Bu Blogda Ara

17 Ağustos 2018 Cuma

Öncülerin;Mefhumları, Kavramları değişsin ki toplum değişsin.

İslam'ı da bir ideoloji olarak konumlandıran... - Hüseyin Uzun Şaşmaz

23 yorum:

 1. insanların birbirleriyle anlaşmaları ve ilişkiler kurabilmelerini sağlayan en önemli faktörlerden birisi dildir (lisandır). Onun için dil: Anlaşma maksadıyla kullanılan işaretler ve sesler sistemidir. Şeklinde tarif edilmiştir. Kelime ve mefhumların bu işaret ve sesler sistemi içindeki yerleri çok önemlidir. İnsanlar genellikle düşüncelerini, duygularını ve arzularını belli bir dil içinde kullandıkları kelime ve mefhumlar ile ifade ederler.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=569282583523147&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 2. Kur’an sonunda bir yazılı metin olduğundan bu metnin iyi anlaşılması için sağlam bir dil bilgisi gerekir.
  Dil bozulursa din bozulur
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/EBvJTnJvsts
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=613038902480848&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 3. “Kafanıza taktığınız şeyleri mezara götüremezsiniz, ama onlar sizi mezara götürür, benden söylemesi.”
  Bir kere dünyalık endişelerimizin büyük bir çoğunluğu zaten bizi yaratan varlık tarafından garanti altına alınmış.
  Rızk ve ecel tamam evleneceğimiz kişi tamam değil.O irademizin dahilinde.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/VfN3QP7TtMJ
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=616267208824684&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 4. İnsanın en büyük mucizesi akıl ve sözdür. Aklımızla anlarız, sözümüzle anlatırız.
  Öncülerin;Mefhumları, Kavramları değişsin ki toplum değişsin.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/d4sc2BQpy9A
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=622194291565309&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 5. Siyasal bir ideoloji olarak İslamcılık da, zaman içerisinde iç ve dış müdahalelerle millileşerek bir devlet/iktidar projesine evirildi. Böylece, işgal, talan, sömürü ve zulüm düzenine karşı halkın anti-emperyalist İslami duyarlılığı politikacıların marifetiyle devlet/iktidar talebine dönüştü. Artık İslam, Allah’ın dini olmaktan çıkıp bir ideoloji, akım, ekol, cemaat, parti dini olarak konumlandırıldı. Dini ve dindarlığı politik amaçları için araçsallaştıran bu anlayışın sonucu olarak İslamcılık, İktidar düşkünü sahtekârların geliştirdikleri din ile maskelenmiş dünyevi bir ideoloji haline geldi.
  *
  İnsanlığın kurtuluşu için duyguları yönlendirmek alimlere,liderlere öncülere düşer.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/27Nrr3MZ8Kj
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=624631574654914&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 6. “Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmazdık. Bizim gibi olanlarla birlikte asılsız ve bozguncu konuşmalara dalardık. Hesap verme gününü inkar ederdik.” (Müddessir 40-47)
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/5ZnUECmtZ6y
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=632630260521712&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 7. Kelimeler ve kavramlar, bir dilin ve inancın yapı taşları ve tuğlalarıdır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=639027279882010&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 8. İnşallah deyince ne yazık ki üçkâğıtçı durumuna düşüyoruz. Bunun da asıl nedeni önemsememiz, vurdumduymazlığımız ne yazık ki.
  İnşallah;Allah izin verirse,
  Allah izin vermiş saten iyiye ve kötüye.Buradaki inşallah kibarlık ve nezaket icabıdır.
  Öncülerin;Mefhumları, Kavramları değişsin ki toplum değişsin.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640715959713142&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 9. Mükemmel bir Arapça bilgisi gerektiren içtihat ümmetin ilerlemesi için gereklidir:
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=645519082566163&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 10. Dilin, Zihin Yapısı ve Kültür Üzerindeki Etkileri...
  Kur’an sonunda bir yazılı metin olduğundan bu metnin iyi anlaşılması için sağlam bir dil bilgisi gerekir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=645656655885739&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 11. DİKKAT...DİKKAT...DİKKAT...
  Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.
  AMMA T.C. DİL KURUMUNDA Kavramlar güncellenmediğinden HÜKÜMler yanlış netice veriyor.
  Türk Dil Kurumuna.
  Kavramların,metinlerin,sözcüklerin tekrar gözden geçirilip güncellenmesi gerekiyor.
  Yoksa yanlış algılama veya yanlış hükümler çıktığından toplumun ilerleyişinde engel teşkil ediyor.
  Örneğin insanın eşya oluşu.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=661637254287679&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 12. Sahi neydi amaç? Deli gibi peşinden koşup durduğumuz bu dünyaya ne için gönderilmiştik? İş, eş, statü, mal, mülk, makam, aile, arkadaş, ev, araba, teknoloji… Hepsi araç idiyse amaç neydi ki biz unuttuk? Amaç neydi ki biz son model hayatlarımızın arasında harcadık onu? Tüm bu araçlar hangi amaçla veriliyordu ki biz aslını kaçırdık? Kimdik biz? Neciydik? Ne için buradaydık? Ne kadar kalacaktık? Kaldığımız sürede ne yapacaktık? Nasıl yapacaktık? Sonra nereye gidecek ve giderken yanımızda ne götürecektik?
  ZEHİRLENMİŞ VE ZEHİRLENMEYE DEVAM EDEN TOPLUM. Ruh zehirlenmesinin tedavisi oldukça güç, hatta bazı ahvalde âdeta imkânsızdır.
  Öncülerin;Mefhumları, Kavramları değişsin ki toplum değişsin.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=662445137540224&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 13. Fikrin anlaşılması için bir iki örnek; Öncelikle şunu bilmek gerekir. Kavramlara verilen manalar aynı olsun ki kişi bir diğerini anlasın.
  Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileri.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=695406297577441&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 14. NİZAM'ı akidesinden fışkıran akli akideye “İDEOLOJİ” denir. →
  Mükemmel bir Arapça bilgisi gerektiren içtihat ümmetin ilerlemesi için gereklidir:
  Öncülerin;Mefhumları, Kavramları değişsin ki toplum değişsin.
  Kuran'ın (İnsanlığın kullanma kılavuzu) 2019 güncellenmiş hali...İnsanlığın ebedi kurtuluş reçetesi.
  Bu, bir dönemin sonu olacak. Ve aynı zamanda yeni bir dönemin de başlangıcı…
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=710286269422777&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 15. İlahi düzenin yükümlülüğünü dikkate almak gerekir. İnsan ilahi bağlamdaki yükümlülüklerin atmosferi içindeyse sorunlar en aza inmiştir, tıpkı laboratuvar şartları gibi, ortamda barış ve esenlik vardır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=715231765594894&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 16. Belki de yüzleşmemiz gereken ilk husus, kavramlara yüklediğimiz anlamların sahihliği, fonksiyonları ve hayatla bağlantıları üzerine olmalıdır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=722662088185195&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 17. Cennete girip de artısı olmayan kişi bu gün amazonlarda Afrikada yaşayan insanlar gibi yaşam sürecek.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=725215554596515&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 18. DİKKAT..!
  Bizden bir nesil sonrası, bizim bildiğimiz kavramları (Kimin yavrusu kime ait) bilmezken nasıl olur da 1400 sene evvelki kavramlarla insanlık yönlendirilmeye çalışılır.?
  Kuran'ın (İnsanlığın kullanma kılavuzu) 2019 güncellenmiş hali...İnsanlığın ebedi kurtuluş reçetesi.
  Bu, bir dönemin sonu olacak. Ve aynı zamanda yeni bir dönemin de başlangıcı…
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=750771765374227&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 19. Aydın sorumluluğu, ideolojinin kültürel bağlantılarını kurmaktır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=764958910622179&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 20. En Öldürücü Silah Kavramdır
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1193046393927196672

  YanıtlaSil
 21. GALAYA ALINMAYACAK ZATLAR KİŞİLİKLER.
  Bazen diyorum ki, “Bu adamları hiç gündemine alma, fikirlerine değer verme, ademe terket gitsin.” Fakat İslam’ın sütunlarını nişan aldıklarında sinir uçlarıma dokunuyor ve yine bu mahlûkları gündemimize almak zorunda kalıyoruz, saf ve alt yapısı olmayan Müslümanları kandırmasınlar diye.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=569263980191674&id=100013242319421#
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/12/galaya-alinmayacak-zatlar-kisilikler.html
  http://www.nabizhaber.com/hakikat-oyle-aranmaz-ey-talib-boyle-aranir-2408yy.htm

  YanıtlaSil
 22. Bu zayıf ve kötü karne, Müslümanların derslerini sil baştan çalışmalarını emrediyor.
  Gelişiminin önündeki engellerin kalkmasında en büyük rol siyasal zihne düşüyor. Muktedirler, yukarıda ifadelendirmeye çalıştığım toplumun en temel ihtiyaçlarına cevap vermek zorundalar.
  İnsani ve toplumsal tüm konularda İslam, ne pahasına olursa olsun, yöneticilerin adaletten sapmasını yasaklar. Ekonomiden hukuka, özgürlüklerden insan haklarına, bütünlüklü bir yeniden yapılanmanın önünü açacak olanlar devleti idare edenlerdir.
  Yeni bir Müslüman zihni inşa etmek zorunda Müslüman dünya. Geçmişi ihya yerine, geleceği nasıl inşa ederiz sorusuna odaklanmalı.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=807327793051957&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 23. “Bugün biz, İslam’ın daha önce tanık olduğu türden bir cahiliyenin, belki de daha da sapkın bir cahiliyenin içindeyiz. Çevremizde her ne varsa, cahiliyedir: İnsanların anlayışları, inançları, adetleri, gelenekleri, kültürel kaynakları, sanatları, edebiyatları, yasaları… Hatta çoğumuzun İslami kültür, İslami kaynak, İslami felsefe, İslami düşünce diye bildiği şeyler… Bunlar da, bu cahiliyenin ürünüdür. Bu nedenle, nefislerimizde İslami değerler yer edinip kökleşemiyor, zihinlerimizde İslami anlayış berraklaşmıyor. İslam’ın daha önce yetiştirip çıkardığı türden yeni bir nesil artık içimizden çıkmıyor.
  “Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü (ahireti) ihmal ediyorlar.” (İnsan 76/27)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=822389111545825&id=100013242319421

  YanıtlaSil