Bu Blogda Ara

29 Haziran 2018 Cuma

Müslüman, bir Müslüman gibi düşünmeye, dünyaya ve varlığa Müslüman’ca bakmaya, ilişkilerini de bu düşünüşle kurmaya başladığında her şey tersine dönecektir.

Şüphesiz ki bir bütün, kendisini oluşturan onlarca, bazen yüzlerce parçalardan meydana gelir. Buna rağmen bütünü oluşturan parçalar yan yana getirilse, bir araya toplansa, onlar kendiliklerinden o bütünü şekillendiremez, oluşturamazlar. Bu nedenle bütünü teşkil eden parçaları bir araya getirip belirli bir sıralamayla, birbirini tamamlayacak ve bütünleyecek şekilde başka bir şeye ihtiyaç vardır. Parçaların bu biçim ve düzende birleşmesini sağlayan, senkronik olarak çalışmasını temin eden özel bir bağdır bu. Bu bağ önce bir bilgi sonra bir iradedir, bir yöntemdir, bir sistematiktir, bir tecrübedir veya uzmanlıktır. Bu bilgi, irade, yöntem ve bağ yoksa parçalar arası düzenli çalışan bir ilişki ve bütünden bahsedilmez.
***
Bu durumda yanlış yerlerde oyalanmadan meseleyi doğru kavramaya, sahip olduğumuz yüksek potansiyeli hatırlamaya, çekmecelerde saklı duran hazineleri gün yüzüne çıkartıp işe yarar hale getirmeye, doğrularının üzerine koymaya, zihinleri ve düşünüş biçimlerini bu yolda iradi olarak harekete geçirip tavırlara ve canlılığa dönüştürmeye odaklanmalıdır. Müslüman, bir Müslüman gibi düşünmeye, dünyaya ve varlığa Müslüman’ca bakmaya, ilişkilerini de bu düşünüşle kurmaya başladığında her şey tersine dönecektir. Durun ey kalabalıklar, kulak verin ey insanlar gittiğiniz yol batıl, hak olansa budur sesi ancak böyle çınlar! Tarih yeniden yazılmaya böyle başlar.
***
http://meerstr11.blogspot.com/
http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/…/bu-gun-2017-bi…
https://huseyinalan.com/2017/01/15/butun-parca-iliskisi-i/
Hayat sana pek çok küçük parça verecektir. Onları birleştirmesi gereken kişi sensin Hayat sana pek çok…
BREDAHOLLAND.BLOGSPOT.COM
Yorumlar
Hüseyin Uzun Şaşmaz Şuayb(s)’ın namazı verilebilir. Şuayb(s) kendi toplumu içinde ekonomi politiği, mülkle kurulan ilişkinin niteliğini, ölçü ve tartıyı ahlaksızca koyan yöneticilik işlerini, beraber olduklarıyla ayrı bir ümmet oluşunu vs ayrı ayrı alanlar-parçalar olarak görmüyor, namazını da bunlardan ayrı tutmuyor. Hepsini birlikte nihai amaçla bütünlediği için de kavmi ve yönetimi tarafından ülkesinden sürülmek ya da öldürülmekle tehdit ediliyor. Anlıyoruz ki bu namaz hem asıl bütüne ve nihai amaca uygun, hem kendi içinde doğru hem de kendi başına bağımsız değil. Burada namaz hepsini birlikte temsil eden bir özelliğe de sahip. Doğru namaz budur. Dikkat edilirse Şuayb(s)’ın kavminin itirazı tam da bunadır. Yani neden sen namazınla bu işleri birbirine karıştırıyor, neden bu işleri namazınla bütünleştiriyorsun diyorlar. Demek ki o kavmin içinde de namaz kılanlar var ama onların namazı böyle bir şey ifade etmiyor, böyle bir sonuç doğurmuyor.
https://www.facebook.com/100013242319421/videos/465226703928736/
Yönet
89 Görüntüleme
Hüseyin Uzun Şaşmaz
Namaz kılmak,Allah'a söz vermektir.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=464264214024985&id=100013242319421
Çözüm*
“Yeni bir medeniyet kurulacak ve bunu biz kuracağız,Bunun yoluda kaideleri iyi okumaktan geçer.
Bu gün (2018) bu fikirleri insanlığa ulaştırdığın zamanda kişiler akın akın bu dine gireceklerdir.
http://bredaholland.blogspot.com/…/yeni-bir-medeniyet-kurul…
https://plus.google.com/…/109838719669290…/posts/FVu2fJDPspv
Hüseyin Uzun Şaşmaz Olumsuz örnek olarak da ülkemizde “namazla diriliş platformu” adıyla meşhur edilen ve neredeyse her kasaba dahil şehirleri dolaşarak etkinleştirilen, medyayı da aracı kılarak devam ettirilen faaliyetleri hatırlayabiliriz. Burada, takvalı olmak adına namazın fazileti, huşu ile nasıl kılınacağı, her rekâtta neyin nasıl okunacağı, nasıl ağlanacağı gibi örneklerle ve ilginç anlatım özellikleriyle teşvik ediliyor. Namaz tek başına bir bütünü, bağımsız bir ibadeti, bir amacı ifade olarak sunuluyor. Dolayısıyla hayatın diğer parçalarıyla bağı ve nihai amaçla bağlantısı kurulmuyor. Bu nedenle namaz kılan bir müminin, namazda okudukları sayesinde hayatın diğer alanlarıyla özgün bağı ve ilişkisi kopartılıyor.
Yönet
Yanıtla5s
Hüseyin Uzun Şaşmaz Bu insanın yazılacak bir tarihi ve bu insandan bahsedilecek bir tarih vardır. Çünkü bu insan tipi yeni bir tarih kuruyor. Diğerleriyse tarih dışıdır, zaman dışı, ilkel ve edilgendir. Çünkü iradesi yoktur, üretemez, icat edemez, ilerleyemez, değiştiremez… Çağdaş insana böyle düşünerek doğruyu bulabileceği, ilerleyeceği buyruluyor! İnsan artık bu şekilde doğruyu bulacak, buna uygun tavır alacak ve kendini değiştirecektir.
https://bredaholland.blogspot.com/.../yeni-bir-medeniyet...
Yönet
Hüseyin Uzun Şaşmaz Müslüman aklı da bu tarz düşünmeye ve sonuç üretmeye bir kez başladı mı, bakın neler oluyor!
http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/.../esyabazolc...
Yönet
NAMENSTR8BREDAHOLLANDA.BLOGSPOT.COM
Hüseyin Uzun Şaşmaz Bu akıl yapısı önce doğayı ele alıyor. Doğanın içindeki hayvan, bitki, dağ, deniz gibi canlı cansız tüm varlıkları ve uzayı kendi içinde ayrıştırıyor. Bu varlıklarla ilgili önce parçalamaya gidiyor, her parçayla ilgili gözlem yapıyor. İnsanlığın önceden bilemediği yahut ihtiyaç hissetmediği için dikkat etmediği ama gerçekte varlıkta mündemiç olan sırları, bu sayede, ısrarlı çalışması neticesinde keşfediyor. Bulduğu sonuçları analiz ediyor, deneylerle test ediyor, değerlendiriyor, kanunları keşfediyor ve bir sonuç üretiyor. Bu sonuçla ilgili kavramsallaştırma yapıyor, bir hüküm çıkartıyor… Hakkını vermeli ki tüm bu uğraşılar sonucunda bir teknik geliştiriyor, büyük icatlar yapıyor.
http://meerstr11.blogspot.com/.../insandaki...
Bedenimizi oluşturan elementlerden bazıları (Oligo elementler)
http://namenstr8bredaholland.blogspot.com/.../element...
Yönet
Hüseyin Uzun Şaşmaz Bu değişim ve yenilikler totalde ve doğal olarak başka sonuçlar da üretiyor. Kazanç, mülk, sermaye, sosyal statü ve üstünlük sebepleri, kırsaldan göç, modern kentleşme, cemaat yapısının dağılması, toplumsallaşma, sivilleşme, birey, özgürlük, insan-insan, insan-din, insan-eşya, insan-hayat ilişkisi, savaş teknolojisi, askeri üstünlük, ülkelerin işgalleri, sömürü, kıyım, talan gibi ilişkiler ve değerler de bu yenilikler paralelinde değişip gelişiyor, yenileniyor. Toplumlar hem kendi içinde hem de küre ölçeğinde alt üst oluyor, güç dengeleri yeniden belirleniyor.
http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/.../bu-gun...
Yönet
Hüseyin Uzun Şaşmaz Aynı düşünüş biçimiyle bu defa insan denen varlık parçalanıyor. İnsanın anatomisi, vücudu, iç organları vs benzer bakış açısıyla yapısal olarak ayrı ayrı ele alınıyor. Her parça kendi içinde gözleniyor, analiz ediliyor, testlere tabi tutuluyor, üzerinde deneyler yapılıyor, istatistikler tutuluyor, tartışılıyor ve nihayet karar veriliyor ve bir sonuç üretiliyor. Bu sonuçlardan hareketle kurallar konuyor, kavramlar bulunuyor, bir değer üretiliyor ve hüküm konuyor.
***
RUH.(Eşyadaki özellik.)
Ruh eşyadaki özelliktir.insanda eşya olduğundan dolayı insanlar bu durumu haller olarak belirlemişlerdir.
http://huseyinsas.blogspot.com/.../insandaki...
Yönet
Hüseyin Uzun Şaşmaz Dolayısıyla insan yeniden tanımlanıyor ve kendini bu değerler üzerinden keşfetmesi isteniyor. 
https://issuu.com/.../erich_fromm_-_yeni_bir___nsan_yeni_
Yönet
Hüseyin Uzun Şaşmaz Bu nedenle meseleye bakış açısı, nerede durulduğu ve neye karşı çıkılması gerektiği bakımından iyi anlaşılması ve hesaplanması icap eder.
http://bredaholland.blogspot.com/.../anlatamiyoruzbakis...
Yönet
Hüseyin Uzun Şaşmaz Bu bakımdan düşünce geleneklerine yeniden dönerek kendini yenilemesi, çağdaş sorunlarını bu düşünüş biçimiyle çözmesi ve zillet durumunu aşması gerekir. Varlık gerekçesi bunu gerektirir, çabası ve amacı buna yönelik olmalıdır. İnsanlığın da bu farklı çıkışa ve yol göstericilere ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır.
http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/.../dunya-oldu...
Yönet
NAMENSTR8BREDAHOLLANDA.BLOGSPOT.COM
Hüseyin Uzun Şaşmaz Bu akılla, bu düşünüş biçimiyle yazılan yeni mealleri, tefsirleri, kavramsal tartışmaları, peygamberliği ve yorumları yeni bir din inşası yapımı olarak görmek, mübalağa sayılmamalı. Bu akıl Kuranı yeniden yazıyor sanki! Bu aklın bu akıl yapısıyla seri üretim yaptığını söylemek de acayip karşılanmamalı!


Bu akılla, bu düşünüş biçimiyle yazılan yeni mealleri, tefsirleri, kavramsal tartışmaları, peygamberliği ve yorumları yeni bir din inşası yapımı olarak görmek, mübalağa sayılmamalı. Bu akıl Kuranı yeniden yazıyor sanki! Bu aklın bu akıl yapısıyla seri üretim yaptığını söylemek de acayip karşılanmamalı!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=466729793778427&id=100013242319421

https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/6VsEPe352Uq

(1) Şüphesiz ki bir bütün, kendisini oluşturan... - Hüseyin Uzun Şaşmaz: Şüphesiz ki bir bütün, kendisini oluşturan onlarca, bazen yüzlerce parçalardan meydana gelir. Buna rağmen bütünü oluşturan parçalar yan yana getirilse, bir araya toplansa, onlar kendiliklerinden o bütünü şekillendiremez, oluşturamazlar. Bu nedenle bütünü teşkil eden parçaları bir araya getirip belirli bir sıralamayla, birbirini tamamlayacak ve bütünleyecek şekilde başka bir şeye ihtiyaç vardır. Parçaların bu biçim ve düzende birleşmesini sağlayan, senkronik olarak çalışmasını temin eden özel bir bağdır bu. Bu bağ önce bir bilgi sonra bir iradedir, bir yöntemdir, bir sistematiktir, bir tecrübedir veya uzmanlıktır. Bu bilgi, irade, yöntem ve bağ yoksa parçalar arası düzenli çalışan bir ilişki ve bütünden bahsedilmez.
***
Bu durumda yanlış yerlerde oyalanmadan meseleyi doğru kavramaya, sahip olduğumuz yüksek potansiyeli hatırlamaya, çekmecelerde saklı duran hazineleri gün yüzüne çıkartıp işe yarar hale getirmeye, doğrularının üzerine koymaya, zihinleri ve düşünüş biçimlerini bu yolda iradi olarak harekete geçirip tavırlara ve canlılığa dönüştürmeye odaklanmalıdır. Müslüman, bir Müslüman gibi düşünmeye, dünyaya ve varlığa Müslüman’ca bakmaya, ilişkilerini de bu düşünüşle kurmaya başlad

13 yorum:

 1. Namaz kılmak,Allah'a söz vermektir. -
  http://bredaholland.blogspot.com/2018/06/namaz-klmakallaha-soz-vermektir.html
  Müslüman, bir Müslüman gibi düşünmeye, dünyaya ve varlığa Müslüman’ca bakmaya, ilişkilerini de bu düşünüşle kurmaya başladığında her şey tersine dönecektir.
  http://bredaholland.blogspot.com/2018/06/musluman-bir-musluman-gibi-dusunmeye.html
  GENELDE TÜM İNSANLIK,ÖZELDE MÜSLÜMANLAR KUŞATILMIŞ HALDELER ŞU ANDA. DOSTUNU DÜŞMANINI BELİRLEKİ HEDEFİNE VARASIN MÜSLÜMAN,KARDEŞİM.
  http://bredaholland.blogspot.com/2017/05/genelde-tum-insanlikozelde-muslumanlar.html
  Eğer müsaitseniz, zamanınız varsa....!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=475264326258307&id=100013242319421


  XXX
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim ve cemaat yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  *Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  Sorgulamadan direkt inanmak, yani bence çiğnemeden yutmak, sadece hazımsızlık getirir huzur değil...
  http://www.dogancuceloglu.net/yazilar/151/sorgulayan-ve-inanan-insan-sorusu/
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/6Qg5f3kaEQo

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=476772126107527&id=100013242319421
  https://www.youtube.com/watch?v=q5xa1V-U3io

  YanıtlaSil
 2. Bu aşamadan sonra, yani Allah’ın veya Tanrı’nın çekim alanından çıkan ve ondan bağımsız hale gelen insan için, bu oluşan boşluğu dolduracak yeni bir tanrı gerekliydi. [Artık insan kendi kendisinin tanrısıydı!]
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/C8p4ZSsmrwS
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=490102478107825&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 3. İnsanların dertlerine çare olacak bilginin kitaplarda olması bir şey ifade etmez. Ona bakarsanız yeryüzünde söylenmedik söz, yazılmadık şey yoktur. O bilgileri işleyerek insanların dertlerine deva haline dönüştürmeniz gerekir. Tıpkı tabiatta bir sürü faydalı bitkiden bir iş veya hastalık için yararlı olanların bir araya getirilip işlenmesi gibi.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=639157463202325&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 4. Yaratıcılık konusunda uzman psikologlar, insanların farklı zihinsel ilişki ağlarına sahip olduklarını ifade etmektedir:
  “Dik” semantik ağları olan insanlar, mantık ve doğrusal düşünme tarzına daha yatkındır.
  “Düz” semantik ağları olan insanlar, çok daha bağlantılı olan zihinsel ağlara sahiptir. Yani, bazen birbirleri ile ilgili olmayan iki kavram, diğer ağların da katkıda bulunması ile, ustaca bir fikir olarak ortaya çıkabilir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=697054234079314&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 5. KADER (ALIN YAZISI) (!)
  Kader konusu, geçmişten günümüze müslümanları bir hayli oyalamıştır. Rasülüllah ve sahabe döneminde de gündemde olan bu konu, daha sonra müslümanların hayatında yer almış, bilir bilmez herkes konuyu ağzına sakız yapmıştır.
  Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi Kuran'ıda harflerin karışımından yaratmıştır.
  Müslüman, bir Müslüman gibi düşünmeye, dünyaya ve varlığa Müslüman’ca bakmaya, ilişkilerini de bu düşünüşle kurmaya başladığında her şey tersine dönecektir.Bakış açısı.Hayat sana pek çok küçük parça verecektir. Onları birleştirmesi gereken kişi sensin
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=720376145080456&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 6. Akıl ve Ruh Sağlığı Hastalıkları da aşağıdaki konularda bilinçsiz olmamızdan kaynaklanmaktadır:
  Ölümde olsa,Kişi bilgilendiği zaman problem çözülür.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=729480967503307&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 7. Fikir… Eski iki ya da daha fazla bilginin, yeni bir birleşimle bir araya gelmesi… Aslında olmayan bir şeyi ortaya çıkarmak değil, var olan şeyleri kimsenin düşünmediği şekillerde bir araya getirmek. Peki bir fikri üretmek mi daha zordur, o fikri uygulamak mı, yoksa uygulamak için gerekli desteği toplamak mı? “Bir fikrim var!”
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=742775232840547&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 8. DURDURUN DÜNYAYI BAŞIM DÖNÜYOR...
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir. Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak,netleştirmek gerekir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=750214015430002&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 9. Yeni Bir Dünya Tasavvuru İçin Ne Yapmalı?
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1193016052826984448

  YanıtlaSil
 10. Bana neyi teklif ediyorlar bende olmayan ki, Müslüman olayım?”
  İdeolojik Dolandırıcılık; Demokrasi
  Kitabı referans alıp, sürekli muhasebe altında tutmadığımız ve yeniden inşa etmediğimiz tercihlerimizin, ne kadarının zanna dayalı olduğunu yakinen müşahade edeceğiz.
  Kitabı; tertil üzere, kendimizi ve halimizi esas almadan, muttaki olmadan okuduğumuzda, hidayet doğmadığına, tereddütsüz şahit olacağız.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=791486964636040&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 11. PEKİ BU İŞLERİ KİM YAPACAK?
  Bunu gerçekleştirebilecekleri, bilgi ve verilere ihtiyaç vardır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1446249445563510&id=100005354048735

  YanıtlaSil
 12. Onlara: “Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.” denildiğinde: “Biz sadece ıslah edicileriz.” derler. (2/Bakara, 11)
  Helâk, yeryüzünün bozulan dengesinin yeniden inşa edilmesi amacına hizmet etmiş olur.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=852696691848400&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 13. Bugün biz, İslam’ın daha önce tanık olduğu türden bir cahiliyenin, içindeyiz.
  Kim yatmışsa o taşa, sanki oluyor paşa…Yalancılar mahallesine hoş geldiniz..!
  Müslüman, bir Müslüman gibi düşünmeye,başladığında her şey tersine dönecektir.
  DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM
  https://t.co/ZaFRUCNGIt https://t.co/byfnUlYICU

  YanıtlaSil