Bu Blogda Ara

14 Ocak 2019 Pazartesi

Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.

Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.
Yorumlar
Yorum yaz...Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile... - Hüseyin Uzun Şaşmaz:

79 yorum:

 1. Hayatta bazı şeyleri hiç kullanmıyoruz farkında mısınız?
  Beynimizi mesela... Düşünülmesi gereken hiçbir şeyi düşünmüyor, bizi düşünmeye sevk edecek muhabbetler açan insanları özenle hayatımızdan uzak tutuyoruz. Yazıların sadece başlıklarına bakmakla yetiniyor, bir paragrafı geçen yazılar için kendimizi yormuyoruz.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/4Hd4WQLMHup
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=611453279306077&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 2. Aklın yolu birdir dersin. Dersin ama uygulamaya gelince aklın yolunu tutmazsın. Duyguların doğru bildiklerinin üzerini örter. Yanlış yapman, doğru ile çatışman, içinden gelen sesini bastırman için bir çok sebeplerin vardır.
  Cesur ol! Kendin ile yüzleş. Sakın geç kalma! Zira ölümle gelen yüzleşme, firavunun ölürken secdeye kapılmış hali gibidir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=636866620098076&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 3. Hayat imtihanımızın en riskli boyutunun ihmallerimiz olduğunu hatırlamak durumundayız…
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=638523649932373&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 4. Akıllı Olduğunuzu Düşünüyor musunuz?
  Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=644310196020385&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 5. Akıl ve bilgiyle zenginlik elde edilebilir ama zenginlikle akıl ve bilgi elde edilemez. Eğer aklın var ise bir hüner öğren.
  Kişinin büyüklüğü ve değeri soy sop ile değil akıl ve edep iledir. Eğer soydan gelen cevherin yok ise sonradan elde edilmiş hünerin olsun.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=647324542385617&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 6. Hükmün doğruluğu (sıdk) onun vakıaya uygun, mutabık olması demektir; hakikati ise, vakıanın hükme mutabakatıdır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=649887528795985&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 7. DİKKAT...DİKKAT...DİKKAT...
  Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.
  AMMA T.C. DİL KURUMUNDA Kavramlar güncellenmediğinden HÜKÜMler yanlış netice veriyor.
  Türk Dil Kurumuna.
  Kavramların,metinlerin,sözcüklerin tekrar gözden geçirilip güncellenmesi gerekiyor.
  Yoksa yanlış algılama veya yanlış hükümler çıktığından toplumun ilerleyişinde engel teşkil ediyor.
  Örneğin insanın eşya oluşu.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=661637254287679&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 8. Akıl, düşünce veya idrak; vakıayı hissetme olgusunun duyu organları vasıtasıyla beyne taşınması ve beynin bu vakıayı ön bilgilerle yorumlamasıdır.
  Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=669239123527492&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 9. Hırs ve büyük hayaller birbiriyle aynıdır. Her ikisi de muazzam çaba ve zor kararlar gerektiriyor. İstediğinizi elde etmek için risk almak ve bilinmeyen yollar kullanmak zorundasınız. Bu anlamda, hırs bir erdemdir. Sizi konfor bölgenizden çıkarır ve daha fazlasını yapmanız için size ilham verir. Hayattaki önemli başarıların kaynağıdır.
  Derinlerde, bir gün içlerinde sahip oldukları boşluğu dolduracaklarını düşünüyorlar.
  Kilit nokta hırsın iki yüzünü dengelemeyi öğrenmek ve onların ince farklılıklarını anlamaktır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=670792363372168&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 10. insanoğlu, manipülasyonun aynı anda görünmez, ürkütücü biçimde hassas bir şekilde büyüdüğü ve günlük yaşamda gömülü olduğu bir çağa giriyor.
  Dava adamı (Peygamberlik müessesesini yüklenenler) olduklarını ileri sürenler. Dinleyin anlayın ki yolunuza devam edesiniz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679266739191397&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 11. Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679925439125527&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 12. Dolayısıyla Müslüman toplumların yeni bir Tanrı, insan ve evren tasarımından hareket etmesi gerekiyor.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=686648815119856&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 13. Fikrin anlaşılması için bir iki örnek; Öncelikle şunu bilmek gerekir. Kavramlara verilen manalar aynı olsun ki kişi bir diğerini anlasın.
  Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileri.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=695406297577441&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 14. Yaratıcılık konusunda uzman psikologlar, insanların farklı zihinsel ilişki ağlarına sahip olduklarını ifade etmektedir:
  “Dik” semantik ağları olan insanlar, mantık ve doğrusal düşünme tarzına daha yatkındır.
  “Düz” semantik ağları olan insanlar, çok daha bağlantılı olan zihinsel ağlara sahiptir. Yani, bazen birbirleri ile ilgili olmayan iki kavram, diğer ağların da katkıda bulunması ile, ustaca bir fikir olarak ortaya çıkabilir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=697054234079314&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 15. Fikir ile bilginin arasındaki sınırları aramalıyız; hakkında kesin bilgilere sahip olmadığımız şeyleri hangi ölçülere göre inceleyeceğimizi bulmak için onaylama biçimimizi düzenlemeli ve inançlarımızı değiştirmeliyiz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=697178504066887&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 16. İnsanların büyük çoğunluğunun birbiriyle bağıntılı yaşadığı bu dünyada, her bireyin ya da grubun kendi alanında yaşaması gerektiğini söylemek, artık yeterli olmamaktadır. Uzun vadede, dünyanın bazı bölgelerindeki insanlar yoksulluk ve çaresizlik içindeyken, diğer bölgelerdekilerin gelişip büyümeleri ve zenginleşmeleri mümkün değildir. Bunun da ötesinde, arama motorları, robotlar ve bilgisayar teknolojisi ile gelişmekte olan dünyada, bugüne kadar sadece birer seçenek gözüyle bakılan akıl kapasitelerinin kullanımı, artık bir zorunluluk haline gelecektir. Bu yeni dünyanın kendine özel taleplerini karşılayabilmek için, bu kapasiteleri bugünden işlemeye başlamamız gerekmektedir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=699202570531147&id=100013242319421

  YanıtlaSil

 17. Biz, sana diğer bir defa daha iyilik yapmıştık: “38.Hani bir vakit vahyolunan şeyleri annene vahyetmiştik, 41.Ve Ben, seni Kendim için yetiştirdim.
  DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA TOLERANSLI,AVANTAJLISIN.2017
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=699893067128764&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 18. Gerçeği örtbas etmenin, Allah’a ortak kabul etmenin, cahilliğin gitmeye yüz tutuşunu kanıt gösteririm ki şüphesiz ki
  14.Rabbin gözetlemektedir.
  5.İşte bunlarda, akıl sahibi için güçlü-ikna edici, inandırıcı bir anlatım vardır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=703418220109582&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 19. Apaçık/açıklayan kitap kanıttır ki Biz onu aklınızı kullanasınız diye Arapça bir okuma yaptık.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=706834946434576&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 20. KADER (ALIN YAZISI) (!)
  Kader konusu, geçmişten günümüze müslümanları bir hayli oyalamıştır. Rasülüllah ve sahabe döneminde de gündemde olan bu konu, daha sonra müslümanların hayatında yer almış, bilir bilmez herkes konuyu ağzına sakız yapmıştır.
  Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi Kuran'ıda harflerin karışımından yaratmıştır.
  Müslüman, bir Müslüman gibi düşünmeye, dünyaya ve varlığa Müslüman’ca bakmaya, ilişkilerini de bu düşünüşle kurmaya başladığında her şey tersine dönecektir.Bakış açısı.Hayat sana pek çok küçük parça verecektir. Onları birleştirmesi gereken kişi sensin
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=720376145080456&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 21. Bilginin çokluğu, ilimlerin çeşitliliği, birikimin tamamının tahsil imkansızlığı ilginç zihni savrulmaları tetikledi. İnsanlar bilgi kaosunun içinde yollarını arıyorlar. Ne yapacaklarını bilmez, hangi yöne gideceklerini kestiremez haldeler.
  Aslında vakıaya bakarken,ilişki kurarken eşyadaki özelliği baz alırsak bütün problemler çözülür.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=721727378278666&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 22. Doğru başlayabilmek salim akıl ile, insanın fıtratı ve eşyanın tabiatı üzerinde doğru düşünebilmekle mümkündür.İnsan gerçeği ve eşyanın gerçeği insan ve eşyanın tabiatı üzerinde düşünmekle ortaya çıkar.
  Bu aşağıdaki bakış açısı bu insanlığa yüklenmeden bu insanlık tedavi olmaz.
  NEDEN SEN (SİZ) DEĞİL...?
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=725202731264464&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 23. Cennete girip de artısı olmayan kişi bu gün amazonlarda Afrikada yaşayan insanlar gibi yaşam sürecek.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=725215554596515&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 24. İnsanın kalkınması için külli fikre ve fikri kaideye ihtiyacı vardır…Bu fikir veya fikri kaide, eşya hakkındaki mefhumları verir…Eşya hakkındaki mefhumlar, insanın davranışlarını düzenler
  İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN DELİLİ.
  Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=729788357472568&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 25. Yara'nın kendi kendini tedavi etmesi de eşyadaki özelliktir.
  Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.
  Allah'ın Rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=731738640610873&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 26. Yaşadıklarından ders çıkarıp tecrübe edinmeyen insan; biyolojik olarak olgunlaşabilir fakat akli olarak olgunlaşmaz.
  Fikrin anlaşılması için bir iki örnek; Öncelikle şunu bilmek gerekir. Kavramlara verilen manalar aynı olsun ki kişi bir diğerini anlasın. Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileri.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=732951403822930&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 27. 49,50.De ki: “Şüphesiz öncekiler ve sonrakiler malûm bir günün belli vaktinde/randevu yerine kesinlikle toplanacaklardır. 51.Sonra şüphesiz siz, ey sapıklar, yalanlayıcılar! 52.Kesinlikle zakkumdan bir ağaçtan yiyeceksiniz 53.de karınlarınızı onunla dolduracaksınız. 54.Sonra da onun üstüne kaynar su içeceksiniz. 55.Hem de susuzluk illetine tutulmuş develerin içişi gibi içeceksiniz.” –56.İşte bu, din gününde onların ziyafetleridir.–
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=735279096923494&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 28. İlim vesvesenin panzehiridir.!
  Fabrika Ayarlarımıza Dönüyoruz
  Şeytan bu insanlığı maskara ediyor.
  Dostunu düşmanını tanıman için önce matematiksel ( işlenmemiş ham bilgidir) verilerini bilmen gerekir.
  Dikenlerden, ısırganlardan şikayeti bırak da yürü, ne istediğini bilen adamın önünden tüm âlem çekilir.
  Biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi azaba uğratmayız.
  Yeni Nesillere Duyurulur...!
  BİR İNSANIN BU DÜNYAYA GELİŞ GAYESİ İÇİN TAKİP EDECEĞİ İSTİKAMET.
  Bu aşağıdaki bakış açısı bu insanlığa yüklenmeden bu insanlık tedavi olmaz.
  NEDEN SEN (SİZ) DEĞİL...?
  Beyin ölümü teşhisi konmuş kişilerin tekrar hayata dönebilmesi için mucizeye gerek yok. Sadece Eşyadaki özelliğin vakıayla ilişkilendirilmesi halinde hasta hayatına dönebilir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=735932020191535&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 29. Ey iman etmiş kimseler! Elçi sizi, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah’a ve Elçi’ye karşılık verin. Ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Ve siz, kesinkes O’nun huzurunda toplanacaksınız. Enfal.24
  PEYGAMBER (SAV)'E KUR'AN'DAN BAŞKA VAHİY GELDİ Mİ?
  İslam alimleri Kur-an'a “vahyi metluv”, sünnete de “vahyi gayri metluv” ismini vermişlerdir. Bununla da sünnetin vahiy olduğunu ima etmişlerdir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=738121466639257&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 30. Ben kimim, neyim, niçin varım, nereden geldim, nereye gidiyorum?
  2018 BU GÜN MÜSLÜMANIN, MÜSLÜMAN OLMAYANIN BÜTÜN PSİKOLOGLARIN KENDİLERİNİN PSİKOLOGA İHTİYACI OLDUĞU KESİN.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=738738273244243&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 31. Bu hayatı yaşamak istemiyorum daha kaliteli yaşam istiyorum diyorsan.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=739618896489514&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 32. Eşya insanın hizmetine sunulmuş ve amacına uygun kullanma kabiliyeti de havızasına/datasına yüklenmiştir. Onun özelliklerini bilmek, ondan istenen verimi alabilmek hikmetli olmayı, hikmetli davranmayı gerektirir. Eşyanın yaratılış gayesi budur “Herşeyi size boyun eğdirdik” (Lokman 20) dolayısıyla onun bileşeninde (sentez) elde edilenler işi kolay kılmaktadır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=746271512490919&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 33. Allah duyu organlarıyla duyulabilir nesneler gibi algılanmak istenmekte, yer kaplayan ve belli bir zaman diliminde var olan, cins ve nevi olan, cevher ve arazlardan meydana gelmiş diğer varlıklar araştırılır gibi araştırılmaktadır. Metottaki bu yanlışlık insan zihnini doğru olmayan bir takım neticelere, Allah hakkında yanlış bazı kanaatlere götürmektedir.’
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=747763755675028&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 34. Düzenleme işi de ölçüler, tartılar, kayıtlar ve kurallarla başlar. Onda dokuzunun, hatta daha mütevazı düşünelim, yarısının düzenlenmediği bir dünyada denge kurmak mümkün olabilir mi? Zira ölçüsüz, kuralsız, kayıtsız düzen olmaz. Herkesin dilediğini, dilediği şekilde yaptığı bir yerde düzen, nizam, intizam kurulamaz. Erdemli bir toplum veya medeniyet inşa edilemez. Düzenli bir sosyal hayat için illa ki ölçüler, tartılar, ilkeler ve kurallar gerekir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=748602445591159&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 35. İnsanın fıtri sermayesi üzerine oturmayan toplumlar korku, şiddet, zulüm, sınıf kibri, soy üstünlüğü veya toprak taassubu gibi cazibe kutupları bulmaya çalışırlar.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=748727135578690&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 36. Tüm insanlığın bu konu üzerine yoğunlaşması gerekiyor ki doğru hedefine varabilsin.
  Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=758788761239194&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 37. İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN DELİLİ VE VAKIA İLE OLAN İLİŞKİSİ.
  Kişi hüküm verirken verdiği konu hakkında bilgisi noksan eksik olursa hükümde yanlış olur.
  Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileri.
  EŞYA,BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=764779823973421&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 38. Eşyadaki özellikleri diğer eşyadaki özelliklerle ilişkilendirdiğin zaman problem çözülür.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=770880260030044&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 39. Akıl, düşünce veya idrak; vakıayı hissetme olgusunun duyu organları vasıtasıyla beyne taşınması ve beynin bu vakıayı ön bilgilerle yorumlamasıdır.
  Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.
  Eşyadaki özellikleri diğer eşyadaki özelliklerle ilişkilendirdiğin zaman problem çözülür.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=781555315629205&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 40. Mûsâ onlara apaçık alâmetlerimiz/göstergelerimiz ile gelince, “Bu, sadece uydurulmuş bir etkili bilgilerdir. Ve biz önceki babalarımızdan bunu işitmemiştik” dediler. 36-40
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=807630916354978&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 41. Zira, hayatı gelişine yaşayanlar; çeşitli görüntülerde, mücessem mevcutla ilgileniyorlar; sahih ve etkili olanla ilgilenmiyorlar. Bunun perspektifinden bakıp, bunun diliyle okumayı, dinlemeyi, yazmayı, anlamayı önemsemiyorlar.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=816481582136578&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 42. Akıl eleğinden,süzgecinden,filitresinden geçmeden doğrudan yaratıcı tarafından bildirilen sözler bütününe vahiy denir.
  ALLAH'IN KADROLU MEMURU OLDUĞUMU DELİLLERİ İLE İSPATLAMAM LAZIM.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=843717966079606&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 43. Bir eşya satın alırken kullandığımız kadar bile din konusunda aklımızı kullanmıyoruz.
  Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=848563408928395&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 44. DEMOKRASİNİN EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİNDEN OLAN ÇOĞUNLUK İLKESİ...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=857615468023189&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 45. Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır. Artık Beyninizi Değiştirin!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=863484924102910&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 46. BEN MÜSLÜMAN MIYIM ? DEĞİL MİYİM ? BİR SAĞLAMASINI YAPALIM.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=393741161077291&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 47. Güncellemeleri, cihazlarınızın güvende kalmasını sağlar. Bu nedenle, akıllı cihazlarınızı düzenli olarak güncelleyin.
  Bizden bir nesil sonrası, bizim bildiğimiz kavramları (Kimin yavrusu kime ait) bilmezken nasıl olur da 1400 sene evvelki kavramlarla insanlık yönlendirilmeye çalışılır.?
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=870502680067801&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 48. Akıl, düşünce veya idrak; vakıayı hissetme olgusunun duyu organları vasıtasıyla beyne taşınması ve beynin bu vakıayı ön bilgilerle yorumlamasıdır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=873313593120043&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 49. Akıl, düşünce veya idrak; vakıayı hissetme olgusunun duyu organları vasıtasıyla beyne taşınması ve beynin bu vakıayı ön bilgilerle yorumlamasıdır.
  Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=880183809099688&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 50. DÜNYA ADIM ADIM "O" HALE GİDECEK! Küresel OHAL kapıda!
  Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.
  Bu gün itibarı ile mümkündür.Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi?
  İnsan arzı imarla mükelleftir
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=881279675656768&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 51. Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.
  ”İnsanlık Tarihinin En Tehlikeli Dönemindeyiz”.“Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=882470965537639&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 52. Devrimi sadece Peygamberler yaparlar, yaptılar; benzerini onların dosdoğru yolundan gidenler hatta, öğretilerini, mücadele amaç ve biçimini değiştirenler yaptı.
  FETRET DEVRİ....KAOS...ANLATAMIYORUZ
  İnsan arzı imarla mükelleftir DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=884220832029319&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 53. Eloktronik aletler bozulduğu zaman nasıl RECET yapıyor aleti yeniliyorsak İnsan denen mahlukuda RECET yapmamız lazım.
  Yeni Nesillere Duyurulur...!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=883597568758312&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 54. O, güneşi bir aydınlık, ay'ı bir ışık yapan ve senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz diye, aya menziller ayarlayandır. Allah bunu ancak gerçek ile oluşturmuştur. O, bilecek olan bir toplum için âyetleri ayrıntılı olarak açıklar. Şüphesiz gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde ve Allah'ın göklerde ve yerde oluşturduğu şeylerde, Allah'ın koruması altına giren bir toplum için nice alâmetler/göstergeler vardır.5-6
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=893562777761791&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 55. KOŞTUKÇA PARA MI KAZANACAĞIZ?
  https://t.co/tTjoX9yyOT
  Müslümanlar kendi ilkelerini yeniden değerlendirmeli ve çağın diline tercüme etmelidir. ELEMAN ARANIYOR...(Sevap,ecir.mevki,makam)
  Sen gereğini yapmazsan ilahi adalet sana bela gönderir.
  https://t.co/Zm2w8SumTL

  YanıtlaSil
 56. ‘Zaman Değişmeli’.zaman bu katta oldukça farklı akıyor...“İleri gidebilmemiz için önce geri gitmemiz gerek.”.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=913376289113773&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 57. Yukarı çıktıkça daha net görmeleri gerekirken neden miyoplaşıyorlar?
  KAFİR OLAN DEĞİL,İTİKAT'DA ŞİRK KOŞAN CEHENNEMLİK
  Sizin en büyük düşmanınız şeytandır sözünü galaya almadıklarından heva ve heveslerimiz bizleri ele geçirip benlik duygusu devreye giriyor
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=890634411387961&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 58. Hollanda ineğinin sütüyle Anadolu yerli ineği kara sığırın sütünün farkını bilmeden Alim olunmuyor!.
  İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN DELİLİ
  Bu sözün aksini iddia eden varsa buyurun konuşalım.EŞYA BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA.BÜTÜN DÜĞÜMLER ÇÖZÜLÜR.
  DAVA ADAMLARI KAVİMLERİNDEN AYRILMADIKÇA...
  Zâlim Müslümanlar
  Ne de az öğüt alıyorsunuz!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=926756631109072&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 59. Ve andolsun ki tanıdıklarınızdan-tanımadıklarınızdan birçoğunu cehennem için türetip ürettik; onların kalpleri vardır, onlarla anlamazlar. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar dört ayaklı hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar duyarsızların ta kendileridir. 179
  Değişim fıtrat gereğidir. Ya değiştirirsiniz, ya da değiştirilirsiniz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=979064815878253&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 60. Dayak, Başörtüsü,Namaz!Yanlış Tercümeyle Kuran’a İhanet Ettiler!
  https://t.co/dvIk2ynOm4
  Zâlim Müslümanlar
  Bir Müslüman olarak yapmamız gerekenleri yapmamak, yapmamamız gerekenleri yapmak zulümdür
  Şeytan,İnsanları Saptırmak İçin Yaptıklarını Süslü Gösterir
  https://t.co/8zAEt6NcO7 https://t.co/dMxF3q7AnG

  YanıtlaSil
 61. Tüm bildiklerinizi unutun!
  https://t.co/pChSBG2wKT
  İşte yeni bir bilgiyi tam da böyle öğreniyoruz.
  Bakış açısı. Hayat sana pek çok küçük parça verecektir. Onları birleştirmesi gereken kişi sensin
  https://t.co/TOxgCTdbmD
  Trans hümanizm. NESLİ KAYBEDİYORUZ..
  https://t.co/InHzHgrYyg
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1349607610215968768?s=19

  YanıtlaSil
 62. DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA AVANTAJLISIN.
  https://t.co/HNNd1LOJEQ
  Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.
  https://t.co/cDyvAUBDzT
  İnsanın tüm özellikleri kavranıldığı zaman,yeni bir çağ başlayacaktır.
  https://t.co/V582tsUHXL

  YanıtlaSil
 63. Biz senin önünden nice elçiler gönderdik. Onlardan kimini sana anlattık, onlardan kimini de anlatmadık
  Biz isteseydik onları sana gösterirdik de, sen onları yüzlerinden tanırdın
  Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır
  https://t.co/ZZAwu6DUy1

  YanıtlaSil
 64. İslam'ı Temsil Yeteneğini Kaybeden Müslümanlar |
  https://t.co/s1OA9AA2pT
  Bir Müslüman olarak yapmamız gerekenleri yapmamak, yapmamamız gerekenleri yapmak zulümdür.
  https://t.co/1hH16ayRfm
  Habeşistan'a giden Müslümanlar gibi olmak isteyenlerin dikkatine.
  https://t.co/ycLmATUimZ
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1360571673108484099?s=19

  YanıtlaSil
 65. KONUYA BURADAN BAŞLAMAK DAHA VERİMLİ OLACAKTIR
  Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.
  Kuran ve sünnet bu günün insanının anlayabileceği ilim ve teknoloji ışığında tefsir, açıklama yapılması gerekir.
  https://t.co/ObTtXmE6P2

  YanıtlaSil
 66. İşte, size verilen herhangi bir şey, basit dünya hayatının kazanımıdır. Sadece dünya hayatının geçici bir menfaatidir.
  İnsanlık ve Müslüman olduğunu söyleyen kişilerin ezici çoğunluğu kaidelere uymadığından böyle zelil konumdalar.
  YENİDEN DOĞ..!
  https://t.co/QFjaqIaoyd

  YanıtlaSil
 67. Son asrın, yüz yılın teknolojisiyle, ilmiyle hazırlanmış İslam Akidesi.
  BEN MÜSLÜMAN MIYIM ? DEĞİL MİYİM ? BİR SAĞLAMASINI YAPALIM.
  SEN VE SENİN DAVAN ÖNEMLİLER İÇİNDE BİR İLK'TİR UNUTMA...!
  https://t.co/tpUHqnJmDS

  YanıtlaSil
 68. MEAL HATALARINI KUR'AN'A MAL ETMEK
  https://t.co/I6kMu6OpqL
  Müslümanların birikimlerini en verimli şekilde kullanabilecek bir aklı ve ahlakı inşa etmek, birincil sorumluluğumuz olsa gerektir. Görevi yapacak kadroların ehliyet sorununu aşmış olması elzemdir.
  https://t.co/rXUUY67sMO
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1375373121801310208?s=19

  YanıtlaSil
 69. Hükmün doğruluğu (sıdk) onun vakıaya uygun, mutabık olması demektir; hakikati ise, vakıanın hükme mutabakatıdır.
  Hiçbir ideoloji artık halklara umut vermiyor. Toplumların bütün emelleri çökmüş.
  Yeni ideoloji
  Ya değiştirirsiniz, ya da değiştirilirsiniz.
  https://t.co/nhExIZmI7h

  YanıtlaSil
 70. Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.
  Hiçbir ideoloji artık halklara umut vermiyor. Toplumların bütün emelleri çökmüş durumda.
  ihtiyacımız olan tek şey harekete geçmek.
  Yeni ideoloji.
  https://t.co/7FTljK32up

  YanıtlaSil
 71. Kapitalizm önü alınamaz bir hırsıda beraberinde getirdi. Bu ideolojiyi yönlendirmek bize düşer
  Sen istersen şeytanı ve diğer güçleri kullanabilirsin.!
  ÇÖZÜM
  https://t.co/0MuRO82qy3
  https://t.co/1OEnyteYZA
  Gereğini yapmazsan ilahi adalet bela gönderir
  https://t.co/y971KPPRdo

  YanıtlaSil
 72. KUR'AN'LA YÜZLEŞME 05
  https://t.co/TLDTiujxuE
  KURAN BİZE HİTAP OLARAK MI GELDİ KITAP OLARAK MI?
  https://t.co/gwVtIP84iV
  Allah’ın indirdiğine uyun” dendiği vakit, “Aksine biz, atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyarız” dediler.
  https://t.co/Snv6t9IVLM https://t.co/4HhyzDuXGs
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1391246182354096129?s=19

  YanıtlaSil
 73. Hırs ve büyük hayaller birbiriyle aynıdır. ikisi de muazzam çaba ve zor kararlar gerektiriyor. İstediğinizi elde etmek için risk almak ve bilinmeyen yollar kullanmak zorundasınız.
  Din elden gidiyor...
  DAVA ADAMLARI KAVİMLERİNDEN AYRILMADIKÇA...
  ÇÖZÜM...
  https://t.co/45Z0fMkPFS

  YanıtlaSil
 74. İnsanların çoğu, basit dünya yaşamından görüneni bilirler. Ve onlar, âhireti önemsemeyenlerin ta kendileridirler.
  EBEDİ HAYATTA KALİTELİ YAŞAM ELDE ETMEK İÇİN YAPACAĞIN PAYLAŞIM.İNSANLIĞIN MENFAAT'INA BİLGİLER.
  İYİ VE KÖTÜYÜ UNUTMAMAK HALLERDEN BİR HALDİR.
  https://t.co/azSXGUENqF

  YanıtlaSil
 75. İşte bu kitap; kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salâtı ikame eden için bir kılavuzdur.
  Harflerin ve rakamların karışımından yapıyor proğram yapıcıları.o zaman kuran ayetlerinide getirsinler.
  İNSANLIĞIN GELECEĞİNİN KURTULUŞ İSTİKAMETİ.
  https://t.co/JgMOW9AOs3

  YanıtlaSil
 76. Şüphesiz indirdiğimiz açık delilleri ve doğru yol kılavuzunu, kitapta insanlara apaçık gösterdikten sonra gizleyen kimseler...
  DÜNYA TAKLA ATACAK!!TEVBE KAPISI KAPANACAK!!
  NEREDEN NEREYE
  İnsanlık bize bakarak İslâm’ı niçin tercih etsin?
  İbret alan yok mu?
  https://t.co/h7z63ovtl4

  YanıtlaSil
 77. " Ey nefsin delileri, Allah'ın delisine kulak verin ve dinleyin."
  Kaideden yola çıkarak bir sağlama, muhasebe yapalım tevhit inancımızı.
  Ey kavmim, andolsun size Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Ama siz, öğüt verenleri sevmiyorsunuz.”
  https://t.co/0YILL7t6VU

  YanıtlaSil
 78. #AKIL, 1- Madde veya vakıa 2- Sağlıklı beyin 3- His 4- Ön bilgilerle yoğrulmasıdır.
  https://t.co/akk3TLTDI5
  Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır. Artık Beyninizi Değiştirin!
  https://t.co/ahQzzrZeyZ

  YanıtlaSil
 79. “Allah, peygamberlik müessesesi ümmete yüklenmiştir....
  DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA TOLERANSLI,AVANTAJLISIN
  Herkese Sesleniyorum -
  Siz in problemin çözümü bende benim problemin çözümü de siz de
  Kafamı boş işlere yordum...!
  https://t.co/rY1dGJrQbn

  YanıtlaSil