Bu Blogda Ara

9 Ekim 2018 Salı

1-Öncü,Alim,Aydın, Çağından Mesuldür İNSANIN İLK SORUMLU OLDUĞU ŞEY:

İLK ÖNCE RESMİ TIKLA
İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellikler

İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellikler

Bütün müslümanlar Allah'ın bilinmesinin gerekli olduğunda ittifak etmişlerdir. İmam Cuveyni'nin ileri sürdüğü delil, müslümanların, Allah'ı bilmenin en büyük ibadet sayılması hususundaki ittifaklarıdır 26•

***
Hava ve su nasıl insanlığın kullandığı ortak şey ise kaideler de ortaktır.
O zaman kaidelerden başlayıp istikameti belirlemek gerekir.
YAŞAMIN İLK BAŞLANGICINDAKİ ÖLÇÜ; KAİDELER. Kaidenin oluşumunda; Maddeye, Eşyaya Özelliği Veren güç,Allah Ruhundan verdiğini,üflediğini söylüyor. Kullanma kılavuzunda(kuranda ). Hicr.15
http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html
Düşünmenin temeline “Varlığın Hakikati” sorusu koyulmalıdır.
https://bredaholland.blogspot.com/2018/09/dusunmenin-temeline-varlgn-hakikati.html
Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
http://meerstr11.blogspot.com/2018/05/vakann-esyadaki-ozellikleri-ile-olan.html
Küresel sorunların çözülmesi için yeni bir yaklaşım gerek.
http://bredaholland.blogspot.com/2018/07/kuresel-sorunlarn-cozulmesi-icin-yeni.html
ÖLÇÜ,NETLİK,SIRA,OLSUN Kİ HEDEFE VARASIN.ŞİRK....
http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2017/05/olcunetliksirasirk.html
İnsanlığın kurtuluşu için duyguları yönlendirmek öncülere düşer.
http://bredaholland.blogspot.com/2018/10/insanlgn-kurtulusu-icin-duygular.html
İnsan, bu hayatı kendi içinde bir amaç olarak değil, öte dünyada daha iyi bir hayata götüren bir süreç sayacaktır…
http://bredaholland.blogspot.com/2018/10/insan-bu-hayat-kendi-icinde-bir-amac.html
İNSANIN İLK SORUMLU OLDUĞU ŞEY:
Yaptığın iyilikler her ne kadarda Allah rızası veya insanlığın faydası için gibi gözükse de aslında ebedi hayatta senin kendi mevki makamını belirleyici özelliktir.

16 yorum:

 1. Düşüncelerin,fikirlerin sağlamasını,muhasebesini yapmadıklarından hedefe ulaşamıyorlar.
  Halbuki fikirlerin,düşüncelerin muhasebesini,sağlamasını kaidelere vursalar hedefe varacaklar.
  Örneğin Allah inancı.
  Kaide; Sınırlı bir şey sınırsızı kapsamaz.
  İnsanın gördüğü,algıladığı her şey sınırlıdır.
  Allah ise sınırsızdır.
  (Allah hiç bir şeye benzemez sözünden sınırsızlık kaidesi oluşmaktadır.)
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html
  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/54wzxy7aqss

  YanıtlaSil
 2. Bunlar, bugün harcana harcana bitirilemeyen gençliğin, sarfede sarfede tüketilemeyen mânâların katilidirler.
  ***
  Çünkü yanlışlarımıza ağıt yakmaktan bir türlü doğrularımızı inşa edemiyoruz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=353815531736521&id=100013242319421

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Onun için de çağımız insanın dimağına hitap etmek gerçekten zor. Yanlış din algısı, pozitivist zihinsel inşa, enformatik bilgi sağanağının çöplüğe dönüştürdüğü zihin dünyası işimizi çok zorlaştırmaktadır.

   Sil
 3. Ne Olacak Bu Dünyanın Hali?
  Türkiyeliler olarak alışığız biz “ne olacak bu memleketin hali” kaygısına ve “şimdi her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var” telaşı ve propagandasına ya, oradan mülhem bunları küre çapında yinelesek diye düşünmek istiyorum.
  ***
  Bizim köydeki insanların olaylara bakış açısını özetleyen bir konu...
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2017/07/bizim-koydeki-insanlarn-olaylara-baks.html

  Müslümanlık, Müslümanlara rağmen potansiyel olarak orada duruyor ve onu canlandıracak, fonksiyonel kılacak kuşakları bekliyor. Modern akıldan, bilgiden, düşünüş biçiminden sıyrılıp kendi kadim geleneği yenilenmiş ve çağdaşlaştırmış haliyle ihya edecek bir nesle ihtiyaç var.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=340331669751574&id=100013242319421

  Ülkemizin aydınları, muhalif vicdanı temsil edenler İslam’ı bilmiyorlar.
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/08/onculerin-kavramlara-bakisi-yanlis.html

  Onların din konusundaki ezberleri, Aydınlanma tarihinin Hıristiyanlığıdır.
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/09/fakat-cogu-kere-basarl-olamyorum.html

  Tüm insanlığa çağrısı olan tek öneri İslam kaldı.
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/07/insanlgn-gelecegi-konusu-iyiden-iyiye.html

  İnsanlık tarihinde paranteze alınacak bir dönemi ifade eden Aydınlanma süreci ve aldatılan Müslümanlık algısı ve temsili tükenmek üzere. Akıl sağlığına kavuşacak Müslümanların günü başlıyor.
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.com/2018/06/kaidelerin-konustuklarindan.html

  YanıtlaSil
 4. ÇAĞINDAN SORUMLU KİŞİ.

  Âlimler, Muhammed (s.a.s.)’in ümmetine anne ve ba­balarından da şefkatlidirler. Çünkü anne ve babaları onları, dünya ateşinden, âlimler ise ahiret ateşinden korurlar.[28]
  ***
  Eğer bilgi yüklü kişiler, ümmete rehberlik yapmıyor ve onların dertleriyle ilgilenmiyorlarsa, onlar, gerçekten âlim olamazlar… Âlimler, Allah’dan gereği şekilde korkar ve kendilerine yükletilen sorumluluğunun idrakinde ol­dukları için vazifelerini yerine getirirler… İmanı sağlam bir şekilde ilmiyle âmil olmayan kişiler, sadece bilmekten do­layı âlim olamazlar…
  *
  İlmiyle âmil olan muvahhid âlimler, mes’eleleri tar­tışma ortamına getirmez ve onu ehli olmayanlarla konu­şup ayağa düşürmezler… Onlar, insanlara hangi mes’eleyi arzedecekler ise, onun Kur’ân’dan, Sünnet’ten, İcmâ’dan ve Kıyas’tan delilini beyan eder, bu deliller sonucu şu görüşü benimsediklerini açıklarlar… Buna, herhangi bir itiraz olursa, yine delillerle konuyu aydınlatırlar… Hele hele ilmi olmayan ve usûlden anlamayanlarla ilmi herhangi bir mes’eleyi, tartışmak şöyle dursun konuşmaya bile yanaş­mazlar. İlmî mes’eleler, ancak ehli olan ve takva sahibi ilim adamlarıyla konuşulup görüşülür… Ehli olmayanlarla ilmî mes’eleleri konuşmak, ilme büyük bir saygısızlık ve zulüm olur…

  Muttaki âlimin, ehli olmayanlarla ilmî mes’eleleri ko­nuşmayı reddetmesi, onları küçük gördüğünden veya gu­rurlu-kibirli oluşundan değil, ilmin kıymetini bilip ilme karşıki hürmetinden ileri gelir… Âlim şahsiyetin, ehil ol­mayan kişilerle ilmî bir mes’elenin görüşülmesini uygun görmemeleri, muvahhid mü’minlerin önderi Rasulullah (s.a.s.)’in bir emrinden dolayıdır…

  Enes b. Malik (r.a.)’ın rivayetiyle şöyle buyuruyor Rasulullah (s.a.s.):

  “Ehil olmayan insanların yanına ilim bırakan kimse, domuzların boynuna cevher, inci ve altın gerdanlık takan adama benzer.”[56]

  Bundan dolayı âlimler, ilmî mes’eleleri uygun olmayan ortamlarda beyan etmekten çekinirler… Ve kendileriyle tar­tışmak isteyen ehil olmadıkları gibi haddlerini de bilmeyen kişilerle muhatab olmaz, onlarla tartışmazlar!..
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=354794288305312&id=100013242319421
  http://abdullahdai.com/kitaplar/cag-ve-ulema/cagindan-sorumlu-kisi/

  YanıtlaSil
 5. İslam dünyasının yönetim kadrolarını, bilim insanları ve düşünürleri medeniyet bilincinin yaygınlaştırılmasında özel bir çaba sarf etmeye ve birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.

  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/ZZNAwpgGwPo

  YanıtlaSil
 6. Hakk merkezli olmayan tüm düşünce ve ideolojilerin ortak paydası düşmansız yaşayamamalarıdır. Ülke siyasetinde etkin olan politik düşünceler için de aynı şey söz konusudur.

  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/C66Q5erXvQ3

  YanıtlaSil
 7. https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/Uy3LFD8mGym

  YanıtlaSil
 8. Nebhani, sahih bir dünya görüşü ve sağlam bir metodolojiyi çok önemsemektedir. İslami hareketin yönünü tayin ederken doğru bir ideoloji eksenine oturtulmuş bir İslam partisinde doğru bir yöntemin ne kadar önem taşıdığına vurgu yapar ve siyasi süreçte başarı elde etmek için her konuda en güzel örnek olan “Peygamberin Sünneti”nin esas alınmasının önemine dikkat çeker.
  Kur’an ve sünnet çizgisini öne çıkaran Nebhani’de özellikle sünnete bakışta bazı müphemliklerin, sünnet ile hadis kavramları arasındaki farkın net bir şekilde belirginleşmediğini ifade etmek mümkündür. Bu nedenle diğer bazı konulardaki farklılığına rağmen hadis usulü konusunda, zaman zaman geleneksel çizgiye yakın bir anlayışın Nebhani’de de mevcut olduğu eleştirisi yapılmaktadır.
  http://www.iktibascizgisi.com/takiyyuddin-en-nebhani-1909-1977/

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Fikir/düşünce konusu Nebhani’nin üzerinde ciddiyetle ve önemle durduğu konulardan biridir. “Aydın düşünce”nin hayatın ekseni olduğuna, insanlığın yükselmesi ve alçalmasında toplumları sürükleyen fikirlerin niteliğinin belirleyici olduğuna inanır.

   https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/14VxNaA4tWS

   Sil
 9. *Fikir, karmaşık olanı şaşırtıcı bir sadeliğe dönüştüren sentezdir.
  BİZ BU FİKRİN ÜZERİNE YOĞUNLAŞARAK GELECEK NESİLE PAKET HALİNDE HAZIRLAMAMIZ LAZIM
  Denizlerin dalgasıyım Ben halkımın kavgasıyım Yarınların sevdasıyım Yenilmedim ki
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=660483891069682&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 10. Önümüzü açacak öncü kuşaklar olmadan aslâ! Öncü,Alim,Aydın, Çağından Mesuldür İnsan arzı imarla mükelleftir.
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1193101074099527681

  YanıtlaSil
 11. Karşı karşıya bulunduğumuz bilinçsiz süreçler ve pragmatik savrulmalar döneminde,..
  “Kendisinden tek korkmamız gereken şey, korkudur.”
  "Bilgi En Büyük Güçtür"
  Bizim La İlahe İllallah'ımızda Problem Var..
  ”İnsanlık Tarihinin En Tehlikeli Dönemindeyiz”
  Kapitalizm..yönlendirmek bize düşer
  İnsan arzı imarla mükelleftir. FETRET DEVRİ
  “Eğer topyekün seferber olmazsanız, Allah sizi acı bir azaba uğratır ve sizin yerinize başka bir topluluk getirir de siz savaşa çıkmamakla Onun dinine zerrece zarar veremezsiniz. Çünkü Allah ona şeye kadirdir. " (Tevbe, 9/39)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1011389125979155&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 12. Asıl sorumlu kim-
  https://t.co/DfcPG2JZLT
  Binlerce ayeti ve hadisi ezbere bilmemize rağmen “Ayetlerimi az bir pahaya satmayın”yanlışlara sessiz kalıyorsak, ya da sadece bize dokunulunca feryat ediyorsak, ehven-i şerreyn’e sığınıyorsak vay bizim halimize!
  https://t.co/YAqqFKGK1e

  YanıtlaSil
 13. Sessizlik Hastalıktır
  insanın derdini anlatabileceği yeterlikteki kelimeler henüz insanlık tarafından icat edilemedi
  Uzaktan bakınca ne kadar da aynı, yaklaşınca ne kadar da farklıyız?
  İnsanı yüceltmiyorsanız bari alçaltmayın. Ya hayır söyleyin ya da susun
  https://t.co/7RXo5KlRWn

  YanıtlaSil
 14. KUTSANMIŞ DAYAK-1.BÖLÜM-YARATILIŞ 01
  RİVAYET NOTERLERİ!
  MEAL HATALARINI KUR'AN'A MAL ETMEK
  Rabbimizin Kur'an'a koymadığı işaretleri biz niye koyduk?
  GALAYA ALINMAYACAK ZATLAR
  algılamalar düzelmeden ortam düzelmez.
  ÇAĞINDAN SORUMLU KİŞİ
  ÇÖZÜM
  Sıfırdan başla
  https://t.co/ICar1x7yVc

  YanıtlaSil