Bu Blogda Ara

26 Mart 2017 Pazar

Toplumun(Esastan Uzaklaşmış) Sünnet Anlayışı

Ercüment Bey’e göre eşyanın tabiatını (Fıtratını,özelliklerini) göz önüne alarak bu hadislerin sağlamasını yapmanın gerekli olduğu üzerinde de şiddetle durulmasının da gerekliliğini belirtmiştir.
***
Ve bu gün (2017) yaşamış olsaydı kesinlikle şu fikri onaylar ve desdeklerdi.
*EŞYAYI BAZ,ÖLÇÜ ALDIĞIMIZDA
Vahyin,Son asrın ilim ve teknolojisiyle hazırlanmış açılımı bekleyen Fikri.
VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİNİN GÖRŞLERİ GEÇERLİDİR.
Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZILARI.
Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. Fikrin oluşum Süreci ve Aşamaları. ***
EŞYAYI BAZ,ÖLÇÜ ALDIĞIMIZDA
Bütün proplemlerin yok olduğu şu fikri niye anlamıya çalışmıyor hala geçmişdeki cedelleşmeleri gündeme getiriyor çıkmasa giriyorsunuz.
******************************
Allah kitabında, “Biz müminlerin canlarını ve mallarını Cennet karşılığında satın aldık.” (Tevbe-111) Buyurmaktadır.
Yani bu ayete göre cennete girebilmenin, günahların affedilmesinin bir tek yolu vardır. Oda malından ve canından Allah yolunda vazgeçebilmek! Fakat gelin görün ki: Bu ayeti tekzip eden hafife alan hatta yok sayan ve adına da hadis denen birden çok söz ile karşı karşıya kalmaktayız.
Mesela filanca namazın ilk rekâtında kâfurun, ikinci rekâtında ihlas sürelerini okuyarak kılan kişinin denizlerin köpüğü kadar günahları olsa affedilir ve cennete girer denilmektedir.(Doğrudur o zamanın insanına.Fakat bu gün 2017 noksandır,eksiktir.
Kişi hüküm verirken verdiği konu hakkında bilgisi noksan olursa hükümde yanlış olur.
Şimdi sizlere soruyorum ayetin mesajı ile kendisine hadis denen sözün mesajı arasında bir ortak nokta var mı ?. Cevabımız hayır olmak zorundadır. Öyleyse, Tevbe suresinin yüz on birinci ayeti dikkate alınarak kendilerine hadis denen sözlerin gerçek olamayacağı, daha doğrusu Allah Resulüne ait olamayacağı kabul edilip reddedilmelidir.
***
CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder