Bu Blogda Ara

24 Nisan 2019 Çarşamba

İnsan arzı imarla mükelleftir. "İnsan için ancak çalıştığı vardır." (Necm: 39)

FETRET DEVRİ....KAOS...

Kaideden yola çıkarak bir sağlama,muhasebe yapalım tevhit inancımızı.
Her var olanın bir ustası vardır.Kaidesinden yola çıkarsak.

Dünyanın geleceği konusunda 16 bin uyarı!

KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...

İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN DELİLİ VE VAKIA İLE OLAN İLİŞKİSİ.

Bu sözün aksini iddia eden varsa buyurun konuşalım.EŞYA BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA.BÜTÜN DÜĞÜMLER ÇÖZÜLÜR.

Benim iddia ettiğim, Müslümanım dememin.Yüzde yüz delilleri ile ispatlanmış olması gerekmez mi?

Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.


FETRET DEVRİ....KAOS...ANLATAMIYORUZ...BAKIŞ AÇIMIZ YANLIŞ.2018.DOĞRUSU AŞAĞIDA.

Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi? Dinin başlangıcı sorunu bugüne dek henüz herkesin kabulleneceğibir çözüme kavuşturulamamıştır. Bu gün itibarı ile mümkündür. YAŞAMIN İLK BAŞLANGICINDAKİ ÖLÇÜ; KAİDELER....
Doğu toplumları her asırda bir ‘müceddid’ geldiğine inanır. Müceddid, dinin hakikatlerini çağın ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlar. Batı toplumları her çağda büyük bir düşünürün doğduğuna inanır. Ve o düşünür çağa fikirleriyle eşlik eder.
Kuran'ın (İnsanlığın kullanma kılavuzu) 2019 tecdit hali...İnsanlığın ebedi kurtuluş reçetesi.
Bu, bir dönemin sonu olacak. Ve aynı zamanda yeni bir dönemin de başlangıcı…
“ Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğin en güçlü silah. ”
Kaideden yola çıkarak bir sağlama,muhasebe yapalım tevhit inancımızı.  

246 yorum:

 1. Bu durumda yapabileceğimiz şeylerin başında, düşünen ve üreten topluluklar içerisinde yer almanın bireysel performansımızı etkilemesi açısından büyük bir ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=649394925511912&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 2. Dünyanın ortak hayal kırıklıklarına düşünceli bir yaklaşımınız var mı?
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=654762658308472&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 3. İnsanın kendi kendisini hesaba çekme sorumluluğunu ve görevini ihmal etmesi ve unutması halinde yeryüzünün koyu bir cehalet yeri haline getireceğini bilen Şeytan, kişiyi kendisi dışında her şeyle ve herkesle meşgul etmeye ve mesul yapmaya çalışmaktadır. Şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Şeytan, insana apaçık düşman olduğunu hep onu başkalarından mesul olduğu yanılsamasına inandırarak gizlemeyi başarmaktadır. Kendini hesaba çekmeyi gereksiz gören ve bunu insan, aslında kendisinin düşmanıdır.
  ***
  Benim iddia ettiğim, Müslümanım dememin.Yüzde yüz delilleri ile ispatlanmış olması gerekmez mi?
  Muhasebe ve yenilenme bilincini, yeteneğini ve kapasitesini körelten ve körleştiren Şeytan, insanı, kendisine, Allah’a, tabiata ve topluma düşman haline getirmektedir. Şeytan’a ve şerre verilecek en güzel cevap, kişinin kendisini muhasebeye çekerek olgunlaştırmasıdır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=655208678263870&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 4. Size gerçeği getirdik; ancak çoğunuz gerçekten
  hoşlanmıyorsunuz.
  Andolsun ki Biz size hakkı getirdik. Velâkin sizin çoğunuz hakkı çirkin görüyorsunuz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=658110801306991&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 5. İNSAN, EŞYA VE VAKIA İLE OLAN İLİŞKİSİ.İnsan arzı imarla mükelleftir.
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=659857641132307&set=a.147226759062067&type=3&theater

  YanıtlaSil
 6. DİKKAT...DİKKAT...DİKKAT...
  Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.
  AMMA T.C. DİL KURUMUNDA Kavramlar güncellenmediğinden HÜKÜMler yanlış netice veriyor.
  Türk Dil Kurumuna.
  Kavramların,metinlerin,sözcüklerin tekrar gözden geçirilip güncellenmesi gerekiyor.
  Yoksa yanlış algılama veya yanlış hükümler çıktığından toplumun ilerleyişinde engel teşkil ediyor.
  Örneğin insanın eşya oluşu.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=661637254287679&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 7. Birimlerin kesin olması yetmez, aynı zamanda temel evrensel sabitlere bağlı olmalıdır.
  Bu, bir dönemin sonu olacak. Ve aynı zamanda yeni bir dönemin de başlangıcı…
  KAİDELER DE ÖLÇÜ OLARAK KULLANILMALI...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=663048137479924&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 8. İnsan arzı imarla mükelleftir.Alim,Öncü,lider,dava adamı olduğunu iddia edenlere.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=664322800685791&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 9. Zamanı ıslah ve inşa etmek, geleceği yönlendirmek öncelikle Müslümanların vazifesidir.
  İnsan arzı imarla mükelleftir.Alim,Öncü,lider,dava adamı olduğunu iddia edenlere.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=664660360652035&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 10. Öncelikle yapılması gereken; Tanrı’dan ve kendimizden başlayarak varlık dünyasını yerli yerine oturtmak ve hakikati aramaktır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=665977147187023&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 11. Onların sana getirdikleri her bir sorunda Biz kesinlikle sana hakkı ve en güzel açıklamayı getirmişizdir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=666041617180576&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 12. İNSAN, EŞYA VE VAKIA İLE OLAN İLİŞKİSİ.İnsan arzı imarla mükelleftir.
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=668466883604716&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 13. İddia eden kişiden delil getirmesi istenir. Bu aslın hılafını iddia eden kişinin, bu davasına dair delilini getirmesi gerekir. Zira delil. (şahit), aslın ve zahirin hılafını iddia edenden istenir. 9. MADDE:.
  https://bredaholland.blogspot.com/2019/04/zehirlenmis-ve-zehirlenmeye-devam-eden.html

  Benim iddia ettiğim, Müslümanım dememin.Yüzde yüz delilleri ile ispatlanmış olması gerekmez mi?
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=627016497749755&id=100013242319421
  Allah diyor ki sizin en büyük düşmanınız şeytan.
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/06/allah-diyor-ki-sizin-en-buyuk-dusmannz.html

  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://bredaholland.blogspot.com/2019/04/insan-esya-ve-vakia-ile-olan-iliskisi.html

  YanıtlaSil
 14. BAYRAM BENİM NEYİME KAN DAMLAR YÜREĞİME
  “Allah, peygamberlik müessesesi ümmete yüklenmiştir....
  Artık tartışmaya gerek yok...Eşyadaki özellikleri öğrenince ona göre tedbir,tavır alırsın.cam,ateş,bıçak veya hallerden bir hal..
  Hesabını muhasebeni doğru verilerle yap güzel kardeşim. Biz dileseydik, onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki, sen onları konuşma üsluplarından tanırsın.
  Bu sözün aksini iddia eden varsa buyurun konuşalım.EŞYA BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA.BÜTÜN DÜĞÜMLER ÇÖZÜLÜR.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=671978173253587&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 15. Zihinsel ataletten kurtulmanın yolu...
  Bu sözün aksini iddia eden varsa buyurun konuşalım.EŞYA BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA.BÜTÜN DÜĞÜMLER ÇÖZÜLÜR.
  EBEDİ HAYATTA KALİTELİ YAŞAM ELDE ETMEK İÇİN YAPACAĞIN PAYLAŞIM.İNSANLIĞIN MENFAAT'INA GEREKLİ BİLGİLER.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=676285159489555&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 16. “Hiç kimseye bir şey öğretemezsiniz, yapabileceğiniz tek şey içlerindeki öğrenme isteğini keşfetmelerine yardım etmektir.”
  Her çalışma döneminin sonunda, öğrencilere neyin üzerinde çalıştığını, neyin işe yaradığını, neyin işe yaramadığını ve nedenlerini özetleyen bir yazı yazdırın.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677124739405597&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 17. Uygulamalı Matematik (Applied Mathematics) Diğer bilim dalları ve gerçek hayatta karşılaşılan sorunları için yapılan matematik
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677559189362152&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 18. Öyle bir ölümü hedefleyelim ki, ölümümüz ödülümüz olsun…
  UMUM HUKUK SİSTEMİ KAİDELER VE ÇÖZÜM.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677961679321903&id=100013242319421&__tn__=-R

  YanıtlaSil
 19. insanoğlu, manipülasyonun aynı anda görünmez, ürkütücü biçimde hassas bir şekilde büyüdüğü ve günlük yaşamda gömülü olduğu bir çağa giriyor.
  Dava adamı (Peygamberlik müessesesini yüklenenler) olduklarını ileri sürenler. Dinleyin anlayın ki yolunuza devam edesiniz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679266739191397&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 20. DÜNYAYI YÖNETMEYE TALİP FİKRİ KAİDELER.UMUM HUKUK SİSTEMİ KAİDELER VE ÇÖZÜM.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=681307795653958&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 21. ALGILAMALAR DÜZELMEDEN ORTAM DÜZELMEZ.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=681949962256408&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 22. Doğu toplumları her asırda bir ‘müceddid’ geldiğine inanır. Müceddid, dinin hakikatlerini çağın ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlar. Batı toplumları her çağda büyük bir düşünürün doğduğuna inanır. Ve o düşünür çağa fikirleriyle eşlik eder.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=683836358734435&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 23. İNSAN, EŞYA VE VAKIA İLE OLAN İLİŞKİSİ.İnsan arzı imarla mükelleftir.
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://bredaholland.blogspot.com/2019/04/insan-esya-ve-vakia-ile-olan-iliskisi.html
  Düşünmesi kolay icraatı zor verimi çok olan fikir.
  https://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2016/12/cagriustun-aklparasilah-sahiplerine.html
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=680934029024668&set=p.680934029024668&type=3&theater

  YanıtlaSil
 24. Müslümanların, hangi toplumsal pozisyonda, hangi imkanlara ve ünvanlara sahip olduğu önemli olmaksızın, bu muhasebe sürecine girmesi hayati bir mecburiyettir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=685164518601619&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 25. Hayatın nasıl devam etmesini istediğimizi bulabilmek için can sıkıntımıza odaklanmalı, onun bize ne demek istediğini bulmalıyız. Bu anlamda can sıkıntısı kendimize, dünyaya, hayata karşı başka türlü bir duruşun, yani yeni bir uyum sürecinin başlaması gerektiğini işaret eder. Yeniden yapılanmayı başlatır.
  ***
  Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileri üzerine yoğunlaşırsak sıkıntının geçtiğini huzur ve mutluluğun ufukta göründüğünü fark ederiz.
  BİZ BU FİKRİN ÜZERİNE YOĞUNLAŞARAK GELECEK NESİLE PAKET HALİNDE HAZIRLAMAMIZ LAZIM
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=687068578411213&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 26. Söz karanlığın kalbine atılmış bir kurşundur. Aydının eylemi/ameli söz söylemektir. Topluma karşı Peygamberi bir görevi bulunan aydının kalemi onun eylem/amel alanını oluşturur. Onun ruh, duygu, düşünce dünyasında topladığı, halkın kültür ve medeniyet bahçesine ektiği çiçekler toplumun ileriye doğru atılım yapabilmesi için itici bir güç görevi görür.
  İNSAN, EŞYA VE VAKIA İLE OLAN İLİŞKİSİ.İnsan arzı imarla mükelleftir.
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  Pekiyi sen neredesin ? HAYDAR...! Müslüman aydın tez üretmek zorunda. Millet din bilgilerinden dertlerine çare üretecek proje bekliyor.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=687459561705448&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 27. Televizyon radyo gibi aletleri iyi monta etmeden atmosferde var olan sese veya görüntüye ulaşamadığımız gibi kavramları da yerli yerine yerleştirmez isek Allah'ı ve ahireti de göremeyiz zihnimizde.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=689475558170515&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 28. Bu gün gelinen noktaya Müslümanların vurdum duymazlığı sebep olmuştur.
  Düşünecek olan bir kavim için bunda muhakkak ki, ibretler vardır.
  ALLAH’IN SÜNNETİNDE (Sünnetullah) ASLA BİR DEĞİŞİKLİK BULAMAZSINIZ.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=689981044786633&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 29. Ey Müslümanlar! Şunu iyi bilin ki İslamı her nesilde yeniden inşa etmek zorundasınız.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=690582654726472&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 30. DÜNYA NE ÂLEMDE?
  -Küreselleşen Darbeler ve Düzen Arayışları-

  Müslümanlar olarak, Kur’ân’ın “hayat verici” düstûrlarına uymadığımızda, onun şaşmaz ilkelerini rehber edinmediğimizde başımıza gelen ve birbirine çok benzeyen felaketli sonuçların gelecekte de yaşanması kaçınılmaz. Bu yüzden topyekûn bir arınma ve zihniyet devrimine muhtacız.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=690642238053847&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 31. İnsanın kalkınması için külli fikre ve fikri kaideye ihtiyacı vardır…Bu fikir veya fikri kaide, eşya hakkındaki mefhumları verir…
  Eşya hakkındaki mefhumlar, insanın davranışlarını düzenler
  Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi? Dinin başlangıcı sorunu bugüne dek henüz herkesin kabulleneceği bir çözüme kavuşturulamamıştır.
  Bu gün itibarı ile mümkündür.
  YAŞAMIN İLK BAŞLANGICINDAKİ ÖLÇÜ; KAİDELER....
  İNSAN, EŞYA VE VAKIA İLE OLAN İLİŞKİSİ.İnsan arzı imarla mükelleftir.
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=690788601372544&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 32. İLİM HAKLA BÂTILI AYIRMAK, ÂLİM YAŞADIĞI ÇAĞDA HAKLA BÂTILI AYIRANDIR
  Biz isteseydik onları sana gösterirdik de, sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları, konuşma üslubundan,tarzlarından tanırsın. Allah bütün yaptıklarınızı bilir.Muhammed.30.
  Kişinin anlattığı; Vakıayı överek veye yererek anlatımıyla kişinin o vakıayı onayladığı veya onaylamadığı ortaya çıkar.Dolayısı ile kişinin kişiliğini çözmüş olursun
  Bu çağda 21 inci yüzyıla 2018 de üzerine yoğunlaşarak tefekkür edilmesi gereken FİKİR.
  "Böylece, sizler insanlara birer şahit (ve örnek) olasınız ve Peygamber de size bir şahit (ve örnek) olsun diye sizi vasat bir ümmet yaptık......Diyerek zaten böyle bir hedefi ve sorumluluğu Müslümanların üzerine yüklemiştir. Bu insanların, Müslümanlar üzerindeki hakkıdır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=691386821312722&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 33. “Farklı Düşün”…
  Tüm yenilikçiler, yaratıcılar ve girişimciler için mükemmel bir tavsiye.
  Devrimci yeni fikirler veya ürünler ortaya çıkarmak için farklı düşünmenin yanı sıra farklı görmek de gerekmektedir.
  Büyük yenilikçiler, yaratıcılar ve girişimciler dünyaya çoğumuzun baktığından farklı şekilde bakarlar. Bu yüzden başkalarının kaçırdığı fırsatları görürler.
  Devrimi sadece Peygamberler yaparlar, yaptılar; benzerini onların dosdoğru yolundan gidenler hatta, öğretilerini, mücadele amaç ve biçimini değiştirenler yaptı.
  BAKIŞ AÇISI Herkesin yöneldiği bir yön vardır.Bakara 148 Sünnetullah ve eşyadaki özellik
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=692219054562832&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 34. İnsan arzı imarla mükelleftir. Derilerimin konuştuğunun ispatı.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=692452901206114&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 35. Bundan sonra insanların anlamadıkları, az anladıkları ve deneyip, emin olmadıkları şeyleri benimle paylaşmalarına izin vermemeye kararlıyım.

  Herhangi bir hesaba dayalı şekilde benim üzerimde etki oluşturmalarına, manipüle etmelerine izin vermemeye kararlıyım. Velev ki bunlar, bizden kimseler, en yakınlarım ya da “ortak değerleri” paylaştığımız kimseler olsun.

  Allah’a dönmeye yaklaştığımız bu demler de, hesabını benim vereceğim bu hayatı; fıtratım üzerinde inşa edebilmem için bana destek veremeyen ve hatta, hamakaten, ya da ihaneten köstek olanlara, en azından bu durumda yol arkadaşı olarak bakamam. Fakat olabilmek için var gücümle çalışırım.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=692914024493335&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 36. “güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz yine de bu davadan vazgeçmem”
  İNSAN, EŞYA VE VAKIA İLE OLAN İLİŞKİSİ.İnsan arzı imarla mükelleftir.
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=694591070992297&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 37. “Yeryüzüne halife olarak atanmışlar da, kendi hevalarından amaçlar belirleyip, hüküm çerçeveleri çizemezler. Onları atayanın hükümleri çerçevesinde görevlerini yapmak zorundadırlar.”
  Yeryüzü halifeliğine atanmış olanların; Allah’ın kulları olabilmek sorumluluk ve haklarına saygı göstermek, adaletli davranmak ve hizmet etmek; sizin politik öncülünüz, temel tasarım kriteriniz olmalı değil midir?
  “ Seni çok iyi anlıyorum, biraz sabret, bekle, döneceğiz fabrika ayarlarına” dedi.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=694739180977486&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 38. Kriminal işlerle uğraştığım zaman arkadaşlara,tanıdıklara ve çocuklarına derdim ki,Benden mal(Markalı elbise) alın satın sonra parasını verin.
  Kimse iştirak etmedi korku denen duygu hakimiyetini gösterdi.
  (Halbuki üç beş kuruş kazansınlar da daha kaliteli bir yaşam sürsünler istedim.)
  Şimdide diyorum ki gelin şu fikrin üzerinde yoğunlaşalım da ebedi hayatta mevki,makamımız yüksek olsun.
  Ses yok...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=695367364248001&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 39. Fikrin anlaşılması için bir iki örnek; Öncelikle şunu bilmek gerekir. Kavramlara verilen manalar aynı olsun ki kişi bir diğerini anlasın.
  Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileri.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=695406297577441&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 40. Fikir ile bilginin arasındaki sınırları aramalıyız; hakkında kesin bilgilere sahip olmadığımız şeyleri hangi ölçülere göre inceleyeceğimizi bulmak için onaylama biçimimizi düzenlemeli ve inançlarımızı değiştirmeliyiz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=697178504066887&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 41. Tek merkezden yönetilen, “tek dil, tek din, tek bayrağa” sahip bir “Dünya Hükümeti” hayali kuran ve...Zemin hazırlıyorlar ama farkında değiller..
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=698998497218221&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 42. Onların sana getirdikleri hiçbir temsil yoktur ki, sana hakkı [doğrusunu] ve en güzel açıklamayı getirmeyelim
  Dava adamı (Peygamberlik müessesesini yüklenenler) olduklarını ileri sürenler. Dinleyin anlayın ki yolunuza devam edesiniz.

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=701403590311045&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 43. Yaşadığınız çağın insanlık hâli kanıttır ki iman eden, düzeltmeye yönelik işler yapan, hakkı tavsiyeleşen; birbirinin olmazsa olmazı sayan/ öğütleşen dışındaki tüm insanlar, kesinlikle tam bir kayıp, zarar, bunalım, acı içindedir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=703629513421786&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 44. ALLAH'IN SİSTEMİ GÖKYÜZÜNDEN ZEMBİL İLE İNMEYECEK.FİLAZOFLARA,PROFOSÖRLERE VE DALINDA UZMANLAŞMIŞ ETİKET SAHİPLERİNE DUYURULUR.
  İNSAN, EŞYA VE VAKIA İLE OLAN İLİŞKİSİ.İnsan arzı imarla mükelleftir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=705535009897903&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 45. İNSAN, EŞYA VE VAKIA İLE OLAN İLİŞKİSİ.İnsan arzı imarla mükelleftir.
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  Bu aciz, fakir, hakir kuluna kitabına böyle bir hizmeti nasip eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdediyorum.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=708271182957619&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 46. Ama yine de bir şansımız var elbette. Bir fısıltı belirip kayboluyor kulağımızın etrafında: Hala bir şans var, hala bir seçenek, hala bir umut… Aynı yerde duruyor, santim ilerlemiyoruz ona doğru. Her ileri atılmada zorunluluklar geri çekiyor, her yekinmede bir boyunduruk, her bakmada bir at gözlüğü…
  https://www.facebook.com/ismet.emre.92/posts/2823395277675374
  İNSANLIK BU SAHNEYİ TÜM DÜNYADA GÖRDÜKTEN SONRA AŞAĞIDAKİ FİKRE SARILACAK.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=523067291840925&id=100024129769066

  YanıtlaSil
 47. Pek çok şeyi temelden sorgulamamızı sağlayacak nitelikte.Yani gazeteyi okuduktan sonra toprağa gömdüğünüz zaman bir süre sonra kendi ana maddesi olan bitkilerin yeşermeye başladığını görebiliyorsunuz
  Ve onlar dediler ki: “Biz, bir kemik yığını olduğumuz ve ufalanıp toz olduğumuz vakit mi, gerçekten biz, yeni bir oluşturuluşla diriltilecek miyiz?”İSRA.49
  Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi? Dinin başlangıcı sorunu bugüne dek henüz herkesin kabulleneceği bir çözüme kavuşturulamamıştır. Bu gün itibarı ile mümkündür. YAŞAMIN İLK BAŞLANGICINDAKİ ÖLÇÜ; KAİDELER..
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=717271778724226&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 48. Olacak o vakıa olduğu zaman –ki o vakanın oluşu için yalan söyleyen yoktur. O vaka, alçaltıcıdır, yükselticidir– yeryüzü şiddetle sarsıldıkça sarsıldığı ve dağlar ufalandıkça ufalanıp da toza dumana dönüşüverdiği zaman ve sizler üç eş sınıf olduğunuz zaman
  İNSANLIK BU SAHNEYİ TÜM DÜNYADA GÖRDÜKTEN SONRA AŞAĞIDAKİ FİKRE SARILACAK.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=721344948316909&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 49. Müslüman dünyası, yeni bir dönemin eşiğinde bulunuyor. Pek çoğumuz belki gelişmelerin seyrini algılamakta bile zorlanıyoruz ama geleceğin dünyasını inşa etme noktasında tek alternatif olarak İslam’ın kaldığı bugün artık rahatlıkla söyleyebiliriz. Hâlihazırda Müslümanlar, küresel bir güç olabilecek imkânlardan yoksundurlar; ancak bütün yerküre üzerinde bu potansiyeli haiz başka bir alternatif düşünce, inanç sistemi veya ideolojide bulunmamaktadır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=724615634656507&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 50. Aslında İbn Tufeyl bize, “Tanrı fikrine ulaşmak için ne bir aracıya (Peygambere) ne de tanrısal tebliğe ihtiyacımız var” demektedir...
  Müslüman Toplumlar Neden Yeni İbn Tufeyl’ler Çıkaramıyor,
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=759787597805977&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 51. “Allah’ım! Eşyayı bana olduğu gibi göster” duası, bir yandan insandan bağımsız bir hakikati, diğer yandan insanın onu görebilmesinin zorluğunu ifade etmektedir.
  .İnsan arzı imarla mükelleftir.
  https://t.co/J6itoYCYXv
  https://t.co/J1g3OThbyH
  https://t.co/aJjO4OzW8O

  YanıtlaSil
 52. Müslüman Toplumlar Neden Yeni İbn Tufeyl’ler Çıkaramıyor,Aslında İbn Tufeyl bize, “Tanrı fikrine ulaşmak için ne bir aracıya (Peygambere) ne de tanrısal tebliğe ihtiyacımız var” demektedir...
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1185405961768448001

  YanıtlaSil
 53. İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN DELİLİ VE VAKIA İLE OLAN İLİŞKİSİ.
  Kişi hüküm verirken verdiği konu hakkında bilgisi noksan eksik olursa hükümde yanlış olur.
  Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileri.
  EŞYA,BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=764779823973421&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 54. Eşyadaki özellikleri diğer eşyadaki özelliklerle ilişkilendirdiğin zaman problem çözülür.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=770880260030044&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 55. İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN DELİLİ VE VAKIA İLE OLAN İLİŞKİSİ.
  Kişi hüküm verirken verdiği konu hakkında bilgisi noksan eksik olursa hükümde yanlış olur.
  Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileri.
  EŞYA,BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=764779823973421&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 56. Eski dünyanın çöküşü, yeni bir dünyanın habercisidir. .
  Osmanlı Devletini bir fetret devri bekliyor.Rabbim sonumuzu hayır etsin.Der Ali Muhsin Bey ve Hünkar evet haklısın bu koca devleti bir fetret devri bekliyor.İçim kan ağlıyor yüreğim yanıyor ama nafile artık elimden bir şey gelmiyor
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=769057410212329&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 57. Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi? Dinin başlangıcı sorunu bugüne dek henüz herkesin kabulleneceği bir çözüme kavuşturulamamıştır.
  Bu gün itibarı ile mümkündür.
  YAŞAMIN İLK BAŞLANGICINDAKİ ÖLÇÜ; KAİDELER....
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=618154541969284&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 58. Düşmanın, zayıf, düzensiz ve inançsız askerlerinin çokluğu üzerinde fazla düşünüp, oyalanmaya gerek yok. Kendi, iyi eğitimli, inançlı, adanmış ve cesur askerlerini sahaya sürünce, onlar sahadan kaçacaklardır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1417111471810641&id=100005354048735

  YanıtlaSil
 59. Allah bizlerin sorumlu olduğu dinin anası, temeli olan MUHKEM ayetlerin, açık seçik ve nice örneklerle açıkladığını bizlere bildiriyor Kur’an da. Bunun nedenini açıklarken de, hiç kimseye muhtaç olmayasınız diye, nice örneklerle sizlere açıkladık örneğini veriyor. Eğer bizler ayetleri okuduğumuzda tam anlayamıyoruz, ama bir başkasının açıklamalı kitaplarını okuduğumuzda daha iyi anlıyoruz dersek, Allah ın nuruna saygısızlık yapmış oluruz. Okuduğumuz kitapların, ayetleri doğru anlattığından ne...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=776303552821048&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 60. Sadece kendi için çalışmamalı insan. Başkalarına yararı dokunmayan insan ciğer kokan ağız gibidir. Fakat inançlı bir şekilde yola çıkan ve uğraşlarını bu amaçlar doğrultusunda ilerleten insanlar sürekli tatmin bir yaşam sürecektir ve işinin sonucunda da vicdani bir huzur ve tatminlik yaşayacaktır. Çünkü Allah uğrunda yapılan hiçbir emeğin boşa çıkmayacağını (Nahl 97), tüm bu uğraşların ve emeğin kendisine ölüm sonrasında sonsuz bir yaşam ödülüyle geri verileceğini bilir.
  Cennete girip de artısı olmayan kişi bu gün amazonlarda Afrika da yaşayan insanlar veya hayvanlar gibi yaşam sürecek.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=776282366156500&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 61. Tenkidden ziyade tebliğdir aslolan. Tenkidle vakit öldürmeyi değil, tebliğle vakti yaşamayı önemser dava adamı.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=778739762577427&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 62. Eşyadaki özellikleri diğer eşyadaki özelliklerle ilişkilendirdiğin zaman problem çözülür.
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1192788125271101441

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eşyadaki özellikleri diğer eşyadaki özelliklerle ilişkilendirdiğin zaman problem çözülür.
   https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1192788125271101441
   BAKIŞ AÇISI-Bakış açısı yanlış olunca görüntü, bilgi noksan olunca hüküm yanlış oluyor.
   https://meerstr11.blogspot.com/2017/01/bakis-acisi.html

   Sil
 63. Yeni Bir Dünya Tasavvuru İçin Ne Yapmalı?
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1193016052826984448

  YanıtlaSil
 64. Önümüzü açacak öncü kuşaklar olmadan aslâ! Öncü,Alim,Aydın, Çağından Mesuldür İnsan arzı imarla mükelleftir.
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1193101074099527681

  YanıtlaSil
 65. BU HAYAT VE EBEDİ HAYAT KAİDELERİ...
  Önleyici tedbir kararlarının ihlal edilmesi halinde uygulanacak zorlama hapsi yaptırımı ve bu yaptırımın infazının ne şekilde yapılacağı ele alınmıştır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=780743435710393&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 66. "Muhakkak ki Allah, bu dini fâcir adamla da teyid ve takviye eder."
  Ey mücrimler/suçlular! Ayrılın bu gün!” “Ey Âdemoğulları! Ben, size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye (and vermedim mi) emretmedim mi?” “Andolsun ki, o sizden nice nesilleri saptırmıştı, akletmez miydiniz?” (Yasin, 36/59-62).
  Şeytan, İnsanları Saptırmak İçin Yaptıklarını ve Tercihlerini Süslü Gösterir
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=781287972322606&id=100013242319421

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. https://bredaholland.blogspot.com/2018/11/muhakkak-ki-allah-bu-dini-facir-adamla.html

   Sil
 67. İşlerin yapılış biçimlerini kökten değiştirmeye gönüllü yeni fikirler, gerçek dünyanın oyun alanında kimlik bulmaya başlıyor.
  Eşyadaki özellikleri diğer eşyadaki özelliklerle ilişkilendirdiğin zaman problem çözülür.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=782247422226661&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 68. İnsan arzı imarla mükelleftir.
  İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN DELİLİ.
  İNSANIN HAYATA BAKIŞI NASIL OLMALIDIR?
  Eşyadaki özellikleri diğer eşyadaki özelliklerle ilişkilendirdiğin zaman problem çözülür.
  Değişim fıtrat gereğidir. Ya değiştirirsiniz, ya da değiştirilirsiniz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=785419348576135&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 69. Meydan Okumalardan ancak sağlam karakter, sağlam Hakikat bilincine sahip olabilecek çok az insan geçebilecektir.
  Bu işin sonunda dünyada doğru yanlış kazandıklarınız sizi kurtarmayacak ama Yüksek Benliğinizin DOĞRU BAKIŞ AÇISI size Hasat edilmeniz için fırsatları açacaktır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=785611898556880&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 70. Çünkü onun sağında ve solunda oturan, her davranışı yakalayıp tesbit eden iki melek vardır. 50/KAF-17:
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=786446098473460&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 71. Kitabı referans alıp, sürekli muhasebe altında tutmadığımız ve yeniden inşa etmediğimiz tercihlerimizin, ne kadarının zanna dayalı olduğunu yakinen müşahade edeceğiz.
  Kitabı; tertil üzere, kendimizi ve halimizi esas almadan, muttaki olmadan okuduğumuzda, hidayet doğmadığına, tereddütsüz şahit olacağız.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=790852734699463&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 72. Bana neyi teklif ediyorlar bende olmayan ki, Müslüman olayım?”
  İdeolojik Dolandırıcılık; Demokrasi
  Kitabı referans alıp, sürekli muhasebe altında tutmadığımız ve yeniden inşa etmediğimiz tercihlerimizin, ne kadarının zanna dayalı olduğunu yakinen müşahade edeceğiz.
  Kitabı; tertil üzere, kendimizi ve halimizi esas almadan, muttaki olmadan okuduğumuzda, hidayet doğmadığına, tereddütsüz şahit olacağız.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=791486964636040&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 73. BEN UYUŞTURUCUNUN KRALINI KULLANDIM AMA BU GÜNÜN İNSANLIĞI KADAR VURDUM DUYMAZ HALDE UYUŞUK OLMADIM.
  MÜSLÜMAN,Öncü,dava adamı,olduğuna inanmış kişi veya kişiler sen başkalarına AKLI kullanmasını söylerken sen niye kullanmıyorsun.
  UYUŞTURUCUYU İNSANLAR NİYE KULLANIR ? ÇÜNKÜ GAYE,AMAÇ.HEDEF YOK.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=791811581270245&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 74. İşte Bilim/sellik’in, büyüklere anlattığı “evren masalları” bu türdendir! Bu “sihirli evrende”; “rüzgârın etkisiyle kendi kendine havalanan testere ve kesilen ağaçlar; uçan çekiç – çivilerle, imâl edilen masa ve sandalyeler; rüzgâr kuvvetiyle (isterseniz siz buna “kütleçekim kuvveti” deyin farketmez) kendi kendine havada dönen büyük topaç – gezegenler” vardır!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=792284564556280&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 75. “Kıyamet günü yaratıcıya anlamlı ve onurlu bir hikaye anlatabilmeliyim.” Deliler küçük hesaplar yapmaz, o akıllıların işi.
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN DELİLİ.
  İNSANIN HAYATA BAKIŞI NASIL OLMALIDIR?
  Eşyadaki özellikleri diğer eşyadaki özelliklerle ilişkilendirdiğin zaman problem çözülür.
  Değişim fıtrat gereğidir. Ya değiştirirsiniz, ya da değiştirilirsiniz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=792627087855361&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 76. Şüphesiz ki Firavun, yeryüzünde yüceldi ve idaresi altındaki insanları grup grup yaptı; onlardan bir grubu güçsüzleştirmek istiyor; bunların oğullarını boğazlıyor; eğitimsiz, öğretimsiz bırakıp niteliksiz bir kitle oluşturarak güçsüzleştiriyor, kızlarını da sağ bırakıyordu. Şüphesiz ki o, bozgunculardan idi.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=795681177549952&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 77. Bu gün itibarı ile mümkündür.Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi? Dinin başlangıcı sorunu bugüne dek henüz herkesin kabulleneceği bir çözüme kavuşturulamamıştır.
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  Biz isteseydik onları sana gösterirdik de, sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları, konuşma üslubundan,tarzlarından tanırsın. Allah bütün yaptıklarınızı bilir.Muhammed.30.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=795786330872770&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 78. PEKİ BU İŞLERİ KİM YAPACAK ?
  Peki bu kadar küçük bir yapının içinde ne vardır? PEKİ BU İŞLERİ KİM YAPACAK?
  https://t.co/tJbueaDnj8
  İNSAN, EŞYA VE VAKIA İLE OLAN İLİŞKİSİ.İnsan arzı imarla mükelleftir.
  https://t.co/J6itoYCYXv
  GALAYA ALINMAYACAK ZATLAR KİŞİLİKLER. Eşyalar Sahiplerinin Parçaları Değildir.
  https://t.co/bWke3nUL8R

  YanıtlaSil
 79. Bilinçaltı 0-5 yaş arası yoğunluk olmak üzere 5-10 yaş arasında anne-bana tarafından ve yakın çevremiz tarafından kodlanıyor. Bu kodlamanın ardından 25 yaşına kadar uykuya yatıyor. Bu yaştan sonra davranış modellerimizi etkilemeye başlıyor; bu durumu değiştirebilmemiz elimizde. Geçmişe bağlı koşullanmaların sonucuyla, çoğunlukla isteklerimizi hayata geçirmeyi bazı duygu ve davranışlarımızla engelliyoruz. Eğer yaşamımız sadece bilinçli düşüncelerle şekillenseydi hayatımızın her alanında başarılı olmamız kolay olabilirdi. Bu yüzden bilinçaltınızda sizi yanıltan düşünceleri göz ardı etmeyi öğrenin.
  Küresel sorunların çözülmesi için yeni bir yaklaşım gerek.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=806903786427691&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 80. HELAK GELİYORUM DİYOR. GELMİŞ ! KAPIDA...
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807612829690120&set=a.147226759062067&type=3&theater

  YanıtlaSil
 81. EY GENÇ! KALK VE NEBEVÎ HAKİKAT BAYRAĞINI DALGALANDIR!
  Ey genç!
  Bütün insanlık, hakikat pınarından kana kana içmek için seni bekliyor!
  Unutma: Dünya sana gebe, sen hakikate!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=822804661504270&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 82. "Kaideden yola çıkarak bir sağlama,muhasebe yapalım tevhit inancımızı.
  https://www.instagram.com/
  https://www.linkedin.com/posts/h%C3%BCseyin-%C5%9Fa%C5%9Fmaz-4a589277_kaideden-yola-%C3%A7%C4%B1karak-bir-sa%C4%9Flamamuhasebe-activity-6622067492867186689-4RHc
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1216680359380819968
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=835261436925259&set=a.156040154847394&type=3&theater

  YanıtlaSil
 83. İlkeli bir çıkarcılık insanın doğasında var....
  Ey kavmim, andolsun size Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Ama siz, öğüt verenleri sevmiyorsunuz.” (Araf 79)
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE. Müslümanlar kendi ilkelerini yeniden değerlendirmeli ve çağın diline tercüme etmelidir.
  https://www.youtube.com/watch?v=ohXQG4_sDog
  https://www.facebook.com/100013242319421/videos/843189386132464/
  https://www.instagram.com/tv/B7n9ANfJm65/
  https://www.dailymotion.com/video/x7qxfip

  YanıtlaSil
 84. İnsan arzı imarla mükelleftir.
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  Dinimi nasıl öğrenebilirim ...
  ÇAĞRI...Üstün Akıl,Para,Silah,Güç (Melek) sahiplerine duyurulur.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=845384895912913&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 85. Binaların kolonlarını dikkate alıyorsunuz da ebedi hayatınızın kolonunu niye dikkate almıyorsunuz..!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=845940285857374&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 86. Doğu toplumları her asırda bir ‘müceddid’ geldiğine inanır. Müceddid, dinin hakikatlerini çağın ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlar. Batı toplumları her çağda büyük bir düşünürün doğduğuna inanır. Ve o düşünür çağa fikirleriyle eşlik eder.
  ALLAH'IN KADROLU MEMURU OLDUĞUMU DELİLLERİ İLE İSPATLAMAM LAZIM.
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=842493016202101&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 87. BİR BAHAR GİBİYDİM KIŞLARA DÖNDÜM ARTIK HER ARZUMU KALBİME GÖMDÜM
  Dünyâ, cenneti ve cennetteki kademe, mevki,makam kazanma yeridir. Bu nedenle mü’minler Dünyâ’dan cennete bir köprü kurmakla vazîfelidirler.
  Cennete girip de artısı olmayan kişi bu gün amazonlarda Afrikada yaşayan insanlar gibi yaşam sürecek.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=847350455716357&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 88. Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  Kaideden yola çıkarak bir sağlama,muhasebe yapalım tevhit inancımızı.
  İnsan arzı imarla mükelleftir.Alim,Öncü,lider,dava adamı olduğunu iddia edenlere.
  Ey iman etmiş kimseler! Sözleşmeleri yerine getirin.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=857485751369494&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 89. Aslında vakıaya bakarken,ilişki kurarken eşyadaki özelliği baz alırsak bütün problemler çözülür.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=858931011224968&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 90. İnsanın eşya olduğuna ve diğer eşya ile ilişkilendirilmesi ile ilgili bir kompozisyon yazmanızı isteyecektim.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=860596257725110&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 91. GDO DNA DERKEN İSTİKAMETİN YÖN DEĞİŞTİRMESİ...!
  Müslümanlar son dört yüzyıldır bilim alanında değer üretemiyor. Değer üretemeyince, batıdan gelen bilgileri ve buluşları olduğu gibi kabul ediyoruz. Hazır almamız nedeniyle, bu buluşlar yararlı olduğu gibi bazen de zararlı etkilerini gösteriyor. Müslüman olmayan bilim insanlarının iki buluşundan söz edeceğim. Yüce Tanrı bizi bu buluşlara karşı yüzyıllar öncesinden Kur’an’da uyarıyor.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=861111007673635&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 92. Eski dünyanın çöküşü, yeni bir dünyanın habercisidir. .
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=864005864050816&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 93. Bugün Herkes Diyor ki Biz En Doğru Yoldayız...!
  Doğru Yolda Olduğunu Zanneden "HERKESİN" Dikkatine !!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=864311257353610&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 94. Zâlim Müslümanlar
  Bir Müslüman olarak yapmamız gerekenleri yapmamak, yapmamamız gerekenleri yapmak zulümdür.
  Düşünecek olan bir kavim için bunda muhakkak ki, ibretler vardır.
  Şeytan, İnsanları Saptırmak İçin Yaptıklarını ve Tercihlerini Süslü Gösterir
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=871398576644878&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 95. Kendini zeki sanan aptallara duyurulur...
  Bu gün itibarı ile mümkündür.Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi?
  İnsan arzı imarla mükelleftir
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=874914879626581&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 96. Paranın döneminden ilmin dönemine geçiş. Eski dünyanın çöküşü, yeni bir dünyanın habercisidir. .Kaoslar, yeni bir düzenin inşası için zorunlu olan olgulardan birisidir. Helâk, yeryüzünün bozulan dengesinin yeniden inşa edilmesi amacına hizmet etmiş olur.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=877572962694106&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 97. İnsan arzı imarla mükelleftir. KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  Şeytanla aranızda esaslı bir savaş olduğunu hatırdan çıkarmayınız.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=877619196022816&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 98. DÜNYA ADIM ADIM "O" HALE GİDECEK! Küresel OHAL kapıda!
  Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.
  Bu gün itibarı ile mümkündür.Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi?
  İnsan arzı imarla mükelleftir
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=881279675656768&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 99. Eloktronik aletler bozulduğu zaman nasıl RECET yapıyor aleti yeniliyorsak İnsan denen mahlukuda RECET yapmamız lazım.
  Yeni Nesillere Duyurulur...!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=883597568758312&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 100. KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://bredaholland.blogspot.com/2019/04/insan-esya-ve-vakia-ile-olan-iliskisi.html
  İNSANLARIN İYİLİĞİ DETAYLARDA GİZLİDİR.
  https://bredaholland.blogspot.com/2020/01/insanlarin-iyiligi-detaylarda-gizlidir.html
  HELAK GELİYOR GELMİŞ ! KAPIDA...
  https://bredaholland.blogspot.com/2020/01/helak-geliyorum-diyor-gelmis-kapida.html
  ALLAH'IN SİSTEMİ GÖKYÜZÜNDEN ZEMBİL İLE İNMEYECEK.
  https://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2018/04/allahin-sistemi-gokyuzunden-zembil-ile.html
  https://www.instagram.com/p/B4WbNR1JPyE/

  YanıtlaSil
 101. https://twitter.com/hashtag/sesimiduyinsanl%C4%B1k?src=hashtag_click

  YanıtlaSil
 102. #sesimiduyinsanlık
  KAİDELER....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://bredaholland.blogspot.com/2019/04/insan-esya-ve-vakia-ile-olan-iliskisi.html
  İNSANLARIN İYİLİĞİ DETAYLARDA GİZLİDİR.
  https://bredaholland.blogspot.com/2020/01/insanlarin-iyiligi-detaylarda-gizlidir.html
  HELAK GELMİŞ ! KAPIDA..
  https://bredaholland.blogspot.com/2020/01/helak-geliyorum-diyor-gelmis-kapida.html
  ZEMBİL İLE İNMEYECEK
  https://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2018/04/allahin-sistemi-gokyuzunden-zembil-ile.html
  https://instagram.com/p/B4WbNR1JPyE/

  YanıtlaSil
 103. KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=890038141447588&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 104. ‘Fikirsiziz efendiler, fikirsiziz! Ne yola, ne madene,ne buğdaya,ne silaha muhtacız! İhtiyacımız sadece fikre. Ondan da mahrumuz! Fikir olunca hepsi olur, o olmayınca da hiçbiri olmaz; Bunu bile anlamıyoruz!’
  Peygamberler yardım istediler. Bütün inatçı zorbalar da hüsrana , uğradılar.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=890634411387961&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 105. EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  İlkeli bir çıkarcılık insanın doğasında var. insanın kendini düşünmesi ve kendisi için çalışması meşrudur.
  Onun için bakış açımızı değiştirmemiz lazım.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=890805988037470&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 106. Fikrin kişide mefhumlaşabilmesi için fikrin vakıaya mutabık olması gerekir.
  Şayet Muhammed'in getirdiği haksa,biz şu üzerinde bulunduğumuz eşeklerimizden daha kötüyüz...
  İŞTE TAM DA BU İSABETLİ BAKIŞ AÇISI.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=891414961309906&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 107. #sesimiduyinsanlık
  Bu gün itibarı ile mümkündür.Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi?
  https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=618154541969284&id=100013242319421
  İnsan arzı imarla mükelleftir
  https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=785419348576135&id=100013242319421
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/05/kisi-bilmedigi-bir-seyi-tarif-edemez.html
  https://bredaholland.blogspot.com/2019/04/kiside-galaya-alnacak-ilk.html

  YanıtlaSil
 108. ÇÖZÜM
  https://t.co/VARwHtUTYD
  https://t.co/niZ7KPwzqx
  https://t.co/ZE0AcBcT8V
  https://t.co/V582tsUHXL
  https://t.co/YuYzV1eTWB
  https://t.co/J6itoYCYXv
  https://t.co/EQTruMKI6n
  https://t.co/nB1rJ1jBmN
  https://t.co/U3qbmdx6Qj
  https://t.co/3IPiJYGZ25

  YanıtlaSil
 109. https://www.youtube.com/watch?v=BlB8VETQ0y0&list=PLkfHFbBueve5dnn8HKqjv0LQObbw_xans&index=2&t=0s
  Sorular,Kişinin algılama alanı içindekiler içindir.Kişi eğer algılama kapsamının dışındakileri sorguluyorsa bil ki o kişi abesle iştigal ediyordur.
  ALLAH,İnsanın algılama alanının kapsamı dışındadır.
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/09/sorularkisinin-alglama-alan-icindekiler.html?fbclid=IwAR062J_v8ozxu2KMVfRFtIsNTQd7v76DWAVK1__u-Vbm2YXq7SHiYkZbJJM
  #sesimiduyinsanlık
  https://twitter.com/hashtag/sesimiduyinsanl%C4%B1k?src=hashtag_click
  Bu gün itibarı ile mümkündür.Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi?
  https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=618154541969284&id=100013242319421
  İnsan arzı imarla mükelleftir
  https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=785419348576135&id=100013242319421
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/05/kisi-bilmedigi-bir-seyi-tarif-edemez.html
  https://bredaholland.blogspot.com/2019/04/kiside-galaya-alnacak-ilk.html
  KAİDELER....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://bredaholland.blogspot.com/2019/04/insan-esya-ve-vakia-ile-olan-iliskisi.html
  İNSANLARIN İYİLİĞİ DETAYLARDA GİZLİDİR.
  https://bredaholland.blogspot.com/2020/01/insanlarin-iyiligi-detaylarda-gizlidir.html
  HELAK GELMİŞ ! KAPIDA..
  https://bredaholland.blogspot.com/2020/01/helak-geliyorum-diyor-gelmis-kapida.html
  ZEMBİL İLE İNMEYECEK
  https://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2018/04/allahin-sistemi-gokyuzunden-zembil-ile.html
  https://instagram.com/p/B4WbNR1JPyE/

  http://huseyinsas.blogspot.com/2013/12/aklima-takilanlar.html

  ÖVMEK VE YERMEK. EŞYADAKİ ÖZELLİKLERDENDİR. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILIR. https://t.co/Ek62h0khwh
  https://t.co/QeMg69x3Re
  GALAYA ALINMAYACAK ZATLAR KİŞİLİKLER. Eşyalar Sahiplerinin Parçaları Değildir.
  https://t.co/bWke3nUL8R
  Biz isteseydik onları sana ...
  https://t.co/nkxmSpMlpy

  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2016/12/esyayi-bazolcu-aldigimizdaasl-olan.html

  insanların durup dururken veya basit önlemlerle alışkanlıklarından vaz geçtikleri ve onlara göre yeni olan şeyleri kabul ettikleri görülmemiştir. Kimi toplumların kendilerini yeryüzünden sildirene kadar gittikleri yoldan devam etmeleri boşuna değildir!
  https://t.co/70bjCAoPkq

  "Kavramına sahip olmadığınız bir şeyin hakikatini inşa edemezsiniz."
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/03/kavramna-sahip-olunmayan-sey-gorulemez.html
  https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=372757416508999&id=100013242319421

  LA İLAHE İLLALLAH DİYEN CENNETE GİRER...AÇIKLAMASI. A.Einstein -Bize akıl ermez gelen, gerçekte var. Doğanın sırlarının ardında, ...
  https://bredaholland.blogspot.com/2017/11/aeinstein-bize-akl-ermez-gelen-gercekte_1.html

  YanıtlaSil
 110. İnsanlık için önemli olan ebedi hayatımız için kaliteli yaşamı elde etmek için çalışma yapmalarıdır.
  KAİDELER....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=900531647064904&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 111. Dijital Karantina: Sosyal Medya #2 - YouTube https://t.co/KYUOiI5t57
  İnsanlığın geleceği konusu, iyiden iyiye gündeme oturmuş durumda.
  ÇÖZÜM ..
  https://t.co/TmkbnZQzGA

  YanıtlaSil
 112. KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin” (Ahzâb 33/56)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906935903091145&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 113. Düşün (Fikir, Zihnî Faaliyet.)gerçek olma halidir yaşam ve siz nasıl isterseniz de öyle olacaktır yaşamınız.
  İŞTE İSABETLİ BAKIŞ AÇISI.
  https://t.co/70bjCAoPkq
  https://t.co/Hh1yZbW2oX
  https://t.co/FevRM6HapG
  https://t.co/Ix4HsWYEif
  https://t.co/p4qTAwgwcZ
  https://t.co/J6itoYUzP3

  YanıtlaSil
 114. Değişim fıtrat gereğidir. Ya değiştirirsiniz, ya da değiştirilirsiniz. Siz insanlığı batıldan hakka, şerden hayra, zulümden adalete, iyiden kötüye değiştirmezseniz, sizin aksi yönde değişiminiz başlamış demektir. Çünkü bu insanın hatta varlığın yaratılışında var olan bir vakıadır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=643059732812098&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 115. Sizi, düşünecek olanın düşüneceği kadar ömürlendirmedik mi? Size uyarıcı da gelmişti. O hâlde tadın! 37
  https://t.co/jhw6bANSBk
  Değişim fıtrat gereğidir. Ya değiştirirsiniz, ya da değiştirilirsiniz.
  https://t.co/JFYdXNtDF8
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  https://t.co/J6itoYCYXv
  BU FİKRİ GELECEK NESİLLERE ...
  Gereğini yapmazsan.
  https://t.co/4Hi6YiSz7O
  https://t.co/RKq0mhNsIB
  ÇÖZÜM .
  https://t.co/17CWILQ1n2
  Allah'ın emirlerinin içeriğindeki kastın, dışındaki işlemler abesle iştikal değilmi.?
  https://t.co/8dm27yzqWm

  YanıtlaSil
 116. DÜNYADAKİ SİSTEMİN ADI NE... ÜST AKIL MI? | Abdullah Çiftçi - YouTube https://t.co/nswnnw6Jl1
  ‘Zaman Değişmeli’.zaman bu katta oldukça farklı akıyor...“İleri gidebilmemiz için önce geri gitmemiz gerek.”.
  https://t.co/QVqKIQrEke

  YanıtlaSil
 117. Dijital Dünyanın Yeni Nesile Etkisi -
  https://t.co/16XFRM3aup
  İnsan atana koşar hayvan atılana koşar...
  Yeni Nesillere Duyurulur...!
  SEN HEY SEN ...!
  Sen gereğini yapmazsan ilahi adalet sana bela gönderir.
  #sesimiduyinsanlık
  DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://t.co/H4ZfBeEin4

  YanıtlaSil
 118. Sorgulamayan sadece televizyondan gördüğüne inanan toplum - YouTube https://t.co/fVD3AuKHu1
  DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...İnsan arzı imarla mükelleftir.
  TARİH VE DİN ADINA SÖYLENEN YALANLAR
  https://t.co/V7s6PSKO8R

  YanıtlaSil
 119. Diyorlar ki; Bu ümmete vahdet lazım. Diyorum ki; Vahdet için evvela TEVHİD lazım.
  DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...İnsan arzı imarla mükelleftir.
  Sana ne...
  Sen önce kendinin geleceğinin hesabını yap...
  Ben,bildiklerimizle değil de bilmediklerimizle biraz kendimizi anlamaya çalışalım diye düşünüyorum.
  EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=915932355524833&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 120. NEREYE GİDİYORUZ?
  https://t.co/SsB35zdE60
  Geleceği kendi lehimize fethetmeye başlamalıyız.
  https://t.co/K8ZKvicBcK
  Ya değiştirirsiniz,ya da değiştirilirsiniz.
  https://t.co/JFYdXNtDF8
  https://t.co/J6itoYCYXv
  https://t.co/4Hi6YiSz7O
  https://t.co/RKq0mhNsIB
  https://t.co/17CWILQ1n2

  YanıtlaSil
 121. Öyle Bir Konuştu ki Resmen Tüm Meydan Ağzı Açık Dinledi!
  https://t.co/5OSLETjLeb
  Cahillik öyle bir bedel istiyor ki, öde öde bitmez.
  https://t.co/2XNNRBfpAg
  DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...İnsan arzı imarla mükelleftir.
  https://t.co/V7s6PStdhj

  YanıtlaSil
 122. Kamuoyuna Duyuru -
  https://t.co/NFTT9Y57qF
  Dostunu düşmanını tanıman için önce matematiksel verilerini bilmen gerekir.
  Cahillik öyle bir bedel istiyor ki, öde öde bitmez.
  Ya değiştirirsiniz, ya da değiştirilirsiniz.
  İNSANLARIN İYİLİĞİ DETAYLARDA GİZLİDİR.
  https://t.co/rRdMU1qrpP

  YanıtlaSil
 123. Zira Allah kuluna bir kalp atımı kadar yakındır! Komisyoncuya gerek yoktur!
  Sorgulamayan sadece televizyondan gördüğüne inanan toplum
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=926928944425174&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 124. Allah hayatın diğer alanlarını mamur etmemiz için mescitlere gelmemizi ister. Mescitleride diğer alanların karargâhı kılmıştır; sadece "sevap arttırma yeri" değil! Çünkü islam ibadeti amaç değil, araç sayan bir dindir.
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  https://t.co/nRyr8KQoM3

  YanıtlaSil
 125. Ne yazık ki, aklını kullanmaktan aciz, kandırılmaya müsait öyle bir kitle var ki, önüne ne atarsanız yemeye hazır…
  https://t.co/8n7WQSRfzk
  ŞAHİT OLMAK ZORUNDASINIZ
  https://t.co/nAHfVcoqYC
  Kapitalizm..Bu ideolojiyide yönlendirmek bize düşer
  https://t.co/QaZXlQVX85

  YanıtlaSil
 126. "Oruç" İnsanın Fabrika Ayarları
  https://t.co/FjR1jhPPfs
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)
  Mâhiyeti,Bir şeyin içyüzü, aslı, esası. Bir şeyin neden ibâret olduğu, künhü, esası, hakikatı.
  https://t.co/iyTMT9aBQN

  YanıtlaSil
 127. Bu durum, bizim önce Rabbimize, sonra diğer insanlara ve kendimize karşı yapmamız gereken sorumluluklarımızı yerine getirmeyişimizin neticesidir. Kazançlara sevinç ve bayram, kayıplara matem ve muhâsebe yapılır. Toplum nasılsa, öyle idare edilir; bayram yapmayı hak etmediğimiz anlaşılıyor. Evlerde yalnızlığı yaşadığımız şu günlerde eksiklerimizi, zaaflarımızı da düşünüp bunlardan arınmaya çalışalım.
  ŞAHİT OLMAK ZORUNDASINIZ
  Kapitalizm önü alınamaz bir hırsıda beraberinde getirdi.O zaman bu ideolojiyide yönlendirmek bize düşer
  YAŞAMIN İLK BAŞLANGICINDAKİ ÖLÇÜ; KAİDELER.
  Hesap yaparken matamatiksel işlem yaparken doğrumu yanlışmı diye nasıl sağlama yapıyorsan fikirleri de kaidelerle sağlamasını yapacaksın.
  İnsanın kalkınması için külli fikre ve fikri kaideye ihtiyacı vardır…
  GÖRÜNMEYEN PERDE ***BU GÜN,ARAŞTIRIP DA İMAN ETMEDİĞİNİ SÖYLEYENLER DE EBU CEHİL İNADI VAR DEMEKTİR.(2017)
  BAYRAM BENİM NEYİME KAN DAMLAR YÜREĞİME
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=932121470572588&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 128. Kaideden yola çıkarak bir sağlama,muhasebe yapalım tevhit inancımızı.
  https://bredaholland.blogspot.com/2019/04/insan-esya-ve-vakia-ile-olan-iliskisi.html
  Bu gün itibarı ile mümkündür.Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi? Dinin başlangıcı sorunu bugüne dek henüz herkesin kabulleneceği bir çözüme kavuşturulamamıştır.
  Bazen hoşlanmadığınız bir şey, hakkınızda iyi olabilir ve hoşlandığınız bir şey de hakkınızda kötü olabilir. Allâh bilir, siz bilmezsiniz. 2/BAKARA-216:
  Kaideden yola çıkarak bir sağlama,muhasebe yapalım tevhit inancımızı.
  İnsan arzı imarla mükelleftir.Alim,Öncü,lider,dava adamı olduğunu iddia edenlere.
  Hesap yaparken matamatiksel işlem yaparken doğrumu yanlışmı diye nasıl sağlama yapıyorsan fikirleri de kaidelerle sağlamasını yapacaksın.
  Ey iman etmiş kimseler! Sözleşmeleri yerine getirin.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=932841863833882&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 129. İnsanlar eğer kendi fıtrat bilgileri,verileri,hükümleri çerçevesinde karar ve davranışlarına esas hükümleri belirlerler ve bu çerçevede davranırlarsa,yeryüzündeki hayatı inşa etmektedirler.
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  Kapitalizmi yönlendirmek bize düşer
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1630983800423406&id=100005354048735

  YanıtlaSil
 130. Gelecek Kaygısı Olanlar El Kaldırsın... - Dünya Kaygı Çağına Gidiyor.
  https://t.co/czD5ImLj5u
  Kapitalizm önü alınamaz bir hırsıda beraberinde getirdi.O zaman bu ideolojiyide yönlendirmek bize düşer
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://t.co/1s8K3x8AAM

  YanıtlaSil
 131. Bir Şeyleri Değiştirmek İstiyorsan,KAFA YAPINI DEĞİŞTİR! YENİDEN DOĞ..!
  Kapitalizm önü alınamaz bir hırsıda beraberinde getirdi.O zaman bu ideolojiyide yönlendirmek bize düşer
  .DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM..
  https://t.co/EZuo0dYqZm

  YanıtlaSil
 132. ALLAH,İnsanın algılama alanının kapsamı dışındadır.(Yaratıcı)
  https://t.co/f49CzVq041
  Deizm REKOR Seviyede..Ateizm yayılıyor Sebebi ?
  ALGILAMALAR DÜZELMEDEN ORTAM DÜZELMEZ.
  KAİDELER...DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://t.co/IS9ZAoJbox
  bir beyin fonksiyonudur.
  https://t.co/7PKbHwqNzi

  YanıtlaSil
 133. BİR İNSANIN BU DÜNYAYA GELİŞ GAYESİ İÇİN TAKİP EDECEĞİ İSTİKAMET.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=942841952833873&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 134. Haluk Özdil | Korona, İllüminati, Robotlar, Aşılar, Çipler, Yeni Dünya Düzeni | Bölüm 1-2
  “Kendisinden tek korkmamız gereken şey, korkudur.”
  Salgın.“İnsanlar arasında bulaşıcı değil.
  Kapitalizm..Bu ideolojiyide yönlendirmek bize düşer
  https://t.co/UMhQAlScuS

  YanıtlaSil
 135. T.C. Devleti ve yeryüzündeki diğer devletler Müslümanın devleti olamaz çünkü kaidelere ters.(Hiç bir sistem başka bir sistemi istemez.Kaide.)
  VE....
  Suçu Ve Suçluyu Övme. MADDE 215-
  NEDEN ŞU KİŞİLERE YOK....
  Biz isteseydik onları sana gösterirdik de,...
  https://t.co/EruhIGqecC

  YanıtlaSil
 136. Şüphesiz Allah ve doğadaki güçleri/indirdiği Kur’ân âyetleri Peygamber’i destekliyorlar/yardım ediyorlar/arka çıkıyorlar. Ey iman etmiş kimseler! Siz de Peygamber’e destek olun/O’na yardım edin/arka çıkın ve O’nun güvenliğini tam bir güvenlikle sağlayın!
  https://t.co/Qz8Kalom04

  YanıtlaSil
 137. T.C.Mevlanayı müslümanların peygamberine altarnetif olarak piyasaya sürüyor.
  https://t.co/CMmCst8eM9

  YanıtlaSil
 138. KİM DUR DİYECEK!
  SEN...SİZ...Bu fikri işleyerek.
  vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  https://t.co/J7xsvmfr0z
  https://t.co/zYJvcxlSdP
  Eşyadaki özellikleri diğer eşyadaki özelliklerle ilişkilendirdiğin zaman problem çözülür.
  https://t.co/wE97sL6unB

  YanıtlaSil
 139. İnsanlık Kaderiyle mi Oynuyor? - Epigenetik Nedir? - https://t.co/zneOMvUk51
  Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey elektronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor proğram yapıcıları.
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  https://t.co/WVmyjR9nDq

  YanıtlaSil
 140. DİKKAT! VİDEO YÜKSEK DÜZEYDE İRONİ İÇERMEKTEDİR - YouTube https://t.co/vDpHtUAq9i
  Kifayetsizsen bir kifayetsiz olduğunu farkedemiyorsun.’’
  https://t.co/XHiBmR0wxF

  YanıtlaSil
 141. KAOS DÜNYANIN HER YERİNE YAYILICAK https://t.co/kAWw6qhm7k
  FETRET DEVRİ..KAOS.
  https://t.co/2EyFruB3FS
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN.
  https://t.co/J6itoYCYXv
  Hiç şüphe yoktur ki,yeni zamanları kim inşa ederse gelecek de onun olacaktır.
  DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM.
  https://t.co/KYIIeWyKnC

  YanıtlaSil
 142. “Beka Meselesi”, içinden bir türlü çıkamadığımız zindanımız olmaya devam ediyor.
  Şu an sadece Müslümanlar değil tüm insanlık bu zindanın içinde yaşıyor ve hemcinsini de aynı zindana çekmeye devam ediyor.
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  FETRET DEVRİ...KAOS..
  https://t.co/J6itoYCYXv

  YanıtlaSil
 143. KELİME-İ TEVHİDİN GERÇEK MANASI...
  https://t.co/ThbLU6mCtM
  Ben, bildiklerimizle değil de bilmediklerimizle biraz kendimizi anlamaya çalışalım diye düşünüyorum.
  Bizim La İlahe İllallah'ımızda Problem Var...
  BUYURUN DELİL.HEM AKLİ HEM NAKLİ.
  https://t.co/UCXM1BOLNX

  YanıtlaSil
 144. ŞEYTANIN SON KALESİ SON KOZU HİLAFET.
  ALLAH'IN SİSTEMİ GÖKYÜZÜNDEN ZEMBİL İLE İNMEYECEK.
  Sen gereğini yapmazsan ilahi adalet sana bela gönderir
  Yeni zamanları kim inşa ederse gelecek de onun olacaktır
  Ya değiştirirsiniz, ya da değiştirilirsiniz.
  https://t.co/VRVESkOcdh https://t.co/nLsC3r4deK

  YanıtlaSil
 145. “Gelecek Körü” müsün nesin, neler oluyor fark edemiyor musun?
  Hiç kaçarı yok, besbelli işte! Olacaklar oluyor, gelenler geldi bile.
  - Olanı biteni, olacakları anlayamıyor musun?
  Yeni zamanları kim inşa ederse gelecek de onun olacaktır
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=984757551975646&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 146. İnsanın kalkınması için külli fikre ve fikri kaideye ihtiyacı vardır…Bu fikir veya fikri kaide, eşya hakkındaki mefhumları verir…
  Eşya hakkındaki mefhumlar, insanın davranışlarını düzenler
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1291105969733238790?s=20

  YanıtlaSil
 147. NE DEDİLERSE ÇIKTI,GÜMDEM BELİRLEYEN YORUM VE ANALİZLER
  https://t.co/4Vg0eUGP0x
  Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi?Dinin başlangıcı sorunu bugüne dek henüz herkesin kabulleneceğibir çözüme kavuşturulamamıştır.Bu gün itibarı ile mümkündür.
  https://t.co/J6itoYCYXv

  YanıtlaSil
 148. KAİDELERLE SAĞLAMA.
  Hesap yaparken matamatiksel işlem yaparken doğrumu yanlışmı diye nasıl sağlama yapıyorsan fikirleri de kaidelerle sağlamasını yapacaksın.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=958152421302826&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 149. Karşı karşıya bulunduğumuz bilinçsiz süreçler ve pragmatik savrulmalar döneminde,..
  “Kendisinden tek korkmamız gereken şey, korkudur.”
  "Bilgi En Büyük Güçtür"
  Bizim La İlahe İllallah'ımızda Problem Var..
  ”İnsanlık Tarihinin En Tehlikeli Dönemindeyiz”
  Kapitalizm..yönlendirmek bize düşer
  İnsan arzı imarla mükelleftir. FETRET DEVRİ
  “Eğer topyekün seferber olmazsanız, Allah sizi acı bir azaba uğratır ve sizin yerinize başka bir topluluk getirir de siz savaşa çıkmamakla Onun dinine zerrece zarar veremezsiniz. Çünkü Allah ona şeye kadirdir. " (Tevbe, 9/39)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1011389125979155&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 150. 2021: Kaos Kapıda!
  https://t.co/vb3aBSAIgn
  DÜNYANIN HER YERİNE YAYILICAK https://t.co/kAWw6qhm7k
  FETRET DEVRİ.KAOS.
  https://t.co/2EyFruB3FS
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN
  https://t.co/J6itoYCYXv
  Yeni zamanları kim inşa ederse gelecek de onun olacaktır.
  ÇÖZÜM
  https://t.co/KYIIeWyKnC

  YanıtlaSil
 151. DÜNYA'NIN PLANLARINI BU TARİHTE YAPTILAR,KOLOMB BİLE SORGULANSIN-
  https://t.co/WAzn9PuiH5
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi? Bu gün itibarı ile mümkündür. YAŞAMIN İLK BAŞLANGICINDAKİ ÖLÇÜ; KAİDELER....
  https://t.co/J6itoYCYXv

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Siyasal bir ideoloji olarak İslamcılık da, zaman içerisinde iç ve dış müdahalelerle millileşerek bir devlet/iktidar projesine evirildi.
   https://t.co/BIJrIiKQOD
   https://t.co/00FbbE5ML5
   DÜNYA DÜZENİNİ BOZMUŞ
   https://t.co/jhRiXdFqL6
   ÇARE, ÇÖZÜM,TEDAVİSİ....
   https://t.co/xoNO7gUyiC

   Sil
 152. LAİKLİK; NE İSLAMİ’DİR NE DE İNSANİDİR...LAİKLİK ŞEYTANİ BİR AKİDEDİR
  LAİK SİSTEM MÜSLÜMANLAR İÇİN GÜVENCE DEĞİLDİR BİLAKİS TAĞUTTUR ZULÜMDÜR – ZULÜMATTIR – KÜFÜRDÜR FISKTIR – FİTNEDİR – FESATTIR
  MÜSLÜMANLAR LAİK SİSTEME İNANMAK / GÜVENMEK VE BENİMSEMEK İLE DEĞİL ONU İNKAR EDİP HAYATLARINDAN SÖKÜP ATMAK İLE EMROLUNMUŞLARDIR
  Otorite olmadan nasıl disiplin sağlanamazsa İslam Devleti olmadanda islamın hakimiyeti sağlanamaz. Hilafet’in Farziyetinin Delilleri ...
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1029956404122427&id=100013242319421
  İslam gereği gibi uygulanmayıp ictihat yapılmadığından günümüz insanına verimli olamamıştır.Bunu bilen şeytan devreye girip vaadini gerçekleştirmiştir.

  YanıtlaSil
 153. Müslümanlardan, korkak ve taklitçi olmamalarını, özgüvene sahip olmalarını diliyorum
  https://t.co/lTHCUFjMsz
  DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM
  https://t.co/QEJTET20aN
  Sen istersen şeytanı ve diğer güçleri kullanabilirsin!
  https://t.co/Rp4tQITNd3
  ELDE NE VAR ÇÖZÜM NEDİR
  https://t.co/4JdY6ixWXC

  YanıtlaSil
 154. Şüphesiz ben sancılıyım/fikir sancısı çekiyorum
  Yeni fikir,gelişen hayatta devamınızı, yaşamanızı mümkün kılacak fikir demektir.Gerçeğin çiğ hâlini hazmetmek zordur.
  Telif hakkı bilimin ilerlemesine engel olduğunda, bilim,telif hakkını bir kenara itmelidir
  https://t.co/paev09hvuF

  YanıtlaSil
 155. İki beyin yamyamı
  https://t.co/Ae8FqxTN1z
  “Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız.” Ağlanacak halimize. gülüyoruz.
  BU ÖZELLİK,KİŞİNİN OLAYLARA BAKIŞ AÇISINI BELİRLEMEK İÇİN BİR ÖLÇÜDÜR
  İnsan arzı imarla mükelleftir
  FETRET DEVRİ
  https://t.co/U5aDYTdqdX

  YanıtlaSil
 156. Zihnindeki Sesleri Susturup Ana Odaklanman İçin
  https://t.co/7tjak8TBDP
  İnsan arzı imarla mükelleftir
  FETRET DEVRİ
  Kaideden yola çıkarak bir sağlam yapalım tevhit inancımızı
  https://t.co/J6itoYCYXv
  Zamanları kim inşa ederse gelecek de onun olacaktır
  ÇÖZÜM
  https://t.co/yOvLTvp6CL

  YanıtlaSil
 157. Entropi Nedir?
  https://t.co/BQt7eC01b7
  Sorular; Kişinin algılama alanı içindekiler içindir. Kişi eğer algılama kapsamının dışındakileri sorguluyorsa bil ki o kişi abesle iştigal ediyordur.
  https://t.co/U6SaIAla40
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1321387914102820864?s=19

  YanıtlaSil
 158. Cumhuriyeti Acaba Doğru Anladık Mı ? https://t.co/3OOXsfIZ8S
  Bu nedenle de ‘cumhuriyet' kavramı İslamîleştirilemez.
  https://t.co/lSiYABFdbm
  T.C. Devleti ve yeryüzündeki diğer devletler Müslümanın devleti olamaz çünkü kaidelere ters.
  https://t.co/EruhIGqecC
  https://t.co/GGE0VX4vmH
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1321804586806611968?s=19

  YanıtlaSil
 159. DÜNYAYA GELİŞ GAYESİNİN DIŞINDA FARKLI MECRALARDA OYNAMA...
  Ben zaten cennetliğim. Kesin deliller ile. Şeytan bile saptıramaz. Bu sözü her Müslümanın söylemesi lazım
  SOSYALİZM VE KAPİTALİZMDEN SONRA Kİ EN SONUNCU İDEOLOJİ İSLAM.
  EŞYA; BAZ,ÖLÇÜ.
  https://t.co/8VLbJPoepJ

  YanıtlaSil
 160. Zihin Neden Konuşur? Zihni Susturmak Nasıl Mümkün?https://t.co/JHURIqNb0u
  Zihnini teskîn, kalbini tatmîn edemeyen kişinin bedeni çığlık atar.
  https://t.co/3E1A8BbN4K
  Hak,hakikat ve adaleti ketmedenleri; hakka davet etmeyeceksem;
  Ben niye Müslüman oldum ki?
  https://t.co/qmu4zxtHUd
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1322884873594560512?s=19

  YanıtlaSil
 161. İnsan arzı imarla mükelleftir
  FETRET
  Kaideden yola çıkarak bir sağlama yapalım tevhit inancımızı
  EŞYA ÖLÇÜ ALINDIĞINDA.DÜĞÜMLER ÇÖZÜLÜR
  https://t.co/J6itoYCYXv
  https://t.co/sWSEUaAlQ2
  https://t.co/CwS2lytxNQ
  https://t.co/4XzjJ35BqS
  https://t.co/6TC2t4I1LC
  https://t.co/1sq8bKq3sj https://t.co/F26ZFR1iuQ

  YanıtlaSil
 162. Söz konusu kısır döngüden kurtulmanın yolu, öncelikle, mevcut din dilinin, tarihsel sürekliliğini gösteren geçmişi ile geçmişteki hâlini birbirinden ayırmakla başlar… Akabinde, geçmişteki hâlini idrâk için, âit olduğu geçmiş gerçekliği bilmenin yol ve yordamını oluşturmak gerekir. Bu iki tespit ile birlikte, tarihî tecrübeyi bilinçli bir biçimde dikkate alan süreklilik içinde, din dilinin, şimdiki gerçeklik küresine ilişkin olgu ve olayları idrâk etmek ve anlamak için güncelleştirilmesine yönelmek lâzımdır.
  Kuran ve sünnet bu günün insanının anlayabileceği ilim ve teknoloji ışığında tefsir, açıklama yapılması gerekir.
  BİZ BU FİKRİN ÜZERİNE YOĞUNLAŞARAK GELECEK NESİLLERE PAKET HALİNDE HAZIRLAMAMIZ LAZIM.
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  FETRET DEVRİ....KAOS...
  Kaideden yola çıkarak bir sağlama,muhasebe yapalım tevhit inancımızı.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1067360537048680&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 163. Buyurun kamera ile görüşelim ve konuları tek tek açıklayayım.
  “Açık açık anlatılması gereken şeyin öncelikle açık açık anlaşılmış olması gerekir. Kendisi bir şeyi açık açık anlamamış olanın, başkasına açık açık anlatabilmesi mümkün değildir. İyice bilinen ve açık açık anlatılacak olan şeyin, karşıdaki muhataba açık açık anlatılabilmesi için öncelikle anlatanın bildiği dilden anlatmasının yanında, kendisine anlatılanın da iyice bildiği, anlayabildiği dilden anlatılması gerekmektedir.”
  İslamiyet insanlığa iyi anlatılsa kişi kendini niye öldürsün.!
  Bu, bir dönemin sonu olacak. Ve aynı zamanda yeni bir dönemin de başlangıcı…
  İletişim.+31628832683 Hüseyin şaşmaz (uzun)
  İNSANLARIN İYİLİĞİ DETAYLARDA GİZLİDİR.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1072489093202491&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 164. Dini Bilimle, Bilimle Dini Açıklamak.
  https://t.co/bIIhtv3KMa
  Peki, onlar üstlerindeki göğe bakmadılar mı ki, onu Biz hiç yarığı olmadan nasıl bina etmişiz ve süslemişiz!
  https://t.co/6SFT9y7Xi3
  Kuantum Işınlama Teknolojisi Hakkında Tüm Detaylar
  https://t.co/64jSfQTyNY
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1329809937783021570?s=19

  YanıtlaSil
 165. Nasıl parçalar tam olmadığında puzzle çözülmez ise sendeki bilgilerde eksik veya yanlış olduğundan anlaşamayız. Anlaşmak için sıfırdan başlamamız gerekir. Hayat sana pek çok küçük parça verecektir. Onları birleştirmesi...
  https://t.co/Dvm6a213Bf
  BAKIŞ AÇISI VE YENİDEN DOĞMAK...! https://t.co/l0jORdjWB2
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1333002433879044096?s=19

  YanıtlaSil
 166. Bilgi eksik olursa hükümde yanlış olur.
  Hani iddia eden delil getirir kaidesi vardı...
  Tahrim delili varit olmadıkça eşyada aslolan mubahlıktır.
  İnsanlık ve Müslüman olduğunu söyleyen kişilerin ezici çoğunluğu kaidelere uymadığından böyle zelil konumdalar.
  https://t.co/uqAoct7GrN
  https://twitter.com/huseyin/status/1340595940403666945
  DEMEK Kİ OLABİLİYORMUŞ.
  ÖRTÜNME**Örtünme****ÖRTÜNME**
  Kast
  KAFA YAPINI DEĞİŞTİR! YENİDEN DOĞ..!
  https://t.co/RZJXW6cWbs
  Kaideler ile yenilen!
  https://t.co/mYAw6OgTdh
  Bilgi eksik olursa hükümde yanlış olur.
  Eşyada aslolan mubahlıktır.
  İnsanlık ve Müslüman olduğunu söyleyen kişilerin ezici çoğunluğu kaidelere uymadığından böyle zelil konumdalar.
  https://t.co/uqAoct7GrN
  https://t.co/Facx4xxWAU
  KAİDELERLE SAĞLAMA.
  Hesap yaparken matamatiksel işlem yaparken doğrumu yanlışmı diye nasıl sağlama yapıyorsan fikirleri de kaidelerle sağlamasını yapacaksın.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=958152421302826&id=100013242319421
  Neye,
ne 
kadar
 maruz
 kaldık
da 
böyle
 olduk
  Nefsin
emirlerini,
ilahi
emirlerden 
üstün
kılan
 nedir?
  Bu 
hâle
 düşmene 
sebep
 olduysa,
maruz
 kaldıklarından
 ötürü
pişmanım
  Kontrol 
edemedik,
ezildik,
gıpta
 ettik
 ama
 çaba 
sarf etmedik
  Tenkit
 etmenin 
anlamı 
yok,
ölene
 nasihatin
 faydası
 yok
  Biz 
hâlimize 
ağlarken,
senin
 ruhuna 
eziyet
 edildi
  Maruz 
kaldıklarına
 maruz
 kalsam,
daha
 beter 
halde
 olabilirdim
  Anlıyorum
 hâlini,
zamanında 
anlatamadığım 
için 
pişmanım
  Gözünden 
kalbine
 akan 
karelerde,
seni 
bu 
hâle
iten
 ne 
varsa

  mesuliyetim
  Seni
 rencide
 etmeden,
kalbini
 kırmadan 
kurtarmak 
borcum
  Fıtratı
 bozanlarla,
savaşmayı
 başaramadım
  Yenilmek 
bir
yana,
neredeyse 
mağlubiyetin 
tadını 
çıkardım
  Ben 
rehavetteyken,
maruz
kaldıklarından 
ötürü
 pişmanım
  file:///C:/Users/huseyin/Downloads/kaideler.pdf

  YanıtlaSil
 167. Yüzleşebilmek için, bunu sağlamayacak malumatlar üzerinde vakit ve ömür tüketmek yerine, buna imkan sağlayacak bilgileri, imkan sağlayacak usullerle elde edip, kullanabilmek gayreti içerisinde olmak lazımdır.
  KAİDELERLE SAĞLAMA.
  https://t.co/BQWeDKXDcC

  YanıtlaSil
 168. Sistem Değişimi!
  https://t.co/gfpSC0WTcc
  Sendeki bilgiler eksik veya yanlış olduğundan anlaşamayız. Anlaşmak için sıfırdan başlamamız gerekir. Hayat sana pek çok küçük parça verecektir. Onları birleştirmesi gereken kişi sensin
  YENİDEN DOĞMAK...!
  https://t.co/FE0bhuSidI
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1344535625031176192?s=19

  YanıtlaSil
 169. Eşyadaki özellikleri diğer eşyadaki özelliklerle ilişkilendirdiğin zaman problem çözülür.
  Ey insanoğlu...! Fazla dünya kokuyorsun.
  Dünyâ Tâmir Edilebilir Mi?
  ÇAĞRI...Üstün Akıl,Para,Silah,Güç sahiplerine duyurulur.
  https://t.co/T4yZFYb8nP
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1344902148698607616?s=19

  YanıtlaSil
 170. Bu dünyadaki insanların öncüleri olduklarını zanneden kişilere sesleniyorum.
  çözüm üretmeyi deneyiniz.
  Sizi çözüme götürecek FİKİR.
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  EŞYA,BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA...
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN
  https://t.co/jPsckzvq6a
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1346029633167388673?s=19

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İnsan arzı imarla mükelleftir.
   FETRET DEVRİ....KAOS...
   Kaideden yola çıkarak bir sağlama, muhasebe yapalım tevhit inancımızı
   https://t.co/J6itoYCYXv
   NEDEN SEN (SİZ) DEĞİL...?
   https://t.co/4iko9FfMLW
   https://t.co/eQ8YZ6VhhY

   Sil
 171. İSLÂM CEMİYETİNİN ANA KAİDESİ
  “Ey iman edenler! Babalarınız, kardeşleriniz —küfrü imana tercih ediyorlarsa— dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse doğrusu kendisine yazık etmiş olur.”
  DAVA ADAMLARI KAVİMLERİNDEN AYRILMADIKÇA...
  ÇAĞRI..
  KAİDELER..
  https://t.co/xJ1xbGPRBp

  YanıtlaSil
 172. Öyle bir mahkemeden geçeceksin ki orada torpil yok, aracı yok, rüşvet yok, şefaatçi yok, her yönden çepeçevre kuşatılmışsın, yaptığın her iş ve sözde,beş ayrı şahit ile Allahu Teala’nın mahkemesine geleceksin. Gel yol yakınken,yaşarken,kendini muhakeme et.
  https://t.co/8AyTyQAduN

  YanıtlaSil
 173. İnsan arzı imarla mükelleftir.
  Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi? Dinin başlangıcı sorunu bugüne dek henüz herkesin kabulleneceği bir çözüme kavuşturulamamıştır.
  Bu gün itibarı ile mümkündür.
  YAŞAMIN İLK BAŞLANGICINDAKİ ÖLÇÜ; KAİDELER...
  https://t.co/Ou3Y3nRwMu https://t.co/SWRqcRFTYH

  YanıtlaSil
 174. Biz onlara birtakım İblislerini kabuk gibi üzerlerine kaplattık, onlar da, önlerinde ve arkalarında olanları kendilerine süslü gösterdiler. Gelmiş geçmiş herkesten, kendilerinden önce gelip-geçmiş ümmetlerde yürürlükte olan “Söz”onların üzerine hak oldu.25
  https://t.co/21ZEQ0ssJD

  YanıtlaSil
 175. Hırs, başarıya giden yoldur. https://t.co/xoNO7gUyiC
  https://t.co/EQEZIbxxHX
  https://t.co/xZ9FlFWGuB
  Kurtuluş için duyguları yönlendirmek alimlere düşer.
  https://t.co/RextOc2IZe
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  https://t.co/J6itoYCYXv
  İYİLİK DETAYLARDA
  https://t.co/EQTruMKI6n

  YanıtlaSil
 176. Bu kadar zulmü nasıl affedeceğiz?https://t.co/3toWrFcElY
  Bir Müslüman olarak yapmamız gerekenleri yapmamak, yapmamamız gerekenleri yapmak zulümdür.
  Şeytan, İnsanları Saptırmak İçin Yaptıklarını ve Tercihlerini Süslü Gösterir
  https://t.co/1OEnyteYZA https://t.co/uEmSuZeQAB
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1359041434364633093?s=19

  YanıtlaSil
 177. Türkiye İslam Devleti Kurulacak mı? | Sorması Kolay - https://t.co/zBbq633c6v
  ŞEYTANIN SON KOZU HİLAFETİN AYAK SESLERİ.
  Gereğini yapmazsan ilahi adalet sana bela gönderir
  Zamanları kim inşa ederse gelecek de onun olacaktır
  https://t.co/0qvZymEdkm
  https://t.co/I3jWqbhiCG https://t.co/zNUqBsOdzq
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1360911777253449730?s=19

  YanıtlaSil
 178. Siki taşağına denk götü trampet çalıyor zan ediyor bu insanlık (özelde Müslümanlar).
  GENELDE TÜM İNSANLIK,ÖZELDE MÜSLÜMANLAR KUŞATILMIŞ HALDELER ŞU ANDA.DOSTUNU DÜŞMANINI BELİRLEKİ HEDEFİNE VARASIN
  https://t.co/FhsPIg0Fh5
  ÇÖZÜM.
  https://t.co/17CWILQ1n2
  #sesimiduyinsanlık
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1365331402196209664?s=19

  YanıtlaSil
 179. Müslümanlar Hilafet altında nasıl yaşadılar? https://t.co/9KZ1DtUaHg
  ÇARE: EZBER BOZMAK
  https://t.co/NJHXzY1pL8
  ŞEYTANIN SON KOZU HİLAFET
  Dünya anladı da Hizb-ut-Tahririn gençleri anlamadı.!
  https://t.co/VRVESkOcdh
  Tüm bildiklerinizi unutun!
  https://t.co/6iEieoY0kX
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1368193711780298752?s=19

  YanıtlaSil
 180. Devletlerin, kanunların şehitleriyle , Kuranda Allah'ın anlattığı şehit farklıdır.
  AŞI OLMAYANLAR İÇİN ZOR GÜNLER KAPIDA
  Sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur.
  İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİNE...
  İNSANLIĞIN ÇÖZÜMÜ EŞYAYI BAZ,ÖLÇÜ ALMAKTAN GEÇER.
  https://t.co/xyP8XSCAuF

  YanıtlaSil
 181. ***DAVA ADAMLARINA**** RESULLERİ HAKKINDA... https://t.co/awyFBuLRFe
  Toplumlarımız güçlü, etkileyici, dönüştürücü fikirler üretemedikleri için, hiç bir konuda kökten değişimi gündemimize alamıyoruz.
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  https://t.co/586PJACyQU https://t.co/uyoS9hBwVw

  YanıtlaSil
 182. İSLÂMÎ AÇIDAN ÖZELLEŞTİRMEYE BAKIŞ https://t.co/I41Q0xXEml
  Kapitalizm önü alınamaz bir hırsıda beraberinde getirdi.O zaman bu ideolojiyide yönlendirmek bize düşer
  Sen istersen şeytanı ve diğer güçleri kullanabilirsin!
  https://t.co/rxQnUd9qgv
  Kalplerindekini değiştirmedikçe.Rad.11

  YanıtlaSil
 183. RAMAZAN DEMİR / KUR'AN'IN KORUNMUŞLUĞU - https://t.co/ta37vc5Tko
  Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey elektronik çoğu şeyi..
  https://t.co/0scvYV6m7T
  SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA AVANTAJLISIN.
  https://t.co/HNNd1LOJEQ
  https://t.co/MHYFZXiLxc https://t.co/Joa6ukWjLd

  YanıtlaSil
 184. MEAL HATALARINI KUR'AN'A MAL ETMEK
  https://t.co/I6kMu6OpqL
  Müslümanların birikimlerini en verimli şekilde kullanabilecek bir aklı ve ahlakı inşa etmek, birincil sorumluluğumuz olsa gerektir. Görevi yapacak kadroların ehliyet sorununu aşmış olması elzemdir.
  https://t.co/rXUUY67sMO
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1375373121801310208?s=19

  YanıtlaSil
 185. "KUR'AN YETER" DİYENLER, CİDDİ MİSİNİZ ? https://t.co/P8Gv49ElsA
  Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey elektronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor-
  İnsanın kalkınması için külli fikre ve fikri kaideye ihtiyacı vardır.
  https://t.co/0scvYV6m7T https://t.co/x1orVIrFrC

  YanıtlaSil
 186. "EL KİTAB" SADECE KUR'AN'DIR -https://t.co/8Dxf8Tbgb4
  Dil bozulursa din bozulur
  https://t.co/XuNRvYh69W https://t.co/ZNo7N40B4e
  İlkeli bir çıkarcılık insanın doğasında var....
  https://t.co/yTGkQq9pq7
  Bu, bir dönemin sonu yeni bir dönemin de başlangıcı…
  https://t.co/mnIfCcbuHQ

  YanıtlaSil
 187. ELŞAD MİRİ / İSLAM'DA YOK!
  https://t.co/Ad7NprdscF
  Ülkemizde kandiller “hurafe” pazarlama zamanlarıdır. KONUYA BURADAN BAŞLAMAK DAHA VERİMLİ OLACAKTIR.
  “Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.”
  Hayvanlar düşünmez.! Düşünmek Farzdır
  https://t.co/7xA59SMy0i https://t.co/Ll4qMfB7u0

  YanıtlaSil
 188. HİKMET NEDİR?
  https://t.co/44Kie1CFmg
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://t.co/94FGIJAxiR
  https://t.co/J6itoYCYXv
  https://t.co/SkVQU0pVNI

  YanıtlaSil
 189. Türk Dil Kurumu
  Kavramların, metinlerin, sözcüklerin tekrar gözden geçirilip güncellenmesi gerekiyor.
  ŞAHSİYETİN KAVRAM KARGAŞASINA UĞRAMIŞ HALİ VE TEDAVİSİ.
  Dil bozulursa din bozulur.
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN.
  ÇÖZÜM.
  İNSANLARIN İYİLİĞİ DETAYLARDA GİZLİ
  https://t.co/hgdQ0M9d8Y https://t.co/KYxRDQaSTV

  YanıtlaSil
 190. İlahi adaletin uyarısına uymazsak ne olur.?
  Hesabını muhasebeni doğru verilerle yap güzel kardeşim.
  Değişim fıtrat gereğidir. Ya değiştirirsiniz, ya da değiştirilirsiniz.
  ÇÖZÜM .
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  BU FİKRİ GELECEK NESİLLERE HAZIRLAMAMIZ LAZIM.
  https://t.co/fELzV4EMfh

  YanıtlaSil
 191. Kapitalizmin yeniden yapılanması tekelci devletin değişen rolüne ilişkin tartışmaları gündeme getirmiştir.
  https://t.co/fkpcYYIQ4K
  DEMOKRASİLERİNDE KÖTÜLENMEYE BAŞLADIĞINI GÖRECEĞİZ ÖNÜMÜZDE...
  https://t.co/6faPm13sOE
  Kapitalizm... yönlendirmek bize düşer
  https://t.co/bdn5eI8tLF
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1384027461151727618?s=19

  YanıtlaSil
 192. Mü’minlerin Mekke dönemi boyunca kendileriyle mücadele ettikleri tipler Müşrikler olmuştur. (2020 bu günde aynıdır)
  DAVA ADAMLARI KAVİMLERİNDEN AYRILMADIKÇA...Cahiliyet ne kadar İslam kılığına bürünürse ve Müslüman olduğunu iddia ederse etsin anlaşma yok.
  https://t.co/m0rLZB8r2F

  YanıtlaSil
 193. KUR'AN'LA YÜZLEŞME 03
  https://t.co/vBMdhx0tSj
  Allah, Âdem’i, Nûh’u, İbrâhîm ailesini ve İmrân ailesini –birbirinin soyundan olmak üzere– âlemler üzerine seçkin kıldı. 33,34.
  https://t.co/ykVv76fqhi
  Sıralama...
  https://t.co/mMD4rICJiV
  https://t.co/MZ4D857gPJ https://t.co/jFizPsYaIA

  YanıtlaSil
 194. “Kör olmaktan daha korkunç olanı, Sadece senin görüyor olmandır.”
  İŞTE TAM DA BU İSABETLİ BAKIŞ AÇISI...
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  FETRET DEVRİ..
  BAKIŞ AÇISI VE YENİDEN DOĞMAK...!
  NEYE ANLAMIYORSUNUZ;İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ...
  EŞYA BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA...
  https://t.co/KkokOg3HmK

  YanıtlaSil
 195. KAİDELER-RAB-ÇANIN FITRATCASI.
  *Fikir, karmaşık olanı şaşırtıcı bir sadeliğe dönüştüren sentezdir.
  İnsanlık ve Müslüman olduğunu söyleyen kişilerin ezici çoğunluğu kaidelere uymadığından böyle zelil konumdalar.
  Gelin hep birlikte RAB çayı öğrenip öğretelim.
  Kişilerin algılaması düzelmeden ortam düzelmez.
  Düşünmek, duygusal bir durum değil; akli bir durumdur.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1184809631970436&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 196. Kapitalizm... Bu ideolojiyi de yönlendirmek bize düşer
  İstersen şeytanı ve diğer güçleri kullanabilirsin.
  https://t.co/eDgQPDiOJq
  https://t.co/3kUFdVasEW
  Sünnetullah,Doğanın kanunu.Kaideler ile yenilen!
  https://t.co/6vdIjWCiET
  KAİDELER-RABÇANIN FITRATCASI
  https://t.co/qNbOX6rR10

  YanıtlaSil