Bu Blogda Ara

31 Mart 2019 Pazar

“Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmazdık. Bizim gibi olanlarla birlikte asılsız ve bozguncu konuşmalara dalardık. Hesap verme gününü inkar ederdik.”

“Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmazdık. Bizim gibi olanlarla birlikte asılsız ve bozguncu konuşmalara dalardık. Hesap verme gününü inkar ederdik.” (Müddessir 40-47)
https://bredaholland.blogspot.com/…/bir-arapla-salat-uzerin…
İnsanlığın kurtuluşu için duyguları yönlendirmek alimlere,liderlere öncülere düşer.
https://bredaholland.blogspot.com/…/insanlgn-kurtulusu-icin…
Müslümanlar olarak arzu ettiğimiz tüm hedeflere ulaşmak ise sonrasında sadece bir tatbikat meselesi olacaktır.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=632601403857931&id=100013242319421
FİKİRNAMEDERGİ.COM
Din, bizim için olsa da olur, olmasa da olur kabilinden bir “unsur” değildir, bilakis nefes almak kadar zaruri olan bir “olmazsa olmazdır”. Din; bizim hayat nizamımız, dünya görüşümüz, yaşam tarzımız
Yorumlar
Yorum yaz...

“Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu... - Hüseyin Uzun Şaşmaz

24 yorum:

 1. Düşünmesini bilirseniz ilim için, yorumlama için ve hepsinden önemlisi hikmet için kendinize bir kapı aralamış olursunuz.
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/08/dusunmesini-bilirseniz-ilim-icin.html
  Düşünme yetisi, kontrol edilemeyen, yani insana boyun eğmeyen, onun iradesi dışında her türlü koşulda faaliyet gösteren bir beyin fonksiyonudur.
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/06/dusunme-yetisi-kontrol-edilemeyen-yani.html
  İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZILARI.
  https://meerstr11.blogspot.com/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html

  YanıtlaSil
 2. Gelecek ile ilgili öngörülerinde yeni nesil için yeni olacak, teknolojinin saldırılarına, iddialarına, uygulamalarına, ayartmalarına karşı hangi cevabı verdiler, yeni ne söylediler? Bu, özellikle üzerinde durulması gerekli bir konu. Din adamları ve dindarlar tarafından hala bunun bir muhasebesi yapılabilmiş değil. Sorun giderek de büyümektedir.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/hWLEEQF1bMW
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=635756980209040&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 3. Hayat imtihanımızın en riskli boyutunun ihmallerimiz olduğunu hatırlamak durumundayız…
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=638523649932373&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 4. “Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmazdık. Bizim gibi olanlarla birlikte asılsız ve bozguncu konuşmalara dalardık. Hesap verme gününü inkar ederdik.”
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640968703021201&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 5. Neden diye sorduğunda,Bilinçli insanların gün geçtikçe çoğaldığını işaret ediyor.

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=649769378807800&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 6. Gönül kıran ağzımı iyice yıkayıp gönül kıran hallerimi ıslah edip yaralanan dizlerimi sarmasını bekliyorum.
  Mâhiyeti,Bir şeyin içyüzü, aslı, esası. Bir şeyin neden ibâret olduğu, künhü, esası, hakikatı.
  Düşüncelerini ölçüp tartmadan konuşan kişi şeytana teslim olmuş kişidir.
  Düşünmesini bilirseniz ilim için, yorumlama için ve hepsinden önemlisi hikmet için kendinize bir kapı aralamış olursunuz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=654612501656821&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 7. Dünya ile İletişime geçmenin bir tuş kadar yakın olduğu günümüzde kendimizi İslam dünyasına kapamak yerine onları anlayıp sağlıklı iletişim kurmanın yollarını aramalıyız.
  Burada bir sorun varsa bu tercüme eserlerde değil, onları fıkh edecek nitelikli insanların olmayışında olsa gerektir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=658553151262756&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 8. Ey insanlar!
  Ve her ümmetten bir şâhit getireceğimiz gün, artık Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini örtenlere izin verilmez. Onlardan özür dilemeleri de istenmez.
  Ve o şirk koşarak yanlış iş yapan kimseler, azabı gördükleri zaman, artık onlardan hafifletilmez ve onlara süre verilmez.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=658881907896547&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 9. Tüm gizemlilikleri, güzellikleri, güçlülükleri ile insanoğlu anlaşılmayı bekliyor… Mahlûkatın en eşrefi, en erkemi, en ahseni, en efdali kuşkusuz insandır… Böyle olmakla beraber cehl, zulüm, cidal, hırs, nankörlük, zaaf hepsi insan için…
  ***
  “Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmazdık. Bizim gibi olanlarla birlikte asılsız ve bozguncu konuşmalara dalardık. Hesap verme gününü inkar ederdik.”
  Bir Müslüman olarak yapmamız gerekenleri yapmamak, yapmamamız gerekenleri yapmak zulümdür.
  Artık tartışmaya gerek yok...Eşyadaki özellikleri öğrenince ona göre tedbir,tavır alırsın.cam,ateş,bıçak veya hallerden bir hal..
  Hırs, başarıya giden yoldur.
  ‘Ey insan;
  Nedir seni kerem sahibi Rabbine karşı nankör kılan?’
  Kur’an’ı anlama/yorumlama faaliyetlerinin tarihi, Kur’an ayetlerini birçok kereler, benim metni kullanmak adını verdiğim bir zaaf aracılığıyla, maksad ve muradından uzaklaştırdığının ilginç misalleriyle doludur.
  Ben kimim, neyim, niçin varım, nereden geldim, nereye gidiyorum?
  İnsanın tüm özellikleri kavranıldığı zaman,yeni bir çağ, gerçek insan çağı başlayacaktır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=673984293052975&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 10. Allah için çocuk edinmek diye bir şey yoktur. O, bundan arınıktır. O, bir şeye hükmederse, ona sadece “Ol” der, o da oluverir.35
  DEVLET ADI ALTINDA ÇÖREKLENMİŞ ŞEYTAN...!
  Rabbin buyurdu ki: Babasız çocuk vermek, Bana pek kolaydır. Hem Biz, onu nezdimizden insanlara bir alâmet/gösterge ve rahmet yapacağız.” Ve o gerçekleştirilmiş bir iş oldu.
  Dava adamı (Peygamberlik müessesesini yüklenenler) olduklarını ileri sürenler. Dinleyin anlayın ki yolunuza devam edesiniz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=678153329302738&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 11. “Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmazdık. Bizim gibi olanlarla birlikte asılsız ve bozguncu konuşmalara dalardık. Hesap verme gününü inkar ederdik.”
  Mutasyona uğramış süper bakteriler insanların soyunu kırabilir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=678637359254335&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 12. İnsan zekâsı son bin yıldır inişte ve bu gidişat ne yazık ki her geçen gün daha da kötüye gidecek.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=681921248925946&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 13. Sonra onların ardından kötü bir nesil geldi ki, salâtı [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı; toplumu aydınlatmaya çalışmayı] kaybettiler/hayatlarından çıkarıp attılar...
  Andolsun biz, sizin benzerlerinizi hep helâk ettik. Düşünüp ibret alan yok mu? "
  “İnsanların kendi elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Belki vazgeçerler diye, yaptıklarından bir kısmını Allah onlara böylece tattırıyor.” (Rum Suresi-41)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=682462255538512&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 14. İLİM HAKLA BÂTILI AYIRMAK, ÂLİM YAŞADIĞI ÇAĞDA HAKLA BÂTILI AYIRANDIR
  Biz isteseydik onları sana gösterirdik de, sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları, konuşma üslubundan,tarzlarından tanırsın. Allah bütün yaptıklarınızı bilir.Muhammed.30.
  Kişinin anlattığı; Vakıayı överek veye yererek anlatımıyla kişinin o vakıayı onayladığı veya onaylamadığı ortaya çıkar.Dolayısı ile kişinin kişiliğini çözmüş olursun
  Bu çağda 21 inci yüzyıla 2018 de üzerine yoğunlaşarak tefekkür edilmesi gereken FİKİR.
  "Böylece, sizler insanlara birer şahit (ve örnek) olasınız ve Peygamber de size bir şahit (ve örnek) olsun diye sizi vasat bir ümmet yaptık......Diyerek zaten böyle bir hedefi ve sorumluluğu Müslümanların üzerine yüklemiştir. Bu insanların, Müslümanlar üzerindeki hakkıdır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=691386821312722&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 15. Bundan sonra insanların anlamadıkları, az anladıkları ve deneyip, emin olmadıkları şeyleri benimle paylaşmalarına izin vermemeye kararlıyım.
  Herhangi bir hesaba dayalı şekilde benim üzerimde etki oluşturmalarına, manipüle etmelerine izin vermemeye kararlıyım. Velev ki bunlar, bizden kimseler, en yakınlarım ya da “ortak değerleri” paylaştığımız kimseler olsun.
  Allah’a dönmeye yaklaştığımız bu demler de, hesabını benim vereceğim bu hayatı; fıtratım üzerinde inşa edebilmem için bana destek veremeyen ve hatta, hamakaten, ya da ihaneten köstek olanlara, en azından bu durumda yol arkadaşı olarak bakamam. Fakat olabilmek için var gücümle çalışırım.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=692914024493335&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 16. Ey göreve hazır kişi! Kalk! Hemen, uyar!
  Ve hemen Rabbinin en büyük olduğunu ilân et,
  kişiliğini lekeleme; temiz tut, şaibeden hemen uzaklaş, pisliği hemen uzaklaştır, yaptığın iyiliği çok bularak başa kakma! Ve yalnız Rabbin için sabret!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=702599513524786&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 17. Gerçeği örtbas etmenin, Allah’a ortak kabul etmenin, cahilliğin gitmeye yüz tutuşunu kanıt gösteririm ki şüphesiz ki
  14.Rabbin gözetlemektedir.
  5.İşte bunlarda, akıl sahibi için güçlü-ikna edici, inandırıcı bir anlatım vardır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=703418220109582&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 18. Âhirette herkesin iyi veya kötü, yaptığı işlerin karşılığını görmesini/ Allah’ın sosyal düzeni belirleyen ilkelerini yalanlayan şu kimseyi gördün mü/ hiç düşündün mü?
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=703942863390451&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 19. 69.Ve onlara İbrâhîm'in haberini oku! 104.Ve şüphe yok ki Rabbin, kesinlikle en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olanın, engin merhamet sahibinin ta kendisidir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=749945735456830&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 20. YALANCISIN YALANCI...!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=753135408471196&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 21. Önümüzü açacak öncü kuşaklar olmadan aslâ! Öncü,Alim,Aydın, Çağından Mesuldür İnsan arzı imarla mükelleftir.
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1193101074099527681

  YanıtlaSil
 22. Onlar ellerini ağızlarına itip, “biz size gönderileni inkâr ettik. Bizi çağırdığınız şeyden şüphe ve endişe içindeyiz”
  Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.
  Hayatta bazı şeyleri hiç kullanmıyoruz farkında mısınız?
  Beynimizi mesela.
  https://t.co/48rdHsqpEt

  YanıtlaSil
 23. Cesur ol! Kendin ile yüzleş. Sakın geç kalma! Zira ölümle gelen yüzleşme, firavunun ölürken secdeye kapılmış hali gibidir.
  Ey insanoğlu...! Fazla dünya kokuyorsun.
  Akıl olmayınca fikir neylesin Abdi karıyı boşamış Bekir neylesin derler bizim köyde..
  https://t.co/LBgzJWAWOc https://t.co/qa7NDDszKy

  YanıtlaSil
 24. insanların durup dururken veya basit önlemlerle alışkanlıklarından vaz geçtikleri ve onlara göre yeni olan şeyleri kabul ettikleri görülmemiştir. Kimi toplumların kendilerini yeryüzünden sildirene kadar gittikleri yoldan devam etmeleri boşuna değildir!
  https://t.co/2sGmxTWGBC

  YanıtlaSil