Bu Blogda Ara

30 Eylül 2017 Cumartesi

Kurandışı Vahye Atıf İddiası - VENHAR HABER

Müslüman toplumun önemli bir kesimini böyle bir noktaya getirdi.
Artık Resul’ün sadece sözleri değil, davranışları da bir baba, bir arkadaş, bir eş, bir yönetici, bir komutan ve o toplumunun bir ferdi olarak söyleyip yaptığı her şey, hatta bir iması, jest ve mimikleri bile vahiy olarak algılanır oldu. O sussa vahiy, konuşsa vahiy, otursa vahiy, çalışsa vahiydi. Yaptığı her şey vahyin bir sonucuydu. Nefes alması bile vahiy ile gerçekleşiyordu. Üstelik bu durum, resullüğünü ilan edip vefat edinceye kadarki zamanla da sınırlı değildi. Ana rahmine düşmesi ile birlikte başlamıştı bu vahiy süreci. Gerçi egemen anlayışa göre, her şey onun yüzü suyu hürmeti için yaratılmıştı ve bu bakış açısıyla O, evrenin yaratılışının da asıl sebebiydi. Âdem’den önce de o vardı.
Bu anlayışın YANLIŞ OLDUĞUNUN AÇIKLAMASI.
VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİ...
***************Bizim takip etmemiz gereken istikamet.***************
EŞYA,BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA...
http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/esyabazolcu-alindiginda.html
Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
Kişilerin algılaması düzelmeden ortam düzelmez.
DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA TOLERANSLI,AVANTAŞLISIN.2017 NESLİ.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=233284633789612&id=100013242319421&hc_location=ufi
*****************
******DİKKAT...! ÇOK ÖNEMLİ....******
Bir dâva adamı bu gerçeği ruhunda iyice hissederse hiç bir meselenin akibeti ile ilgili kuşku kalmaz içinde. Kendi yolunda yürürken aslâ tereddüt etmez...
***************************
(Vahiy sade peygamberlere geldiğinden,sadece onların kendileri biliyordu Delilin yakin olarak kesin olduğunu.En yakını bile Delilin yakiniliğinde kesinlik yok idi.Ama bu gün deliller kati.EŞYA BAZ,ÖLÇÜ alındığında her şey çözülecektir.)
Örnek;
Ayette yazıyor 50/KAF-17: Çünkü onun sağında ve solunda oturan, her davranışı yakalayıp tesbit eden iki melek vardır.)
(Bu ayet vahiy olarak geldi.Bu ayeti sadece peygamber biliyordu kesin olduğunu ama bu gün 2017 video teyp gibi teknoloji ve ilimle EŞYADAKİ ÖZELLİKLER keşfedildiğinden herkes biliyor.)
******
(41/FUSSİLET-21: Derilerine derler ki: Niçin aleyhimize şahidlik ettiniz? Onlar da: Bizi, her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi önceden yaratan O'dur ve O'na döndürülürsünüz, derler.)
(2017 bu gün akıllı telofonlarda mesajlaşırken aynısı olmuyor mu ? )
******************************************
DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA TOLERANSLI,AVANTAŞLISIN.2017 NESLİ.
SON TEKNOLOJİ VE İLİMİN DOĞRULTUSUNDA YARATICININ VARLIĞININ İSPATI.
(2017)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=231537960630946&id=100013242319421
********************************************************
Onlar Allah’ın yolundan başka bir yol tutmuşlardır. Aralarında bir daha kalması doğru olmaz. Bu hareket aralarında akide bağı kopmuş olan iki tabakanın başka bağlar üzerinde anlaşmamalarından dolayı ortaya çıkan bir harekettir...
Hz. H û d ’a yüce Rabbinin dalâlete düşmüş, sapıtmış kavminden kendini teberri ettiğini biliyor, onların uzaklaştığını ve katiyetle alâkasını kestiğini görüyor. Bizzat onları da bu uzaklaşmalarına ve ayrılmalarına şahit tutuyor ki, içlerinde Hz. H û d ’un kendilerinden neden nefret ettiğine ve aralarında olmaktan neden çekindiğine dair şüpheleri kalmasın.
Hz. Hud bütün bunları yaparken imanın verdiği bir izzet ve üstünlük hâliyle yapıyor. İnanan insanın güveni ve huzuru ile yapıyor.
Bir kişinin zalim, budala, akılsız ve merhametsiz bir kavme karşı çıkışını görüyor da insan dehşete kapılıyor. O kadar cahil ki, Hz. H û d ’un kavmi bu uydurma tanrılarının Hz. Hûd'u çarptığını ve bundan dolayı saçmaladığını sanıyorlar. Tek bir Allah’a davet eden kişinin davetinde hezeyan emaresi buluyorlar. Bu sahte ve uydurma tanrılarına bu kadar güvenen bir kavme karşı koyan bir kişiyi görüyor da, birden bire dehşete kapılıyor insan. Bu yiğit kişi onların inançlarını reddediyor ve üzerlerine üzerlerine gidiyor. Sonra da azgınlıklarını meydan okuyarak tahrik ediyor. Hazırlık yapmak için kendisine mühlet vermemelerini istiyor. Kızgınlıklarının dinmesi için kendi hallerine de bırakmıyor onları...
Bunca zalim, bunca vahşi, bunca düşüncesiz bir kavme bu derece şiddetle tek başına karşı koyan bu er kişiyi görüyor da dehşete kapılıyor insan... Ama asıl amilleri ve sebepleri iyiden iyiye düşündüğümüz zaman bu dehşetimizin lüzumsuzluğu ortaya çıkıyor.
İmandır ona bu cesareti veren... Güven ve itminandır Allah’ına... Allahın vaadine güvenip yardımına mutmain olmaktır bu cesareti temin eden... İmanın girdiği bir kalbe Allah vaadini ve yardımını bildirdiği zaman bir daha korku nedir, şüphe nedir bilmez o. kişi... Çünkü her iki elinin avuçladığı ve iki yeninde yeretmiş olan kalbinin doldurduğu şeydir bu vaat... Bilinmez günlere bırakılmış gelecekle ilgili bir vaat değildir... Hem o anda gelecektir. İnanan insan onu gözüyle görür, eliyle dokunur.
“Dedi ki” doğrusu ben Allah’ı şahit tutuyorum, siz de şahit olun ki, sizin Allah’tan başka şirk koştuğunuz şeylerden uzağım.”...
Sizin Allah’tan başka şirk koştuğunuz şeylerden uzak olduğuma Allah’ı şahit tutuyorum ben. Onlardan uzak olduğuma siz de şahit olun ki, benim için bir hüccet, bir delil bulunsun elinizde. Ben açıktan açığa ilân ediyorum sizin Allah’tan başka tapındığınız şeylerden uzak olduğumu. Sonra siz ve beni çarptığım iddia ettiğiniz tanrılarınız toplanın, toplanın da tuzak kurun bana birlikte... Fırsat vermeyin, müsaade etmeyin toparlanmama... Umursamıyorum sizi. Korkmuyorum hiç birinizden...
“Ben sadece benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayanıp güvendim.”...
Siz ne kadar inkâr etseniz ve yalanlasanız Allah'ın sizin de benim de Rabbim olduğu bir gerçektir. Sizin ve benim Rabbim gerçekte yalnız ve yalnız Allahüteâlâdır. Çünkü O tek başına bütün varlıkların Rabbidir...
“Yürüyen hiç bir canlı yoktur ki O. alnından tutmasın.”...
Bu ifade aslında kuvvet ve kudreti tasvir etmektedir. Yeryüzünde yürüyen bütün canlıları ve dolayısıyle insanları da alnından yakalayan kuvveti ve kudreti canlı olarak gözler önüne sermektedir. Alın, yüzün en üst noktasıdır. Allah’ın gücü, kudreti ve hakimiyeti de ■' çehrenin en üst noktasından tutuşu gibi yüce ve şiddetlidir. Bu bakımda da onların hâline uygun düşmektedir. Bünyelerinin salabetine, duygularının basitliğine ve şiddetlerinin fazlalığına işarettir. Bunun yanısıra da Allah’ın değişmez kanunlarının tuttuğu istikametin kat’iyetinin alâmetidir.
“Elbette doğru yoldadır benim Rabbim.”.«
Bu kesin ifadede ve katiyet belirten kelimelerde bile bu meydan okuyuştaki sırrı ve Hz. Hûd ’un üstünlüğündeki mânayı kavrayabiliyoruz. Bu ifadeler Allah elçisi Hûd (A.S.) un Rabbine karşı ne kadar güvendiğini ve içinde bu güveni nasıl hissettiğini göstermektedir. Bir kere o bu gerçeği apaçık olarak görüyor. Şüphesiz ki, kendisinin ve bütün yaratıkların Rabbi olan Allah sonsuz güç ve kuvvete sahiptir: «Yürüyen hiç bir canlı yoktur ki O, alnından tutmasın.”... Şu kavminin dehşet saçan insanları da nihayet bu kuvvet sahibi tanrının alnından tuttuğu canlılardan biridir. Neden korkacak öyleyse onlardan? Onlar kendisinin üzerine yürüdükleri zaman Rabbinin izni olmaksızın yürüyemiyeceklerine göre korkunun ne mânası var?.. Niçin kalsın öyleyse onların arasında daha. Yolları onların yollarından ayrılmış değil mi?...
Bir dâva adamı bu gerçeği ruhunda iyice hissederse hiç bir meselenin akibeti ile ilgili kuşku kalmaz içinde. Kendi yolunda yürürken aslâ tereddüt etmez...
***************************
(Vahiy sade peygamberlere geldiğinden,sadece onların kendileri biliyordu Delilin yakin olarak kesin olduğunu.En yakını bile Delilin yakiniliğinde kesinlik yok idi.Ama bu gün deliller kati.EŞYA BAZ,ÖLÇÜ alındığında her şey çözülecektir.)
Örnek;
Ayette yazıyor 50/KAF-17: Çünkü onun sağında ve solunda oturan, her davranışı yakalayıp tesbit eden iki melek vardır.)
(Bu ayet vahiy olarak geldi.Bu ayeti sadece peygamber biliyordu kesin olduğunu ama bu gün 2017 video teyp gibi teknoloji ve ilimle EŞYADAKİ ÖZELLİKLER keşfedildiğinden herkes biliyor.)
******
(41/FUSSİLET-21: Derilerine derler ki: Niçin aleyhimize şahidlik ettiniz? Onlar da: Bizi, her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi önceden yaratan O'dur ve O'na döndürülürsünüz, derler.)
(2017 bu gün akıllı telofonlarda mesajlaşırken aynısı olmuyor mu ? )
******************************************
DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA TOLERANSLI,AVANTAŞLISIN.2017 NESLİ.
SON TEKNOLOJİ VE İLİMİN DOĞRULTUSUNDA YARATICININ VARLIĞININ İSPATI.
(2017)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=231537960630946&id=100013242319421
—• Her zaman gerçekten ve samimi olarak inanmış olan mü’minlerin kalbinde tecelli eden Ulûhiyet gerçeğidir bu...
Allah’ın kuvvetiyle onlara bunca meydan okuduktan ve bu kuvvetin kat’i ve kesin şeklini onların gözleri önüne serdikten sonra Hz. H û d ihtar etmeye başlıyor ve azapla korkutuyor onları...
“Yüz çevirirseniz bilin ki, ben size neyi bildirmek için gönderilmişsem onları bildirdim.”...
Ben Allah’a karşı vazifemi yerine getirdim. Çektim artık elimi sizden. Doğrudan doğruya Allah’ın kuvveti ile karşılaşınız artık..
“Rabbim yerinize sizden başka bir milleti de getirebilir.”
Ve o millet Rabbimin davetini kabul eder, hidayeti üzere yürür. Tabii bu, sizi helâk edip zulmünüz ve sapıklığınız yüzünden yok ettikten sonra.
“Ve siz O’na bir şey de yapamazsınız.”...
Karşı koyacak gücünüz yok sizin. Sizin yok olup gitmeniz onun mülkünün boş ve eksik kalacağı mânasına gelmez tabiatiyle.
“Doğrusu Rabbim her şeyi hakkiyle koruyandır.”...
Dini de korur, dostlarını da. Onları sizin üzerine hâkim kılar da siz O'nu hiç bir şekilde âciz bırakmazsınız. Elinden kaçıp kurtulamazsınız da.
Son ve kesin söz idi bu. Böylece tartışma bitmiş, söz düellosu son bulmuştu. Artık ihtar ve azap yerini bulacaktı.
58 — Emrimiz gelince H û d ü ve beraberindeki mü’minleri sayarak kurtardık. Ve onları çok ağır işkencelerden kurtardık.”» Azabın tahakkuku ve H û d kavminin helâk edilmesiyle ilgili buyruğumuz gelince H û d (A.S.) a ve beraberindeki mü’minleri doğrudan doğruya acıdığımızdan dolayı kurtardık. O kavmin üzerine inen umumi azaptan kurtardık. Onlara kötülük değmemesi için buyruğumuzun dışında bıraktık. Çok ağır bir azaptan kurtarmıştık ki, yalanlayanlar bu azabı haketmişlerdi. Azap kelimesinin ağır mânasına gelen ( JiJ¿ ) kelimesiyle ifade edilmiş olması ayrı bir canlılık vermektedir tasvire. Âyetin havasına da çok uygun düşmektedir.
Şu anda  d kavmi de helâk olmuş bulunuyor. Ama âyeti kerîme onların âkibetine işaret ederken çok uzakmış gibi bir ifade kullanıyor. Ne büyük günah işlediklerini belirtiyor. Allah'ın lanetine ve rahmetinden boğulmaya müstahak olduklarını bildiriyor. Hem de tekrar tekrar kuvvetli bir ifade ve üslûp içinde.
59 — O da  d kavmi, Rablerinin âyetlerini bile bile inkâr ettiler. Peygamberlerine isyan ettiler. Ve her inatçı zorbanın emrine uydular.
60 — Bu dünyada da kıyamet gününde de lânete uğradılar. Bilin ki, A d kavmi Rablerini inkâr etti. Ve yine bilin ki H û d ’un kavmi  d, Allah’ın rahmetinden uzaklaştı.”...
“O da  d kavmi..-”... Bu derece uzaklıktaki  d kavmi.. Halbuki âyetin seyri için de az önce onlar zikredilmişti. Vardıklar kötü akibet gözler önüne serilmişti... Ama onlar uzaklaştılar. Görünmez oldular artık... Bilinmez oldular bir daha.
“O da Ad kavmi, Rablerinin âyetlerini bile bile inkâr ettiler. Peygamberlerine isyan ettiler.”»
Aslında bir peygambere isyan etmişti onlar. Ama bu bir tek peygamberin getirdiği risalet bütün peygamberler tarafından getirilmemiş miydi? Binaenaleyh bir peygambere isyan etmiş olanlar bütün peygamberlere isyan etmiş olurlar. Ayrıca unutmamak gerekir ki, bu âyeti kerimede gerek peygamberlerin gerekse âyetlerin cemi sıgasiyle varit olmuş bulunması üslûp yönünden bir başka maksada mebnidir. Onların işledikleri suçun büyüklüğünü ve şenaatini göstermek içindir. Onlar Allah'ın âyetlerini inkâr etmişler, peygamberlerine isyan etmişlerdir... Ne büyük suç ve şeni bir kabahat bu?..
“Ve her inatçı zorbanın emrine uydular.”»
Özerlerine binen herkesin. Hakkı teslim etmeyen inatçı her zorbanın... Onlar üzerlerine musallat olan sultalardan hürriyetlerini almamaktan dolayı sorumludurlar. Kendilerini düşünmelidirler.

BeğenDaha fazla ifade göster
Yorum Yap
9 Yorum
Yorumlar
Hüseyin Uzun (20/TÂHÂ-14: Gerçekten Benim Ben, Allah; Benden başka ilah yoktur; onun için Bana ibadet et ve Beni anmak için namaz kıl!)

BeğenDaha fazla ifade göster
Yanıtla17 Ocak, 07:16
Yönet
Hüseyin Uzun Bu sana indirilen bir kitaptır, Kur’ân’dır. İnsanları Kur’ân ile uyarırken, mü’minlere öğütler verirken, bu kitaptan dolayı kalbinde bir şüphe, göğsünde bir sıkıntı olmasın.Araf.2

BeğenDaha fazla ifade göster
Yanıtla17 Ocak, 07:19
Yönet
Hüseyin Uzun Muhammed sas 1400 sene evvel ayetlerle bildirmiş insanın topraktan oluştuğunu.
Şimdi bilim açıklıyor elementlerden ve topraktaki elementlerle aynı olduğunu insanın.(insanın da eşya olduğunu)
Biz insanı kara çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.
...Daha Fazlasını Gör


BeğenDaha fazla ifade göster
Yanıtla21 Mart, 11:45
Yönet
Hüseyin Uzun Muhammed sas 1400 sene evvel ayetlerle bildirmiş insanın topraktan oluştuğunu.
Şimdi bilim açıklıyor elementlerden ve topraktaki elementlerle aynı olduğunu insanın.(insanın da eşya olduğunu)
Melekler*deriler* 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=233284633789612&id=100013242319421
Biz insanı kara çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.
Hicr.26
Andolsun ki, biz insanı süzme çamurdan yarattık.
Müminün*12
"Andolsun ki, biz insanı süzme çamurdan yarattık." Bu ayet insanın varoluşunun evrelerine işaret ediyor, ama bir açıklama getirmiyor. İnsanın zincirleme olarak gelişen evrelerden geçerek çamurdan insana dönüştüğünü ifade etmektedir. Çamur varoluşun ilk kaynağıdır. Veya ilk evresidir. İnsan ise, son evresidir. Biz bu gerçeği Kur'andan öğreniyoruz. 
http://www.enfal.de/Kuran-Tevsiri/Kuran_Tefsiri.htm

Hüseyin Uzun2 yeni fotoğraf ekledi.
17 Ocak
******DİKKAT...! ÇOK ÖNEMLİ....******
Bir dâva adamı bu gerçeği ruhunda iyice hissederse hiç bir meselenin akibeti ile ilgili kuşku kalmaz içinde. Kendi yolunda...
Devamını Gör

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır21 Mart, 11:46
Yönet
Hüseyin Uzun SÜNNETİN PEYGAMBERE AİT OLDUĞUNU ANLAMAK İÇİN MEVZUNUN VAKAIYA MUTABIK OLUP OLMADIĞINA BAKILIR.
Örnek;
"Ümmetimin son dönemlerinde giyimli fakat çıplak bir takım kadınlar olacak, bunların başlarının üstü deve hörgücü gibi bulunacaktır. Bunları lanetley
in, çünkü onlar lanetlenmişlerdir." Başka bir rivayette; "onlar cennete giremez ve cennetin kokusunu bile bulamazlar" ilavesi vardır. 
(Müslim, Libas, 125, Cennet, 52; Ahmed b. Hanbel, II, 223, 356, 440)
https://www.mumsema.org/.../133106-giyimli-ciplak...
https://www.google.nl/webhp?tab=ww...
***
Bir toplum nasıl ise öyle yönetilir..
https://www.google.nl/search...
Bu günkü sistem ve onunla çalışan müslümanlar.
https://www.youtube.com/watch?v=FPrJZInHSt0&index=5...


Giyimli çıplak kadınlarla ilgili hadisi şerif Mumsema Ümmetimin Son Dönemlerinde Giyimli Fakat Çıplak Bir…
MUMSEMA.ORG

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır10 Nisan, 19:12
Yönet
Hüseyin Uzun Hadis ve sünnet arasındaki farklar 
https://www.google.nl/webhp?tab=ww...


GOOGLE.NL

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır10 Nisan, 19:17
Yönet
Hüseyin Uzun Mağazadan aldığın elekronik aletin yanında nasıl kullanma kulavuzu veriyorlarsa senin yaradanında senin yanında (insanlığın) kullanma kılavuzu (Kuran) vermiştir.
Mağazadan aldığın o kullanma kılavuzunu okumadan,almış olduğun aleti monta edemeğeceğin gi
bi,Yaradanın sana göndermiş olduğu kullanma kılavuzunuda okumadığın taktirde istikametini belirleyemezsin.
2017*son asrın,yüz yılın teknolojisiyle,ilmiyle hazırlanmış İslam Akidesi.
http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/.../asl...
***-----
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=255838361534239&set=a.147226759062067.1073741828.100013242319421&type=3&theater

***********************
BİR İNSANIN BU DÜNYAYA GELİŞ GAYESİ İÇİN TAKİP EDECEĞİ İSTİKAMET.
http://www.dailymotion.com/video/x3tcd8a
SEN VE SENİN DAVAN ÖNEMLİLER İÇİNDE BİR İLK'TİR UNUTMA...!
http://www.dailymotion.com/.../x4bi2k2_sen-ve-senin-davan...
https://seyyitkutubtefsiri.blogspot.nl/.../ftratn-dogru...
https://akilvefikir.org/2015/08/18/kuran-isiginda-insan-3/
***
İnsanın her bir yönü ve parçası başlı başına bir araştırma ve inceleme konusudur. Kur’an’ı incelediğimizde muhteşem yaratılışın safha safha anlatılmakta olduğunu, parmak uçlarından başlayarak onun farklı renklerine, dillere, sosyal yapısına, üstün yönlerine ve zaaflarına dair örnekler sunulduğunu görürüz.

İnsanın yaradılışını kavrayabilmemiz için, öncelikle insanı tanımamız lazım.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=233284633789612&id=100013242319421
http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/.../bu-gun-2017...
***
Allah, yaratmış olduğu insanı, her tür bilgiyi değerlendirebilecek, anlayıp kavrayabilecek şekilde donatmamış olsaydı insanın hayvandan farkı kalmazdı; düşünemeyecek, üretemeyecek, imar ve inşa edemeyecekti.
***
Allah’ın insanı yaratırken onun fıtratına doğru ile yanlış, gerçek ile sahte, hak ile bâtıl arasında ayrım yapabilme yeteneğini yerleştirmiştir. İnsanın bütün varlığıyla teslim olması gereken fıtrat dini, buna uygun davranmayı gerektirir. Allah’ın varlığını ve birliğini anlayıp kavrayabilmesine imkân veren ve insana doğuştan bahşedilen bu yetenek, onun fıtratına nakşedilen ilahî kanunlar, Hak dinin gereğidir
***
http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/.../bu-gun-2017...
***
İnsanın maddî yapısında belli ve değişmez yaratılış kanunları bulunmaktadır, 
http://meerstr11.blogspot.nl/.../insandaki-halleresyadaki...
***
İnsan-toprak ilişkisi meselenin bir başka yönündür. İnsan da toprak da çeşit çeşittir. Her insanın iç dünyası, düşüncesi, kabiliyeti farklı olduğu gibi, toprak da böyledir; kimi toprak suyu emmeden tutarken, kimi suyu hemen emer, kimi toprak serttir, fayda vermez…
***
http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/.../element...
***
https://akilvefikir.org/.../kuran.../comment-page-1/...
***


BAŞLAMA***2 Asıl nedir:1. Kök, esas, temel, kaide Asıl olan. vakanın eş...
NAMENSTRAAT8BREDAHOLLANDA.BLOGSPOT.COM

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır17 Haziran, 13:18
Yönet

BeğenDaha fazla ifade göster
Yanıtla1 Ağustos, 12:39
Yönet
Hüseyin Uzun Vahyin özüne dönmek, kendi fıtratımıza sahip çıkmaktır. Fıtratı bozulmamış bir insanın destekçisi de Allah Teala’dır.
***
(Vahiy sade peygamberlere geldiğinden,sadece onların kendileri biliyordu Delilin yakin olarak kesin olduğunu.En yakını bile Delili
n yakiniliğinde kesinlik yok idi.Ama bu gün deliller kati.EŞYA BAZ,ÖLÇÜ alındığında her şey çözülecektir.)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=233284633789612&id=100013242319421
DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA TOLERANSLI,AVANTAŞLISIN.2017 NESLİ.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=232208613897214&id=100013242319421
***
İman, insan olmanın, yaradılışı veya oluşu tanımanın, varlık aleminde meydana gelen olayları anlamanın, evrendeki sırları bilmenin sonunda bütün dengeleri bulmanın yoludur. 
***
http://www.iktibasdergisi.com/inkar-edilen-bazi-iman.../

Hüseyin Uzun2 yeni fotoğraf ekledi.
17 Ocak
******DİKKAT...! ÇOK ÖNEMLİ....******
Bir dâva adamı bu gerçeği ruhunda iyice hissederse hiç bir meselenin akibeti ile ilgili kuşku kalmaz içinde. Kendi yolunda...
Devamını Gör

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır19 Ağustos, 07:15
Yönet
Hüseyin Uzun Müslüman toplumun önemli bir kesimini böyle bir noktaya getirdi.

Artık Resul’ün sadece sözleri değil, davranışları da bir baba, bir arkadaş, bir eş, bir yönetici, bir komutan ve o toplumunun bir ferdi olarak söyleyip yaptığı her şey, hatta bir iması, 
jest ve mimikleri bile vahiy olarak algılanır oldu. O sussa vahiy, konuşsa vahiy, otursa vahiy, çalışsa vahiydi. Yaptığı her şey vahyin bir sonucuydu. Nefes alması bile vahiy ile gerçekleşiyordu. Üstelik bu durum, resullüğünü ilan edip vefat edinceye kadarki zamanla da sınırlı değildi. Ana rahmine düşmesi ile birlikte başlamıştı bu vahiy süreci. Gerçi egemen anlayışa göre, her şey onun yüzü suyu hürmeti için yaratılmıştı ve bu bakış açısıyla O, evrenin yaratılışının da asıl sebebiydi. Âdem’den önce de o vardı.
Bu anlayışın YANLIŞ OLDUĞUNUN AÇIKLAMASI.
https://www.youtube.com/watch?v=LZKrRXypqY4
VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİ...
http://meerstr11.blogspot.nl/.../onemli-olaylar-vahiy...
***************Bizim takip etmemiz gereken istikamet.***************
EŞYA,BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA...
http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/.../esyabazolcu...
Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/.../bu-gun-2017...
http://www.venharhaber.com/.../mehmet-yasar-soyalan...
Kişilerin algılaması düzelmeden ortam düzelmez.
http://meerstr11.blogspot.nl/.../onemli-olaylar-kisilerin...
DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA TOLERANSLI,AVANTAŞLISIN.2017 NESLİ.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=233284633789612&id=100013242319421&hc_location=ufi
SİLAHLA DEĞİL TARİHİ KİTAPLARLA DEVLETLERİ FETH EDEN ORYANTALİSLER,MÜSTEŞRİKLER
https://www.youtube.com/watch?v=NpaA9jqHZD8...


Aslında söz konusu hadisin neden…
YOUTUBE.COM

BeğenDaha fazla ifade göster
YanıtlaÖnizlemeyi Kaldır30 Eylül, 16:07
SİLAHLA DEĞİL TARİHİ KİTAPLARLA DEVLETLERİ FETH EDEN ORYANTALİSLER,MÜSTEŞRİKLER
Mehmet Yaşar Soyalan: Kur’an’da Kurandışı Vahye Atıf İddiası - VENHAR HABER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder