Bu Blogda Ara

14 Ocak 2019 Pazartesi

Kur’an’ın içeriği hakkında yeterli bilgisi olmayanların, müslümanları şüpheye düşürmeleri kendi eksikliklerinden kaynaklanır.

Kur’an’ın içeriği hakkında yeterli bilgisi olmayanların, müslümanları şüpheye düşürmeleri kendi eksikliklerinden kaynaklanır. Allah Teâlâ bu tip insanları da bildiği için onlara hadlerini bildirerek buyurur ki; Gerçekten O Kur'an, hak ile batılı ayırt eden kesin bir kelâmdır. O, boş bir söz, şaka, alay ve eğlence konusu bir kitap değildir.
***
Düşünme yetisi, kontrol edilemeyen, yani insana boyun eğmeyen, onun iradesi dışında her türlü koşulda faaliyet gösteren bir beyin fonksiyonudur.
https://bredaholland.blogspot.com/…/dusunme-yetisi-kontrol-…
Müteşabih Ayet
https://www.youtube.com/watch?v=0rOOUzz1oiQ
https://www.google.com/search…
“Allah, peygamberlik müessesesi ümmete yüklenmiştir....
https://bredaholland.blogspot.com/…/allah-peygamberlik-mues…
Gelin kuran meallerini, tefsirlerini Allahın fıtratına ve değışmez yasalarına göre yeniden düzenleyelim
https://bredaholland.blogspot.com/…/gelin-kuran-meallerini-…
Yorumlar
Kur’an’ın içeriği hakkında yeterli bilgisi olmayanların, müslümanları şüpheye...: Kur’an’ın içeriği hakkında yeterli bilgisi olmayanların, müslümanları şüpheye düşürmeleri kendi eksikliklerinden kaynaklanır. Allah Teâlâ bu tip insanla... - Huseyin Sasmaz - Google+

24 yorum:

 1. “Tahrîm Suresi 12. ayette Meryem validemize ruhun üflenmesi olayından bahsedilirken “onun içine” anlamına gelen فيه (fîhi) ifadesindeki müzekker (eril) zamir Meryem validemizin genital bölgesi anlamına gelen ferc فرج kelimesine gitmektedir. Aynı ifade Enbiyâ Suresi 91. ayette ise فيها (fîhâ) şeklinde müennes (dişil) zamirle gelmekte ve yine ferc kelimesini göstermektedir. O halde bu ayetler, Meryem validemizin vücudunda dişi üreme organlarının yanısıra onu dölleyebilecek erkek üreme organına ait dokuların da bulunduğuna işaret etmektedirler. Bu da günümüzde hermafrodizm olarak bilinen durumdur. Çünkü bu durumdaki bir kadın aslında tam bir dişidir ve hermafrodit olduğunun kendisi de farkında değildir. Meryem validemiz de böyle olmalıdır. Bu duruma işaret etmesi Kur’an’ın bir mucizesidir.”
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/WcWNXjcDxbD
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=610841262700612&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 2. Şüphesiz Allah ve doğadaki güçleri/indirdiği Kur’ân âyetleri Peygamber’i destekliyorlar/yardım ediyorlar/arka çıkıyorlar. Ey iman etmiş kimseler! Siz de Peygamber’e destek olun/O’na yardım edin/arka çıkın ve O’nun güvenliğini tam bir güvenlikle sağlayın!
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/QrjBq1bJjcC
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=622156294902442&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 3. BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR?
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/6hVpxQ85kS5
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=622863021498436&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 4. Ey inkârcı ve özellikle İslam karşıtı zavallılar!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=637020550082683&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 5. Selefiler de cehennemin diğer kapısından girecek. Çünkü Allah'ın kırmızı çizgisi olan şirke zaman ve mekan atfetmekle iştirak etmiş oluyor.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640695189715219&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 6. ‘Zaman Değişmeli’.zaman bu katta oldukça farklı akıyor...“İleri gidebilmemiz için önce geri gitmemiz gerek.”.insanoğlunun yaşadığı hayatı bir başka bakış açısı ile gözler önüne sermişti. .
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=652560791861992&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 7. Arapça bir Kur’ân, müjdeleyici ve uyarıcı olarak, bilen bir toplum için âyetleri ayrıntılı olarak açıklanmış/ bölüm bölüm ayrılmış, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden, engin merhamet sahibi Allah’tan indirilmiş bir kitap! Buna rağmen onların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar kulak vermezler.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=658881907896547&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 8. Doğada canlı ve cansız her madde elementlerden oluşmaktadır. Bazı elementlerin
  adlarını besinlerimizden veya kullandığımız malzemelerden dolayı sıkça duyarız. Fakat
  bunların element olup olmadıklarını herhalde bugüne kadar hiç düşünmemişizdir.

  Günümüzde bir çok kavram gibi insanın eşya ile ilişkisi de oldukça değişti. ...İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN DELİLİ.

  Bir şeyin keskinleşmesi için bilemek şart.Eğer yapmazsan eşyanın tabiatına ters iş yapmışsın demektir. Dolayısı ile körelmeye yüz tutar.
  İnsanda eşya olduğuna göre Yaradanının kullanma kılavuzunu,kontratını okumadığın zaman fıtratı toz bağlayıp işlevlerini yapamaz hale gelir.

  Türk Dil Kurumuna.
  Kavramların,metinlerin,sözcüklerin tekrar gözden geçirilip güncellenmesi gerekiyor.
  Yoksa yanlış algılama veya yanlış hükümler çıktığından toplumun ilerleyişinde engel teşkil ediyor.
  Örneğin insanın eşya oluşu.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=675365402914864&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 9. Onların sana getirdikleri hiçbir temsil yoktur ki, sana hakkı [doğrusunu] ve en güzel açıklamayı getirmeyelim denilerek Kur’ân’ın en iyi tefsir olduğu, ele aldığı meseleleri en güzel şekilde açıkladığı ve problemleri tamamen çözdüğü bildirilmektedir.
  Dava adamı (Peygamberlik müessesesini yüklenenler) olduklarını ileri sürenler. Dinleyin anlayın ki yolunuza devam edesiniz.
  ilâhi mesajlar üniversitedeki akademisyenden dağdaki çobana kadar herkes tarafından anlaşılabilecek bir açıklığa kavuşturulmuştur.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=701403590311045&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 10. Dil bozulursa din bozulur KAVRAM KARGAŞASI
  uydurma tabiri yanlış bir tabir.ötekileştirmeden başka bir şey değildir.
  Bu cahilliğin ve yetersiz bilginin tezahürüdür.
  Birde şu açıdan baksanız
  zihniyetten bahsediyorum.
  “Bir toplum kendisini değiştirmedikçe, Allah da o toplumun durumunu değiştirmez.”
  Hakikatleri idrak etmek ve hazm etmek zordur. Yeni Şeyleri Hazmetmek Zordur!
  Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Muhakkak ki Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=660190861098985&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 11. ÖRTÜNME***Örtünme****ÖRTÜNME***
  Sizi sıcaktan ve soğuktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi düşmandan koruyacak zırhlar var etti. Allah, size olan nimetini böylece tamamlıyor ki, tam bir teslimiyetle O’na yönelip itaat edesiniz. Nahl.80.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=723639408087463&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 12. Bela nimetin ambalajıdır, gelen nimetin habercisidir.
  Kur’an’ın içeriği hakkında yeterli bilgisi olmayanların, müslümanları şüpheye düşürmeleri kendi eksikliklerinden kaynaklanır.
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=749336745517729&set=a.147226759062067&type=3&theater

  YanıtlaSil
 13. Aslında İbn Tufeyl bize, “Tanrı fikrine ulaşmak için ne bir aracıya (Peygambere) ne de tanrısal tebliğe ihtiyacımız var” demektedir...
  Müslüman Toplumlar Neden Yeni İbn Tufeyl’ler Çıkaramıyor,
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=759787597805977&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 14. Dînimizin ve aklımızın eksikliği nedir? Yâ Rasûlallah? dediler. 9
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=763951924056211&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 15. De ki: “Tüm övgüler, Allah’a mahsustur; başkası övülemez. Esenlik, güvenlik de seçip arı-duru hâle getirdiği kullarınadır. 59.
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1194860201641418752

  YanıtlaSil
 16. Onlar hâlâ, Kur’ân’ı arka arkaya dizerek gereği gibi düşünmezler mi? Eğer ki o, Allah’tan başkası tarafından olsaydı, kesinlikle onun içinde birçok karışıklıklar bulurlardı. 82. Nisa
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=786850041766399&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 17. Aslında bu videoyu bir Müslümanın yapması lazım...!
  İnsan arzı imarla mükelleftir
  ALGILAMALAR DÜZELMEDEN ORTAM DÜZELMEZ.
  KAİDELER....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  Mühendislere duyurulur.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=899697850481617&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 18. Yahut “Onu kendisi uydurdu” diyorlar. De ki: “Öyleyse siz benzeri bir sûre meydana getirin, Allah'ın astlarından çağırabileceklerinizi de çağırın. Eğer doğru kimseler iseniz.” 38
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=909355142849221&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 19. Selefiler de cehennemin diğer kapısından girecek. Çünkü Allah'ın kırmızı çizgisi olan şirke zaman ve mekan atfetmekle iştirak etmiş oluyor.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640695189715219&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 20. Allah'ın (yaratıcının) kastının dışında ayetleri fiile dökmek zulüm değil mi?
  Oruç,namaz,hac,şeytan,melek,cin vb gibi.
  Sizin en büyük düşmanınız şeytandır sözünü galaya almadıklarından heva ve heveslerimiz bizleri ele geçirip benlik duygusu devreye giriyor
  https://t.co/4KslkQzaE4

  YanıtlaSil
 21. Kapitalizm önü alınamaz bir hırsıda beraberinde getirdi.O zaman bu ideolojiyide yönlendirmek bize düşer
  Sen istersen şeytanı ve diğer güçleri kullanabsin.!
  ÇÖZÜM
  https://t.co/0MuRO82qy3
  https://t.co/1OEnyteYZA
  Gereğini yapmazsan ilahi adalet bela gönderir
  https://t.co/y971KPPRdo

  YanıtlaSil
 22. Sonra bunların arkasından Mûsâ ve Hârûn'u âyetlerimizle/ alâmetlerimizle/ göstergelerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar büyüklendiler ve günahkâr bir toplum oldular. 75
  https://t.co/p4LL70b2SL

  YanıtlaSil
 23. "HERKESİN" Dikkatine !!
  İSLAM AKIL VE MANTIK DİNİ MİDİR
  SÜNNET ANLAYIŞI NASIL OLMALI.?
  KAİDELERLE SAĞLAMA.
  ALGILAMALAR DÜZELMEDEN ORTAM DÜZELMEZ.
  KAİDELER....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  “Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.”
  https://t.co/Mwg2shqCEo

  YanıtlaSil
 24. GREAT RESET
  BÜYÜK KRİZ KAPIDA
  KAPİTALİZMDEN SONRA Kİ İDEOLOJİ İSLAM.
  İnsan denen mahlukuda RECET yapmamız lazım.
  Muhakkak ki, bugün insanlık büyük bir gaflet içerisindedir.
  DÜNYAYA GELİŞ GAYESİNİN DIŞINDA FARKLI MECRALARDA OYNAMA
  Kıyamete Hazırlanın!
  https://t.co/7GUokJEzkW https://t.co/ZgdCsFzP16

  YanıtlaSil