sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Ve ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar elbette Rablerine kavuşacaklar. Velâkin ben sizi cahillik eden bir toplum olarak görüyorum.” 30.Ve “Ey toplumum! Ben onları kovarsam, Allah'a karşı bana kim yardım edecek? Peki, siz hiç düşünmez misiniz? 31.Ve ben size, ‘Allah'ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum. Ve ben görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği bilmem. Ben size ‘Ben bir meleğim’ de demiyorum. O sizin kendinize göre, hor gördükleriniz hakkında, ‘Allah onlara hiçbir hayır vermez’ de demiyorum. Allah, onların içlerindekini, en iyi bilendir. İşte asıl o zaman ben kesinlikle yanlış; kendi zararlarına iş yapanlardan olurum” dedi.
32.Onlar dediler ki: “Ey Nûh! Bizimle didişip durdun da mücâdelemizi çoğalttın. Haydi artık doğrulardan isen, bizi tehdit ettiğin şu azabı bize getir!”
33,34.Nûh: “Onu size ancak dilerse Allah getirir. Ve siz O'nu âciz bırakanlar değilsiniz. Ben size öğüt vermek istemiş olsam da, eğer Allah sizi azdırmayı murat ediyorsa, benim öğüdüm size bir yarar sağlamaz. O, sizin Rabbinizdir ve yalnızca O'na döndürüleceksiniz” dedi.
36,37.Ve Nûh'a vahyolundu: “Kesinlikle toplumundan iman etmiş olanlardan başka artık kimse iman etmeyecektir. Onun için onların yaptıkları şeylere üzülme. Ve Bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Şirk koşmak sûretiyle yanlış; kendi zararlarına iş yapan kimseler hakkında da Bana hitapta bulunma. Kesinlikle onlar, suda kesin boğulacaklardır.”
38,39Ve o, gemiyi yapıyordu, toplumundan bazı ileri gelenler, o'na her uğrayışta o'nunla alay ediyorlardı. Nûh dedi ki: “Bizimle alay ediyorsunuz, biz de sizinle tıpkı bizimle alay ettiğiniz gibi alay edeceğiz.” –Artık o aşağılatıcı azabın kime geleceğini ve o sürekli azabın kimin üstüne ineceğini ileride bileceksiniz.–
40.Sonunda emrimiz geldiği ve iş kızıştığı zaman Biz dedik ki: “Her cinsten birer çifti ve aleyhlerinde hüküm verilmiş olanların dışında aileni ve iman etmiş olanları onun içine yükle.” –Zaten o'nunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti.–
41.Ve Nûh dedi ki: “İçerisine binin, onun akışı da duruşu da Allah adınadır. Kesinlikle Rabbim gerçekten çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.”
42.Ve gemiler dağlar gibi; sapasağlam, yıkılmadan, yıpranmadan onlarla, dalgalar içinde akıp gidiyordu. Ve Nûh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna seslendi: “Yavrucuğum! Bizimle beraber bin, kâfirlerle; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedenler ile beraber olma!
43.Nûh'un oğlu dedi ki: “Ben, kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım.” Nûh, “Bugün Allah'ın merhamet ettiğinden başkasını, Allah'ın bu emrinden koruyacak kimse yoktur” dedi. Ve dalga aralarına girdi. O da suda boğulanlardan oluverdi.
44.Ve “Ey yeryüzü suyunu yut! Ey gökyüzü sen de tut!” denildi. Sular da çekildi. Emir de yerine gelmiş oldu. Gemi de Cudi üzerine oturdu. Ve o şirk koşarak yanlış; kendi zararlarına iş yapan topluma, “Uzak olun [kahrolun, tarihten silinin]!” denildi.
45.Ve Nûh Rabbine seslenip de dedi ki: “Rabbim! Oğlum benim ehlimdendi. Senin vaadin de elbette haktır. Ve Sen, hâkimlerin en hâkimisin.”
46.Allah: “Ey Nûh! Şüphesiz o senin ehlinden değildir. Şüphesiz o, sâlih olmayan bir iştir/o, sâlih olmayan bir iş işlemiştir. Hakkında bilgin olmayan bir şeyi Benden isteme! Şüphesiz Ben, seni, cahillerden olmaktan sakındırırım” dedi.
47.Nûh, “Ey Rabbim! Ben hakkında bilgim olmayan bir şeyi istemiş olmaktan dolayı sana sığınırım. Ve eğer Sen beni bağışlamazsan, bana merhamet etmezsen ben zarara/kayba uğrayıp acı çekenlerden olurum” dedi.
48.Denildi ki: “Ey Nûh! Bizden bir selâm ve seninle birlikte olanlardan gelecek ümmetlere bir selâm ve bolluklarla gemiden in. –Ve ilerde kendilerini birçok nimetten yararlandıracağımız, sonra da bu yüzden kendilerine tarafımızdan acıklı bir azap dokunacak nice ümmetler vardır.–
49.İşte Nûh ile ilgili anlatılanlar, sana vahyettiğimiz görülmeyenin, duyulmayanın, sezilmeyenin haberlerindendir. Bunları sen ve toplumun bundan önce bilmiyordunuz. Şu hâlde sabret. Şüphesiz âkıbet, Allah'ın koruması altına girmiş olan kişilerindir.
ALLAH'IN KADROLU MEMURU OLDUĞUMU DELİLLERİ İLE İSPATLAMAM LAZIM.
https://namenstr8bredaholland.blogspot.com/…/allahin-kadrol…
Siz in problemin çözümü bende benim problemin çözümü de siz de
https://namenstr8bredaholland.blogspot.com/…/siz-in-problem…
Bilginin çokluğu, ilimlerin çeşitliliği, birikimin tamamının tahsil imkansızlığı ilginç zihni savrulmaları tetikledi. İnsanlar bilgi kaosunun içinde yollarını arıyorlar. Ne yapacaklarını bilmez, hangi yöne gideceklerini kestiremez haldeler.
Siz in problemin çözümü bende benim problemin çözümü de siz de
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=725909811193756&id=100013242319421


İSTEKURAN.COM
Yorumlar
 • Hüseyin Uzun Şaşmaz 25, 26. Ve andolsun ki Nûh'u da toplumuna elçi olarak gönderdik: “Gerçekten ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyiniz! Ben, sizin hakkınızda acı bir günün azabından korkarım.”
  45. Ve Nûh Rabbine seslenip de dedi ki: “Ra
  bbim! Oğlum benim ehlimdendi. Senin vaadin de elbette haktır. Ve Sen, hâkimlerin en hâkimisin.”
  46.Allah: “Ey Nûh! Şüphesiz o senin ehlinden değildir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=727237284394342&id=100013242319421
 • Hüseyin Uzun Şaşmaz Araştırmaya göre ısınan okyanuslar fırtına, kasırga ve şiddetli yağışların artmasında da önemli bir faktör olarak görülüyor.
  https://www.google.com/search...
  dünya alarm veriyor - Google Search
  GOOGLE.COM
  dünya alarm veriyor - Google Search
  dünya alarm veriyor - Google Search

 • Hüseyin Uzun Şaşmaz Cennete girip de artısı olmayan kişi bu gün amazonlarda Afrikada yaşayan insanlar gibi yaşam sürecek.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=725215554596515&id=100013242319421
 • Hüseyin Uzun Şaşmaz Düşünmek, duygusal bir durum değil; akli bir durumdur. Zira insanın en temel vasfı, düşünmek ve bilmektir. Bu yüzden her düşünüyorum diyen, düşünüyor anlamına gelmez.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=726684991116238&id=100013242319421
 • Hüseyin Uzun Şaşmaz Ey insanlar! Yarattığı bütün canlılara nimet veren, yarattıklarına çok merhametli Allah adına uyarıyorum: Bu, bir dönemin sonu olacak. Ve aynı zamanda yeni bir dönemin de başlangıcı… “Allah, peygamberlik müessesesi ümmete yüklenmiştir..
  https://www.facebook.com/permalink.php...
 • BREDAHOLLAND.BLOGSPOT.COM
  BİZ BU FİKRİN ÜZERİNE YOĞUNLAŞARAK GELECEK NESİLLERE PAKET HALİNDE…
  BİZ BU FİKRİN ÜZERİNE YOĞUNLAŞARAK GELECEK NESİLLERE PAKET HALİNDE HAZIRLAMAMIZ LAZIM.

 • Hüseyin Uzun Şaşmaz Bilim insanları uyarıyor: Dünya 6. büyük kitlesel yok oluş evresinde. ...
  Dünyada yaşayan canlıların neredeyse yarısı asrın sonuna kadar yok olabilir ve bunun en büyük nedeni insanoğlu.
  Altıncı kitlesel yok oluş olarak adlandırılan bu durum

  Gelecekte bakteri kozmosunu kendi lehimize fethetmeye başlamalıyız. Bakteriyel veri transferi sayesinde biyolojik bilgisayarlar yaratabiliriz. Aslında insanların bakteriler ile kuracağı bu çapta bir ilişkinin sonuçlarını tahmin etmek çok zor. Mutasyona uğramış süper bakteriler insanların soyunu kırabilir.
  Altıncı Büyük Yok Oluş Başladı, Sırada İnsanlık Var! »
  Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi? Dinin başlangıcı sorunu bugüne dek henüz herkesin kabulleneceği bir çözüme kavuşturulamamıştır.
  Bu gün itibarı ile mümkündür.
  YAŞAMIN İLK BAŞLANGICINDAKİ ÖLÇÜ; KAİDELER....
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=715132362271501&id=100013242319421
 • Hüseyin Uzun Şaşmaz 7,8.Ve inkâr etmiş olanlar: “Bu ne biçim elçi ki, yemek yiyor, sokaklarda yürüyor? Ona, bir melek indirilseydi ya! Böylece O'nunla beraber bir uyarıcı olur! Yahut kendisine bir hazine bırakılsaydı veya kendisinden yiyeceği bir bahçe olsaydı ya!” dediler. Bu şirk koşarak yanlış; kendi zararlarına iş yapanlar: “Siz, yalnızca büyülenmiş bir kişiye uyuyorsunuz” da dediler.
  https://www.youtube.com/watch?v=NYmc2pDlPTg
  Geçmişteki müşrik toplumların hepsi elçileri yalanlamışlardı
  YOUTUBE.COM
  Geçmişteki müşrik toplumların hepsi elçileri yalanlamışlardı
  Geçmişteki müşrik toplumların hepsi elçileri yalanlamışlardı

  Yanıt yaz...

 • Hüseyin Uzun Şaşmaz Nûh'u da toplumuna elçi olarak gönderdik: “Gerçekten ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyiniz! Ben, sizin hakkınızda acı bir günün azabından korkarım.”
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=727330514385019&id=100013242319421
 • Hüseyin Uzun Şaşmaz Ey Resulullah’ın kızı Fatıma! Sen de kendini Allah’tan satın almaya çalış; zira senin için de bir şey yapamam.”
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=337105613407513&id=100013242319421
 • Hüseyin Uzun Şaşmaz Uyarılmadınız mı? Duymuyordunuz, O gerçekleşeceğinden şüphe olmayan günü hiç düşünmediniz ki ! Artık iş işten geçtikten sonra, davetçilerle alay ettiğinizi ne çabuk unuttunuz?
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=189397674844975&id=100013242319421
 • Hüseyin Uzun Şaşmaz Nûh'u da toplumuna elçi olarak gönderdik: “Gerçekten ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyiniz! Ben, sizin hakkınızda acı bir günün azabından korkarım.”
  45.Ve Nûh Rabbine seslenip de dedi ki: “Rabbim! Oğlum benim ehlimd
  Daha Fazlasını Gör
 • Görüntünün olası içeriği: yazı
  Yanıt yaz...

 • Suyun kaldırma kuvvetinin duyarsız topluma delil olması
  YOUTUBE.COM
  Suyun kaldırma kuvvetinin duyarsız topluma delil olması
  Suyun kaldırma kuvvetinin duyarsız topluma delil olması

 • Hüseyin Uzun Şaşmaz elçi için arama sonuçları
  ► O, kulları üzerinde (her şeye boyun eğdiren) El-Kahir’dir. Üzerinize koruyucu (melekler) yollar. Sizden birine ölüm geldiğinde (ölüm vazifesiyle görevli) elçilerimiz onu vefat ettirir. Ve onlar görevlerini kusursuz bir şekilde yaparlar. (6/En'âm, 61)

  ► Allah’a yalan uydurarak iftira eden veya (Allah’ın) ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Bunlara, Kitap’tan nasipleri (kendileri için takdir olunan hayır ve şer) erişir. Nihayet canlarını almak için elçilerimiz onlara geldiğinde derler ki: “Allah’ı bırakıp dua ettikleriniz nerede?” Derler ki: “Onlar bizi (terk edip) kayboldular.” Ve kâfir olduklarına dair kendileri aleyhine şahitlik ettiler. (7/A'râf, 37)

  ► Demişti ki: “Ey kavmim! Bende sapıklık yok. Lakin ben âlemlerin Rabbi olan (Allah tarafından gönderilmiş) bir elçiyim.” (7/A'râf, 61)

  ► Demişti ki: “Ey kavmim! Bende akıl kıtlığı yoktur. Fakat ben âlemlerin Rabbi (tarafından gönderilmiş) bir elçiyim.” (7/A'râf, 67)

  ► Musa demişti ki: “Ey Firavun! Şüphesiz ben, âlemlerin Rabbinden (gelen) bir elçiyim.” (7/A'râf, 104)

  ► İnsanlara dokunan bir sıkıntıdan sonra rahmeti tattırdığımızda, ayetlerimize karşı bir tuzak içinde görürsün onları. De ki: “Allah’ın (tuzağı bozmak için karşı) tuzak kurması daha hızlıdır.” Şüphesiz ki elçilerimiz/melekler, kurduğunuz tuzakları yazmaktadır. (10/Yûnus, 21)

  Sıkıntıdan kurtulan insanın Allah’ın (cc) ayetlerine tuzak kurması; Allah’ın (cc) yardımını yalanlayıp alay etmesi, Allah’tan (cc) gelen yardımı Allah’a (cc) değil de başkalarına nispet etmesi, başarıyı kendi emeğinin sonucu olarak görmesi, bela anında Allah’a (cc) iman ediyor gibi yapıp rahata kavuşunca Allah’ı (cc) unutmasıdır.

  ► Andolsun ki elçilerimiz/meleklerimiz İbrahim’e müjdeyle gelip, “Selam olsun.” demişlerdi. O da: “Selam.” dedi. Hiç beklemeden pişmiş bir buzağıyı (ikram etmek için) getirdi. (11/Hûd, 69)

  ► (Elçilerimiz:) “Ey İbrahim! (O kavimle ilgili) tartışmayı bırak. Çünkü Rabbinin (onlarla ilgili) hükmü gelmiştir. Ve şüphesiz ki onlara geri çevrilmeyecek bir azap gelecektir.” (dediler.) (11/Hûd, 76)

  ► Elçilerimiz (melekler) Lut’a geldiğinde, onlar yüzünden kendini kötü hissetmiş, bir çıkar yol bulamamış ve: “Bu baş belası, sıkıntılı bir gündür.” demişti. (11/Hûd, 77)

  ► (Melekler) demişlerdi ki: “Ey Lut! Biz Rabbinin elçileriyiz. Sana ilişemezler. Gecenin bir vaktinde ailenle beraber yola çık ve hanımın hariç içinizden kimse dönüp arkasına bakmasın. (Çünkü) onların başına gelecek azap, onun da başına gelecektir. Onların (helak) zamanı sabahtır. Sabah yakın değil mi?” (11/Hûd, 81)

  ► Kral (bu yorumu duyunca): “Onu bana getirin.” dedi. Elçi Yusuf’a (müjde vermek için) geldiğinde demişti ki: “Efendinin yanına dön ve ona sor (bakalım): ‘Ellerini kesen kadınların durumu neydi?’ Şüphesiz ki benim Rabbim, onların tuzağını bilir.” (12/Yûsuf, 50)

  ► Artık elçiler ümitlerini kesip, yalanlandıklarını sandıklarında, yardımımız onlara gelmiş ve dilediklerimiz kurtarılmıştı. Azabımız, günahkâr topluluktan geri çevrilmez. (12/Yûsuf, 110)

  ► “Ey elçiler/melekler! Sizin işiniz (göreviniz) nedir?” demişti. (15/Hicr, 57)

  ► Lut ailesine elçiler geldiği zaman: (15/Hicr, 61)

  ► (Cibril) demişti ki: “Ben, yalnızca Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir evlat vermek için (buradayım).” (19/Meryem, 19)

  ► “Ona varın ve deyin ki: ‘Şüphesiz ki biz, Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber yolla, onlara azap etme! Muhakkak sana, Rabbinden ayetle/mucizeyle geldik. Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun.’ ” (20/Tâhâ, 47)

  ► Dedi ki: “Onların görmediğini gördüm. Elçinin/meleğin izinden bir avuç aldım ve attım. Nefsim bana böylesini hoş gösterdi.” (20/Tâhâ, 96)

  ► Allah, meleklerden ve insanlardan dilediğini elçi olarak seçer. Şüphesiz ki Allah, (işiten ve dualara icabet eden) Semi’, (her şeyi gören) Basîr’dir. (22/Hac, 75)

  ► “Firavun’a gidin ve deyin ki: ‘Kuşkusuz biz, âlemlerin Rabbi olan (Allah’ın) elçileriyiz.’ ” (26/Şuarâ, 16)

  ► “Ben onlara bir hediye gönderecek ve elçilerin neyle döndüğüne bakacağım.” (27/Neml, 35)

  ► (Elçi) Süleyman’a geldiğinde: “Bana malla destek vereceksiniz öyle mi? Allah’ın bana verdiği size verdiklerinden çok daha hayırlıdır. (Hayır, öyle değil!) Siz (birbirinize hediye verince) hediyenizle sevinip böbürlenebilirsiniz (ben değil).” (27/Neml, 36)

  ► Elçilerimiz/melekler İbrahim’e müjdeyle geldiklerinde: “Biz, bu beldenin ahalisini helak edeceğiz. Şüphesiz onun ahalisi, zalim oldular.” demişlerdi. (29/Ankebût, 31)

  ► Elçilerimiz/Melekler Lut’a geldiğinde, onlar yüzünden kendini kötü hissetmiş, bir çıkar yol bulamamıştı. Demişlerdi ki: “Korkma ve üzülme! Kuşkusuz, karın hariç, seni ve aileni kurtaracağız. (Karın ise) geride kalacaklardandır.” (29/Ankebût, 33)

  ► Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah’adır. O, yaratmada dilediğini arttırır. Şüphesiz ki Allah, her şeye kadîrdir. (35/Fâtır, 1)

  ► Hani onlara iki elçi göndermiştik de o ikisini yalanlamışlardı. Biz de üçüncü bir kişiyle onları desteklemiştik. Demişlerdi ki: “Şüphesiz ki biz, sizlere gönderilmiş resûlleriz.” (36/Yâsîn, 14)

  ► Yazıklar olsun (şu) kullara! Onlara ne zaman bir elçi gelse hemen onunla alay ederlerdi. (36/Yâsîn, 30)

  ► “Yalnızca Allah’a ibadet edin.” diyerek önlerinden ve arkalarından resûller gelince dediler ki: “Şayet Rabbimiz dileseydi (elçi olarak) melekler indirirdi. Şüphesiz ki biz, kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkâr ediyoruz.” (41/Fussilet, 14)

  ► Vahyetmek, perde gerisinden (konuşmak) veya izniyle vahyeden bir elçi/melek yollaması dışında, Allah’ın bir insanla konuşması olacak şey değildir. Şüphesiz ki O, (zatı ve sıfatları en yüce olan) Aliy, (hüküm ve hikmet sahibi olan) Hakîm’dir. (42/Şûrâ, 51)

  ► Andolsun ki Musa’yı, ayetlerimizle Firavun ve ileri gelenlerine yolladık. Dedi ki: “Şüphesiz ki ben, âlemlerin Rabbinin elçisiyim.” (43/Zuhruf, 46)

  ► Yoksa onlar, gizlediklerini ve fısıldaşmalarını duymadığımızı mı sanıyorlar? Bilakis, elçilerimiz/melekler onların yanında yazmaktadır. (43/Zuhruf, 80)

  ► “Ey elçiler/melekler! Sizin işiniz (göreviniz) nedir?” demişti. (51/Zâriyat, 31)

  ► Ancak resûlleri arasından razı olup (seçtikleri) müstesna. Çünkü (gayb bilgisine muttali olan elçinin) önünde ve arkasında (onu koruyan) gözetleyiciler kılmıştır. (72/Cin, 27)

  ► Şüphesiz ki o (Kur’ân), pek değerli bir elçinin (Cibril’in getirdiği) sözüdür. (81/Tekvîr, 19)
  https://tevhidmeali.com/search?q=el%C3%A7i
  Tevhid Meali
  TEVHİDMEALİ.COM
  Tevhid Meali
  Tevhid Meali

 • MUHAMMED (SAS) İN ,ALLAH'IN PEYGAMBERİ OLDUĞUNUN DELİLLERİ.2017
  NAMENSTR8BREDAHOLLANDA.BLOGSPOT.COM
  MUHAMMED (SAS) İN ,ALLAH'IN PEYGAMBERİ OLDUĞUNUN…
  MUHAMMED (SAS) İN ,ALLAH'IN PEYGAMBERİ OLDUĞUNUN DELİLLERİ.2017

25,26.Ve andolsun ki Nûh'u da toplumuna elçi... - Hüseyin Uzun Şaşmaz:

105. Nûh toplumu gönderilmişleri [elçileri, mesajları] yalanladı.
106- 110. Bir zamanlar kardeşleri Nûh onlara demişti ki: “Siz Allah'ın koruması altına girmez misiniz? Şüphesiz ki ben, sizin için güvenilir bir elçiyim. Artık, Allah'ın koruması altına girin ve bana itaat edin. Ve buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi üzerinedir. Artık, Allah'ın koruması altına girin ve bana itaat edin!”
http://istekuran.com/index.php/47-suara-suresi…
69.Ve onlara İbrâhîm'in haberini oku! 104.Ve şüphe yok ki Rabbin, kesinlikle en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olanın, engin merhamet sahibinin ta kendisidir.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=749945735456830&id=100013242319421

YOUTUBE.COM
https://www.istekuran.net https://presentationofislamandquran.com https://www.quraninenglish.net https://quranveislam.com/ NUH PEYGAMBER VE TOPLUMUNDAN ÖNEML...
Yorumlar
Yorum yaz...

14 yorum:

 1. ANLATAMIYORUZ...BAKIŞ AÇIMIZ YANLIŞ.2018.DOĞRUSU AŞAĞIDA.
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/05/anlatamiyoruzbakis-acimiz-yanlis2018.html

  YanıtlaSil
 2. Hesabını muhasebeni doğru verilerle yap güzel kardeşim. Biz dileseydik, onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki, sen onları konuşma üsluplarından tanırsın.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=794180727699997&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 3. Bilinçaltı 0-5 yaş arası yoğunluk olmak üzere 5-10 yaş arasında anne-bana tarafından ve yakın çevremiz tarafından kodlanıyor. Bu kodlamanın ardından 25 yaşına kadar uykuya yatıyor. Bu yaştan sonra davranış modellerimizi etkilemeye başlıyor; bu durumu değiştirebilmemiz elimizde. Geçmişe bağlı koşullanmaların sonucuyla, çoğunlukla isteklerimizi hayata geçirmeyi bazı duygu ve davranışlarımızla engelliyoruz. Eğer yaşamımız sadece bilinçli düşüncelerle şekillenseydi hayatımızın her alanında başarılı olmamız kolay olabilirdi. Bu yüzden bilinçaltınızda sizi yanıltan düşünceleri göz ardı etmeyi öğrenin.
  Küresel sorunların çözülmesi için yeni bir yaklaşım gerek.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=806903786427691&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 4. Mûsâ onlara apaçık alâmetlerimiz/göstergelerimiz ile gelince, “Bu, sadece uydurulmuş bir etkili bilgilerdir. Ve biz önceki babalarımızdan bunu işitmemiştik” dediler. 36-40
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=807630916354978&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 5. Biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi azaba uğratmayız.İsra.15
  “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin” (Ahzâb 33/56)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=817047178746685&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 6. Kulunu, bir gece, âyetlerimizden/ alâmetlerimizden/ göstergelerimizden gösterelim diye, Mescid-i Haram'dan bir kenarını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüten Zat, her türlü noksan sıfatlardan arınıktır. Şüphesiz O, en iyi işitenin, en iyi görenin ta kendisidir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=826114014506668&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 7. İnsanın kalkınması için külli fikre ve fikri kaideye ihtiyacı vardır…Bu fikir veya fikri kaide, eşya hakkındaki mefhumları verir…
  Eşya hakkındaki mefhumlar, insanın davranışlarını düzenler…
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=829600164158053&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 8. “Allah, peygamberlik müessesesi ümmete yüklenmiştir....
  ALLAH'IN KADROLU MEMURU OLDUĞUMU DELİLLERİ İLE İSPATLAMAM LAZIM.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=856261551491914&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 9. Biz Müslümanlar, konuyla ilgili ayetleri nedense hiç kendimizle ilgili okumayız!
  TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR. ŞU AN İSLAM BELDELERİ...
  Her kesim beklemede kimi isa,kimi mehdi,kimi taktiri ilahi... Halbuki sen gereğini yapmazsan ilahi adalet sana bela gönderir.
  Ciddî bir uyanıklık içinde geçirilmesi îcâb eden bu imtihan dünyâsında, maalesef insanların çoğu derin bir gaflet uykusundadır. Lâkin bu cehâlet, dalâlet ve gaflet uykuları, onları hazîn ve hicranlı bir âkıbete sürüklemiştir. Dünyâ, onlar için bir aldanış mekânı olmuştur.
  “Gerçekten ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyiniz! Ben, sizin hakkınızda acı bir günün azabından korkarım.”
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=866959010422168&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 10. Peygamberlerin gönderilmesi, Allah’ın kullarına olan merhametinin sonucudur.21/107
  ALLAH'IN KADROLU MEMURU OLDUĞUMU DELİLLERİ İLE İSPATLAMAM LAZIM.
  Nûh'u da toplumuna elçi olarak gönderdik: “Gerçekten ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyiniz! Ben, sizin hakkınızda acı bir günün azabından korkarım.”
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=871834766601259&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 11. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşılayıp-yalanlamakta direttiler.
  HELAK GELİYORUM DİYOR. GELMİŞ ! KAPIDA...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=876837919434277&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 12. BİZ BU FİKRİN ÜZERİNE YOĞUNLAŞARAK GELECEK NESİLLERE PAKET HALİNDE HAZIRLAMAMIZ LAZIM.
  Sen gereğini yapmazsan ilahi adalet sana bela gönderir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=885443575240378&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 13. Sonra Yûsuf'un huzuruna girince, dediler ki: “Ey Aziz! Bize ve ehlimize sıkıntı dokundu. Ve biz az bir sermaye ile geldik. Sen bize yine ölçek ver. Ve bize sadaka da ver. Şüphesiz Allah sadaka verenlere karşılıklar verir.” 88
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=960843114367090&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 14. Bunlar, Kitab’ın ve apaçık/açıklayıcı bir Kur’ân’ın âyetleridir.
  https://t.co/PkYLdOdHxD

  YanıtlaSil