Bu Blogda Ara

9 Mart 2018 Cuma

DELİL.HEM AKLİ HEM NAKLİ. Bu kainatta kendi kendine oluşmuş bir şey olmadığına göre


Bu kainatta kendi kendine oluşmuş bir şey olmadığına göre
http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2016/12/esyayi-bazolcu-aldigimizdaasl-olan.html
http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html
http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/snrl-olan-bir-varlgn-snrsz-olan.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=394948357623238&id=100013242319421
Nakli deliller.
Andolsun ki, eğer onlara sorsan ki, «Gökleri ve yeri kim yarattı ve güneşi ve kameri kim musahhar kıldı?» Elbette diyeceklerdir ki, «Allah.» O halde nasıl çevriliyorlar?)
(29/ANKEBÛT-61:
“Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlarda da beyaz, kırmızı (birbirinden farklı) çeşitli renklerde yollar (katmanlar) var, simsiyah taşlar da var.” (Fâtır, 35/27)
“Sizi topraktan yaratması, O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş (çoğalıp) yayılıyorsunuz.” (Rûm, 30/20)
“Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır! “ “Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir! “ “Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir! “ “Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır! “ (Gâşiye, 88/17-20)
“İnsan, bizim kendisini az bir sudan (meniden) yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir.” “Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: “Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek? “ “De ki: “Onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir.” “O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz.” “Gökleri ve yeri yaratan Allah’ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.” “Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak “Ol! “ demektir. O da hemen oluverir.” “Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah’ın şanı yücedir! Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz.” (Yâsîn, 36/77-83)
“Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin halde sana dönecektir.” (Mülk 67/1-4)
“Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her
89
çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.” (Bakara, 2/164)
“Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da onun için birer kazık kılmadık mı? Sizi çift çift yarattık, uykunuzu dinlenme vakti kıldık, geceyi bir örtü yaptık, gündüzü geçimi sağlama vakti kıldık, üstünüze yedi kat sağlam gök bina ettik, parlak ışık veren güneşi varettik, taneler, bitkiler ve ağaçları sarmaşdolaş bahçeler yetiştirmek için yoğunlaşmış bulutlardan bol yağmur indirdik.” (Nebe’, 78/6-16)
“Sizi biz yarattık. Hâlâ tasdik etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz? ! Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. (Bu konuda) bizim önümüze geçilmez. Andolsun, birinci yaratılışı(nızı) biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya! Ektiğiniz tohuma ne dersiniz? ! Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz: “Muhakkak biz çok ziyandayız! “ “Daha doğrusu büsbütün mahrumuz! “ İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya!.. Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz? ! Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. O halde, O yüce Rabbinin adını tesbih et (yücelt).” (Vâkıa, 57/58-74)
İlla Allah diyoruz da kimin Allah tarifini onaylıyoruz oraya bir bakalım.
Hüseyin Uzun - BUYRUN DELİL.HEM AKLİ HEM NAKLİ. Bu kainatta kendi...
Düşüncelerin,fikirlerin sağlamasını,muhasebesini yapmadıklarından hedefe ulaşamıyorlar.
Halbuki fikirlerin,düşüncelerin muhasebesini,sağlamasını kaidelere vursalar hedefe varacaklar.
Örneğin Allah inancı.
Kaide; Sınırlı bir şey sınırsızı kapsamaz.
İnsanın gördüğü,algıladığı her şey sınırlıdır.
Allah ise sınırsızdır.
(Allah hiç bir şeye benzemez sözünden sınırsızlık kaidesi oluşmaktadır.)

16 yorum:

 1. ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  Gayret şart.Allah kendi isteğini bile şarta bağlamış.Rad.11
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/snrl-olan-bir-varlgn-snrsz-olan.html
  ***ÇOK ÖNEMLİ***OKU VE DÜŞÜN.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/03/cok-onemlioku-ve-dusun-muvahhidler1.html
  BUYRUN DELİL.HEM AKLİ HEM NAKLİ.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/03/buyrun-delilhem-akli-hem-nakli-bu.html
  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/genelde-insanligin-ozelde-muslumanligin.html
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html
  İlla Allah diyoruz da kimin Allah tarifini onaylıyoruz oraya bir bakalım.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=419621051822635&id=100013242319421&pnref=story
  ÖVMEK VE YERMEK. EŞYADAKİ ÖZELLİKLERDENDİR. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILIR.
  https://www.youtube.com/watch?v=9X0J75vwQ5o
  https://www.youtube.com/watch?v=DnPAa9IIfHM
  https://www.youtube.com/watch?v=7Ugy_QsTzco

  YanıtlaSil
 2. İŞTE BUYURUN 2018 BU GÜN BU AYET GERÇEKLEŞMİŞ DURUMDA.

  “Vakti geldikçe insana, kâinatın uçsuz bucaksız ufuklarında ve bizzat kendi iç dünyasında âyetlerimizi göstereceğiz. Tâ ki bu vahyin tartışmasız bir gerçek olduğu herkes için ortaya çıksın. (Buna delil olarak), senin Rabbinin bu şeye şahit olması yetmez mi?” (Fussilet 41:53).
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/WwXiMWBViSw
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=499699260481480&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 3. İddia eden iddiasını ispatlıyamıyorken bu insanla ne dağ devrilir ne dünya feth edilir...!
  İddia Edenin İspat Külfeti: Herkes, iddiasını hukuka uygun yol ve yöntemlerle elde edilen deliller ile kanıtlamak zorundadır. İddia peşinen doğru kabul edilip, aksinin ispatının aleyhinde iddia olunan tarafa yüklenemez.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=785569401894463&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 4. Meydan Okumalardan ancak sağlam karakter, sağlam Hakikat bilincine sahip olabilecek çok az insan geçebilecektir.
  Bu işin sonunda dünyada doğru yanlış kazandıklarınız sizi kurtarmayacak ama Yüksek Benliğinizin DOĞRU BAKIŞ AÇISI size Hasat edilmeniz için fırsatları açacaktır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=785611898556880&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 5. İnsan arzı imarla mükelleftir.
  İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN DELİLİ.
  İNSANIN HAYATA BAKIŞI NASIL OLMALIDIR?
  Eşyadaki özellikleri diğer eşyadaki özelliklerle ilişkilendirdiğin zaman problem çözülür.
  Değişim fıtrat gereğidir. Ya değiştirirsiniz, ya da değiştirilirsiniz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=785419348576135&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 6. Bu gün itibarı ile mümkündür.Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi? Dinin başlangıcı sorunu bugüne dek henüz herkesin kabulleneceği bir çözüme kavuşturulamamıştır.
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=802524640198939&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 7. Her var olanın bir ustası vardır.Kaidesinden yola çıkarsak.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=840529586398444&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 8. KELİME-İ TEVHİDİN GERÇEK MANASI...
  https://t.co/ThbLU6mCtM
  Ben, bildiklerimizle değil de bilmediklerimizle biraz kendimizi anlamaya çalışalım diye düşünüyorum.
  Bizim La İlahe İllallah'ımızda Problem Var...
  BUYURUN DELİL.HEM AKLİ HEM NAKLİ.
  https://t.co/UCXM1BOLNX

  YanıtlaSil
 9. Ey elçiler! Temiz, hoş, yararlı şeylerden yiyin ve sâlihi işleyin.
  Ve işte bu, bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O hâlde Benim korumam altına girin.
  DELİL. AKLİ ve NAKLİ.
  Allah, azabı aklını kullanmayanlar üzerine bırakır.
  https://t.co/zEqbQJE4YD

  YanıtlaSil
 10. ALLAH ÖNGÖRÜLEBİLİR OLDUĞU İÇİN, İMAN EDİYORUZ!
  https://t.co/s6BOtHJgX9
  Kalplerinde size dair var olan korku, Allah korkusundan daha çetindir. Bu, onların anlamayan Haşr, 13
  “Kendisinden tek korkmamız gereken şey, korkudur.” “korkut ve yönet” stratejisi.
  https://t.co/otKliOPATT https://t.co/0Cvaxjj739

  YanıtlaSil
 11. BUYURUN DELİL.HEM AKLİ HEM NAKLİ.
  ALLAH,İnsanın algılama alanının kapsamı dışındadır.(Yaratıcı)
  O zaman herkes iman ederse de fayda vermez
  Gerçek şu ki, inkar edenler, yeryüzünde olanların tümü ve bununla birlikte bir katı daha onların olsa,...
  https://t.co/GVKMedVHYn

  YanıtlaSil
 12. Maalesef şanlı atalarımız(!) bize böyle bir miras bıraktılar. Biz de bu mirasın içinde doğduk.
  DELİL.HEM AKLİ HEM NAKLİ.
  Mecelle kuralına göre zamanın değişmesiyle ictihadi hükümler ve yorumlar değişir ve yenilenmeye ihtiyaç duyar.
  İslamiyet güncellenmeli.
  https://t.co/BrWIX7Aeoe https://t.co/xCRB7JRQeF

  YanıtlaSil
 13. KUR'AN MESAJLARI - TEVHİD İNANCININ TAHRİP EDİLMESİ -Diyorlar ki; Bu ümmete vahdet lazım. Diyorum ki; Vahdet için evvela TEVHİD lazım.
  HAYATIMIZA "LEGO DİN" ADEPTE Mİ EDİLİYOR?
  Müceddid, dinin hakikatlerini çağın ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlar.
  DETAY
  https://t.co/NMQoTBpmtc

  YanıtlaSil
 14. KUR’AN’DAĶİ ÖNEMLİ SÖZCÜK VE KAVRAMLAR-1.BÖLÜM
  Kavramına sahip olunmayan şey görülemez."Kavramına sahip olmadığınız bir şeyin hakikatini inşa edemezsiniz."
  ALLAH,İnsanın algılama alanının kapsamı dışındadır.
  KAİDELERLE SAĞLAMA.
  Her var olanın bir ustası...
  https://t.co/glqS0XvFE1 https://t.co/4GuLyhaFfR

  YanıtlaSil
 15. Yine andolsun ki onlara sorsan: “Gökleri ve yeri kim oluşturtı, güneşi ve ay’ı kim kontrol altına aldı/ kulların yararlanacağı yapı ve özellikte kim yarattı?” Kesinlikle, “Allah” diyeceklerdir. O hâlde nasıl çevriliyorlar? Ankebut. 61
  https://istekuran.net/sureler/85-ankebut-disi-orumcek-suresi.html
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1066462263805174&id=100013242319421
  https://bredahollanda.blogspot.com/2019/07/insanlar-denenmeden-iman-ettik.html#c3734270037868425357

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ATAİSTİM DİYENLER YALAN SÖYLEMEKTEDİRLER.VEYA KENDİSİNİ İFADE EDEMEMEKTEDİRLER.
   O ŞURADAN KAYNAKLANMAKTADIR.
   İNSANDA Kİ DUYGULARIN İÇİNDE ÜSTÜN GELME İÇGÜDÜSÜ DUYGUSU MEVCUTTUR.İŞTE DEVREYE O GİRİYOR.
   ÖRNEK,İKİ KİŞİ ALLAH'LA ALAKALI KONUŞUYOR ,MİLLETİN İLGİSİNİ ÇEKEMEYEN ŞAHISTA BU ARADA ALLAH YOK DİYOR VE BÜTÜN ŞİMŞEKLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR (Çünkü her insanın fıtratında Allah inancı
   mevcuttur.)
   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1066462263805174&id=100013242319421

   Sil