Bu Blogda Ara

9 Temmuz 2019 Salı

Peki bu kadar küçük bir yapının içinde ne vardır? Bu derece küçük olmasına rağmen atomun içinde evrende gördüğümüz sistemle kıyaslanabilecek derecede kusursuz bir sistem bulunmaktadır.

Peki bu kadar küçük bir yapının içinde ne vardır?
Bu derece küçük olmasına rağmen atomun içinde evrende gördüğümüz sistemle kıyaslanabilecek derecede kusursuz bir sistem bulunmaktadır.
Her atom, bir çekirdek ve çekirdeğin çok uzağındaki yörüngelerde dönüp-dolaşan elektronlardan oluşmuştur. Çekirdeğin içinde ise proton ve nötron ismi verilen başka parçacıklar vardır.
Bu bölümde, canlı-cansız herşeyin temelini oluşturan atomun olağanüstü yapısını ve atomların nasıl birleşerek molekülleri dolayısıyla maddeyi oluşturduğunu inceleyeceğiz.
***
Kavramına sahip olunmayan şey görülemez.
https://bredaholland.blogspot.com/…/kavramna-sahip-olunmaya…
ELEMENTLERDEN HABERİNİZ OLSUN Kİ İNSANINDA EŞYA OLDUĞUNUN BİLİNCİNDE OLARAK DOĞRU HÜKÜM VEREBİLESİNİZ.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=694122321039172&id=100013242319421
ÖDÜL,CEZA VEYA ELEMENT OLARAK KALMA...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=692978804486857&id=100013242319421
Çevremizdeki varlıklar arasında kütlesi olan ve boşlukta yer kaplayan her şeye MADDE denir.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=637451063372965&id=100013242319421
Oranlar üzerine karar verme içgüdümüze geri dönmek bunun çözümlerinden biri olabilir.
Kısacası oran maddenin kendisinden kaynaklanmamaktadır. Aksi takdirde madde, dilediği gibi etkileme ve etkilenme gücüne sahip olurdu. Bu oran elbette ki maddenin dışında belirlenmektedir. Bu durumda da madde, madde üzerinde etki bırakacak ve madde için belirli oranı tesbit edecek olana muhtaç olmuş olur. Bu oran madde dışında bir varlık tarafından tayin edilmektedir. Dolayısıyla madde başkasına muhtaçtır. Öyleyse madde ezeli değildir. Çünkü başlangıcı ve sonu olmayan, başkasına muhtaç olmayan, bütün şeylerin kendisine muhtaç olan varlık demektir. Maddenin başkasına muhtaç olması, maddenin ezeli olmadığının kesin delilidir. Öyleyse madde yaratılmıştır.
İslâm Akidesi
“Biz Âdeme ruhumuzdan üfledik” (Hicr, 15:29)
(Bizden insanlığa bazı özellikler verdik)
Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki; «Ruh Rabbimin tekelinde olan bir olgudur. Size bilginin çok az bir bölümü verilmiştir. isra.85.
(Teknoloji ve ilimin açıklaması.2017 yıl)
Eşyadaki özellik.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=682671085517629&id=100013242319421
Beğen
Yorum YapPaylaş
Yorumlar
 • YARATICININ VARLIĞININ KANITLANMASINDA KULLANILAN MODERN DELİLLER
  NAMENSTR8BREDAHOLLAND.BLOGSPOT.COM
  YARATICININ VARLIĞININ KANITLANMASINDA KULLANILAN…
  YARATICININ VARLIĞININ KANITLANMASINDA KULLANILAN MODERN DELİLLER
 • Hüseyin Uzun Şaşmaz Ey inkârcı ve özellikle İslam karşıtı zavallılar!
  En basit hücrelerin sahip olduğu akıl bile sizin beyninizden çok daha ileridir!
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=623898651394873&set=pb.100013242319421.-2207520000.1562661816.&type=3&theater
 • En basit hücrelerin sahip olduğu akıl bile sizin beyninizden çok daha ileridir!
  BREDAHOLLAND.BLOGSPOT.COM
  En basit hücrelerin sahip olduğu akıl bile sizin beyninizden çok daha ileridir!
  En basit hücrelerin sahip olduğu akıl bile sizin beyninizden çok daha ileridir!
 • Hüseyin Uzun Şaşmaz Peki bu kadar küçük bir yapının içinde ne vardır?
  Bu derece küçük olmasına rağmen atomun içinde evrende gördüğümüz sistemle kıyaslanabilecek derecede kusursuz bir sistem bulunmaktadır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=694692147648856&id=100013242319421
 • Hüseyin Uzun Şaşmaz Temel parçacıklar arasında çok büyük bir boşluk egemendir. Eğer bir oksijen çekirdeğinin protonunu şu önümdeki masanın üstünde duran bir toplu iğnenin başı gibi düşünürsem, o zaman çevresinde dönen elektron Hollanda, Almanya ve İspanya’dan geçen bir çember çizer. (Bu satırların yazarı Fransa’da yaşamaktadır.) Onun için, bedenimi oluşturan tüm atomlar birbirlerine değecek kadar bir araya gelseydi, artık beni göremezdiniz. Zaten, artık beni çıplak gözle hiçbir zaman gözlemleyemezdiniz: Neredeyse milimetrenin birkaç bindebiri boyutunda ufacık bir toz kadar olurdum.10
  https://bredaholland.blogspot.com/.../islam-geregi-gibi...
 • Hüseyin Uzun Şaşmaz Bilimin, şu ana kadar tespit edebildiği 109 tane element vardır. Tüm evren, dünyamız canlı-cansız bütün varlıklar bu 109 elementin çeşitli biçimlerde birleşmeleriyle oluşmuştur. Buraya kadar tüm elementlerin birbirinin benzeri atomlardan oluştuğunu gördük; atomlar da birbirinin aynı parçacıklardan oluşuyordu. Peki madem elementleri oluşturan bütün atomlar aynı parçacıklardan oluşuyor, o halde elementleri farklı kılan, sınırsız çeşitlilikte maddeyi oluşturan nedir?
  https://meerstr11.blogspot.com/.../insandaki...
  İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZIL...
  MEERSTR11.BLOGSPOT.COM
  İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZIL...
  İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZIL...
 • Hüseyin Uzun Şaşmaz Aslında bu durum fizik kanunları içinde mantıksal bir paradoks oluşturmaktadır. Çünkü “eşit yükler birbirlerini iterler!” evrensel bir fizik kuralıdır. Peki o halde neden bu durum çekirdekte tersine işlemekte ve neden eşit yüklü protonlar birbirlerinden şiddetle uzaklaşmaları gerekirken, muazzam bir güçle birbirlerini çekip kenetlenmektedirler. Çekirdekteki proton da serbest haldeki proton da aynı protondur. Yapılarında en ufak bir farklılık yoktur. O halde itme ve çekme kuvvetlerinin protonun kendisinden kaynaklandığı kabul edilirse, proton her seferinde bu iki kuvvetten birini uygulaması gerekmektedir. Bazen elektromanyetik kuvvetle bir diğerini itmesinin, bazen de nükleer güçle birbirini çekmesinin fiziksel çerçevede hiçbir mantığı yoktur. Çevrede protonun böyle farklı farklı davranmasını gerektirecek başka fiziksel etkenler de yoktur. Demek ki bu kuvvetler protonun kendisinden kaynaklanmamaktadır. Ortada tek bir kuvvet vardır, o da tüm güç ve kudret kendisinde bulunan Allah’a ait kuvvettir. Allah dilediği anda dilediği noktada kudretini tecelli ettirmektedir. Değişik zamanlarda, değişik durumlarda Allah’ın kuvveti değişik biçimlerde yansımaktadır. En küçük atomundan uçsuz bucaksız galaksilere kadar tüm evren de ancak Allah’ın dilemesi ve her an ayakta tutması ile varlığını sürdürmektedir.
  https://namenstr8bredaholland.blogspot.com/.../insann...
  ALLAH,İnsanın algılama alanının kapsamı dışındadır.(Yaratıcı)
  NAMENSTR8BREDAHOLLAND.BLOGSPOT.COM
  ALLAH,İnsanın algılama alanının kapsamı dışındadır.(Yaratıcı)
  ALLAH,İnsanın algılama alanının kapsamı dışındadır.(Yaratıcı)
 • Hüseyin Uzun Şaşmaz Allah, her şey için bir ölçü kılmıştır. (Talak, 3)
  Her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. (Furkan, 2)


  O’nun katında her şey bir miktar (ölçü) iledir. O, gaybı da, müşahede edileni de bilendir. Pek büyüktür, yücedir. (Ra’d, 8-9)

  Yere (gelince,) onu döşeyip-yaydık, onda sarsılmaz-dağlar bıraktık ve onda her şeyden ölçüsü belirlenmiş ürünler bitirdik. (Hicr, 19)

  Gökyüzü, Onu da yükseltti ve mizanı (ölçüyü) koydu. (Rahman, 7)

  Güneş ve ay (belli) bir hesap iledir. (Rahman, 5)

  Şüphesiz, Allah her şeyin hesabını tam olarak yapandır. (Nisa, 86)
  https://bredaholland.blogspot.com/.../matematik-neden...
 • Hüseyin Uzun Şaşmaz Dava adamı (Peygamberlik müessesesini yüklenenler) olduklarını ileri sürenler. Dinleyin anlayın ki yolunuza devam edesiniz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=676921909425880&id=100013242319421
 • Hüseyin Uzun Şaşmaz Bilim bugün atomaltı parçacıkların bu hareketlerini keşfetmiştir, ama parçacıkların neden böyle hareket ettiklerini bir türlü açıklayamamaktadır. Bu parçacıkların bu şekilde hareket edebilmeleri için, hareketlerinin sonucunda atomu oluşturacaklarını idrak edebilmeleri gerekir. Bu idrakin arkasından da ne şekilde hareket edeceklerine karar vermeleri yani bir strateji belirlemeleri şarttır. Hangi parçacık, hangi yönde ve hangi hızda hareket edecektir, son derece detaylı bir stratejiye ihtiyaç vardır ve bu belirlenir. Daha sonra sıra bu stratejiyi evreni oluşturan sonsuz sayıdaki parçacığa duyurmaya ve hepsinin bu stratejiye uymalarını sağlamaya gelmektedir. Strateji tüm parçacıklara duyurulur ve tüm parçacıklar ne şekilde hareket etmeleri gerektiğini öğrenirler.
  Şimdi, cevaplanması gereken çok önemli bir soru vardır ki bu soru bizi en başa döndürmektedir: Neden tüm parçacıklar bu stratejiye uymakta, yani itaat etmektedirler? Neden bir parçacık bile bu stratejiye uymamazlık etmemektedir? Tüm bu parçacıkların, burada saydıklarımızı uygulayabilecek şuur, akıl, irade ve zekaları mı vardır?

  Kütlesi bile olmayan, sadece enerjiden ibaret olan bu parçacıkların, hiç şüphesiz ne kendilerine ait bir akılları, ne de müstakil bir iradeleri var olabilir. Asıl var olan Allah’ın sonsuz aklı, sonsuz gücü ve sonsuz ilmidir. Allah, tüm bu parçacıklara, boyun eğdirmiş ve böylece evreni yaratmıştır. Bir ayet bu gerçeği bize şöyle bildirmektedir:

  ... Hayır, göklerde ve yerde her ne varsa O’nundur, tümü O’na gönülden boyun eğmişlerdir. (Bakara, 116)
  https://bredaholland.blogspot.com/.../insan-beyninin...
  “İnsan beyninin diğer organlardan daha cazip ve üzerinde düşünmeye davet eden bir yönü var. Hepimiz kendi zihin alanımız içerisinde yaşıyoruz.
  BREDAHOLLAND.BLOGSPOT.COM
  “İnsan beyninin diğer organlardan daha cazip ve üzerinde düşünmeye davet…
  “İnsan beyninin diğer organlardan daha cazip ve üzerinde düşünmeye davet eden bir yönü var. Hepimiz kendi zihin alanımız içerisinde yaşıyoruz.
 • Hüseyin Uzun Şaşmaz İşte bilimin cevap veremediği bu noktada, aklı ve vicdanıyla bakan bir göz için durum son derece açıktır: Hiçbir şekilde tesadüflerle açıklanamayacak olan evrendeki kusursuz dengeler, üstün bir aklın ve iradenin dilemesi sonucu gerçekleşmiştir. 
  http://metin_usta.tripod.com/yeni/atom.html
  ATOMUN SIRLARI - MADDENİN YAPI TAŞINDAKİ YARATILIŞ DELİLLERİ
  METİN_USTA.TRİPOD.COM
  ATOMUN SIRLARI - MADDENİN YAPI TAŞINDAKİ YARATILIŞ DELİLLERİ
  ATOMUN SIRLARI - MADDENİN YAPI TAŞINDAKİ YARATILIŞ DELİLLERİ
 • Hüseyin Uzun Şaşmaz Allah’ın suya vermiş olduğu muhteşem özellikler; yeryüzünde canlı hayatının varolabilmesini mümkün kılan özelliklerdir. Aşağıdaki ayette de görebileceğiniz gibi, üstün bir yaratılış örneği olan su, Allah tarafından, insanın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak gökten indirilmiştir. Kuran’da Allah’ın insanlara sunduğu bu büyük nimetin önemi şöyle bildirilmiştir:

  Sizin için gökten su indiren O’dur; içecek ondan, ağaç ondandır (ki) hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız. Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir topluluk için ayetler vardır. (Nahl, 10-11)
  https://www.facebook.com/.../vb.../303122916805783/...
 • Hüseyin Uzun Şaşmaz Şu anda elinizde tuttuğunuzu sandığınız kitabı aslında tutamamaktasınız. Gerçekte elinizin atomları kitabın atomlarını itmektedir ve bu itmenin şiddetine göre de dokunma hissiniz gerçekleşmektedir. Çünkü atomların yapısından bahsedilirken de belirtildiği gibi atomlar birbirlerine maksimum bir atomun çapı kadar yaklaşabilirler. Üstelik birbirlerine bu kadar yaklaşabilen atomlar, ancak beraber reaksiyona giren atomlardır. Şu halde, aynı maddenin atomları bile birbirlerine kesinlikle dokunamazlarken bizler elimizle tuttuğumuz, sıktığımız veya tutup-havaya kaldırdığımız maddeye asla dokunamayız. Kaldı ki, elimizdeki maddeye maksimum yaklaşmamız mümkün olsaydı bile bu maddeyle kimyasal reaksiyona girerdik. Böyle bir durumda insan veya başka bir canlı için bir saniye bile varlığını sürdürmek sözkonusu olamazdı. Canlı ayak bastığı, oturduğu veya dayandığı madde ile hemen kimyasal reaksiyona girer ve garip bir varlık olurdu.

  Bu durumda ortaya çıkan manzara son derece düşündürücüdür: Gerçekte, %99.95’i boş olan ve neredeyse sadece enerjiden ibaret olan atomlardan oluşan bir dünyada yaşıyoruz.19 ‘Dokunuyoruz ve tutuyoruz’ dediğimiz şeylere de aslında hiçbir zaman dokunamıyoruz. Peki ya gördüğümüz, duyduğumuz veya kokladığımız maddeyi ne derece algılıyoruz? Bu maddeler, gerçekte gördüğümüz-duyduğumuz gibi midir?

  Kesinlikle hayır... Elektronlardan ve moleküllerden bahsederken bu konuyu ele almıştık. Burada tekrar hatırlatacak olursak; var dediğimiz, gördüğümüz maddeyi direkt olarak görmemiz asla mümkün olmamaktadır. Çünkü güneşten veya başka bir ışık kaynağından gelen ışık taneciklerinin (fotonlarının) maddeye çarpması ve bu maddenin gelen ışığın bir kısmını soğurması ve kalanı dışarı vermesi sonucu bizim gözümüze çarpan (yani bir anlamda maddeden yansıyan) fotonlar beynimizde görüntü oluşturmaktadırlar. Yani gördüğümüz madde ancak bizim gözümüze yansıyan fotonların taşıdığı bilgiden ibarettir. Bu bilgiler maddeyle ilgili bilginin tamamını ne derece yansıtmaktadırlar? Eksik veya fazla bu bilgilerin bizlere kesin olarak dışarıdaki maddenin gerçek halini gösterdiğine dair elimizde hiçbir kanıt yoktur.

  Şu açıdan bakıldığında konu daha netlik kazanacaktır: 21.yy’a girdiğimiz şu günlerde bilim öyle bir noktaya varmıştır ki, artık maddenin %99.95’inin boşluk olduğu kesin olarak ortaya çıkmıştır. Ancak, bu gerçek apaçık gözümüzün önünde durmaktayken, bizler maddeyi %100 dolu (somut bir gerçek) olarak algılamaktayız. Bu durum bize algılarımızın beynimize verdiği mesajların dış dünyayı olduğu gibi yansıtmamakta olduğunu çok net olarak göstermektedir.
  https://meerstr11.blogspot.com/.../onemli-olaylar...
  ALGILAMALAR DÜZELMEDEN ORTAM DÜZELMEZ.
  MEERSTR11.BLOGSPOT.COM
  ALGILAMALAR DÜZELMEDEN ORTAM DÜZELMEZ.
  ALGILAMALAR DÜZELMEDEN ORTAM DÜZELMEZ.
Yorum yaz...
Peki bu kadar küçük bir yapının içinde ne... - Hüseyin Uzun Şaşmaz:

42 yorum:

 1. Evren, iğne ucu büyüklüğündeki bir yoğunluğun patlamasıyla oluştuğundan bütün büyük şeyler, küçük olanların türevinden başka ne ki?
  Dünyâ, cenneti ve cennetteki kademe, mevki,makam kazanma yeridir. Bu nedenle mü’minler Dünyâ’dan cennete bir köprü kurmakla vazîfelidirler.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=695312970920107&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 2. Fikir ile bilginin arasındaki sınırları aramalıyız; hakkında kesin bilgilere sahip olmadığımız şeyleri hangi ölçülere göre inceleyeceğimizi bulmak için onaylama biçimimizi düzenlemeli ve inançlarımızı değiştirmeliyiz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=697178504066887&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 3. “Zihinsel bir uğraşı içermeyen boş zaman ölümdür ve diri diri gömülmektir “
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=710386722746065&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 4. İlahi düzenin yükümlülüğünü dikkate almak gerekir. İnsan ilahi bağlamdaki yükümlülüklerin atmosferi içindeyse sorunlar en aza inmiştir, tıpkı laboratuvar şartları gibi, ortamda barış ve esenlik vardır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=715231765594894&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 5. Modern insan sonunda bir fayda-haz duymadığı şey ile ilgilenmiyor artık.*Onun için insandaki özellikleri baz olarak alıp hedefe öyle ilerlemeliyiz.
  Düşünmek bu ezberlerden kurtulmamız için bir fırsattır. Hayatın anlamına dair kaybolmuş kaygımızı yeniden kazanabiliriz. Çünkü haz almaktan, tatmin olmaktan başka bir amacı olmayan kurgulanmış bir dünyanın bağlılarıyız hepimiz. Bu bağlardan kurtulmanın, üstümüze biçilmiş deli gömleğini yırtmamızın yegâne çaresi akletmekten geçer. Bu yüzden hayatın her aşamasında düşünmeyi tekrar tekrar düşünmeliyiz.
  Bir kula her aklından geçeni söylemesi, her önüne gelene her duyduğunu iletmesi ona günah olarak yeter.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=718258921958845&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 6. CEHENNEM İLE İLGİLİ MESELELER
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.... -
  Peki bu kadar küçük bir yapının içinde ne vardır?
  İnsanın tüm özellikleri kavranıldığı zaman,yeni bir çağ, gerçek insan çağı başlayacaktır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=718783868573017&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 7. Peki bu kadar küçük bir yapının içinde ne vardır? Bu derece küçük olmasına rağmen atomun içinde evrende gördüğümüz sistemle kıyaslanabilecek derecede kusursuz bir sistem bulunmaktadır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=721638414954229&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 8. Bilginin çokluğu, ilimlerin çeşitliliği, birikimin tamamının tahsil imkansızlığı ilginç zihni savrulmaları tetikledi. İnsanlar bilgi kaosunun içinde yollarını arıyorlar. Ne yapacaklarını bilmez, hangi yöne gideceklerini kestiremez haldeler.
  Siz in problemin çözümü bende benim problemin çözümü de siz de
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=725909811193756&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 9. Yara'nın kendi kendini tedavi etmesi de eşyadaki özelliktir.
  Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.
  Allah'ın Rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=731738640610873&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 10. Şüphesiz Allah nezdinde din, İslâm’dır. Kendisine Kitap verilen kimseler de, ancak, kendilerine o bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan dolayı ayrılığa düştüler. Kim de Allah’ın âyetlerini örtbas ederse; artık şüphesiz Allah, hesabı çabuklaştırandır.Al-i imran 19
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=744211802696890&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 11. Aslında İbn Tufeyl bize, “Tanrı fikrine ulaşmak için ne bir aracıya (Peygambere) ne de tanrısal tebliğe ihtiyacımız var” demektedir...
  Müslüman Toplumlar Neden Yeni İbn Tufeyl’ler Çıkaramıyor,
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=759787597805977&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 12. Kavramına sahip olunmayan şey görülemez. Nasıl ki teleskop olmadan uzak cisimler, mikroskop olmadan küçük cisimler çıplak göz tarafından görülemez ise, aklın gözü olan, ona teleskop ve mikroskop hizmeti veren kavramlar olmadan da akıl göremez; öte bir deyişle, akıl yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir
  Eğitimin amacı aklı kitaplarda yazılan bin bir çeşit şeyle doldurmak değil, zihne düşünüp gelişmeyi öğretmek olmalıdır."
  Müslüman Toplumlar Neden Yeni İbn Tufeyl’ler Çıkaramıyor,
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=773152889802781&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 13. Eşyadaki özellikleri diğer eşyadaki özelliklerle ilişkilendirdiğin zaman problem çözülür.
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1192788125271101441

  YanıtlaSil
 14. Peki bu kadar küçük bir yapının içinde ne vardır? PEKİ BU İŞLERİ KİM YAPACAK?
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=798268103957926&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 15. Ölümde olsa,Kişi bilgilendiği zaman problem çözülür.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=824317824686287&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 16. Ve her insanın kendi yaptıklarının karşılıklarını, ayrılmayacak şekilde boynuna doladık. Ve Biz, kıyâmet günü açılmış bulacağı kitabı onun için çıkarırız: “Oku kendi kitabını! Bugün kendi zatın, kendine karşı hesap sorucu olarak sana o yeter!”
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=838687123249357&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 17. İnsanın eşya olduğuna ve diğer eşya ile ilişkilendirilmesi ile ilgili bir kompozisyon yazmanızı isteyecektim.
  Eşyadaki özellikleri diğer eşyadaki özelliklerle ilişkilendirdiğin zaman problem çözülür.
  Değişim süreci başlamıştır... Fabrika Ayarlarımıza Dönüyoruz
  Ey iman etmiş kimseler! Sözleşmeleri yerine getirin.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=871119750006094&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 18. MEYDAN OKUMA.
  De ki: “Andolsun ki bugünün, yarının tüm insanları, bu Kur’ân'ın bir benzerini getirmek üzere bir araya gelseler, birbirlerine yardımcı da olsalar, onun benzerini kesinlikle getiremezler.” 88
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=882871978830871&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 19. BİZ BU FİKRİN ÜZERİNE YOĞUNLAŞARAK GELECEK NESİLLERE PAKET HALİNDE HAZIRLAMAMIZ LAZIM.
  Sen gereğini yapmazsan ilahi adalet sana bela gönderir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=885443575240378&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 20. Evrende gözlemlenebilen en büyük ve en küçük şey nedir?
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=887786338339435&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 21. KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=890038141447588&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 22. beynimizi 100 kullanırsak ne olur - Google'da Ara https://t.co/2D83D4YKyJ
  En basit hücrelerin sahip olduğu akıl bile sizin beyninizden çok daha ileridir!
  https://t.co/Ee4tvlaGlw

  YanıtlaSil
 23. Bu Kur’ân, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin; sadece Allah'a kulluk edin diye, âyetleri,şirk koşarak yapılan yanlışı; kendi zararlarına işi ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler içertilmiş/bozulması engellenmiş,bir de en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapan, her şeyin iç yüzünü/gizli taraflarını da iyi bilen tarafından ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır: “Şüphesiz ben sizin için O'nun tarafından bir uyarıcı ve bir müjdeciyim.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=929771404140928&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 24. Bize Neden Çip Takmak İstiyorlar? Yeni Dünya Düzeni - https://t.co/fEbiOxGC3J
  Kapitalizm önü alınamaz bir hırsıda beraberinde getirdi.O zaman bu ideolojiyide yönlendirmek bize düşer
  https://t.co/QaZXlQElJv
  Peki bu kadar küçük bir yapının içinde ne vardır?
  https://t.co/yDZuI9eLhO

  YanıtlaSil
 25. Doğru bilgi ;Rüzgar gibidir.Tüm yanlışları süpürür Düşünmesini bilirseniz kendinize bir kapı aralamış olursunuz
  Taze bilgi taze gıda gibidir. Hayat taze bilgiye aç. Sürekli taze bilgi üretmek gerekiyor.
  Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileri.
  https://t.co/rZGbmVU86m

  YanıtlaSil
 26. Bilgi Paradoksu: Kara Delikler Evreni Yok Edebilir mi? - https://t.co/TxeGyBIIbB
  Bilgi-ilmin dönemine geçiş.
  https://t.co/ExALj0BPpU
  'Onu Muhammed uydurdu' mu diyorlar? Onlara de ki; 'Eğer doğru söylüyorsanız, Kur'an'a benzer bir sure ortaya getiriniz,
  https://t.co/1fqqacBttn

  YanıtlaSil
 27. Korona, İllüminati, Robotlar, Aşılar, Çipler, Yeni Dünya Düzeni | Bölüm 1 -2
  https://t.co/MG2QSC9h6A
  “Kendisinden tek korkmamız gereken şey, korkudur.”
  Salgın.“İnsanlar arasında bulaşıcı değil.
  Kapitalizm..Bu ideolojiyide yönlendirmek bize düşer
  https://t.co/UMhQAlScuS

  YanıtlaSil
 28. Beyin Tanrısal Bir Parçacık!
  https://t.co/TapyHgwzBv
  Bu kâinat ve yaratılan hiçbir şey Allah’ın parçası değildir.
  Allah adına...
  Allah yarattığı her şeyin matamatiğini yapmış. sende yapmak zorundasın.
  kaidelerle sağlama yapacaksın.
  ÖVMEK VE YERMEK. ÖLÇÜ
  https://t.co/FvLzNmn457

  YanıtlaSil
 29. İnsanlık Kaderiyle mi Oynuyor? - Epigenetik Nedir? - https://t.co/zneOMvUk51
  Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey elektronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor proğram yapıcıları.
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  https://t.co/WVmyjR9nDq

  YanıtlaSil
 30. SAKLANAN İNSANLIK TARİHİ...NEDEN BİLMEMİZ İSTENMİYOR?
  https://t.co/fKGDzOlQ9H
  Vakti geldikçe insana,âyetlerimizi göstereceğiz.
  Altıncı Büyük Yok Oluş Başladı,Sırada İnsanlık Var!
  Bu,bir dönemin sonu olacak. Ve aynı zamanda yeni bir dönemin de başlangıcı..
  https://t.co/6SFT9y7Xi3

  YanıtlaSil
 31. Kara Deliklerin İçinde Ne Var Ya da Planck Yıldızı Nedir?https://t.co/1OjiNi9iCz
  Bu evrenin matematiğini henüz çözemediğimizi de görüyoruz.
  https://t.co/3jrnHqGRCq
  Biz onu sağlamca bina ettik. Hiç şüphesiz Biz, evrenin kapasitesini genişleticileriz. 47
  https://t.co/3iCYjLf2rg
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1333356494356668418?s=19

  YanıtlaSil
 32. Rabbiyatcı - Ahiret 'Gelecektir'
  https://t.co/8SKUVmB1Xa
  Kapitalizm... Bu ideolojiyi doğru şekilde kanalize etmenin yolunu bulabilirsek dünyaya öncü lider olabiliriz.
  https://t.co/IxZgkY9D3E
  Mü’minler Dünyâ’dan cennete bir köprü kurmakla vazîfelidirler.
  https://t.co/ecjTmnpVak
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1349262380090470400?s=19

  YanıtlaSil
 33. Yoksa sen, Büyük Mağara ve Rakim/Yazıt Ashâbı’nın şaşılacak alâmetlerimizden/ göstergelerimizden olduklarını mı sandın?
  âyetlerimizi göstereceğiz. Fussilet 41:53
  Doğru Bildiğimiz Yanlışlar. FETRET DEVRİ.
  Kişilerin algılaması düzelmeden ortam düzelmez.
  https://t.co/mcy4l8MFXj

  YanıtlaSil
 34. HURUF-U MUKADDAA HARFLERİNDEN ELİF-LAM-MİM-RA-SAD FREKANS
  https://t.co/Ez55FEZdJo
  Harflerin ve rakamların karışımından yapıyor proğram yapıcıları.o zaman kuran ayetlerinide getirsinler.?yaratmıştır.https://t.co/ufdvPLSMxo
  https://t.co/k7P096TEBk
  Frekans
  https://t.co/ZZAwu6mjGt https://t.co/VpVUFtZQOA

  YanıtlaSil
 35. Evrendeki çekim kuvveti, evrendeki itme kuvveti,...
  Noktasız ve harekesiz. Muhammedi günümüze getirsek...
  Müminliğinizi bir daha gözden geçirin...
  Kavramların, tekrar gözden geçirilip güncellenmesi gerekiyor.
  Kişilerin algılaması düzelmeden ortam düzelmez.
  https://t.co/xWBSRgZAgu

  YanıtlaSil
 36. İnsanların çoğu, basit dünya yaşamından görüneni bilirler. Ve onlar, âhireti önemsemeyenlerin ta kendileridirler.
  EBEDİ HAYATTA KALİTELİ YAŞAM ELDE ETMEK İÇİN YAPACAĞIN PAYLAŞIM.İNSANLIĞIN MENFAAT'INA BİLGİLER.
  İYİ VE KÖTÜYÜ UNUTMAMAK HALLERDEN BİR HALDİR.
  https://t.co/azSXGUENqF

  YanıtlaSil
 37. İnsan Niçin Dünyada?
  https://t.co/GjGYx9K0RY
  Bir gün anlayacaksın… yaşımın; zevk alma değil artık Ebedi hayatta kaliteli yaşam elde edebilmek için sevap kazanma zamanı olduğunu.
  https://t.co/cA8x1JRLpP
  Dünyâ’dan cennete bir köprü kurmakla vazîfelidirler.
  https://t.co/ecjTmnpVak
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1420688081674461188?s=19

  YanıtlaSil
 38. Vücudumuzun yarısından fazlası insan değil! https://t.co/R16B6FanqF
  Peki bu kadar küçük bir yapının içinde ne vardır?
  https://t.co/yDZuI9eLhO
  https://t.co/8DLHBAlHws
  Düşünmek, duygusal bir durum değil; akli bir durumdur. Zira insanın en temel vasfı,...
  https://t.co/yNnBWrJU3W https://t.co/kLlBLccjAv

  YanıtlaSil
 39. Yaratılmadan Önce Nerede Yaşıyorduk!
  https://t.co/OvhGaIBrci
  İnsan yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir.
  Kavramına sahip olmadığınız bir şeyin hakikatini inşa edemezsiniz.
  https://t.co/DdMd56naoS
  Eşya+Eşya=çözüm
  https://t.co/wE97sL6unB
  Eşya,çözüm
  https://t.co/FQnFhA9SGd
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1464899192309047297?t=L83-N8AEgwsXe_AnIft2UQ&s=19

  YanıtlaSil
 40. Ölümde olsa,Kişi bilgilendiği zaman problem çözülür.
  Neye hala anlamıyorsunuz.!
  Üç kuruşluk hesabın sağlamasını yapıpta en önemli olan ebedi hayatın sağlamasını sana yaptırmayan ne ?
  Belimi bükenler, kafamı karıştıranlar; Müslüman gibi olupta;...
  https://t.co/wYM8HaHpLC https://t.co/4l3SfOOVGM

  YanıtlaSil
 41. DOSDOĞRU ANLAYIP DOSDOĞRU YÜCELTMEK ADINA
  Kim bir şeyi anlamak istiyorsa onun yöntemi Allah tarafından bildirilir. Kim yöntemleri çok iyi biliyorsa Kuran’ı da tam bilir. Eğer bir Mümin ben Kuran’ı çok iyi biliyorum derse işte bu yöntemler sayesindedir.
  DTY
  https://t.co/gaoNradj0Q

  YanıtlaSil
 42. Bu evrenin matematiğini henüz çözemediğimizi de görüyoruz. Bütün bunlar da bizi hayatın anlamı nedir sorusuna getiriyor.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=980876279030440&id=100013242319421

  YanıtlaSil