Bu Blogda Ara

25 Ekim 2019 Cuma

Bilgilendirme günü CUMA. .Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir. Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak,netleştirmek gerekir.Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak,netleştirmek gerekir.
https://bredaholland.blogspot.com/…/sebt-haftalk-bir-dinlen…
Mükemmel bir Arapça bilgisi gerektiren içtihat ümmetin ilerlemesi için gereklidir:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=645519082566163&id=100013242319421
Müslümanların başındaki belalar.Kaliteli fikirler ve elamanlar mevcut iken bu fikirleri cağın teknolojisi ve ilmi ile birleştirip bu insanlığa servis etmediğinden vurdum duymazlığından olabilir mi ???
https://bredaholland.blogspot.com/…/bir-arapla-salat-uzerin…İSTEKURAN.NET
110-CUMA SÛRESİ Adını 9. âyetteki الجمعة sözcüğünden alan sûrenin, Medîne’de 110. sırada indiği kabul edilir. Âyetlerde gönderme yapılan konulara göre ilk 8 âyetin, hicrî 7. yılda ve muhtemelen Hayber fethinde yahut biraz sonra nâzil olduğu, son 3 âyetin de hicretten
Yorumlar
(1) Cum‘ayı farz kılan âyet, işte budur, Cum‘a/9... - Hüseyin Uzun Şaşmaz:
İYİ VE KÖTÜYÜ UNUTMAMAK HALLERDEN BİR HALDİR.(İnsan eşya olduğuna göre,Eşyadaki bir özelliktir.)(iRAN imparatorluk iken 150.000 kişilik orduyla 10.000 kişilik ordu savaştı ve islam zafer kazandığı günden beri islama düşman hala hazmedemedi.)
https://bredaholland.blogspot.com/…/iyi-ve-kotuyu-unutmamak…
KAVRAM KARGAŞASI.Dil bozulursa din bozulur
https://bredaholland.blogspot.com/…/insan-ve-cin-mahiyetibi…
örnek.
Kuran'da Namaz Yoktur, Namaz Zerdüşlükten Geliyor - Namık Kemal ...
https://www.google.com/search…
Aklın yanıldığını bütün akıl sahipleri kabul eder. Ancak yanılan aklın yok sayılması da insanın yok sayılması ile eş anlamlıdır. Çünkü insanı, insan eden boyu posu değil aklıdır. Onu yok sayan ya da devre dışı bırakan insan cinsine en büyük fenalığı yapmış demektir.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=525008731283866&id=100013242319421
Yorumlar

107 yorum:

 1. ANLATAMIYORUZ...BAKIŞ AÇIMIZ YANLIŞ.2018.DOĞRUSU AŞAĞIDA.
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/05/anlatamiyoruzbakis-acimiz-yanlis2018.html

  YanıtlaSil
 2. Çünkü onun sağında ve solunda oturan, her davranışı yakalayıp tesbit eden iki melek vardır. 50/KAF-17:
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=786446098473460&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 3. Burada hemen belirtmek gerekir ki, vizyon ile kehanet [veya medyumluk] aynı şeyler değildir. Kehanet, vizyonu [veya rüyayı] “sözde” yorumlama işidir. Böyle görüntüleri [vizyonları] yorumlayabilmek, Kur’an’da bildirildiğine göre, sadece Yusuf peygambere verilmiş bir özelliktir.
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=794958830955520&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 4. Dil, mademki bir düşünme biçiminin ifadesidir ve her düşünce de bir şeyin düşüncesi ya da bir şeyin düşünülmesi olduğu için, dil hakkındaki her çalışma, bilhassa düşüncenin gerçekleştiği bir ontolojik zemini de dikkate almak zorundadır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=806929003091836&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 5. Kesinlikle sen sevdiğini kılavuzlanan doğru yola iletemezsin; ama Allah dilediğine doğru yolu gösterir ve O, kılavuzlanan doğru yolu kabullenecek olanları daha iyi bilir. 56
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=813631972421539&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 6. GENELDE TÜM İNSANLIK,ÖZELDE MÜSLÜMANLAR KUŞATILMIŞ HALDELER ŞU ANDA. DOSTUNU DÜŞMANINI BELİRLEKİ HEDEFİNE VARASIN MÜSLÜMAN,KARDEŞİM.
  KAVRAM KARGAŞASI.Dil bozulursa din bozulur
  Allah, pisliği,azabı aklını kullanmayanlar üzerine bırakır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=826299691154767&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 7. Fıkıh metodolojisindeki esas, kaide ve şartlar onda fıtrî bir kabiliyet haline gelmelidir. Hakkalyakîn derecesinde bir imana ve hakikatı pervasızce söyleyecek bir dirayet ve cesarete sahip olmalıdırlar. Etkilemeli, ancak etkilenmemelidirler.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=838844036566999&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 8. DİYANETİN NASIL BİR UYUTMA PROJESİ OLDUĞUNU BİRDE KENDİ AĞIZLARINDAN DİNLEYİN!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=864864893964913&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 9. Artık tartışmaya gerek yok...Eşyadaki özellikleri öğrenince ona göre tedbir,tavır alırsın. cam,ateş,bıçak veya hallerden bir hal..
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=867328003718602&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 10. Dünyâ, cenneti ve cennetteki kademe, mevki,makam kazanma yeridir. Bu nedenle mü’minler Dünyâ’dan cennete bir köprü kurmakla vazîfelidirler.
  Cennete girip de artısı olmayan kişi bu gün amazonlarda Afrikada yaşayan insanlar gibi yaşam sürecek.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=805037009947702&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 11. Az kalsın onlar seni, sana vahyettiğimizden uzaklaştırarak ondan başkasını Bize dayandırarak söyleyesin diye sana yanlış yaptırıp seni ateşte yakacaklardı. İşte o takdirde seni halil/ iz bırakan bir önder edinirlerdi. 73.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=872935123157890&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 12. İslamiyet insanlığa iyi anlatılsa kişi kendini niye öldürsün ebedi hayatta mevki makam kazanıp kaliteli yaşamak varken.
  Düşünebiliyormusun.Ebedi hayatta mevki, makam,kaliteli yaşam elde edebilmek için hayırda yarışacak bu insanlık.
  *(Hal böyleyken...!?
  https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=873990006385735&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 13. Temennide değil icraatta bulun...
  BEN MÜSLÜMAN MIYIM ? DEĞİL MİYİM ? BİR SAĞLAMASINI YAPALIM.
  Hadisi,sünneti İran icat ediyor. Dostunu düşmanını tanıman lazım ki hedefine varasın.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=876690052782397&id=100013242319421
  BEN MÜSLÜMAN MIYIM ? DEĞİL MİYİM ? BİR SAĞLAMASINI YAPALIM.
  Su dan kazanılan sevap ve fikirden kazanılan sevap aynı olmaz. TEVBE-19:
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=870279080090161&id=100013242319421
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak,netleştirmek gerekir.
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/09/cenneti-kazanmak-onay-ve-red-meselesidir.html

  YanıtlaSil
 14. Etrafımız iyi yetiştirilmiş cahillerle sarılı...FETRET DEVRİ....KAOS...ANLATAMIYORUZ...Bana deli demelerine izin veriyorum, ben de karşılığında özgür oluyorum
  HELAK GELİYORUM DİYOR. GELMİŞ ! KAPIDA...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=878953872556015&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 15. Eğer Allah, bir kısım insanları diğer bir kısmı ile defedip önlemeseydi, mutlak sûrette, filiz, tomurcuk, ağaçtaki meyve, toplanmış tahıl, bakliyat, kıraç arazide diken, yapılı bina ne varsa hepsi, tüm alış-veriş yerleri; çarşı-pazar, tüm Salat; destek yerleri (iş; istihdam ve istihsal yerleri, eğitim öğretim kurumları ve güvenlik merkezleri) ve içlerinde Allah’ın ismi bol bol anılan mescitler yerle bir edilirdi.

  Allah, Kendisine yardım edenlere –kendilerini yurtlandırıp güçlendirirsek salâtı ikame eden [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olma; toplumu aydınlatma kurumları oluşturan, ayakta tutan], zekâtı/vergilerini veren, örfe uygun/herkesçe kabul gören iyi şeyleri emreden ve vahiy ve ortak akıl ile kötülüğü, çirkinliği kabul edilen şeylerden alıkoyan kimselere– kesinlikle yardım eder. 39-41
  https://bredahollanda.blogspot.com/2019/07/ey-insanlar-rabbinizin-korumas-altna.html

  YanıtlaSil
 16. Kesinlikle siz, onların kalplerinde korku yönünden, Allah’tan daha çetinsiniz. Onların, Allah’tan çok sizden korkmaları, şüphesiz bunların iyi anlamayan bir toplum olmasındandır. 13.
  “Kendisinden tek korkmamız gereken şey, korkudur.” “korkut ve yönet” stratejisi.
  Kifayetsizsen bir kifayetsiz olduğunu farkedemiyorsun.’’
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=889493158168753&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 17. Hakikatleri idrak etmek ve hazm etmek zordur. Yeni Şeyleri Hazmetmek Zordur!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=886202768497792&id=100013242319421
  insanların durup dururken veya basit önlemlerle alışkanlıklarından vaz geçtikleri ve onlara göre yeni olan şeyleri kabul ettikleri görülmemiştir. Kimi toplumların kendilerini yeryüzünden sildirene kadar gittikleri yoldan devam etmeleri boşuna değildir!
  https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=890634411387961&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 18. Okumaktan geçer ebedi hayatı kazanmak...
  https://t.co/kwi7fRsy0p
  İnsan ne yapıyorsa kendi menfaatı gereği yapıyordur.
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir. Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak,netleştirmek gerekir.
  https://t.co/PodHmhLt98

  YanıtlaSil
 19. Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir. Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak,netleştirmek gerekir.
  https://t.co/Y6NUGznIe4
  CEHENNEM İLE İLGİLİ MESELELER
  https://t.co/4feU8s3Gw9
  https://t.co/YGb2JJPf4P
  https://t.co/wRxHHep687
  https://t.co/u7fhk3rVF7
  https://t.co/lVv5ngSqRO

  YanıtlaSil
 20. Dijital Karantina: Sosyal Medya #2 - YouTube https://t.co/KYUOiI5t57
  İnsanlığın geleceği konusu, iyiden iyiye gündeme oturmuş durumda.
  ÇÖZÜM ..
  https://t.co/TmkbnZQzGA

  YanıtlaSil
 21. KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin” (Ahzâb 33/56)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906935903091145&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 22. Yahut “Onu kendisi uydurdu” diyorlar. De ki: “Öyleyse siz benzeri bir sûre meydana getirin, Allah'ın astlarından çağırabileceklerinizi de çağırın. Eğer doğru kimseler iseniz.” 38
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=909355142849221&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 23. Kendisinden tek korkmamız gereken şey, korkudur. “korkut ve yönet” stratejisi.
  Tehlikenin farkında mısınız? Tüm bunları söylerken İslamın geleceği için hiç bir endişeye gerek olmadığını ileri sürmüyorum kuşkusuz
  https://t.co/14bhQ2CJye
  DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM
  https://t.co/afwXApE2C3

  YanıtlaSil
 24. Açın gözünüzü! Allah'ın yakınlarına, yardımcılarına –ki onlar inanan ve Allah'ın koruması altına girmiş kimselerdir– kesinlikle kaygı yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Onlara dünya hayatında ve âhiret hayatında müjde vardır. Allah'ın sözleri için değişiklik diye bir şey yoktur. İşte bu, en büyük kurtuluşun ta kendisidir.62.64
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=919507058500696&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 25. Ey mü’minler! Allah için hakkı ayakta tutan hâkimler ve adaletle şâhidlik eden kimseler olun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adâletsizliğe götürmesin. Adâlet yapın ki, o takvaya en çok yakın olandır. Allah’dan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdârdır.)
  5/MÂİDE-8:
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=438081519976588&id=100013242319421&__tn__=-R

  YanıtlaSil
 26. Sonra bunların arkasından Mûsâ ve Hârûn'u âyetlerimizle/ alâmetlerimizle/ göstergelerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar büyüklendiler ve günahkâr bir toplum oldular. 75
  https://t.co/p4LL70b2SL

  YanıtlaSil
 27. Allah hayatın diğer alanlarını mamur etmemiz için mescitlere gelmemizi ister. Mescitleride diğer alanların karargâhı kılmıştır; sadece "sevap arttırma yeri" değil! Çünkü islam ibadeti amaç değil, araç sayan bir dindir.
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  https://t.co/nRyr8KQoM3

  YanıtlaSil
 28. Bir Şeyleri Değiştirmek İstiyorsan,KAFA YAPINI DEĞİŞTİR! YENİDEN DOĞ..!
  Kapitalizm önü alınamaz bir hırsıda beraberinde getirdi.O zaman bu ideolojiyide yönlendirmek bize düşer
  .DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM..
  https://t.co/EZuo0dYqZm

  YanıtlaSil
 29. BİR İNSANIN BU DÜNYAYA GELİŞ GAYESİ İÇİN TAKİP EDECEĞİ İSTİKAMET.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=942841952833873&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 30. İşte geçmişe yönelik bu anlatım, kentlerin ciddî haberlerinden, önemli bilgilerindendir. Biz, onu sana anlatıyoruz; onlardan ayakta olan ve biçilmiş ekin olan da vardır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=945179199266815&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 31. İnsan Ne İçin Yaşar? -
  https://t.co/dsqJFo6F13
  DÜNYAYA GELİŞ GAYESİ İÇİN TAKİP EDECEĞİ İSTİKAMET.
  Kapitalizm hırsıda beraberinde getirdi.O zaman bu ideolojiyide yönlendirmek bize düşer
  Dünyâ, cenneti ve cennetteki kademe, mevki,makam kazanma yeridir.
  https://t.co/GKUTXONZ0u

  YanıtlaSil
 32. Bırak müminliği... Müslüman Olduğumuz bile şüpheli şaibeli...
  https://t.co/LWWhYGKIN4

  YanıtlaSil
 33. EŞYA; BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA.İNSANLIĞIN PROBLEMİ ÇÖZÜLÜR.:
  Ben zaten cennetliğim...Kesin deliller ile.Şeytan bile saptıramaz.Bu sözü her Müslümanın söylemesi lazım. https://t.co/dfF6OMv6GN
  Bırak müminliği... Müslüman Olduğumuz bile şüpheli şaibeli...
  https://t.co/LWWhYGKIN4

  YanıtlaSil
 34. Ben cenneti garantiledikden sonra gerisi vız gelir
  PLAN YAPILDI,RESET IŞLEMİ BAŞLADI-https://t.co/V4agqYEAGH
  Ben zaten cennetliğim.Kesin deliller ile.Şeytan bile saptıramaz
  https://t.co/dfF6OMv6GN
  https://t.co/4DWqBHRAHw
  RECET lazım
  https://t.co/0oRylo4cLd

  YanıtlaSil
 35. İnsan beyni ve geleceğin dünyası...
  https://t.co/C43rSXiwT0
  Ben cenneti garantiledikden sonra gerisi vız gelir
  Ben zaten cennetliğim.Kesin deliller ile.Şeytan bile saptıramaz.Bu sözü her Müslümanın söylemesi lazım
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  https://t.co/WVjzezy9Tp

  YanıtlaSil
 36. CEHENNEM İLE İLGİLİ MESELELER https://t.co/4feU8s3Gw9
  Hesap günü cennet ve cehennem dağılımı nasıl olacak?
  Mahşer yerinde hesap yapıldıktan sonra herkes kademesi,mevkisine göre tayin olacaktır.
  https://t.co/oxU4hKGNYL

  YanıtlaSil
 37. KAİDELERLE SAĞLAMA.
  https://youtube.com/watch?v=Kjk6sYpOpA8&t=16s
  Hesap yaparken matamatiksel işlem yaparken doğrumu yanlışmı diye nasıl sağlama yapıyorsan fikirleri de kaidelerle sağlamasını yapacaksın.
  https://facebook.com/100013242319421/videos/958152324636169/

  YanıtlaSil
 38. Ben zaten cennetliğim.Kesin deliller ile.
  Şeytan bile...
  Bu sözü her Müslümanın söylemesi lazım
  Eğer söyleyemiyorsa delilleri ile o kişide problem var demektir.
  Bir an önce düzeltmelidir.
  https://t.co/1Kq9nZwKv4
  KAİDELERLE SAĞLAMA.
  https://t.co/VP49Yrb0x5
  https://t.co/dEXQQP64wL

  YanıtlaSil
 39. Pınarın Kaynağından 41.Bölüm https://t.co/gcAROxWP9r
  Bizim La İlahe İllallah'ımızda Problem Var...Bizim uğraştığımız şeye bak...!
  “Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak”
  SİZLERDE TÜM İNSANLIĞA ŞAHİT OLMAK ZORUNDASINIZ
  https://t.co/0cmUqDKjJv

  YanıtlaSil
 40. VAR MISIN?
  https://t.co/Evr96adsTS
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir. Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak,netleştirmek gerekir.
  https://t.co/Y6NUGznIe4
  BEN MÜSLÜMAN MIYIM ? BİR MUHASEBESİNİ,SAĞLAMASINI YAPALIM.
  https://t.co/7mWiUB1aG3
  Senin..
  https://t.co/BtpOHCVrD0

  YanıtlaSil
 41. Yeryüzünü de yaydık ve oraya sabit kazıklar/dağlar yerleştirdik. Ve yeryüzünde ölçülmüş her şeyden bitkiler bitirdik.19.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=970881910029877&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 42. YILLARIN KONUŞULMAYANLARI...!
  Suçu ve suçluyu övme,!!!
  https://t.co/795ycImcxZ https://t.co/0JWS6Bitkf

  YanıtlaSil
 43. Kendilerine Kitap verdiğimiz şu kimseler, Peygamber’i, kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler.
  İnsanın kalkınması için külli fikre ve fikri kaideye ihtiyacı vardır…
  DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA TOLERANSLI,AVANTAJLISIN.2017
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=986851858432882&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 44. Hayır onlar ilmini kavrayamadıkları hakkı reddetmenin encamına akıl erdiremedikleri şeyi yalan saydılar...
  İLAHİ ADALETİ UNUTMAYIN.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=989928111458590&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 45. Ve Rablerinin huzurunda toplanılacaklarından korkanları, Allah’ın koruması altına girmeleri için sana vahyedilenle uyar. Onların, O’nun astlarından yardım eden, yol gösteren, koruyan bir yakın kimseleri ve destekçileri, kayırıcıları yoktur.
  https://t.co/BdIc2ZgWew

  YanıtlaSil
 46. Ben cenneti garantiledikden sonra gerisi vız gelir
  Ben zaten cennetliğim.Kesin deliller ile.Şeytan bile saptıramaz. Bu sözü her Müslümanın söylemesi lazım
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir. Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak,netleştirmek gerekir
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=956508054800596&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 47. Karşı karşıya bulunduğumuz bilinçsiz süreçler ve pragmatik savrulmalar döneminde, genç kuşakların, bedensel gençliğin değil, zihinsel/ruhsal gençliğin popülizm ve hamaset söylemi peşinde sürüklenmek yerine, bilen, düşünen insanlar olarak, yeni, üretken ve yoğun bir düşünce hayatı içerisinde, kurucu kişilikler ve düşünürler haline gelmek üzere, tarihe ve dünyaya nüfuz etmeleri gerekir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=749852952132775&id=100013242319421
  https://www.instagram.com/p/CEUg0znJUvx/

  YanıtlaSil
 48. Peygamberi itibarsızlaştırmak.. https://t.co/4GrTh3WkBS
  #sesimiduyinsanlık https://t.co/DqN3fRbS5z
  Hadisi,sünneti İran icat ediyor. Dostunu düşmanını tanıman lazım ki hedefine varasın.
  https://t.co/Z1JMOitG1H
  İYİ VE KÖTÜYÜ UNUTMAMAK
  https://t.co/S5lKTKxUww
  https://t.co/Y6NUGznIe4

  YanıtlaSil
 49. Ahirette sevdiklerimizle buluşacak mıyız?https://t.co/PBBwwoXNov
  Peki, şüphesiz Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, kör olan kimse gibi midir? Şüphesiz ancak kavrama yetenekleri olan kişiler;
  https://t.co/DjyD0WGi9t
  ÇAĞRI..Üstün Akıl,Güç sahiplerine duyurulur.

  YanıtlaSil
 50. Artık eğer seni yalanladılarsa, hemen de ki: “Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Ve O’nun azabı suçlular toplumundan geri çevrilmez.”
  Allah’a ortak koşan kimseler diyecekler ki: “Allah dileseydi biz ortak koşmazdık, atalarımız da ortak koşmazlardı, hiçbir şeyi de haram kılmazdık.” Onlardan önce yalanlayanlar da azabımızı tadıncaya kadar işte böyleydi. De ki: “Yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi mi var? Siz, sadece zanna uyuyorsunuz ve siz sadece saçmalıyorsunuz.” 147-148
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1027011454416922&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 51. 9. ayetin “Ve ben, bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum” cümlesindeki “bana ve size ne yapılacağı” ifadesinden tüm dünya ve ahiret hallerini; “ilerde olacak galibiyet veya mağlubiyetler, nerede, ne zaman ve nasıl ölüneceği, din adına nelerin emredilip nelerin yasaklanacağı, müşriklerin iman edip etmeyecekleri, azap hemen gelir mi, ertelenir mi gibi hususları anlamamız mümkündür
  http://istekuran.com/index.php/66-ahkaf-kum-tepeleri-suresi
  Esselamü Aleyküm, bahsettiğim ayet:
  قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَٓا اَدْر۪ي مَا يُفْعَلُ ب۪ي وَلَا بِكُمْۜ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحٰٓى اِلَيَّ وَمَٓا اَنَا۬ اِلَّا نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ
  "De ki: 'Ben elçilerden bir türedi değilim, bana ve size ne yapılacağını da bilemiyorum. Ben, yalnızca bana vahyedilmekte olana uyuyorum ve ben, apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim.'"
  (Ahkâf Suresi 9. Ayet)
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/01/dikkat-sen-bu-gun-peygamberlerden-daha.html?m=1
  https://meerstr11.blogspot.com/2017/01/onemli-olaylar-kisilerin-alglamas.html?m=1

  YanıtlaSil
 52. HARAM İLİŞKİYE İFFETİYLE DİRENEN GENÇ!
  https://t.co/ASISOs7E2t
  PEYGAMBERİN SİZE ŞAHİT OLDUĞU GİBİ SİZLERDE TÜM İNSANLIĞA ŞAHİT OLMAK ZORUNDASINIZ
  https://t.co/SLz0u0HbJV
  https://t.co/9U5EgP7xjn
  SEN VE SENİN DAVAN ÖNEMLİLER İÇİNDE BİR İLK'TİR UNUTMA...!
  https://t.co/nwzr7lvEpk
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1324971429180411904?s=19

  YanıtlaSil
 53. Kavramların içini boşaltma ve kendi fantezimize göre anlamlandırmada üzerimize yoktur.Ancak Allah’ın âyetlerine bile aynı muameleyi yapıyor olmamızı..
  https://t.co/1r3jyCpiS3
  Sözleşmeleri yerine getirin
  https://t.co/XICMvH64Yw
  https://t.co/Aai6HRwOln https://t.co/dFIPa9WJvD

  YanıtlaSil
 54. Dağınık beyin sendromu nedir?https://t.co/Yv6MXpLFXe
  Sorgulamayan sadece televizyondan gördüğüne inanan toplum
  https://t.co/xW66yXmqE8
  Müslüman evinde rahat rahat yatamaz. Böyle bir hakkı yok”
  https://t.co/EbFQH80T37
  https://t.co/C7FPq4VAXW https://t.co/Tz6CTrG6ew

  YanıtlaSil
 55. Sen gereğini yapmazsan ilahi adalet sana bela gönderir
  Değişim fıtrat gereğidir. Ya değiştirirsiniz, ya da değiştirilirsiniz.
  https://t.co/VRVESkOcdh https://t.co/nLsC3r4deK https://t.co/QMjFfJTz8W

  YanıtlaSil
 56. Kapitalizm önü alınamaz bir hırsıda beraberinde getirdi.O zaman bu ideolojiyide yönlendirmek bize düşer
  https://t.co/QaZXlQVX85
  İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİNE...
  İNSANLIĞIN ÇÖZÜMÜ EŞYAYI BAZ,ÖLÇÜ ALMAKTAN GEÇER.
  https://t.co/DGzdQ0v7aJ
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1334761400862904325?s=19

  YanıtlaSil
 57. FETRET DEVRİ...KAOS...ANLATAMIYORUZ..BAKIŞ AÇIMIZ YANLIŞ.
  Artık Medine, bir İslâm devletinin doğuşuna hazır hâle gelmişti.
  “Ey Allah'ın Resulü, buna karşılık bize ne va'd ediyorsunuz?”
  Resulullah:
  “Cennet!” dedi.
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  https://t.co/EjgCAHdJJ9

  YanıtlaSil
 58. NEYE ANLAMIYORSUNUZ KARDEŞİM,ARKADAŞIM,İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ OLDUKLARINI İLERİ SÜRENLER.BURADA BAŞ ÇAVUŞUN BEYGİRİ Mİ OSURUYOR.?
  Yeni fikir, gelişen hayatta devamınızı, yaşamanızı mümkün kılacak fikir demektir.
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  https://t.co/HQf3rWKSvk

  YanıtlaSil
 59. Ruh zehirlenmesinin tedavisi oldukça güç, hatta bazı ahvalde âdeta imkânsızdır.
  Zehir de yılanın ağzında, panzehir de. İnsan da öyle; zehir de dilinde, panzehir de..
  ZEHİRLENMİŞ VE ZEHİRLENMEYE DEVAM EDEN TOPLUM.
  https://t.co/d4SfvCD1Ql https://t.co/PzRAy6WFDP

  YanıtlaSil
 60. Sünnilerin Görmek İstemediği Hadisler - YouTube https://t.co/Xxs1EZG4FR
  Hadisi,sünneti İran icat ediyor. Dostunu düşmanını tanıman lazım ki hedefine varasın.
  https://t.co/Z1JMOitG1H
  https://t.co/S5lKTKxUww
  https://t.co/Y6NUGznIe4
  İLAHİ ADALETİ UNUTMAYIN.
  https://t.co/PmMF1dDXSU
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1369958441704448000?s=19

  YanıtlaSil
 61. Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir. Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak,netleştirmek gerekir.
  Hesap günü cennet ve cehennem dağılımı nasıl olacak?
  https://t.co/Y6NUGznIe4
  ŞAHSİYETİN KAVRAM KARGAŞASINA UĞRAMIŞ HALİ VE TEDAVİSİ.
  https://t.co/i1tgGtSqwn

  YanıtlaSil
 62. Bu kitabın indirilişi, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olan,en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapan Allah’tandır.
  İNSANLARIN İYİLİĞİ DETAYLARDA GİZLİDİR.
  Kim Allah'a güvenirse, artık O ona yeter.
  https://t.co/Gw4V06FD6W

  YanıtlaSil
 63. Kuşatan’ın haberi sana geldi mi? Kişiler var ki, o gün çalışmış, yorulmuş olmasına rağmen eğilmiş, aşağılığa düşmüştür,4,5.onlar kızışmış bir ateşe yaslanırlar, kızgın bir kaynaktan sulanırlar. Onlar için güç vermeyen ve açlığı gidermeyen kuru bir dikenden başka yiyecek yoktur. Kişiler de var ki, o gün nimetler içindedirler, çalışmaları için hoşnutturlar, yüksek bir cennettedirler, orada boş bir söz işitmezler. Orada akan bir kaynak vardır; orada yükseltilmiş divanlar, konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar, yayılmış halılar vardır. 1-16
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1165835437201189&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 64. Tüm övgüler, katından şiddetli azaba karşı uyarmak, düzeltmeye yönelik işler yapan mü’minlere, şüphesiz kendileri için, içinde sürekli kalıcılar olarak güzel bir ödül bulunduğunu müjdelemek ve “Allah çocuk edindi” diyenleri uyarmak için,...
  https://t.co/a0dpU1Y8w4

  YanıtlaSil
 65. Bugün Mümin'in Vermesi Gereken En Önemli Karar! Kuran'a Güveniyor Musun?https://t.co/BLNAXCbLBw
  Ben zaten cennetliğim.Kesin deliller ile.Şeytan bile saptıramaz. Bu sözü her Müslümanın söylemesi lazım
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  https://t.co/WVjzezy9Tp
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1385888573086388229?s=19

  YanıtlaSil
 66. Ve sana iki çağ sahibinden soruyorlar. De ki: “Size ondan, bir öğüt okuyacağım.
  Dijital Çağ, ardında büyük yıkıntılar bırakan bir Kaos Çağı artık… İnsan kokuyor!
  İnsanın tüm özellikleri kavranıldığı zaman, yeni bir çağ, gerçek insan çağı başlayacaktır.
  https://t.co/Wv8V6vi1Rd

  YanıtlaSil
 67. MEALLLERDEN ÖRFİ ANLAMLARI TEMİZLEMELİYİZ
  İSLÂM DİNİNDE KADIN-
  Müslüman dünyası, yeni bir dönemin eşiğinde bulunuyor. Pek çoğumuz belki gelişmelerin seyrini algılamakta bile zorlanıyoruz
  Cahillik öyle bir bedel istiyor ki, öde öde bitmez.
  https://t.co/95MwUeReEQ

  YanıtlaSil
 68. Bakara 79 ve Ali İmran 79 Arasındaki İlişki - https://t.co/P5geywTggj
  MEAL HATALARINI KUR'AN'A MAL ETMEK
  Müslümanların birikimlerini en verimli şekilde kullanabilecek bir aklı ve ahlakı inşa etmek, birincil sorumluluğumuz olsa gerektir. Görevi yapacak...
  https://t.co/LQeecmzhTj
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1402223630336077826?s=19

  YanıtlaSil
 69. RAMAZAN DEMİR KUR'AN'I RİVAYETSİZ ANLAYAMAYANLARA BİR METOD ÖNERİSİ 01 https://t.co/AuAhPrdE0O
  #sesimiduyinsanlık
  Fikrin kişide mefhumlaşabilmesi için fikrin vakıaya mutabık olması gerekir.
  Kur’ân’ı Biz indirdik, Biz.koruyucularız.
  https://t.co/Xyp1cEyL8N
  https://t.co/fKew97DkEM https://t.co/UHenLLnuIT

  YanıtlaSil
 70. Ve Lût; Biz o’na bir hüküm, bir bilgi verdik. Onu çirkin işler işleyen kentten kurtardık. Şüphesiz onlar, kötü bir toplumdular, hak yoldan çıkmış kimselerdiler.
  Kişi bilgilendiği zaman problem çözülür.
  Eski dünyanın çöküşü, yeni bir dünyanın habercisidir.
  https://t.co/Jkyl3752SC

  YanıtlaSil
 71. NEDEN YALNIZ KURAN' https://t.co/dtyM6GQmKz
  "KUR'AN YETER" DİYENLER, CİDDİ MİSİNİZ ?
  https://t.co/u3aegHdhba
  Deveye boynun eğri, demişler; nerem...
  Kurana dilediğimizi söyletiyoruz.
  https://t.co/XBucwrJ1Dx
  Kişilerin algılaması düzelmeden ortam düzelmez.
  https://t.co/m0AwAZ5Vi8
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1403967947496902656?s=19

  YanıtlaSil
 72. Tûr’un kaldırılışı, yayılmış ince deri üzerine satırlaştırılmış Allah’ın indirdiği tüm kitaplar,
  MEAL HATALARINI KUR'AN'A MAL ETMEK.
  ÖDÜL,CEZA VEYA ELEMENT OLARAK KALMA.
  Kafamı boş işlere yordum..!
  Düşünüp ibret alan yok mu?
  #Kıyamet
  RAB ça...
  ŞİRK.SABIR .
  https://t.co/XgKewamRqn

  YanıtlaSil
 73. Gerçekleşecek olan! .”Gerçekleşecek olan” nedir?
  İnsanlık ve Müslüman olduğunu söyleyen kişilerin ezici çoğunluğu kaidelere uymadığından zelil konumdalar.
  HELAK GELİYORUM DİYOR. GELMİŞ ! KAPIDA.
  Düşünüp ibret alan yok mu? Kur’ân, şerefli bir Elçi sözüdür.
  https://t.co/i4GZi8N6Lh

  YanıtlaSil
 74. Bir isteyen, “yükselme zamanları” sahibi Allah’tan, kendisini savacak kimsenin olmadığı; engellenemeyen, kâfirlere; Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden kimselere özgü, ‘olacak azab’ı istedi. 1-3
  Kişilerin algılaması düzelmeden ortam düzelmez.
  https://t.co/yirbYTPDU2

  YanıtlaSil
 75. Sen, sana kitaptan vahyedileni oku/ izle ve salâtı ikame et [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olma; toplumu aydınlatma kurumu oluştur-ayakta tut].
  Sen Ben Değişirsek Dünya Değişir
  Ham fikir üreten şeytanın tuzağına düşmemek için Kurana başvuracaksın.
  https://t.co/OxiUHdw6mh

  YanıtlaSil
 76. ABD 3 YIL İÇİNDE ÇÖKECEK! https://t.co/pALDXx9jSl
  DEMOKRASİLERİNDE KÖTÜLENMEYE BAŞLADIĞINI GÖRECEĞİZ.
  https://t.co/0f5Vk7DiAs
  Eski dünyanın çöküşü, yeni bir dünyanın habercisidir.
  Zamanları kim inşa ederse gelecek de onun olacaktır
  https://t.co/IpPycwioP7
  Bilgilendirme günü CUMA.

  YanıtlaSil
 77. ALLAH ÖNGÖRÜLEBİLİR OLDUĞU İÇİN, İMAN EDİYORUZ!
  https://t.co/s6BOtHJgX9
  Kalplerinde size dair var olan korku, Allah korkusundan daha çetindir. Bu, onların anlamayan Haşr, 13
  “Kendisinden tek korkmamız gereken şey, korkudur.” “korkut ve yönet” stratejisi.
  https://t.co/otKliOPATT https://t.co/0Cvaxjj739

  YanıtlaSil
 78. Ey iman etmiş kişiler! sizi rızıklandırdığımız şeylerin hoş, temiz ve yararlı olanlarından yiyin ve verdiği nimetlerin karşılığını Allah’a ödeyin.
  Tahrim delili varit olmadıkça eşyada aslolan mubahlıktır.
  "Oruç" İnsanın Fabrika Ayarları.
  https://t.co/K3HU0ewb30

  YanıtlaSil
 79. Temel bozuk olursa ne kadar doğru bilgin ve amalin olursa olsun hepsi boş.
  İtikaddaki Şirkte Cehalet Mazeret Değildir
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  Bu ümmete vahdet lazım. Diyorum ki; Vahdet için evvela TEVHİD lazım.
  Eşyalar Sahiplerinin Parçaları Değildir.
  İLİNTİLİDİR...
  TEVHİD...
  YENİDEN DOĞMAK...!
  KAİDELERLE SAĞLAMA.
  Ben cenneti garantiledikden sonra gerisi vız gelir
  Ben zaten cennetliğim.Kesin deliller ile.Şeytan bile saptıramaz. Bu sözü her Müslümanın söylemesi lazım
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir. Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak,netleştirmek gerekir.
  YENİ BİR TANRI VE ÖLÜMSÜZLÜK PROJESİ
  https://www.facebook.com/100013242319421/posts/1278306349287430/?sfnsn=mo

  YanıtlaSil
 80. Salâtları elbirliği ile koruyun. Bilgilendirme günü CUMA.
  İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN DELİLİ.
  Kişi hüküm verirken verdiği konu hakkında bilgisi noksan eksik olursa hükümde yanlış olur...
  Eğer topyekün seferber olmazsanız sizin yerinize başka bir topluluk getirir
  https://t.co/4Nvh99FNGQ

  YanıtlaSil
 81. EŞYA;ÖLÇÜ ALINDIĞINDA.İNSANLIĞIN PROBLEMİ ÇÖZÜLÜR.: Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. https://t.co/J7xsvmfr0z
  Bilgilendirme günü CUMA. Cenneti kazanmak onay ve ret meselesidir. Kişilerin cennet algısını netleştirmek gerekir.
  https://t.co/Y6NUGznIe4

  YanıtlaSil
 82. DÜNYA OLDU BİR KÖY,HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  Kendimizi; dokunulmaz, ayrıcalıklı, önemli, güvenli, güçlü, rahat, mutlu, farklı ve özel hissettiren; servetlerin, güçlerin, artık bir hükmünün olmadığını, bir işe yaramadığını; şeksiz, şüphesiz göreceğiz.
  https://t.co/dEVeZFZX4i

  YanıtlaSil
 83. "Senden sonrakilere bir ibret teşkil etmesi için bu gün sadece senin cesedini kurtaracağız"dedik. Doğrusu insanların çoğu ayetlerimizden habersizdir.
  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  YENİDEN DOĞ.
  İmanının mimarı olmak isteyen kişi...
  https://t.co/sB4lIPOoRE https://t.co/L9Dxlr7B7f

  YanıtlaSil
 84. “EZMÂNIN TAGAYYÜRÜ İLE AHKÂMIN TAGAYYÜRÜ İNKÂR OLUNAMAZ.”
  Bu Mecelle kuralına göre zamanın değişmesiyle ictihadi hükümler ve yorumlar değişir ve yenilenmeye ihtiyaç duyar.
  Allah, peygamberlik müessesesi ümmete yüklenmiştir.
  İslamiyet güncellenmeli.
  https://t.co/BpubF2xpQ5 https://t.co/Sr7uCCCyPx

  YanıtlaSil
 85. Allah yolundan alıkoyan şu kimseler, kesinlikle uzak bir sapıklığa düşmüşlerdir.
  Teklif var ısrar yok.
  Allâh, senin hakikatindir,özündür, varlığındır.
  bütün varlık birdir.”(YANLIŞTIR.)
  “Kıyamet günü yaratıcıya anlamlı ve onurlu bir hikaye anlatabilmeliyim.
  https://t.co/sGejtezLPm

  YanıtlaSil
 86. Peki, şüphesiz Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, kör olan kimse gibi midir?
  DÜNYA HAYATI OYUN VE EĞLENCEDEN Mİ İBARET?
  .Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir. Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak, netleştirmek gerekir.
  https://t.co/DKIrP3B26E https://t.co/ICVOYV6F3A

  YanıtlaSil
 87. Cennet Hayatı +MEVCUT TARİH BİR İLLÜZYONDUR + Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?
  Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak, netleştirmek gerekir
  Kişilerin algılaması düzelmeden ortam düzelmez.
  ÇARE, ÇÖZÜM,TEDAVİ.
  NEDEN SEN (SİZ) DEĞİL?
  DETAYLARDA
  https://t.co/6m8y2V6wdf

  YanıtlaSil
 88. En Alttakiler-Melekler*deriler* Şahit.
  NEREDEN NEREYE...!(Temizlikçilikten cennetin en üst kademesine.)
  (Van schoonmaken tot de hemel.paradıjs)
  Sen istersen şeytanı ve diğer güçleri kullanabilirsin.!
  https://t.co/bi3NOaPPuh

  YanıtlaSil
 89. Göklerde ve yeryüzünde olan şeyler, bütün evrenin hükümdarı,Allah’ı noksan sıfatlardan arındırırlar.
  Allah’ın yaratışını tefekkür edin, zatını değil;
  Allah'ın ilmi yönden ispatı.
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  ALGILAMALAR DÜZELMEDEN...
  ÇÖZÜM.
  https://t.co/gn19k5aIJH https://t.co/8hecylGRI9

  YanıtlaSil
 90. Şeytan; Akli fonksiyon olduğundan her kılığa girebilir.
  Ben zaten cennetliğim.Kesin deliller ile.Şeytan bile saptıramaz. Bu sözü her Müslümanın söylemesi lazım
  Şeytan,...Süslü Gösterir
  Doğru Yolda Olduğunu Zanneden "HERKESİN" Dikkatine !
  DETAYLARDA.
  https://t.co/0MJEyeR0Ec https://t.co/QSlgmRDCrb

  YanıtlaSil
 91. " Sizinle aynı düşünmeyen insanlara kızmayın. Olup biteni nasıl görmüyorlar diye öfkelenmeyin.
  Her varlığın belli bir enerji düzeyi var ve her varlık ancak bu seviyeye uygun bilgilere ulaşabilir. Her varlık sadece evrendeki yayının kendi frekansına uygun "
  https://t.co/HCHKgsE2iG

  YanıtlaSil
 92. Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir. Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak,netleştirmek gerekir.
  SAKIN BİZLER, YAHUDİLEŞTİRİLMİŞ MÜSLÜMAN OLMAYALIM?
  Kafamı boş işlere yordum.!
  ÇOK ÖNEMLİ+ALGI
  Duygularını kontrol altına almış alimlere ihtiyaç var.
  https://t.co/VYzSXPzU3z

  YanıtlaSil
 93. İlahi adaletin uyarısına uymazsak ne olur.?
  Hesabını muhasebeni doğru verilerle yap güzel kardeşim.
  Değişim fıtrat gereğidir. Ya değiştirirsiniz, ya da değiştirilirsiniz.
  ÇÖZÜM .
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  BU FİKRİ GELECEK NESİLLERE HAZIRLAMAMIZ LAZIM.
  https://t.co/fELzV4EMfh

  YanıtlaSil
 94. Niçin birbirimize tahammül edemiyoruz?
  İnsanları İnandıkları Şeyin Yanlış Olduğuna Neden İkna Edemeyiz?
  Hakikatleri idrak ve hazm etmek zordur.Yeni Şeyleri Hazmetmek Zordur!
  Hatalı olmayan alim ve cemaat yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.
  https://t.co/95R4DvNcvK https://t.co/vli3Xt29NW

  YanıtlaSil
 95. Yaşamımız ne olduğumuzun delilidir.
  Her insan kendi şakilesine göre bir yol tutar.
  Kişi müstahak olduğu şekilde şekillenir.
  Benim iddia ettiğim, Müslümanım dememin.Yüzde yüz delilleri ile ispatlanmış olması gerekmez mi?
  Zâlim Müslümanlar
  Gayret şart
  DTY
  https://t.co/hnt8YDdSDZ

  YanıtlaSil
 96. Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz,...daha sevimli ise,...
  HELAK GELİYORUM DİYOR. GELMİŞ ! KAPIDA.
  Müslüman dünyası, yeni bir dönemin eşiğinde bulunuyor.
  Ey Müslüman olduklarını haykıran muvahhitler!
  DÜNYA LİDERLERİNE DUYURULUR.!
  DTY
  https://t.co/EpSufgD9bX

  YanıtlaSil
 97. Ey Peygamber! İnkârcılar ve münâfıklar ile cihat et; onlara karşı çaba göster. Ve onlara karşı sert ol. Onların barınma yerleri de cehennemdir. Ve o, ne kötü bir oluş yeri; son duraktır!
  HELAK KAPIDA.
  DAVA ADAMLARI KAVİMLERİNDEN AYRILMADIKÇA...
  https://t.co/9yrweOAMn7

  YanıtlaSil
 98. Mü'min Cehenneme gider mi?+Hesap günü cennet ve cehennem dağılımı nasıl olacak?Mahşer yerinde...
  Tüm insanlık cennetliktir...! şirk koşmamak şartı ile.
  Ben zaten cennetliğim.Kesin deliller ile.Şeytan bile saptıramaz. Bu sözü her Müslümanın söylemesi lazım
  https://t.co/XG8cfgBe4G https://t.co/T8FSQZHSh3

  YanıtlaSil
 99. CİN-YABANCI,BİLİNMEYEN,TANINMADIK ,GİZLİ,CASUS,AJAN.VB-YERLİ-YABANCI,BİLİNEN BİLİNMEYEN,TANIDIK TANIMADIK,GİZLİ AÇIK,DERİZ YA HANİ.İŞTE ALLAH'DA BİZE DİYOR İNS VE CİNS DİYE.
  Ey ağırlığı olan iki grup! Yakında sizin hesabınıza bakacağız.
  MAHŞER SAHNESİ.
  DTY
  https://t.co/9kym1Uvini

  YanıtlaSil
 100. Kimin cennete veya cehenneme gideceğini Allah'tan başka hiç kimse bilemez.
  DOĞRU-AMA SENİN SORUMLULUK ALANIN DEĞİL.Senin sorumluluk alanı sana bildirilmiş KURAN da.
  Cennete girip oradaki mevkini yükseltmek.
  DÜNYAYA GELİŞ GAYESİNİN DIŞINDA FARKLI MECRALARDA OYNAMA.
  Ben zaten cennetliğim.Kesin deliller ile.Şeytan bile saptıramaz. Bu sözü her Müslümanın söylemesi lazım
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir. Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak,netleştirmek gerekir.
  ŞEYTAN BU YÖNTEMLE KİŞİLERİ SAPTIRMAK İSTİYOR..!
  ŞEYTAN;İNSAN VE MÜSLÜMAN KILIĞINA GİREBİLİR
  DİNİ YANLIŞ ALGILATTIRILMAMIZ VE ALGILAMAMIZ...
  Dini eğitim iddiaları ile açmış olduğumuz okullar, dershaneler ve yurtlarda körpe dimağları kendi uyduruk din dışı mesiyanik argüman ve iddialarla zehirleyerek hayatlarını mahvettik.
  https://t.co/kmtXZeQRmC

  YanıtlaSil
 101. İNSAN DEĞİŞİR Mİ?+İnsan, etken/etkileyen ama daha çok etkilenen/edilgen bir varlık.
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  Müslüman toplumların teoriler üretmesi bir zorunluluktur.
  Değişim fıtrat gereğidir. Ya değiştirirsiniz, ya da değiştirilirsiniz.
  https://t.co/FLa2nLrYjr https://t.co/P2Qj2CDa64

  YanıtlaSil
 102. Müslüman Dünyanın Mescitlerde bi araya gelip Ümmetin Sorunlarını dile getirip istişare etmektir Cuma günü ...
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir. Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak,netleştirmek gerekir.
  Küfrün kaynağını öğrenmemek küfürdür.
  https://t.co/GISFwKpviz

  YanıtlaSil
 103. İnsan arzı imarla mükelleftir.
  **İnsan için ancak çalıştığı vardır.**
  **İslamiyet güncellenmeli.**
  Ya değiştirirsiniz, ya da değiştirilirsiniz.
  Peygamberlik müessesesi ümmete yüklenmiştir.
  Bizim,İllallah'ımızda Problem Var.
  Bizim uğraştığımız şeye bak.!
  https://t.co/J6itoYCYXv https://t.co/t99ueuHMNG

  YanıtlaSil
 104. Fikre düşünceye karşıyız. Bizim ezberimizi inşa edeceğiz. Bizden olmayanları, bizim ezberimize uymayanları ezeceğiz. Hak yol biziz ve doğru etiket bizim etiketimiz diyen siyaset ya da basiretsizlik işte ancak böyle dile gelebilir.
  https://twitter.com/aricanayas/status/1532988910502043648?s=20&t=8YLXNZxqKHqJNNKI4eDG5Q

  YanıtlaSil
 105. Kaybolan İslam'ın on emri.+ DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA AVANTAJLISIN.
  Kur’an,tahrif edilmeden günümüze kadar gelmiştir. Öyle mi acaba!
  Tüm insanlık cennetliktir!şirk koşmamak şartı ile.
  Sıfırdan başlamamız gerekir.
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  https://t.co/oSkpkzdibk https://t.co/e6xgukm5FQ

  YanıtlaSil
 106. Şüphesiz Allah’a ve Elçisi’ne eziyet verenler;onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.
  GALAYA ALINMAYACAK ZATLAR KİŞİLİKLER.
  ALLAH,İnsanın algılama alanının kapsamı dışındadır.
  ona ruhundan üfledi.Ruh eşyadaki özelliklerdir.
  EŞYA;ÖLÇÜ/ÇÖZÜM.
  https://t.co/XnidoLDqar

  YanıtlaSil
 107. KAİDELERLE SAĞLAMA. Hesap yaparken matamatiksel işlem yaparken doğrumu yanlışmı diye nasıl sağlama yapıyorsan fikirleri de kaidelerle sağlamasını yapacaksın.
  https://bredaholland.blogspot.com/2022/06/kaidelerle-saglama-hesap-yaparken.html
  DÜNYAYA GELİŞ GAYESİNİN DIŞINDA FARKLI MECRALARDA OYNAMA ...
  Ben zaten cennetliğim.Kesin deliller ile.Şeytan bile saptıramaz. Bu sözü her Müslümanın söylemesi lazım
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir. Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak,netleştirmek gerekir
  SOSYALİZM VE KAPİTALİZMDEN SONRA Kİ EN SONUNCU İDEOLOJİ İSLAM.
  EŞYA; BAZ,ÖLÇÜ.
  https://www.facebook.com/100013242319421/videos/1057974394653961
  8.Ey iman etmiş kişiler! Allah için, hakkaniyeti ayakta tutan tanıklar olunuz. Ve bir topluma olan kininiz, sizi adaletsizlik yapmaya sürüklemesin. Adaletli olun, adaletli olmak, Allah’ın koruması altına girmeye daha yakındır. Allah’ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah, yaptıklarınıza haberdardır.
  https://bredahollanda.blogspot.com/2019/07/ey-iman-etmis-kimseler-sozlesmeleri.html

  YanıtlaSil