Bu Blogda Ara

7 Haziran 2019 Cuma

Müslümanlar neden, varlık nedenlerini gerçekleştirmek, sorunlarını çözmek, risklerden korunmak ve ortak ihtiyaçlarını gidermek için; kendi perspektiflerinden yaptıkları analizler, geliştirdikleri politika ve stratejiler çerçevesinde; sahih ve etkili işbirlikleri geliştiremiyorlar ve birbirlerine yardım etmiyorlar?” İNSAN, EŞYA VE VAKIA İLE OLAN İLİŞKİSİ.İnsan arzı imarla mükelleftir. KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...

arzı imar ile ilgili görsel sonucu
Müslümanlar neden, varlık nedenlerini gerçekleştirmek, sorunlarını çözmek, risklerden korunmak ve ortak ihtiyaçlarını gidermek için; kendi perspektiflerinden yaptıkları analizler, geliştirdikleri politika ve stratejiler çerçevesinde; sahih ve etkili işbirlikleri geliştiremiyorlar ve birbirlerine yardım etmiyorlar?”
İNSAN, EŞYA VE VAKIA İLE OLAN İLİŞKİSİ.İnsan arzı imarla mükelleftir.
KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=668466883604716&id=100013242319421
İnsan arzı imarla mükelleftir.Alim,Öncü,lider,dava adamı olduğunu iddia edenlere.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=664322800685791&id=100013242319421
Hakikatleri idrak etmek ve hazm etmek zordur. Yeni Şeyleri Hazmetmek Zordur!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=659560191162052&id=100013242319421


Murat Sayımlar - İNŞA ENSTİTÜSÜ
BİZLER NEDEN İŞBİRLİĞİ YAPAMIYORUZ? -1-
İlişkilerin doğasında bir kaç temel biçim vardır.
İlişki nötrdür. Bir teğet dokunma olmuştur fakat ilişki besleyici ya da yıkıcı biçimde gelişmemiştir.
Rekabet ya da çatışma tabanlıdır.
Paylaşma ya da işbirliği mahiyetindedir.
İyilik ya da yardımlaşma tabiatındadır.
İyilik ve yardım etmek niteliğinde ki ilişkide, karşılık beklenmez. Ancak diğerleri karşılıklılık esasına dayanır.
Bu yazının konusu olan işbirliği ilişkisinin doğasında, amaçları ve hedefleri olan unsurlar vardır. Bunlar amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için bireysel çabalarını gösterirler, birikimlerini ve yeteneklerini kullanırlar.
Ancak bu kaynaklar ve yetenekler, hedeflerini tahakkuk ettirmeye, sorunları gidermeye, riskleri izale etmeye yeterli olmuyorsa, bu kere çevreye yönelip; ya yardım almaya ya da işbirliğine ihtiyaç duyarlar.
İşbirliği geliştirmek için ya hizmet satın alırlar veya karşılıklı işbirliği geliştirmeye çalışırlar.
Karşılıklı işbirliğin de, ya stratejik zaruret ve mecburiyet vardır; ya da bilinçli oluşturulmuş ortak paydalarla gönüllülük esası rol oynar.
Bu tablo çerçevesinde, gönüllülük esasına dayalı, karşılıklı işbirliğinin oluşabilmesi için;
Tarafların bilinçli bir süreçle gerçekleştirmeye çalıştıkları amaçları ve hedefleri olmalıdır.
Bunları kendi imkanlarıyla gerçekleştirmeye çalışan tarafların; hedeflerini kendi imkanlarıyla gerçekleştirmeyeceklerini; ortaya çıkan sorunları çözemeyeceklerini; riskleri yönetip, çatışma ve rekabeti göğüsleyemeyeceklerini, henüz her şey tükenmemişken anlamaları gerekmektedir.
Bunun için, karşılıklılık esasına göre, üzerine düşeni yapmaya, sorumluluk almaya, uyumlu, adil ve dengeli olmaya hazır olmalıdırlar.
Eğer bu işbirliği gönüllülük esasına dayanacaksa, işbirliğine girilecek taraflar da ortak paydaların olması gerekmektedir.
İşbirliği basit bir fonksiyonun yerine getirilmesine ilişkin ise; talep, saygı, adalet, iki tarafın işinin görülmesi ve şükran yeterlidir.
Eğer işbirliğini gerektiren hususlar daha geniş, büyük, çaplı ise bu durumda, varlık nedeninden başlayarak, bunun fonksiyonu olan güncel hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik tam mutabakatların ve ortak paydaların olması gerekmektedir. Bu durum ortak dava mahiyeti taşımaktadır.
Bazı durumlarda tam mutabakat ve ortak payda olmaksızın, tarafları ilzam eden kısmi mutabakatlarla işbirliği yapılması da mümkündür. Bu hal, çerçevesi belirli bir hukukla gerçekleşir.
Bu yazıya esas işbirliği, dava mahiyetli olandır.
Bu tür işbirliğinde tarafların ortak paydaları; varlık nedeni ve bunu tahakkuk ettirmek için zorunlu tüm kök hükümler üzerindedir. Bu asgari koşuldur.
Üzerinde kamil (hatta nitelikli kısmi) anlamda işbirliği geliştirilemeyen konular, Müslümanların, varlık nedenlerine ve varlık hükümlerine uygun bir hayatın inşası, bu süreçte ortaya çıkan sorunların çözümü, risklerin bertarafı ve ihtiyaçların giderilmesi çerçevesindedir.
Kendi varlık nedenlerini tahakkuk ettirecek bir hayatı inşa etmek için, sahih, planlı ve etkin çalışmalar içerisinde oldukları görülmeyen Müslümanlar, başka varlık nedenlerinin gerçekleştirildiği sistem ve vasatların içerisinde yaşamaktan rahatsız olmamakta ve bu durumu büyük bir hızla içselleştirmektedirler.
Karşı karşıya bulundukları sorun ve riskleri görmemeye ve yokmuş gibi davranmaya çalışmak gibi bir “strateji” geliştirmektedirler.
Hülasa, küresel çapta, Müslümanlar, kendi perspektiflerinden okudukları bir hayata ve durumlara ilişkin, sahih ve kamil bir işbirliği içerisinde değillerdir.
İşbirliği yaptıklarını iddia ettikleri alan ve zeminlerin dikkatli analiz edilmesi sonucunda, bu işbirliğinin; ya mevzi ve etkisiz, ya da kendi perspektif ve hükümlerinden doğan hedeflere, sorunlara ve ihtiyaçlara ilişkin olmadığı; başka perspektiflerin politikaları ve stratejileri sonucunda oluştuğu görülecektir.
Asıl soru; “Müslümanlar neden, varlık nedenlerini gerçekleştirmek, sorunlarını çözmek, risklerden korunmak ve ortak ihtiyaçlarını gidermek için; kendi perspektiflerinden yaptıkları analizler, geliştirdikleri politika ve stratejiler çerçevesinde; sahih ve etkili işbirlikleri geliştiremiyorlar ve birbirlerine yardım etmiyorlar?”
Yorumlar
Yorum yaz...

Müslümanlar neden, varlık nedenlerini... - Hüseyin Uzun Şaşmaz:

28 yorum:

 1. İNSAN, EŞYA VE VAKIA İLE OLAN İLİŞKİSİ.İnsan arzı imarla mükelleftir.
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  Not. Karşılığında Cennet ve yüksek mevki...
  EY GENÇLİK,SAHABEDEN DAHA İYİ BİR MEVKİYE,MAKAMA GELMEK İSTER MİSİN.? PEYGAMBERLERDEN DAHA AVANTAJLI OLMAK İSTER MİSİN.?
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=668501173601287&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 2. İSLAM DEVLETİ DİYE BİR DEVLET KURAN A GÖRE VARMIDIR?
  Otarite olmadan nasıl disiplin sağlanamazsa İslam Devleti olmadanda islamın hakimiyeti sağlanamaz. Hilafet’in Farziyetinin Delilleri ...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=674662192985185&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 3. Artık okumuyoruz, metinleri hızlıca aşağı kaydırıp, dikkatimizi çekecek bir ara başlık, isim veya sözcük var mı diye şöyle bir bakınıyoruz.
  “Bir zamanlar, okurken, kelime denizinde bir dalgıçtım. Şimdilerde ise okurken sadece o denizin üzerinde bir jet ski ile kayıyor gibiyim”
  özellikle de toplumların ‘okuyan-yazan’ bireylerini derin okumalardan hızla uzaklaştıran bir etkiye dönüştü.

  Derinlikli okuma, anlama çabası ve karşılaştırmalı düşünme eyleminin sağladığı bir perspektiftir. Beslenmesi durunca, perspektif de kaybedilir. Bir dönem bize yeni açılar kazandıracak perspektife sahip bazı insanların, yaşamlarının bir döneminde birer sığ demagoga, propaganda papağanına dönüşebilmesi bundan.
  ***
  İnsan arzı imarla mükelleftir.Alim,Öncü,lider,dava adamı olduğunu iddia edenlere.
  Not. Karşılığında Cennet ve yüksek mevki...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=675261796258558&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 4. Doğada canlı ve cansız her madde elementlerden oluşmaktadır. Bazı elementlerin
  adlarını besinlerimizden veya kullandığımız malzemelerden dolayı sıkça duyarız. Fakat
  bunların element olup olmadıklarını herhalde bugüne kadar hiç düşünmemişizdir.

  Günümüzde bir çok kavram gibi insanın eşya ile ilişkisi de oldukça değişti. ...İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN DELİLİ.

  Bir şeyin keskinleşmesi için bilemek şart.Eğer yapmazsan eşyanın tabiatına ters iş yapmışsın demektir. Dolayısı ile körelmeye yüz tutar.
  İnsanda eşya olduğuna göre Yaradanının kullanma kılavuzunu,kontratını okumadığın zaman fıtratı toz bağlayıp işlevlerini yapamaz hale gelir.

  Türk Dil Kurumuna.
  Kavramların,metinlerin,sözcüklerin tekrar gözden geçirilip güncellenmesi gerekiyor.
  Yoksa yanlış algılama veya yanlış hükümler çıktığından toplumun ilerleyişinde engel teşkil ediyor.
  Örneğin insanın eşya oluşu.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=675365402914864&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 5. T.C.Müslümanın devleti olamaz.
  Hiç bir sistem başka bir sistemi istemez.Kaide.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=670186443432760&id=100013242319421
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=521004161684323&id=100013242319421
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=258712971246778&id=100013242319421
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=314392349012173&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 6. insanın kendini düşünmesi ve kendisi için çalışması meşrudur. İlkeli bir çıkarcılık insanın doğasında var.
  Akidenin ideoloji olabilmesi için, “Dünya hayatının öncesi ile Dünya hayatının sonrasının birbiri ile olan alâkası hakkında bütüncül bir fikir” beyan etmesi gerekir.
  Mutlu Dünya Günü
  Eğer müsaitseniz, zamanınız varsa....!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=672501196534618&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 7. Eşyaya nasıl baktığınız önemli tabi durduğunuz yerde. O yüzden hayatımızda herkese göre göreceli birçok anlam mevcut.
  Mefhumlar; zihinde vakıası idrak edilebilen manalardır.DİKKAT.DİKKAT.!

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=675931726191565&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 8. Dünyâ, cenneti ve cennetteki kademe, mevki,makam kazanma yeridir.
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=676589622792442&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 9. Dava adamı (Peygamberlik müessesesini yüklenenler) olduklarını ileri sürenler. Dinleyin anlayın ki yolunuza devam edesiniz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=676921909425880&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 10. Bu sözün aksini iddia eden varsa buyurun konuşalım.EŞYA BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA.BÜTÜN DÜĞÜMLER ÇÖZÜLÜR.
  İNSAN, EŞYA VE VAKIA İLE OLAN İLİŞKİSİ.İnsan arzı imarla mükelleftir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677269176057820&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 11. Öyle bir ölümü hedefleyelim ki, ölümümüz ödülümüz olsun…
  UMUM HUKUK SİSTEMİ KAİDELER VE ÇÖZÜM.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677961679321903&id=100013242319421&__tn__=-R

  YanıtlaSil
 12. DÜNYAYI YÖNETMEYE TALİP FİKRİ KAİDELER.UMUM HUKUK SİSTEMİ KAİDELER VE ÇÖZÜM.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=681307795653958&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 13. T.C.Müslümanın devleti olamaz. Hiç bir sistem başka bir sistemi istemez.Kaide.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=675768476207890&id=100013242319421
  Bugün oturdukça oturan, konuştukça konuşan, yedikçe yiyen, içtikçe içen, tozdukça tozan, seyrettikçe seyreden Müslümanlığımız ile hangi dünyayı imar ve hangi ahiretimizi ma’mur edeceğiz Allah aşkına? Dünyevileşme bataklığına battığımız şu vasatta düşmanlarımıza nasıl galebe çalacağız? İslâm akidesine ve onun tüm problemleri sahih bir şekilde çözen nizamına imanımız ve güvenimiz tam değilken nasıl necis kapitalizmin tasallutundan kurtulacağız? Koşulsuz, pazarlıksız, minnetsiz taşımadıkça İslâm davasını nasıl gerçekten kendimize “dava adamları” diyeceğiz? Davet bizden canlar ve mallar isterken her ikisinden de gösterdiğimiz pintilik ile davanın selametinden nasıl bahsedeceğiz? Âlemlerin Rabbinin bize mecbur olmadığını anlamadıkça nasıl sadece O’nun önünde kemali hürmet ile eğileceğiz?
  Sahabenin İslâm’ı anlama, yaşama ve taşıma hususundaki ortaya koyduğu çaba ve fedakârlığı göz önüne aldığınızda elde ettikleri muvaffakiyetleri anlamakta güçlük çekmezsiniz. Onların ortaya koyduğu fedakârlıklar Rabbimizin inayet ve keremiyle akıllara durgunluk veren başarılara imza atmalarına vesile oluyordu.
  EY GENÇLİK,SAHABEDEN DAHA İYİ BİR MEVKİYE,MAKAMA GELMEK İSTER MİSİN.? PEYGAMBERLERDEN DAHA AVANTAJLI OLMAK İSTER MİSİN.?
  Bir Müslüman olarak yapmamız gerekenleri yapmamak, yapmamamız gerekenleri yapmak zulümdür.
  Düşünecek olan bir kavim için bunda muhakkak ki, ibretler vardır.
  Onlar öyle sizlerde böyle kandırılıyorsunuz.Onlar nasıl kandırıldı iseler sende aynı,,,Sadece fraksiyonlar değişik..Yok birbirimizden farkımız, hepimiz Osmanlı Bankasıyız..
  Birkaç numune. ŞEYTAN, İNSAN VE MÜSLÜMAN KILIĞINA GİREBİLİR…
  Dava adamı (Peygamberlik müessesesini yüklenenler) olduklarını ileri sürenler. Dinleyin anlayın ki yolunuza devam edesiniz.
  İnsan ne yapıyorsa kendi menfaatı gereği yapıyordur.Allah rızası için değil.Derin düşündüğün zaman anlayacaksın.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=685943718523699&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 14. Her kesim beklemede kimi isa,kimi mehdi,kimi taktiri ilahi...
  Halbuki sen gereğini yapmazsan ilahi adalet sana bela gönderir.
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=692631801188224&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 15. ÖDÜL,CEZA VEYA ELEMENT OLARAK KALMA...
  Biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi azaba uğratmayız.
  “İnsanların kendi elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Belki vazgeçerler diye, yaptıklarından bir kısmını Allah onlara böylece tattırıyor.” (Rum Suresi-41)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=692978804486857&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 16. Çok merak ediyorum. Sizler hangi mertebeye ulaşabildiniz.
  Halâ merdivenleri çıkmaya çalışanların ayağına çelme takmaya uğraşanlardan mısınız, yoksa ufak tefek tökezlenmeleri hoş görüp el uzatanlardan mısınız? Yoksa Kaf dağının tepesine çıkıp baştan beri orada olduğuna inananlardan mısınız? Ya da ben hayatı hiç yaşamadım ki, hazmedeyim diye hayattan bezmiş olanlardan mısınız? Oturup bir düşünün bakalım neredesiniz? Merak edip de beni sual eylerseniz, cevabım şudur ki, ben hâlâ düşünenlerdenim.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=700845010366903&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 17. Onların sana getirdikleri hiçbir temsil yoktur ki, sana hakkı [doğrusunu] ve en güzel açıklamayı getirmeyelim denilerek Kur’ân’ın en iyi tefsir olduğu, ele aldığı meseleleri en güzel şekilde açıkladığı ve problemleri tamamen çözdüğü bildirilmektedir.
  Dava adamı (Peygamberlik müessesesini yüklenenler) olduklarını ileri sürenler. Dinleyin anlayın ki yolunuza devam edesiniz.
  ilâhi mesajlar üniversitedeki akademisyenden dağdaki çobana kadar herkes tarafından anlaşılabilecek bir açıklığa kavuşturulmuştur.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=701403590311045&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 18. Sen sözleşmeli personel sin Kadrolu olabilmek için şu şartları yapmalısın.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=715839012200836&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 19. Bilginin çokluğu, ilimlerin çeşitliliği, birikimin tamamının tahsil imkansızlığı ilginç zihni savrulmaları tetikledi. İnsanlar bilgi kaosunun içinde yollarını arıyorlar. Ne yapacaklarını bilmez, hangi yöne gideceklerini kestiremez haldeler.
  Siz in problemin çözümü bende benim problemin çözümü de siz de
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=725909811193756&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 20. İSLAMIN İLERLEYEMEMESİNİN SEBEPLERİNDEN BAZILARI...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=735545190230218&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 21. Ben kimim, neyim, niçin varım, nereden geldim, nereye gidiyorum?
  2018 BU GÜN MÜSLÜMANIN, MÜSLÜMAN OLMAYANIN BÜTÜN PSİKOLOGLARIN KENDİLERİNİN PSİKOLOGA İHTİYACI OLDUĞU KESİN.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=738738273244243&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 22. Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  Müslüman dünyası, yeni bir dönemin eşiğinde bulunuyor. Pek çoğumuz belki gelişmelerin seyrini algılamakta bile zorlanıyoruz .
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=736766343441436&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 23. Bugün Müslüman toplumları bekleyen ilk görev, yukarıda tanımladığım geniş çerçevede “âlim” figürünü yeniden inşa etmek. Doğrusu bunun yolu da öncelikle eğitimin revize edilmesi ve üniversitelerin geliştirilmesinden geçiyor. Tabii ki toplumsal, kültürel ve siyasal anlamda yeni düşüncelerin geliştirilmesi elzemdir.
  Dava adamı (Peygamberlik müessesesini yüklenenler) olduklarını ileri sürenler. Dinleyin anlayın ki yolunuza devam edesiniz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=754628101655260&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 24. Önümüzü açacak öncü kuşaklar olmadan aslâ! Öncü,Alim,Aydın, Çağından Mesuldür İnsan arzı imarla mükelleftir.
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1193101074099527681

  YanıtlaSil
 25. Bu gün itibarı ile mümkündür.Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi? Dinin başlangıcı sorunu bugüne dek henüz herkesin kabulleneceği bir çözüme kavuşturulamamıştır.
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=832518113866258&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 26. ALLAH,İnsanın algılama alanının kapsamı dışındadır.(Yaratıcı)
  Ey Kur’an ile uyarı görevi yapan kullar!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=860075607777175&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 27. Dava adamı (Peygamberlik müessesesini yüklenenler) olduklarını ileri sürenler. Dinleyin anlayın ki yolunuza devam edesiniz.
  Kapitalizm.. yönlendirmek bize düşer
  Hayat sana pek çok küçük parça verecektir. Onları birleştirmesi gereken kişi sensin
  RECET lazım
  https://t.co/LL6JOXolMf

  YanıtlaSil
 28. İnsanlık Tarihinin En Tehlikeli Dönemindeyiz
  BAKIŞ AÇISI VE YENİDEN DOĞMAK!
  Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı...Rad.11
  Sorular,Kişinin algılama alanı içindekiler içindir.
  Müslümanlar neden birbirlerine yardım etmiyorlar?
  https://t.co/eIxCatH5Lw

  YanıtlaSil